Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління персоналом

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Ситуаційне завдання 1 Тема: Стратегічне управління персоналом організації Ситуація. В крупній готельній мережі «Hil o » працює близько 30 тис. чоловік. В умовах стратегічного управління готелем формується система стратегічного управління, головне завдання якої – вироблення варіантів стратегії управління персоналом на майбутні 5 років. Характеристика умов діяльності готелю на цей період, а також сьогоднішній стан його трудового потенціалу подано нижче. Завдання: виходячи із запропонованих умов діяльності готелю і сьогоднішнього стану трудового потенціалу, розробіть загальну стратегію управління персоналом цього підприємства на 5-річний період, відобразивши в ній бажаний стан трудового потенціалу через 5 років по всіх п’яти розділах, що характеризують його стан: демографічні і професійно-кваліфікаційні структури персоналу, рівень корпоративної культури, соціальний статус персоналу, стан системи управління персоналом. Розробка нової редакції кваліфікаційної характеристики посади начальника відділу кадрів (служби персоналу) ЗАТ СГК «Дніпро-Бескид». Кваліфікаційна характеристика на посаду начальника відділу кадрів. Завдання та обов’язки Очолює роботу із забезпечення підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з цілями, стратегією та профілем підприємства, зовнішніми та внутрішніми умовами його діяльності, які змінюються, із формування і ведення банку даних про кількісний та якісний склад кадрів, його розвиток та рух. Керує розробленням перспективних і річних планів комплектування підприємства персоналом з урахуванням перспектив його розвитку, змін складу працюючих у зв’язку з упровадженням нової техніки та технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, а також пуском виробничих об’єктів. Організовує розроблення прогнозів, визначення поточної і перспективної потреби в кадрах і джерел її задоволення на основі вивчення ринку праці, встановлення прямих зв’язків з навчальними закладами і службами зайнятості, контактів з підприємствами аналогічного профілю, інформування робітників підприємства про наявні вакансії, використання засобів масової інформації для розташування об’яв про наймання працівників. Бере участь у розробленні кадрової політики і кадрової стратегії підприємства. Вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників, контролює їх розстановку і правильність використання у підрозділах підприємства. Забезпечує приймання, розміщення молодих працівників згідно з одержаною в навчальному закладі професією і спеціальністю, спільно з керівниками підрозділів і громадськими організаціями здійснює проведення їх стажування та виховної роботи. Здійснює роботу з добору, відбирання і розставлення кадрів на основі оцінювання їх кваліфікації, особистих і ділових якостей; контролює правильність використання працівників у підрозділах підприємства. Здійснює планомірну роботу зі створення резерву для висування на підставі таких організаційних форм, як планування ділової кар’єри, підготовка кандидатів на висування за індивідуальними планами, ротаційне пересування керівників і спеціалістів, навчання на спеціальних курсах, стажування на відповідних посадах.

Бере участь в атестації, розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій, визначає коло працівників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних документів. Організовує своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника підприємства, облік особового складу, видавання довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, а також підготовку матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород. Забезпечує підготовку документів з пенсійного страхування, а також документів необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства і їх сім’ям, а також подання їх до органів соціального забезпечення. Здійснює методичне керівництво роботою інспекторів з кадрів підрозділів підприємства, контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів і розпоряджень з питань роботи з кадрами. Вживає заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи з кадрами. Вивчає та узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів, вживає заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників. Здійснює зв’язок з іншими підприємствами в питаннях добору кадрів. Організовує табельний облік, складання і виконання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, розроблює заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання. Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з кадрами. Керує працівниками відділу. Повинен знати: законодавчі і нормативні акти, методичні матеріали з управління персоналом; трудове законодавство; структуру і штат підприємства; його профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку; кадрову політику і стратегію підприємства; порядок складання прогнозів, визначення перспективної і поточної потреби у кадрах; джерела забезпечення підприємства кадрами; стан ринку праці; системи і методи оцінювання персоналу; методи аналізу професійно-кваліфікаційної структури кадрів; порядок оформлення, ведення і збереження документації, пов’язаної з кадрами і їх рухом; порядок формування і ведення банку даних про персонал підприємства; організацію табельного обліку; методи обліку руху кадрів, порядок складання встановленої звітності; можливості використання сучасних інформаційних технологій у роботі кадрових служб; передовий вітчизняний і світовий досвід роботи з персоналом; основи профорієнтаційної роботи; порядок розроблення планів комплектування підприємства кадрами; положення про порядок призначення та виплати державної допомоги; порядок оформлення приймання, переведення та звільнення працівників, ведення і зберігання їх трудових книжок та особових справ, оформлення пенсій працівникам підприємства та їх сім’ям; організацію табельного обліку; методи обліку просування кадрів, порядок складання встановленої звітності; основи профорієнтаційної роботи; основи соціології, психології праці, економіки, організації виробництва та управління; трудове законодавство; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.

Кваліфікаційні вимоги Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з управління персоналом – не менше 2 років. Ситуаційне завдання 2 Тема: Розробка кваліфікаційної характеристики спеціаліста сучасної служби персоналу. Завдання 1. Вивчіть і проаналізуйте зразок посадової інструкції спеціаліста відділу управління персоналом ЗАТ СГК «Дніпро-Бескид». Співставте її з типовою структурою. Зробіть висновок про цю посадову інструкцію: а) зауваження і доповнення загального характеру (за її структурою і повнотою змісту); б) зауваження і доповнення конкретного характеру: за чіткістю і ясністю підпорядкованості даної посадової особи; цілям її діяльності; взаємозв’язкам з іншими працівниками організації; правам і відповідальності; співвідношенню обов’язків, прав і відповідальності; в) характеристика можливих наслідків для загального процесу управління персоналом організації у випадку неякісно і неповно складеної посадової інструкції. Висновки про наведену посадову інструкцію спеціаліста відділу управління персоналом ЗАТ СГК «Дніпро-Бескид»: а) зауваження і доповнення загального характеру (за її структурою і повнотою змісту): Відсутній напис у верхньому лівому кутку посадової інструкції: ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ЗАТ СГК «Дніпро-Бескид» Є. Т. Мельник Пункти посадової інструкції пересікаються між собою, одне й те саме прописано в декількох місцях різними словами (наприклад, п.1.1 та п.1.4); Пункти посадової інструкції подані в хаотичній та нелогічній послідовності, що ускладнює сприйняття документу; Права та відповідальність мають бути оформлені різними розділами, а не одним, як в наведеній посадовій інструкції; Не повністю наведено те, що обов’язково повинен знати спеціаліст відділу управління персоналом; В наведеній посадовій інструкції відсутні взаємовідносини (зв’язки) за посадою. б) зауваження і доповнення конкретного характеру: за чіткістю і ясністю підпорядкованості даної посадової особи; цілям її діяльності; взаємозв’язкам з іншими працівниками організації; правам і відповідальності; співвідношенню обов’язків, прав і відповідальності; Посадова інструкція спеціаліста відділу управління персоналом згідно з типовою структурою повинна мати наступний вигляд: ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ЗАТ СГК «Дніпро-Бескид» Є. Т. Мельник 1. Загальні положення. 1.1. Спеціаліст відділу управління персоналом призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора ЗАТ СГК «Дніпро-Бескид» за поданням начальника відділу управління персоналом. 1.2. Спеціаліст відділу управління персоналом підпорядковується безпосередньо начальнику відділу управління персоналом. 1.3. У своїй діяльності спеціаліст відділу управління персоналом керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, чинним трудовим законодавством України, статутом ЗАТ СГК «Дніпро-Бескид», положенням про Відділ управління персоналом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями по ЗАТ СГК «Дніпро-Бескид», а також цією Інструкцією.

Такі тоді відбулися події. До мілетянина Гістіая, коли він був біля Візантія і захопив торговельні кораблі іонійців, що поверталися з Понту, дійшла відомість про події в Мілеті. Тоді він доручив управління містами на Геллеспонті Бісалтові, сину Аполлофана, з Абідоса, а сам із лесбосцями попрямував на Хіос(1), і, оскільки хіоські вартові не мали наміру допустити його, він уступив із ними в бій в місцевості цього острова, що називається Койла. Багатьох із них він повбивав і з допомогою лесбосців заволодів і всім Хіосом, мешканці якого були виснажені після морської битви. Як базу своїх заповзять він використовував містечко Поліхну (2) на Хіосі. 27. Часто божество повідомлює знаменнями, коли йдеться про великі нещастя в якомусь місті або для якогось народу. Отже, і хіосцям перед їхніми нещастями з'явилися зловісні знамення. Перше, коли вони послали в Дельфи сто юнаків для участі у виставі, з них лише двоє повернулися, а дев'яносто вісім загинуло від джуми. Друге нещастя, що тоді сталося незадовго перед морським боєм, це коли в місті діти навчалися в школі, на них упав дах і з ста двадцяти лише один урятувався

1. Системний підхід до управління персоналом фірми

2. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

3. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

4. Заохочення працівників як метод управління персоналом

5. Методологія системи управління персоналом

6. Організація управління персоналом підприємства
7. Принципи управління персоналом
8. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

9. Управління персоналом

10. Управління персоналом в соціальній сфері

11. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

12. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

13. Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

14. Аналіз та удосконалення оперативного управління

15. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

16. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

17. Рішення в системі управління

18. Управління затратами

19. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

20. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

21. Управління фінансами України

22. Організаційна система управління природокористуванням України
23. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю
24. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

25. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

26. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

27. Кредитний ризик та методи управління ними

28. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

29. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

30. Валютні ризики: економічна природа та управління

31. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

32. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

34. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

35. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

36. Державне управління в сфері охорони здоров’я

37. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

38. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства
39. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами
40. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

41. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

42. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

43. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

44. Структура державного управління

45. Сучасні принципи державного управління

46. Теорія і методологія дослідження управління

47. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

48. Форми державного управління

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Функції управління в аграрному праві

50. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

51. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

52. Системний аналіз складних систем управління

53. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

54. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря
55. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
56. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

57. Управління запасами матеріалів на підприємстві

58. Управління поведінкою споживачів

59. Управління процесом створення нового товару

60. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

61. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

62. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

63. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

64. Антикризове управління бізнесом

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Дослідження аспектів управління якістю продукції

66. Ефективне управління виробництвом

67. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

68. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

69. Конфлікти та методи управління ними

70. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління
71. Менеджмент та система управління
72. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

73. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

74. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

75. Національні моделі корпоративного управління

76. Організаційна структура управління підприємством

77. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

78. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

79. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

80. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

81. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

82. Поняття та сутність ефективності управління

83. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

84. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

85. Розвиток науки управління

86. Стилі управління
87. Стратегічне управління підприємством
88. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

89. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

90. Сутність лідерства та управління

91. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

92. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

93. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

94. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

95. Управління інвестиціями

96. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

97. Управління кар’єрою

98. Управління корпоративною власністю підприємства

99. Управління людськими ресурсами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.