Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗМІСТ Реферат Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти маркетингового планування на підприємстві 1.1 Сутність та мета маркетингового плану 1.2 Складові елементи маркетингового плану 1.3 Стратегічні напрямки маркетингового планування 1.4 Огляд ринку пивоварної галузі України Розділ 2 Аналіз маркетингового плану на ВАТ „Бровар” 2.1 Загальна характеристика діяльності Микулинецького пивзаводу. 2.2 Аналіз впливу факторів маркетингового середовища на діяльність заводу 2.3 SWO -аналіз діяльності Микулинецької пивоварні 2.4 Аналіз плану маркетингу на ВАТ „Бровар” Розділ 3 Розробка комплексного маркетингового плану на ВАТ „Бровар” 3.1 Шляхи покращення маркетингових заходів 3.2 Вдосконалення реалізації програми маркетингу на підприємстві 3.3 Розробка комплексного маркетингового плану на Микулинецькому пивзаводі Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки ВСТУП Набуття Україною державності збіглося у часі з фундаментальною перебудовою її соціально-економічного устрою, зміною домінуючої форми власності – з загальнодержавної до приватновласницької. Сформувався новий прошарок у структурі працездатного населення – підприємці, які розглядаються нині як цементуюча сила нового суспільства, гарант незворотності перетворень, що відбулися у суспільстві. Особлива роль покладається на мале та середнє підприємництво. Наслідки такого різкого переходу від одного стану суспільства до іншого дещо відрізняються від очікуваних. Нараз маємо вкрай недосконале використання власниками та менеджерами малих підприємств методів управління підприємствами і, насамперед, планування. З одного боку це наслідок залучення до активної господарської діяльності широких верств населення, що в минулому навіть і думки не мали про управління тією чи іншою справою. З іншого, мале підприємництво в усіх його організаційних формах є доволі специфічним і до нього без відповідної адаптації не можливо застосувати інструменти, за допомогою яких керують великими організаційними системами. Ефективна розробка маркетингових планів в діяльності малих та середніх підприємств дозволяє значно пом’якшити вплив факторів ризику та невизначеності, які притаманні ринковій системі господарювання. Адже в процесі планування обґрунтовуються та формуються цілі підприємства, аналізуються сильні та слабкі сторони його діяльності, виробляється програма вирішення актуальних оперативних та стратегічних завдань, а також оцінюються наявні для цього ресурси і визначаються шляхи одержання потрібних кадрових, товарних, виробничих, фінансових та інших ресурсів. У сучасних умовах в період світової економічної криза настали складні часи у всіх галузях економіки. Зростання курсів іноземних валют, цін на сировину, збільшення податкового тиску, падіння купівельної спроможності споживача, зростання рівня кількості безробітних та багато іншого негативно впливають на діяльність всіх підприємств. Маркетингова діяльність є основою для економічного життя кожного підприємства і держави в цілому. Комплексні маркетингові дослідження створюють обгрунтовану базу для прийняття рішень про стратегію і програму розвитку підприємницької діяльності і діяльності по збуту продукції фірми.

Прогнозування ринку, розробка стратегії і планування своїх дій на ринку, формування ринкового попиту - основні принципи маркетингової концепції керування в середині фірми. Всяке суспільство із спеціалізацією виробництва вимагає обміну і повсюдно стикається з проблемами розподілу і пошуком відповіді на питання: чого і скільки робити, як проінформувати про це споживачів і який рівень цін необхідно встановити? Багато хто сьогодні вважає, що маркетинг у нас в країні з'явився у кінці 80-х- початку 90-х років. Так, саме в цей період, словосполучення маркетинг нестримно увійшло до нашого повсякденного мовного звороту. Наявність служби маркетингу на підприємстві стала розглядатися як деякий стандарт ринкового мислення сучасного керівника. Одна з основних маркетингової діяльності — встановлення максимально можливої планомірності і пропорційності в діяльності фірми, зменшення непевності і ризику в господарській діяльності і забезпечення концентрації ресурсів на обраних пріоритетних напрямках. Загальновизнаним є положення про те, що в умовах сучасного ринку розробка і застосування плану маркетингу — одна з найважливіших функцій керівників вищої ланки. Маркетинг - це процес планування і втілення задуму продукту, ціноутворення, просування і реалізації ідей, продукції і послуг за допомогою обміну, що задовольняє цілям окремих осіб і організацій. Ніколи не слід забувати, що маркетинг сильний своєю комплексністю. Елементи маркетингу свого роду букви алфавіту, і можна бути упевненим, що спроба викинути з алфавіту хоч би одну букву або розділовий знак зробить книгу погано читаною або зовсім незрозумілою. Так само відмова хоч би від одного елементу маркетингу зробить його неефективним, а іноді і просто збитковим заняттям. &quo ;Розпорошування&quo ; комплексу маркетингу по частинах найбільша помилка при введенні маркетингової орієнтації. Під її удар потрапили і виробники алкогольної і слабко алкогольної продукції. З метою дослідити вплив кризи саме на ці галузі, а саме на пивну, я обрав один з провідних виробників нашої області - Микулинецький пивзавод “Бровар”, що знаходиться в Тернопільській обл. Теребовлянський р-н, смт. Микулинці. Обрана мною тема дуже цікава та актуальна, тому що дослідження і розробка маркетингового плану, дозволить мінімізувати ризики пов’язані з виходом підприємства на нові ринки та максимізувати економічні вигоди . Об’єктом дослідження є процес контролю маркетингової діяльності на підприємстві. Предметом дослідження виступають теоретичні і практичні аспекти контролю маркетингової діяльності. Мета даної роботи є поглиблення теоретичних основ і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві. Завданнями є розглянути процес і шляхи вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві Об'єктом розробки плану маркетингу цієї роботи є весь асортимент пивної продукції підприємства Микулинецький пивзавод Мета даної роботи: Провести детальний аналіз ринку пивної продукції України. Здійснити грунтовне дослідження факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на результати діяльності ВАТ «Бровар».

Зробити ретельний аналіз плану маркетингу заводу. Розробити вдосконалений маркетинговий план пивної продукції Микулинецької пивоварні. РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти маркетингового планування 1.1 Сутність та мета маркетингового планування та його значення для підприємства Практична діяльність маркетингу дуже впливає на людей, будь вони покупці, продавці або рядові громадяни. Маркетинг прагне до досягнення максимально можливого споживання товарів і послуг, через задоволення покупців, надаючи їм максимально широкий вибір і підвищення якості життя. Економічний зміст маркетингу складається в прискоренні віддачі виробничих фондів підприємства або організації, підвищенню конкурентноздатності на ринку, мобільності виробництва. Зовсім ясно, що багатьом фірмам потрібно вдосконалювати офіційно прийняті в них системи планування й контролю. Постійне прийняття різного роду рішень не заміняє собою планування. Для фірми планування є діяльністю вищого порядку, що нерідко приводить до поліпшення показників збуту й прибутків . Сучасне підприємство змушене працювати в умовах світової фінансової кризи, жорсткої конкуренції, ринкової ситуації й економічного середовища, що постійно змінюються. Саме для того, щоб вижити в таких умовах, необхідний план маркетингу. Планувати – це означає розробити схему майбутньої діяльності фірми для досягнення встановлених цілей. Планування маркетингу – це побудова логічної послідовності окремих видів маркетингової діяльності, визначення цілей компанії і розробка планів для їхнього досягнення. Маркетингове планування базується на таких принципах, як системність, комплексність, обмеженість ресурсів, варіантність, оптимальність, узгодженість, динамічність та адаптивність. В основу ефективного планування маркетингу закладено кілька принципів: 1) план маркетингу, по можливості, повинен бути дуже гнучким і при необхідності легко адаптуватися до змін на ринку; 2) плануванням повинен займатися насамперед той персонал, що потім буде запроваджувати в життя розроблені плани; 3) план маркетингу повинен бути погоджений з іншими планами підприємства і відповідати головній меті підприємства . Основні рекомендації, які не слід забувати при складанні плану маркетингу: 1. Орієнтуйте Вашу маркетингову діяльність на інтереси клієнтів. Не забувайте, що головним об'єктом вашої уваги повинні бути клієнти з їх певними конкретними потребами. 2. Зберіть як найбільше інформації про зовнішні фактори, що впливають чи можуть вплинути на Ваш бізнес. Це достовірна інформація про зовнішнє середовище, клієнтів, конкурентів, ринки. 3. Визначте, яких цілей ви прагнете досягти в наступному році, а яких – через кілька років. 4. Домагайтеся лаконічності планів, зосередьте свої плани на основних аспектах діяльності компанії й основних факторах зовнішнього середовища . Складання плану маркетингових заходів є кінцевим результатом планування маркетингу. Під плануванням розуміють особливу форму діяльності, спрямовану на підготовку і упорядкування рішень про цілі, засоби і заходи, які в сукупності забезпечують виробництво і реалізацію продукції, задоволення наявного попиту та майбутніх потреб цільового ринку.

Только в этом случае комплекс работ по оценке эффективности является адекватным трудозатратам на его выполнение и приносит конкретную пользу. Ниже будут рассмотрены основные, наиболее общие этапы оценки эффективности рекламной кампании. К их числу относятся: 1)Pоценка соответствия маркетинговым стратегиям; 2)Pоценка достигнутых результатов; 3)Pоценка достижения маркетинговых целей; 4)Pоценка достижения целей РК; 5)Pоценка расходов на проведение РК; 6)Pоценка соответствия целевой аудитории; 7)Pоценка успешности позиционирования услуг (компании/бренда); 8)Pоценка реализованной рекламной концепции и креативной составляющей (идеи); 9)Pоценка корректности выбора каналов ИМК, определение частот/раз-меров/продолжительностей выходов, объемов воздействия; 10)Pформирование рекомендаций; 11)Pобщие выводы и рекомендации. 1.PОценка соответствия маркетинговым стратегиям. Осуществляется на основании фактических данных по проведенной рекламной кампании (Вход 2). Все материалы рекламной кампании проверяются на соответствие (отсутствие противоречия) заявленным стратегиям (Вход 1) методом экспертной (бинарной «соответствует/не соответствует») оценки

1. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

2. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

3. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

4. Активізація пізнавальної діяльності учнів

5. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

6. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
7. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису
8. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

9. Суть процесу навчання та засоби його активізації

10. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

11. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

12. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

13. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

14. Вдосконалення маркетингової діяльності

15. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

16. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

18. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

19. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

20. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

21. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

22. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
23. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур
24. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

25. Інформаційне забезпечення діяльності організації

26. Організація збутової діяльності на підприємстві

27. Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

28. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

29. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

30. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

31. Організація діяльності підприємства

32. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры

33. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

34. Вдосконалення організації допоміжного виробництва

35. Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі

36. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

37. Планування і організація навчальної діяльності

38. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні
39. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
40. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

41. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

42. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

43. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

44. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

45. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

46. Нормативно-правовые акты

47. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

48. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

49. Indirect speech acts in modern English discourse. - Косвенные речевые акты в современном английском дискурсе

50. Информационные системы маркетингового анализа

51. Акт обследования и гигиенической оценки стоматологической поликлиники

52. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

53. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

54. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)
55. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
56. Маркетинговая деятельность банка

57. Технология и организация маркетинговых исследований

58. Маркетинговая деятельность и управление ею на предприятии /на примере муниципального предприятия "Кировское троллейбусное управление"

59. Использование маркетингового подхода при выживании ВУЗов в современных условиях (Доклад)

60. Международная маркетинговая стратегия /ОАО Комбинат "Крымская Роза"/

61. Маркетинговое исследование рынка персональных компьютеров

62. Маркетинговый раздел бизнес-плана

63. Маркетинговое исследование рынка сыра

64. Формирование портфеля заказов фирмы на основе маркетинговой стратегии в АО "УАЗ"

Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов

65. Элементы маркетинговой политики фирмы "Елена"

66. Роль маркетингового планирования в формировании стратегии развития предприятия

67. Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики

68. Исследование, характеристика и пути решения маркетинговой проблемы фирмы - производителя маргарина "Молочный"

69. Реклама в маркетинговой деятельности

70. Маркетинговые исследования в оптовой торговле на примере комплексного исследования рыночных комплексов и оптовых рынков г. Екатеринбурга
71. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)
72. Методы маркетинговых исследований в регионе

73. Влияние маркетинговых коммуникаций на объемы продаж

74. "Маркетинговый план продвижения продукции на рынок СНГ"

75. Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине

76. Маркетинговые исследования рынка компьютерных продаж г. Нижнего Новгорода

77. Маркетинговое исследование радиостанции "Наше время на милицейской волне"

78. Международная маркетинговая стратегия ОАО «Комбинат «Крымская Роза»

79. Маркетинговые мероприятия по увеличению объемов продаж ОАО «Мясокомбинат ХХХ»

80. Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продаж

Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

81. Планирование маркетинговой деятельности компании ООО "Интерлизинг"

82. Маркетинговые исследования

83. "Особенности разработки маркетинговой стратегии на примере дома моды Dilbar"

84. Анализ маркетинговой деятельности

85. Маркетинговые иследования авторынка

86. Маркетинговые исследования в рекламе
87. Бизнес-план деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка г. Твери
88. Анализ финансовых возможностей предприятия ОАО «АВТОВАЗ» для организации маркетинговой деятельности

89. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

90. О подписании акта о военной капитуляции вооруженных сил Германии

91. Суспільна організація життя слов

92. Что такое речевой акт

93. Маркетинговая политика распределения

94. Методы получения и обработки маркетинговой информации

95. Ассортиментная политика как направление маркетинговой деятельности туристской фирмы

96. Как составлять маркетинговый отчет

Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Теория и практика употребления маркетинговой терминологии

98. Internet как этап развития маркетинговых коммуникаций

99. Выбор и реализация маркетинговой стратегии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.