Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Вступ Ольвійський поліс - одне з визначних античних держав Північного Причорномор’я. Актуальність: Антична цивілізація мала великий вплив на давню історію України, та звісно залишила нам багато, потрібних в повсякденному житті речей. Надбання грецьких міст-полісів, у культурному, мистецькому, розвитку дали дуже багато того, що потім запозичили молоді сусідні держави. Тому я гадаю, що одним з найактуальніших питань є: „Чи багато кроків вперед зробила наша цивілізація?” та „Чи далеко ми пішли вперед від неї?”. Також одним з актуальних аспектів є вивчення історії Ольвії і взагалі грецьких держав-полісів Північного Причорномор’я, та причин які припинили існування цих міст, зокрема Ольвійського полісу. Ця тема є актуальною ще тому, що в наш час тривають дослідження Ольвії, та можна прогнозувати те, що розкопки та її вивчення буде тривати ще багато років. Мета та завдання: Основним завданням при написанні курсової роботи є вивчення історії дослідження Ольвійського полісу. Цілями є її хронологічне узагальнення, також прослідкування не тільки її дослідження, але й історію утворення заповідника. Завданням цієї роботи є вивчення історії Ольвії, прослідкувати етапи розвитку, виділити особливості цих етапів, та дослідження надбань Ольвії та її особливості. Об’єкт та предмет: Об’єктом дослідження курсової роботи є давньогреціке місто Ольвія. А предметом - історія досліджень Ольвії, та розглядання історії розвитку цієї держави, та закономірностей розвитку її етапів. Територіальні рамки: Давня Ольвія розташовувалася на високому правому березі Бузького лиману, неподалік від з’єднання його з Дніпровським. Нині це територія поблизу сучасного с. Парутине, Очаківського р., Миколаївської обл. Територія заповідника „Ольвія” становить 265.7 га (235.7 га – некрополь, 30 га - городище). Південна частина проходить зі сторони берега Бузького лиману, по канаві колишньої садової ділянки, що лежить по балці Широка, й продовжується у північно-західному напрямку до початку канави, а Північна межа заповідника йде по лінії телеграфних стовбів Парутине - Очаків аж до течії балки Північної до Південного Буга. Територія ділянки землі зі склеом Євресівія і Арети також є частиною ольвійського заповідника. Також весь острів Березань було включено до заповідної зони. Хронологічні рамки: Ця робота складається з двох розділів. Перший розділ: „Історія дослідження Ольвії у XIX-XX ст. Заснування заповідника „Ольвія”, в розділі йдеться річ про періоди дослідження Ольвії. Всього їх було два, які в свою чергу розділялися на етапи. Перший період - (кінець XVIII-межа XIX-XX)- від визначення місцезнаходження Ольвії після приєднання до Росії земель між Бугом та Дністром до початку системних археологічних досліджень. Другий період - (межа XIX-XX cт. - до сьогодення) - від початку систематичних археологічних досліджень у 1900 р. до постанови про надання державному історико-археологічному заповіднику „Ольвія” статусу національного. Другий розділ роботи присвячений періодизації етапів історичного розвитку міста-поліса, та їх особливостей.

Найбільш вдалою вчені вважають періодизацію С.Д. Крижицького у його роботах „Ольвія” та „Україна крізь віки”. За його періодизацією всю історію існування держави Ольвії можна розділити на п’ять величезних періодів: І період - Архаїчний час. ІІ період - Класична доба. ІІІ період - Єліністичний час. ІV період - Греко-римський період. V період - Пост-античний. Історіогафія та джерела: Інтерес вчених до Південної Росії, та взагалі до Ольвії почав проявлятися в науці після включення Новоросії в склав Російської імперії у кінці XVIII ст. Там працювали П. Сумароков та П. С. Паллас, які правильно локалізували у своїх працях місцезнахождення Ольвії біля села Іллінське (суч. Парутино) у пониззі Буга, та прокоментували залишки. Перша спроба створити краткий нарис історії Ольвії належить І.П. Бларамбергу. Приблизно в один час з ним з’являються праці Д.Р. Рошетта та П. Кьоппена. Вони ввели в обіг нові епіграфічні пам’ятки. Але ці всі праці не можна назвати науковими дослідженнями, через нестачу джерел та методичного рівня. Август Бьок дав дуже зв’язний нарис історії Ольвії. Зразковими для своєї доби у археологічному та нумізматичному відношеннях були твори О.С. Уварова та Б.В. Кьоне. Початок ситематичного вивчення Ольвії приходиться на 1885-1917 рр. У 1885 р. В.В. Латишев видає І том корпуса &quo ;I scrip io es a iquae orae sep e rio alis Po i Euxi i Graecae e La i ae&quo ;, який включав в себе епіграфічні пам’ятки Тіри, Ольвії та Херсонеса. Велику роль у вивченні розвитку Ольвії відіграла хрестоматия &quo ;Scy hica e Caucasica&quo ;, яка скадалась багато років, з свідченнями майже усіх грецьких та латинських авторів. В радянській історіографії також були намагання створити нариси такими вченими, як В.Ф. Гайдукевичем, Д.П. Каллістовим, Т.Н. Кніпович, Д.Б. Шеловим. Спільне те, що вони основані не на їхніх дослідженнях, бо вони тільки резюмірували висновки своїх попередників. Сучасний етап вивчення історії Ольвії відрізняється не тільки прагненням до розширення кола джерел, але й досконалістю методики. Джерела з історії Ольвії дуже різні. Писемних джерел давньогрецьких авторів дуже мало. Із найбільш зв’язних творів є тільки два: новелу Геродота о Скиле та вступний розділ Діона Хрисостома (Dio Chrys. XXXVI. 1-18). Безцінними вони є бо вони написані словами тих, хто відвідував Ольвію. Але всеж таке найбільше значення для нас мають грецькі надписи. Наприклад такі документи як декрети честь Протогена, Антестерія, синів Херсонесі та Аполонія. Також з епіграфічних джерел є багаточислені графіті на кераміці, приватні листи на свинцевих пласинах. Ольвійськи монети документують нам всю історію Ольвії. Так наприклад на матеріалах Ольвійського лиття та срібної чеканки V ст. можна гипотетично реконструювати генезиз ольвійської тиранії та порядок чергування її з владою варварських намісників. Також вилиті фігурні та округлі монети VI –IV ст. свідчать про культурні взаємини Ольвії. Вироби матеріальної культури ще більше свідчать про розвиток грецької цивілізації: прикраси, посуд, кераміка, хірургічні інструменти, останки будівель, мостових, водопроводу та ін.

Практичне значення: Цю роботу можна використовувати при підготовці до семінарських занять з курсу археології, із предмету „Історія стародавньої Греції та Риму” та з курсу „Історія України” з теми „Грецькі міста-держави в Північному Причорномор’ї”. Також ця робота несе багато корисного при написанні рефератів, докладів, повідомлень. Також значення цієї роботи укладається в тому, що кожна людина, яка її прочитає підвищить рівень свого світогляду ще на одну сходинку. Структура: Побудова структури написання курсової роботи стандартна. Вона складається з титульного листа, плану. Перший розділ розповідає про історію вивчення та археологічного дослідження Ольвії, про проблеми охорони пам’ятки на будь-якому епаті її дослідження. Розповідається також про проблеми створення заповідника „Ольвія”, та його роботу на сучасному етапі. Другий розділ присвячено періодизації Ольвії за археологічними даними. Його поділено на чотири підрозділи: Архаїка, Класична доба, Елліністична доба та Піздньоантична період. Висновки до курсової роботи складені згідно мети поставленої її на початку. Список використаної літератури складається з робіт вчених, які працювали над дослідженням Ольвії. Додатки до курсової роботи складаються з портретів діячів, які займалися дослідженням Ольвії, картами розташування Ольвії з декількох сторін, та фотокартками з видами на Ольвію, найвідоміші міста в заповіднику, предметами, які були знайдені в Ольвії та ін. Розділ 1. Дослідження Ольвії у XIX-XX століттях. Заснування національного заповідника Ольвія Територія земель Північного Причорномор`я вже давно привертала увагу не тільки мисливців за старовиною, але й освічених вчених таємницями про історію цього краю. В історії вивчення Ольвії ключовою для XIX ст. Можна вважати першу третину сторіччя, коли було знято перші плани городища та його околиць, написано перші наукові дослідження по її історії, введено в науковий обіг десятки невідомих раніше написів та монетних типів. І хоча дослідження не були систематичними і строго наукового характеру через нерозвиненість російської археології, яка робила ще перші кроки .Таким чином можна виділити два основних періодів досліджень, кожен з яких складається з кількох етапів. І період (кін. XVIII - межа XIX-XX ст.) - від визначення місцезнаходження Ольвії після приєднання до Росії земель між Бугом та Дністром, до початку систематичних археологічних досліджень. Цей період з погляду науки характеризується складанням кількох топографічних планів Ольвії, епізодичними археологічними розкопками на городищі та некрополі та окремими спробами збереження пам’ятки від руйнування. Паралельно в той час набувають великих масштабів грабіжницькі розкопки та зростає руйнація пам’ятки; ІІ період (межа XIX-XX ст. - до сьогодення)- від початку систематичних археологічних досліджень у 1900 р. до постанови питання про надання державному історико-археологічному заповіднику „Ольвія” статусу національного. Для цього періоду характерно те, що поступово зростає рівень наукових археологічних розкопок та польової документації.

З незапам'ятних часв, задовго до появи писемност, переказувана з уст в уста сторя сприймалася як незаперечний доказ того, що под, про як в нй деться, таки варто було пережити. «Я зроблю з вашого життя оповдь, що надасть вам сенсу,» це спокуса, котра, надто для нерелгйного ума, дорвню мало не обтниц спасння. Сам raison detre лтератури поляга в  здатност задовольняти цю найглибинншу, екзистенцйну людську потребу,  власне ця здатнсть  робить лтературу необхдною, незамнною й незаступальною жодним ншим видом людсько дяльности. Коли вийшов друком мй перший роман «Польов дослдження з укранського сексу», сторя-сповдь про пережиту нтелектуалкою любовну драму й кризу тожсамости, подя, що стала найбльшим скандалом в укранськй лтератур за всю пострадянську добу, то найдужче мене були потрясли (на меж культурного шоку!) зовсм не критики, котр проголосили мене вдьмою, яку годилось би спалити, якби не наш цивлзований час, а юрми захоплених читачок, вком вд двадцяти до шстдесяти

1. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

2. Історіографія досліджень голодомору

3. Методи політичних досліджень

4. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

5. Дослідження харчування

6. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки
7. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів
8. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

9. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

10. Метеорологічні дослідження

11. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

12. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

13. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

14. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

15. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

16. Методи та етапи статистичного дослідження

Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки

17. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

18. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

19. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

20. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

21. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

22. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень
23. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв
24. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

25. Дослідження методів чисельного інтегрування

26. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

27. Дослідження чисельних методів інтегрування

28. Медичні дослідження Герофіла

29. Дослідження активних фільтрів

30. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

31. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

32. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

33. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

34. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

35. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

36. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

37. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

38. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"
39. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
40. Маркетингові дослідження

41. Маркетингові дослідження діяльності фірми

42. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

43. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

44. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

45. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

46. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

47. Дослідження асортименту пральних машин

48. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

49. Дослідження поведінки споживачів

50. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

51. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

52. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

53. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

54. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті
55. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
56. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

57. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

58. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

59. Променеве дослідження молочної залози

60. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

61. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

62. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

63. Променеве дослідження щитоподібної залози

64. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

65. Дослідження ділової кар’єри менеджера

66. Дослідження та розробки на підприємстві

67. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

68. Методи науково-педагогічних досліджень

69. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

70. Основи наукових досліджень
71. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
72. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

73. Методи наукових і експериментальних досліджень

74. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

75. Дослідження рухів зубообробного вестата

76. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

77. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

78. Предмет дослідження соціальної психології

79. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

80. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения

81. Дослідження тривожності п’ятикласників

82. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

83. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

84. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

85. Матеріали і методи дослідження

86. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень
87. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
88. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

89. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

90. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

91. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

92. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

93. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

94. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

95. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

96. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

98. Прогностичні дослідження маїбутнього

99. Методологічні основи наукових досліджень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.