Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Президент Украины и его статус

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

План Вступ Місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади Порядок обрання Президента України та строк його повноважень Функції та компетенція Президента України Акти Президента України Адміністрація Президента України Використана література Вступ ПРЕЗИДЕНТ (від лат. praeside s – той що сидить спереду) – обраний народом, парламентом або представницькою колегією глава держави, який отримує владу на визначений термін у порядку делегації. Президент є главою держави в країнах із республіканською формою правління. Він є носієм верховної державної влади і вищим представником держави у її відносинах з іншими країнами. В Україні посада Президента була введена через рік після прийняття Декларації про державний суверенітет України і майже зразу після схвалення Верховною Радою Концепції нової Конституції України, ставши одним із перших кроків на шляху її реалізації За Законом України "Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР" від 5 липня 1991 р., яким Конституція була доповнена гл. 12 "Президент Української РСР", Президента було визнано найвищою посадовою особою Української держави і главою виконавчої влади. Цей статус Президента підтверджено також Законом "Про Президента Української РСР" від 5 липня 1991 р. Введення конституційного інституту Президента було пов'язане з необхідністю зміцнення системи центральних органів влади, забезпечення їх цілеспрямованої діяльності в складний період набуття Україною незалежності, надання динамізму розвитку української державності. Перший Президент України був обраний всенародно 1 грудня 1991 р. одночасно з проведенням всенародного референдуму, що підтвердив Акт проголошення незалежності України, схвалений Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. Правовий статус Президента України визначено у розділі V чинної Конституції, який встановлює місце і роль Президента в державі, окреслює коло його відповідальних повноважень, регламентує порядок обрання Президента і припинення його посадових функцій, а також форми співпраці Президента з органами законодавчої і виконавчої влади, його участі у формуванні судової влади. Слід зазначити, що з часу впровадження в Україні посади Президента його правовий статус змінювався. Спочатку Президент України був визначений як найвища посадова особа Української держави і глава виконавчої влади. Пізнішими змінами до Конституції України він визначався за статусом як глава держави та глава виконавчої влади. Цей статус було підтверджено Конституційним Договором 1995 року. За чинною Конституцією, Президент є лише главою держави. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів. Місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади Глава держави – це особа, яка формально займає найвищу сходинку в державній ієрархії і здійснює верховне представництво держави у внутрішньо - та зовнішньополітичних відносинах. Конституційно-правовий статус Президента України встановлюється нормами Конституції України, які визначають місце та роль Президента України в системі органів державної влади та його взаємовідносини з іншими органами державної влади; закріплюють порядок заміщення поста Президента України; передбачають конституційно-правову відповідальність за державну зраду та інші злочини; визначають функції та повноваження Президента України.

Конституція України передбачає систему гарантій, мета яких- виключити можливість узурпації всієї повноти влади Президентом, перетворення його в авторитарного правителя. До них можна віднести: 1) обмеження терміну повноважень Президента п'ятирічним строком (ч. 1 ст. 103); 2) його обрання шляхом загальних прямих виборів (ч. 1 ст. 103); 3) заборона мати Президенту інший представницький мандат, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян (ч. 4 ст. 103); 4) заборона займати пост Президента однією й тією ж самою особою більше ніж два строки підряд (ч. З ст. 103); 5) можливість усунення Президента з поста в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину (ст. 111); 6) можливість визнання Конституційним Судом України актів Президента неконституційними, в силу чого вони втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом відповідного рішення. Президент України на час виконання повноважень користується правом недоторканності (ст. 105 Конституції України). Це означає, що до усунення Президента з поста проти нього не можна порушити кримінальну справу, арештувати тощо. За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону. Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунутий з поста в порядку імпічменту. Порядок обрання Президента України та строк його повноважень Порядок обрання Президента України визначається Конституцією України (ст. 103) та Законом України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р. Президент України обирається безпосередньо виборцями. Такий спосіб обрання Президента, як правило, використовується в державах з президентськими та квазіпрезидентськими формами правління, де реалізується модель «жорсткого» розподілу влад. Згідно з Конституцією України вибори Президента здійснюються на основі загальних принципів виборчого права України - вільних виборів, загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Конституція України встановлює додаткові, порівняно з виборами народних депутатів чи місцевими виборами, обмеження щодо пасивного виборчого права громадян при виборах Президента: - по-перше, підвищується віковий ценз (з 18 при місцевих виборах та 21 року при виборах народних депутатів України до 35 років при виборах Президента). Це обумовлено тим, що діяльність глави держави потребує значного життєвого та політичного досвіду, належного освітнього рівня, здатності до вирішення складних політичних, правових, економічних та соціальних проблем, а це, у свою чергу, досягається з відповідним віком; - по-друге, при виборах Президента встановлюється ценз осілості - десять останніх перед днем виборів років проживання в Україні. Це обмеження обумовлене тим, що глава держави має бути досить добре обізнаний з різними аспектами суспільного життя країни, його мають добре знати виборці; - по-третє, встановлюється заборона одній і тій самій особі обиратися Президентом більше ніж два строки підряд. Обрання на третій чи четвертий строк також можливе, але лише після перерви.

Порядок і строки призначення виборів. Вибори Президента можуть бути черговими, позачерговими (достроковими) і повторними. Чергові виборі призначаються Верховною Радою на останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента. Результати виборів президента встановлює Центральна виборча комісія на підставі протоколів територіальних виборчих комісій не пізніше, як у п'ятиденний строк після дня виборів. Обраним Президентом вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Повідомлення про результати виборів Президента публікується Центральною виборчою комісією не пізніш, як на третій день після підписання протоколу про результати виборів. Строк повноважень Президента - п'ять років. Новообраний Президент вступає на пост не пізніше, ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради. Урочиста церемонія вступу на посаду глави держави отримала назву інаугурація. За загальним правилом Президент як глава держави не несе політичної або юридичної відповідальності за свої дії. Юридична невідповідальність гарантується інститутом недоторканності, а політична-інститутом контрасігнатури, під чим розуміють скріплення акту Президента підписом Прем'єр-міністра та міністра, відповідального за акт та його виконання. Проте, в особливих випадках Президент підлягає відповідальності, що передбачено ст. 111 Конституції України - він може бути усунутий з поста Верховною Радою в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Інститут імпічменту виступає надійною гарантією проти зловживання владою та порушення главою держави конституцій-законів держави. Функції та компетенція Президента України Ядро конституційно-правового статусу Президента становлять норми Конституції України, які визначають функції та повноваження глави держави. Функції та повноваження, що належать згідно з Конституцією України виключно Президенту, складають прерогативу глави держави. Основні функції Президента як глави держави визначені в ст. 102 Конституції України. Так, Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Як гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України Президент наділяється особливими повноваженнями, він: забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; очолює Раду національної безпеки і оборони України; приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України тощо. Здійснюючи функцію гаранта додержання Конституції України Президент наділений правом законодавчої ініціативи, що дозволяє йому порушувати питання щодо реалізації конституційних положень, приведення чинного законодавства у відповідність до Конституції України. Президент користується виключним правом вносити до Верховної Ради законопроект про внесення змін до розділів 1, III, XIII Конституції України та призначати всеукраїнський референдум для затвердження цих змін.

Государственным языком у нас должен быть украинский, а русскому надо дать статус официального языка. Но этот вопрос полностью зависит от законодателей». Елена Франчук и Виктор Пинчук Важнейшую роль в окружении второго Президента Украины играет его дочь Елена Франчук. Она хорошо известна в деловых и политических кругах страны. Хотя на телеэкране Елена Леонидовна впервые появилась не так давно, и это говорит о том, что президент Кучма умеет отделять семью от политики. Она попала в кадр, когда встречалась с приехавшим в Киев Папой Римским. До сих пор не слишком известно и то, кто и при каких обстоятельствах познакомил Виктора Пинчука с дочерью Президента Украины. Знакомство состоялось приблизительно в 1997 году. Оба - и Виктор, и Елена - в это время пережили развод с предыдущими партнерами. Виктор Михайлович - с Еленой Аршава, Елена Леонидовна - с Игорем Франчуком, народным депутатом Украины и сыном бывшего премьер-министра Крымской Автономии. Позже Елена Франчук утверждала: «Выбирала по любви. Хотя, можно сказать, что и по расчету

1. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

2. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

3. Статусы кабинета министров Украины

4. Адміністративно-правовий статус Президента України

5. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

6. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
7. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)
8. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

9. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

10. Повноваження Президента України

11. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

12. Президент України і виконавча влада

13. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

14. Конституционно-правовой статус Президента РФ

15. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации

16. Конституционно-правовой статус Президента по закону РСФСР от 24 апреля 1991 года

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

17. Конституционно-правовой статус Президента, его положение в системе органов государственной власти

18. Президент России и его правовой статус

19. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации и его компетенция

20. Институт присяжных заседателей в зарубежных странах. Правовой статус вице-президента США

21. Конституционный статус Президента РФ

22. Правовой статус Президента Российской Федерации
23. Президент РФ. Правовой статус, полномочия, выборы, отрешение от должности
24. Статус президента Приднестровской Молдавской Республики

25. Особенности государственно-политического развития Франции: статус и полномочия президента

26. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

27. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

28. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

29. Транспортная система Украины

30. Топливно-энергетический комплекс Украины

31. Пищевая промышленность Украины

32. Социально-экономическое развитие современной Украины

Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые

33. Бюджет Украины на 1997 г.

34. Государственное регулирование доходов населения на Украине

35. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

36. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

37. Финансы Украины

38. Частная собственность /Украина/
39. Адвокатура на Украине
40. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

41. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

42. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

43. Украина

44. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

45. Банки и их роль в экономике Украины

46. Конституционное право Украины (Шпаргалка)

47. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

48. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

49. Регламент Верховного Совета Украины

50. Правовое положение Президента Республики Беларусь

51. Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

52. Охрана труда (лекции, Украина)

53. Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

54. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах
55. Социальная политика Украины и оценка её эффективности
56. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)

57. Современная законодательная база Украины в области страхования

58. Порядок выборов Президента Российской Федерации

59. Права и обязанности Президента РФ по Конституции 1993 года

60. Законодательное регулирование деятельности предприятий и предпринимательства /Украина/

61. Народные депутаты Украины

62. Право коллективной собственности на Украине

63. Приватизация и аренда на Украине

64. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

66. Налоговое регулирование предпринимательства на Украине

67. Апелляционный суд в судебной системе Украины

68. Организация страхования в Украине в условиях перехода к рынку

69. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

70. Охрана труда (лекции, Украина)
71. Финансовая безопасность государства, финансовый кризис в Украине
72. Культура на Украине в 40-50-ые годы

73. Политический портрет Рональна Рейгана /вплоть до избрания его президентом США/

74. Первый президент России Борис Николаевич Ельцин

75. Третий президент США: Томас Джефферсон

76. Политическое развитие государства в годы правления первого президента

77. Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

78. Вхождение Северного Причерноморья Крыма и Правобережной Украины в состав России

79. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

80. История Украины

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее

81. Украина и образование СССР

82. Правовое положение Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ

83. История развития прокуратуры Украины

84. Экология Украины

85. Условия присоединения Украины к России

86. НАТО И ГЕОПОЛИТИКА УКРАИНЫ
87. Новые инициативы Президента РФ по укреплению единства страны
88. Народная художественая промышленность, её зарождение и развитие на територии Украины

89. АПК Украины

90. Исследование паровоздушной газификации низкосортных углей Украины

91. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

92. Коммерческие банки - начало развития на Украине

93. Банки и банковская система Украины

94. Учет денежных средств и расчетных операций /Украина/

95. Учет труда и заработной платы на Украине

96. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Рыночная экономика /Украина/

98. Формирование современного механизма внешнеэкономической деятельности в Украине

99. Основные формы внешнеэкономических связей Украины


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.