Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти та науки України Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара Соціально-гуманітарний факультет Кафедра політології Дипломна робота Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції УкраїниВиконавець студентка групи СП-05-2 Макарова К.В. Керівник: доцент, кандидат історичних наук Кремена В.І. Рецензент: доцент, кандидат історичних наук Іщенко І.В. Допускається до захисту: завідувач кафедри, доцент, кандидат політичних наук Тупиця О.Л. 2009 РефератДипломна бакалаврська робота: 56с., 48 джерел. Об’єктом дослідження є процеси європейської інтеграції України, предметом – територіальні суперечності нашої держави з її сусідами в контексті інтеграційних процесів. Метою роботи є визначення впливу неврегульованості питань по демаркації та делімітації державного кордону та прикордонного співробітництва і, як наслідок, територіальних суперечностей нашої країни з її сусідами на євроінтеграційні процеси. Поставлені завдання відповідають меті дипломної роботи, в повній мірі сприяють її реалізації. Методика дослідження впливу сучасних територіальних суперечностей на європейську інтеграцію України передбачає використання загально- та конкретнонаукових методів. Специфіка цього дослідження передбачає застосування методів просторового та хронологічного аналізу. Серед останніх особливе місце посідає історичний метод, який дає можливість розглянути вплив на інтеграційні процеси в зв’язку з тенденціями суспільно-історичного і геополітичного розвитку та місцем окремих країн в цьому процесі. Доцільним є проведення аналізу політичних і соціально-економічних взаємозв’язків на таких рівнях: відносини між урядами сусідніх держав, , відносини між суміжними прикордонними районами сусідніх країн, відносини між урядом однієї країни і прикордонними районами іншої. Це дає можливість скласти загальну картину геополітичної обстановки навколо кордонів держави та спрогнозувати протікання інтеграційних процесів у майбутньому. Одержані висновки та їх новизна: визначено наслідки розширення Європейського Союзу для сучасної системи міжнародних відносин, проаналізовано нормативно-правову базу України, що регулює відносини нашої країни з ЄС та його нормотворчі акти з приводу неврегульованості прикордонних питань, досліджено вплив територіальних суперечностей на процеси євроінтеграції; новизна зроблених висновків полягає в тому, що було зроблено спробу комплексного дослідження даної проблеми, структуризацію та аналіз фактичного матеріалу з теми. Результати досліджень можуть бути застосовані при пошуку шляхів вирішення територіальних спорів України. Перелік ключових слів: ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН, ДЕМАРКАЦІЯ, ДЕЛІМІТАЦІЯ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ СПОРИ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ, ВЕКТОР РОЗВИТКУ. Resume he gradua io research of he 4-year s ude Makarova E.V. (D U, social-huma i aria facul y, Depar me of poli ology) deals wi h I flue ce of erri orial disagreeme s o processes of he Europea i egra io of Ukrai e. he work is i eres i g for i s basic resul s he co seque ces of expa sio of he Europea U io for moder sys em of he i er a io al rela io s are de ermi ed, he нормативно-legal base of Ukrai e is a alysed which adjus s he rela io of our cou ry from EU a d his legal cer ifica es ac s co cer i g of bou dary ques io s, he i flue ce of erri orial disagreeme s o processes of he Europea i egra io ї is i ves iga ed; he ovel y of he made co clusio s is, ha he a emp of complex research of he give problem, s ruc ures a d a alysis of a ac ual ma erial of a heme was made.

Bibliogr. 48 . Зміст Вступ Розділ 1. Європейська інтеграція як вектор розвитку зовнішньої політики України 1.1 Процес розширення Європейського Союзу: наслідки і виклики сучасній системі відносин 1.2 Договірно-правове оформлення відносин Україна - ЄС 1.3 Проблема кордонів в нормативних документах Європейського Союзу Розділ 2. Територіальні суперечності України 2.1 Політико-географічна ситуація на південно-західному кордоні 2.1.1 Історичні передумови формування кордону Україна - ЄС та режим його функціонування 2.1.2 Острів Зміїний: позиція ЄС в розв’язанні суперечності 2.1.3 Проблема оформлення українсько-молдавського кордону 2.2 Територіальні суперечності та врегулювання питання оформлення північно-східного кордону 2.2.1 Проблема визначення лінії кордону на Азовському морі та правового статусу острова Коса Тузла 2.2.2 Кримська проблема Висновки Використана література ВступУкраїна ще на початку свого становлення, як суверенної держави, проголосила курс на європейську інтеграцію, що є стратегічною метою зовнішньої політики України. Визначивши одним з головних геополітичних пріоритетів відродження європейської ідентичності, Україна послідовно реалізує курс на інтеграцію в європейські структури. Інтеграція України в міжнародні структури в глобальному вимірі має своєю стратегічною метою створення найбільш сприятливих умов для ефективної, виходячи з її національних інтересів, участі країни у процесах глобалізації, і органічного входження України у систему глобального політичного, економічного та правового регулювання. Проголошений Україною курс на інтеграцію до ЄС має бути підкріплений діями відносно створення належних передумов цієї інтеграції. Прогрес налагодження тісних інтеграційних відносин України з ЄС передбачає: -встановлення дієвого кордону України з РФ, Білорусією та Молдовою; -досягнення домовленостей з ЄС щодо спрощення візового режиму між Україною та ЄС, загального контролю над кордонами та поступового переходу до режиму вільного перетину кордонів між Україною та ЄС; -створення митного союзу Україна – ЄС; Проблемою даного дослідження є визначення перешкод на шляху інтеграції України до євроструктур та можливе іх усунення. Метою роботи є визначення впливу неврегульованості питань по демаркації та делімітації державного кордону та прикордонного співробітництва і, як наслідок, територіальних суперечностей нашої країни з її сусідами на євроінтеграційні процеси. Актуальність та важливість досліджуваної проблеми, її практична значимість визначається сучасним перебігом подій - а саме реалізацією зовнішньої політики України у новій системі міжнародних відносин на євразійському континенті. Глобалізація міжнародних відносин зумовлює те, що жодна держава не може існувати ізольовано. Інтеграція – об’єктивний процес, зумовлений глобалізаційними чинниками. У зв’язку із новітнім розширенням Євросоюзу, Україна з 2004 року вже безпосередньо межує з ЄС, що не тільки принципово змінило систему взаємовідносин, але визначає і низку новітніх проблем на старому – новому як західному, так і східному прикордонні України.

Інтеграція до ЄС, як і підтримання добросусідських відносин з РФ, – вектори зовнішньої політики України. Однак наближення кордонів одного та неврегульованість територіальних суперечностей з іншим негативно впливають на реалізацію обраного курсу. Складовою реалізації європейського вибору Української держави є співробітництво України з НАТО, тому в рамках досліджуваної проблеми особливого значення набуває питання про базування Чорноморського Флоту РФ у м. Севастополі. Відтак, проблема визначення кордону з Російською Федерацією набирає для України стратегічного значення. Крім того, через невизначеність державного кордону Російська Федерація перетворилася на найбільшого &quo ;постачальника&quo ; нелегальних мігрантів до нашої країни, що створює додаткові бар’єри у відносинах України з Європейським Союзом. А такий стан справ ніяк не може влаштовувати нашу державу, що проголосила євроінтеграцію стратегічним напрямом своєї зовнішньої політики. Саме тому в інтересах України остаточно вирішити прикордонне питання з Росією та поставити в ньому крапку. З огляду на розширення Європейського Союзу на схід, безпосередньо до кордонів нашої держави, актуалізується питання мінімізації негативних наслідків такого розширення. Величезною мірою це стосується зменшення гостроти проблем, які виникають для українських громадян у зв’язку із запровадженням жорсткішого режиму перетину кордону країнами, що вже набули членства в ЄС, а також забезпечення максимально сприятливих умов для легального здійснення українськими громадянами трудової діяльності на території країн-членів ЄС. Завданнями дипломної роботи є: - визначити позицію Європейського Союзу з приводу таких питань як вирішення територіальних питань країн, що прагнуть вступити до ЄС, оформленності державного кордону на основі вивчення відповідних нормативних документів ; - дослідити територіальні суперечності України в контекті процесів європейської інтеграції. При дослідженні впливу сучасних територіальних суперечностей на європейську інтеграцію України необхідно використовувати загально- та конкретнонаукові методи. Специфіка цього дослідження передбачає застосування методів просторового та хронологічного аналізу. Серед останніх особливе місце посідає історичний метод, який дає можливість розглянути вплив на інтеграційні процеси в зв’язку з тенденціями суспільно-історичного і геополітичного розвитку та місцем окремих країн в цьому процесі. Доцільним є проведення аналізу політичних і соціально-економічних взаємозв’язків на таких рівнях: відносини між урядами сусідніх держав, , відносини між суміжними прикордонними районами сусідніх країн, відносини між урядом однієї країни і прикордонними районами іншої. Це дає можливість скласти загальну картину політико-географічної обстановки навколо кордонів держави та спрогнозувати протікання інтеграційних процесів у майбутньому. Зазначена тема за актуальністю займає одне з провідних місць серед питань безпеки Української держави, тому її дослідженню присвячено чимало наукових робіт. Серед них слід виокремити монографії авторського колективу провідних українських учених і політиків «Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива», «Україна: стратегічні пріоритети: Аналітичні оцінки.

Контррозвідувальні підрозділи Розвідочної управи активно взаємодіяли з Охороною Головного Отамана. Більше того, її начальник М.Чоботарів (1920 р.) за дорученням С.Петлюри опікував контррозвідувальні установи, інші керівники цього охоронного підрозділу - Б.Барвінський (1919 р.), К.Мандзенко (початок 1920 р.) також спиралися на допомогу контррозвідки [490]. Говорячи про діяльність військової і загальної контррозвідок УНР, не можна не торкнутися впливу на їх оперативну роботу Варшавської угоди між УНР і Польщею від 21-24 квітня 1920 р. На її підписання Голова Директорії С.Петлюра змушений був піти під тиском суворих зовнішніх обставин: неможливості України самій протистояти інтервенції радянської Росії. Як писав пізніше С.Петлюра, "Варшавська умова... була історично вимушеним фактом, неминучим ланцюгом в ході політико-мілітарних подій нашої новітньої історії, а не штучним утвором політичної нерозважливості чи злої волі..." [491]. Умови угоди розроблялися таємно, її підписання відбулося всупереч законодавству УНР, котре забороняло Голові Директорії самочинно укладати угоди, які порушують територіальну цілісність республіки [492]

1. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

2. Вплив російської кризи на економіку України

3. Процеси державотворення на України

4. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

5. Болонський процес - перспективи для України

6. Вплив валютних курсів на економіку України
7. Чинники процесу антропогенезу на території України
8. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

9. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

10. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

11. Походження людини та її поява на території України

12. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

13. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

14. Інтеграція України у світове господарство

15. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

16. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Територіальна діагностика Волинської і Черкаської областей

18. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

19. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

20. Достатність доказів у кримінальному процесі України

21. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

22. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
23. Правовий статус територіальної громади
24. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

25. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

26. Літературна мова і територіальні діалекти

27. Військові події на території України у роки Першої світової війни

28. Історія України. Соціально-політичні аспекти

29. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

30. Першопочатки людського життя на території України

31. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

32. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

33. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

34. Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків

35. Давні поселення на території України

36. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

37. Європейська перспектива – українське покликання

38. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)
39. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку
40. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

41. Вплив соціального оточення на поведінку дошкільника

42. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

43. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

44. Стан соціальної галузі України

45. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

46. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

47. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

48. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

49. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

50. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

51. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

52. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

53. Атомна енергетика України і РПС

54. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
55. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
56. Політичні права і свободи громадян України

57. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

58. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

59. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

60. Історія України

61. Історія соборності України

62. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

63. Господарство України періоду утвердження капіталізму

64. Центральна Рада і пролетаріат України

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

65. Культура України в 30-х рока

66. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

67. Податкова політика України

68. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

69. Загальна характеристика конституції України

70. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
71. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
72. Поняття, форма та функції Конституції України

73. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

74. Суверенітет України

75. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

76. Бюджет України: актуальні проблеми

77. Державній бюджет України

78. Сбалансованість бюджета України

79. Фінансова система України

80. Організаційна система управління природокористуванням України

Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные

81. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

82. Бідність в України

83. Міжнародний ринок туристичних послуг України

84. Машинобудівний комплекс України

85. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

86. Авіаційний транспорт України
87. Чорна металургія України
88. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

89. Банківська система України

90. Механізм кредитування банками України

91. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

92. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

93. Закон україни про міліцію

94. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

95. шпори з цивільного права України

96. Заповідники України

Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее

97. Культура та побут населення України

98. Легка промисловість України i транспорт

99. Сільське господарство i харчова промисловість України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.