Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Тканини внутрішнього середовища: кров та лімфа

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Модуль 2. Загальна гістологія Лекція № 4. Тема: Тканини внутрішнього середовища: кров та лімфа Зміст: 1. Тканини внутрішнього середовища. Загальна характеристика. 2. Морфологія та функції крові. 3. Формені елементи крові. 4. Кровотворення (гемопоез). 1. Тканини внутрішнього середовища. Загальна характеристика Тканини внутрішнього середовища - це велика група тканин, які разом з епітелієм належать до так званих загальних тканин. Тканинами внутрішнього середовища є кров, лімфа і сполучна тканина з усіма її різновидами. Незважаючи на те, що окремі різновиди тканин внутрішнього середовища за зовнішніми ознаками значно відрізняються між собою (наприклад, кров і кісткова тканина), є всі підстави для поєднання їх у єдиний тканинний тип, а саме: спільність походження, будови і функції. Спільність походження цих тканин є найвагомішою ознакою і полягає у тому, що всі вони розвиваються з мезенхіми. Мезенхіма - найпримітивніша сполучна тканина, яка існує лише на ранніх стадіях ембріонального розвитку. За будовою мезенхіма нагадує сітку, тому що клітини її мають зірчасту або веретеноподібну форму і контактують одна з одною своїми відростками. У петлях сітчастого остова міститься драглиста маса - міжклітинна речовина, щільність якої коливається зі змінами обміну речовин. Із мезенхіми шляхом диференціації розвиваються кров, лімфа і всі види сполучної тканини. Спільність будови цих тканин полягає у наявності міжклітинної речовини, яка у кількісному відношенні переважає над клітинами. На основі будови міжклітинної речовини можна виділити основні типи тканин внутрішнього середовища: кров та лімфа; власне сполучна тканина; хрящова тканина; кісткова тканина. Міжклітинна речовина крові та лімфи є рідкою (плазма), а волокнисті структури в ній відсутні, тому ці види тканин внутрішнього середовища мають рідку консистенцію, хоча кров може втрачати плинність за умови перетворення фібриногену на фібрин і згортання. У власне сполучній тканині кількість волокон може бути помірною (пухка волокниста тканина) або ж більш значною (щільна волокниста тканина). Консистенція залежить від співвідношення основної міжклітинної речовини та волокон (переважно колагенових). Хрящова тканина містить добре розвинену основну міжклітинну речовину та волокна, в результаті чого цей вид тканин внутрішнього середовища характеризується великою міцністю й пружністю і належить до так званих скелетних тканин. Кісткова тканина містить добре розвинену основну міжклітинну речовину. Високий ступінь мінералізації (біля 70% кісткової тканини складають фосфорнокислі солі кальцію у формі кристалів гідроксиапатиту) та товсті паралельні пучки колагенових волокон (так звані кісткові пластинки) забезпечують міцність кістки. Функції тканин внутрішнього середовища різноманітні, але їх звичайно поєднують під загальною назвою &quo ;опорно-трофічні тканини&quo ;. Вони виконують такі функції: трофічну, захисну, опорну (механічну). Функціональні особливості різних видів тканин внутрішнього середовища значною мірою залежать від фізико-хімічних властивостей міжклітинної речовини. 2. Морфологія та функції крові Кров (sапgиіs) - це рідка тканина організму, що циркулює у системі замкнених трубок-судин.

Кров становить 1/13, або 5-9 %, маси тіла, що у дорослої людини дорівнює приблизно 5,0-5,5 л. Кров складається із рідкої частини - плазми, яка займає 55-60 % об'єму, і формених елементів, об'єм яких 40-45%. Плазма - це міжклітинна речовина крові. До формених елементів крові належать еритроцити, лейкоцити та тромбоцити (кров'яні пластинки). Кров виконує низку життєво важливих функцій. Захисна функція крові полягає у забезпеченні гуморального і клітинного імунітету. Дихальна функція забезпечується шляхом переносу кисню та вуглекислоти. Суть трофічної функції - перенесення поживних речовин. Екскреторна функція полягає у виведенні шлаків. Гуморальна функція забезпечується шляхом транспорту гормонів та інших біологічно активних речовин. Гомеостатична функція полягає у підтриманні сталості внутрішнього середовища організму, в тому числі імунного гомеостазу. Плазма крові - це колоїдний розчин, в'язкість якого у 5 разів вища, ніж в'язкість води. Плазма містить у собі 90-93% води та 7-10% сухого залишку. В останньому близько 7% складають білки і 3% - інші органічні та мінеральні речовини. Загальна концентрація мінеральних речовин у плазмі крові становить 0,9%; рН плазми 7,36. До білків плазми належать: альбуміни, які становлять близько 4%; вони зв'язують та переносять з кров'ю цілу низку речовин; глобуліни становлять 1,1-3,1%, поділяються на альфа-, бета- і гамма-глобуліни (імуноглобуліни); в останній фракції містяться антитіла; фібриноген, кількість якого 0,2-0,4%, важливий тим, що завдяки його здатності переходити у нерозчинну форму - фібрин - здійснюється процес згортання крові. Плазма, з якої видалений фібрин, називається сироваткою крові. Це жовтувата, прозора рідина, яка використовується для виготовлення багатьох лікарських препаратів. 3. Формені елементи крові Еритроцити, або червонокрівці, у ссавців і людини є нерухомими, високо диференційованими клітинами, які у процесі розвитку втратили ядро та всі цитоплазматичні органели і пристосовані до виконання практично єдиної функції - дихальної, що здійснюється завдяки наявності в них дихального пігменту - гемоглобіну. Загальна кількість еритроцитів у крові однієї людини становить близько 25х1012. Загальний об'єм еритроцитів у людини - 2 л. Під час аналізів крові вміст усіх формених елементів подається на одиницю об'єму - 1 л. Отже, кількість еритроцитів дорівнює у чоловіків від 3,9х1012 до 6,01012 в 1 л, у жінок - від 3,7х1012 до 5,5х1012 в 1 л (табл. 1). Більша концентрація еритроцитів спостерігається у крові новонароджених дітей - від 6,01012 до 9,01012 в 1 л, а також старих людей - до 6,01012 в 1 л. Число еритроцитів у здорових людей може коливатися залежно від фізичного навантаження, перебування в умовах розрідженої атмосфери, дії гормонів тощо. Зокрема, жіночі статеві гормони гальмують розвиток еритроцитів, унаслідок чого вміст червонокрівців у крові жінок менший, ніж у чоловіків. Підвищення кількості еритроцитів в одиниці об'єму крові позначається терміном еритроцитоз або поліцитемія, а зниження - терміном еритроцитопенія. Таблиця 1. Розміри та кількість формених елементів крові людини Тип формених елементів Розміри в мазку крові Кількість в 1 л крові Еритроцит 7,1-7,9 мкм (у середньому 7,5 мкм) У чоловіків: 3,9 - 6 x1012 У жінок: 3,7-5,5 1012 Лейкоцит 4-10 x 109 Нейтрофіл 10-12 мкм 57-72 % Еозинофіл 12—14 мкм 0,5-5 % Базофіл 11-12 мкм 0-1 % Лімфоцит 4,5-18 мкм 19-38 % Моноцит 18-20 мкм 3-11 % Тромбоцит 2—3 мкм 200-400 х 109 Еритроцити у людини здебільшого мають форму двоввігнутих дисків, їх називають дискоцитами.

У нормі дискоцити становлять 80 % від загальної кількості еритроцитів. Трапляються й інші форми еритроцитів - планоцити (мають плоску поверхню), сфероцити (кулясті), ехіноцити (мають шипи) тощо. Така різноманітність форм у нормі позначається терміном фізіологічний пойкілоцитоз (від грецького &quo ;пойкілос&quo ; - різноманітний, &quo ;цитос&quo ; - клітина). Коли ж кількість змінених форм еритроцитів перевищує 20%, те ж явище має назву патологічного пойкілоцитозу. Форму еритроцитів підтримують бета-сіалоглікопротеїн в еритроцитарній мембрані та спеціальний каркас, побудований з білка спектрину, який зсередини прилягає до плазмолеми і пов'язаний з нею іншим білком - анкерином. Діаметр еритроцита у людини 7,1-7,9 мкм, товщина клітини на краях 2—2,5 мкм, у центрі — до 1 мкм. Заглибина еритроцита у тонкій центральній частині має назву фізіологічної екскавації. Така форма клітини забезпечує збільшення її поверхні і прискорює насичення гемоглобіну киснем. В умовах норми 75% усіх еритроцитів мають вищеназвані розміри. Це так звані нормоцити. Частина клітин має діаметр понад 8 мкм. Це макроцити, їх кількість - 12,5%. Решта еритроцитів може мати діаметр 6 мкм і менший. Це мікроцити. Якщо кількість макро- і мікроцитів перевищує 25%, це явище має назву анізоцитозу. Під світловим мікроскопом у мазках крові еритроцити мають вигляд безструктурних округлих дисків, фарбуються оксифільно. Оксифілія зумовлена наявністю гемоглобіну. Центральна (тонка) частина еритроцита фарбується менш інтенсивно. Електронна мікроскопія свідчить, що еритроцит покритий плазмолемою товщиною близько 20 нм. На її зовнішній поверхні розташовані антигенні олігосахариди, які зумовлюють групову належність еритроцитів, фосфоліпіди, сіалова кислота. Усередині еритроцита розташований електронно-щільний вміст - численні гранули гемоглобіну розмірами 4—5 нм. За хімічним складом еритроцити мають 60% води і 40% сухого залишку. 95% сухого залишку складає гемоглобін і лише 5% - інші речовини. Таким чином, гемоглобін становить одну третину загальної маси еритроцита. У крові дорослої людини міститься близько 600 г гемоглобіну, тобто в 100 г крові 15 г гемоглобіну. Гемоглобін - це складний білок, побудований з білкової частини - глобіну та небілкової групи - гему, що містить залізо. Гемоглобін є пігментом, який надає крові червоного кольору. Він здатний легко приєднувати кисень, утворюючи в легенях нестійку сполуку - оксигемоглобін, який легко розпадається і віддає кисень тканинам. Частково гемоглобін зв'язується з вуглекислотою, утворюючи карбгемоглобін, але більша частина вуглекислоти переноситься плазмою крові. Гемоглобін також легко утворює сполуку з чадним газом (СО), яка має назву карбоксигемоглобіну. Спорідненість гемоглобіну із чадним газом в 300 разів вища, ніж із киснем, тому в атмосфері зі значним вмістом чадного газу гемоглобін стає заблокованим, недоступним для кисню, і організм у таких випадках гине від задухи (нестачі кисню). У людини є два типи гемоглобіну — НbА, характерний для дорослих, і НbF, характерний для плода. У дорослого НbА становить 98% і лише 2% становить НbF.

Радость-веселье переполняют сердце. Радость-веселье переполняют сердце. Веселое-веселое смеющееся сердце. Веселое-веселое хохочущее сердце. Молодое веселое смеющееся сердце - молодое веселое смеющееся сердце - молодое веселое смеющееся сердце. В полном довольстве блаженно отдыхает - блаженно отдыхает молодое сердце. А кровь несет моему сердцу веселым-радостным потоком прекрасное полноценное питание. В полном довольстве, в полном довольстве весело-радостно живет молодое сердце. В полном довольстве, в полном довольстве весело-радостно живет молодое сердце. Внутри самого сердца новорожденно-свободное - Божественно свободное кровообращение. Внутри самого сердца новорожденно-свободное новорожденно-свободное - Божественно свободное - Божественно свободное кровообращение внутри сердца. Внутри самого сердца кровь течет веселым-радостным стремительным потоком - веселым-радостным широким-широким потоком. Как река в половодье, кровь течет веселым-радостным - веселым-радостным потоком. Как река в половодье, кровь течет веселым-радостным - веселым-радостным потоком

1. Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії

2. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

3. Механічна енергія

4. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

5. Сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі у складзе Рэчы Паспалітай

6. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування
7. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
8. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

9. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

10. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

11. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

12. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

13. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

14. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

15. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

16. Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз

Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки

17. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

18. Аналіз зовнішнього середовища ЗАТ "АВК"

19. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

20. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

21. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

22. Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих конструкцій в корозійних середовищах
23. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів
24. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

25. Функции белков в организмах живых существ

26. Синапсы (строение, структура, функции)

27. Строение и функции клетки

28. Влияние физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат на примере плавания

29. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

30. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

31. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

32. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты

33. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

34. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

35. Референдум и его социальная функция

36. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

37. Функции государства

38. Функции государства: налогообложение и взимание налогов
39. Понятие налога, налогового права, его система, их функции
40. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

41. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

42. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

43. Функции государства

44. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

45. Гарантии прав профсоюзных объединений при осуществлении ими своих функций

46. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

47. Культура как социальное явление. Ее основные функции

48. Функции культуры

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Поэзия природы: средства изобразительности и функции

50. Типы и функции обращений в лирике А. Блока

51. Реализация функций языка в ФЗ "О прокуратуре РФ"

52. Получение уравнения переходного процесса по передаточной функции

53. Построение функции предшествования по заданной КС-грамматике

54. Специальные функции архиватора RAR
55. Исследование наилучших приближений непрерывных периодических функций тригонометрическими полиномами
56. Экстремумы функций многих переменных

57. Эквивалентность пяти классов функций элементарных по Кальмару

58. Свойства усредненной функции с сильной осцилляцией

59. Дзета-функция Римана

60. Рекурсивные функции

61. Теория неявных функций и ее приложения

62. Нервная система, гистология, кровь, опорно-двигательный аппарат...

63. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

64. Мышцы: начало, место прикрепления, функция

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Функции нотариуса

66. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОМОН И ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ (низшие структурные подразделения: отделение, взвод)

67. Надзорные функции прокуратуры

68. Уголовное преследование как функция государства

69. Дидактические функции проверки и учета знаний и умений, учащихся по физике

70. Партии, роль и функции в обществе
71. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
72. Разработка опорной Цифровой Системы Коммутации (на примере ЦСК "Квант-Е")

73. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

74. Эмоции: функции и особенности их проявления

75. ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

76. Что такое конфликт? Природа, типы и функции

77. Религия и её функции

78. Роль и функции социологии

79. Функции социологического знания

80. Структура и функции семьи

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

81. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

82. Влияние физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат на примере плавания

83. Эвристические функции законов сохранения

84. Что такое философия, ее предназначение, социальные функции и роль в жизни человека

85. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

86. Социальные функции науки
87. Планирование - как основная функция управления
88. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

89. Коммерческие банки и их функции (Контрольная)

90. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

91. Сущность банка, его функции и их развитие на современном этапе

92. Центральный банк и его функции

93. Центральный Банк РФ и его функции

94. Центральные банки и их функции

95. Формы и базовые функции кредита

96. Фондовые биржи и их функции (Контрольная)

Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения

97. Теория стоимости. Закон стоимости и его функции

98. Функции и структура валютного рынка

99. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям: планирование, организация, мотивация и контроль для фирмы "Оптика"

100. Функции управления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.