Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Університет сучасних знань Кафедра фінансів, обліку і аудиту ЗВІТ з фінансово-економічної практики Вступ I. Структура та організація діяльності ЗАТ «ПриватБанк» 1.1Предмет, мета і завдання ЗАТ «ПриватБанку» 1.2Організаційна структура ЗАТ «ПриватБанк» 1.3 Розрахунково-організаційні показники економічної діяльності банку II. Аналіз економічної та маркетингової діяльності 2.1 Планово – економічна діяльність 2.2 Маркетингова діяльність 2.3 Комерційна діяльність 2.4 Управлінська діяльність III. Зовнішньоекономічна ЗАТ «ПриватБанку 3.1 Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ «ПриватБанку» 3.2 Загальна характеристика ринку на якому діє ЗАТ «ПриватБанк» 3.3 Експортно-імпортні операції 3.4 Перспективи виходу ЗАТ «ПриватБанку» на зовнішній ринок IV. Орієнтаційна структура ЗАТ «ПриватБанку» Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки Вступ В умовах становлення та розвитку банківської системи України актуальна проблема аналізу діяльності банківських установ з метою оцінювання їхньої інвестиційної привабливості, надійності та фінансової стійкості. Аналіз діяльності банку повинен містити реальну та всебічну оцінку досягнутих результатів, висвітлювати позитивні й негативні аспекти його роботи, визначати конкретні шляхи вирішення загальних проблем. Він є відправним пунктом ефективного управління як кожним конкретним комерційним банком, так і банківською системою в цілому, а також вихідною базою для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях. Сучасний комерційний банк являє собою упорядковану сукупність ресурсів (трудових, матеріально-технічних, фінансових і інформаційно-технологічних), що у взаємодії складають цілісне утворення з такими новими властивостями, що відсутні в окремо узятого ресурсу і забезпечують прибуткове надання клієнтам якісних продуктів і послуг. Банки виступають основними інститутами кредитно-грошової системи. Саме вони організують обіг значної частини кредитних грошей, що займають домінуюче положення в загальному обсязі грошової маси. Більш того, банки мають у своєму розпорядженні можливість створювати такі гроші і тим самим Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці, збільшувати їхню пропозицію. Об’єктом даного дослідження під час проходження виробничої практики по закінченню IV курсу став ЗАБ «ПриватБанк». Метою комплексної практики полягає в: закріплені теоретичних знань. Досягнення мети здійснюється через виконання наступних завдань: 1. Загальне ознайомлення зі структурою управління та організацією фінансової роботи ЗАБ “ПриватБанку” 2. Формування капіталу ЗАБ “ПриватБанку” 3. Організація кредитування в ЗАБ “ПриватБанку” 4.Організація розрахунків в ЗАБ “ПриватБанк” 5. Організація надання послуг в ЗАБ “ПриватБанку” 6.

Аналіз ефективності фінансово-банківських послуг Можна визначити такі основні переваги Приватбанку: найбільш широка мережа відділень, гнучкість в обслуговуванні і ставка на електронні технології І er e Ba kі g, E-commerce, A M-Ba kі g. Володіючи генеральною ліцензією Національного банку України, Приватбанк здійснює весь спектр наявних на вітчизняному ринку банківських послуг по обслуговуванню корпоративних і приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів. Послідовно розширюючи спектр наданих послуг і їх якість, Приватбанк активно нарощує свою клієнтську базу. На ринку корпоративного банківського обслуговування клієнти Приватбанку – більш 180 тисяч найбільших українських підприємств. За станом на 1 січня 2004 року балансовий капітал одного з найбільших українських банків складає 1 032,8 млн. грн., збільшившись з початку року на 86%. За підсумками року статутний фонд банку збільшився з 400 до 700 млн. грн., розмір чистих активів складає 9 842 млн. грн. (ріст на 59%). Чистий прибуток Приватбанку за підсумками роботи в 2003 році складає 60,549 млн. грн. На сьогоднішній день Приватбанк обслуговує більш 164 тисяч корпоративних клієнтів і 94 тисячі приватних підприємців. Кредитний портфель банку з початку 2003 року виріс на 69% до 8 114 млн. грн. У 2003 році одним із пріоритетних напрямків роботи банку став розвиток сучасного комплексу послуг для фізичних осіб. За підсумками року обсяг засобів фізичних осіб, притягнутих банком, досяг 4 300 млн. грн. у тому числі депозитний портфель фізичних осіб – 3 327 млн. грн. Обсяг виданих банком споживчих кредитів у 2003 році збільшився вдвічі до 2,1 млрд. грн. (частка банку на ринку споживчого кредитування України складає 24%). На 1 січня 2004 року Приватбанк обслуговує понад 5,5 мільйонів рахунків українських громадян. Банк протягом року запропонував індивідуальним клієнтам ряд нових, унікальних продуктів і послуг, серед яких миттєві пластикові карти, кредитні пластикові карти, карта «Найкращий подарунок», депозитні програми «Капітал», «Комбі» і ін. З початку 2003 року Приватбанк збільшив обсяг емісії пластикових карт міжнародних платіжних систем Vіsa і Mas erCard у 1,8 рази до 4,1 мільйони карт, зберігши за собою лідируючі позиції на ринку (біля 43% ринку емісії карт). Активними темпами розвивалася мережа обслуговування пластикових карт Приватбанку, що за станом на 1 січня 2004 року включає 1 138 банкоматів і 13 675 POS-терміналів. Розділ 1. Структура та організація діяльності ЗАБ «ПриватБанк» Предмет, мета і завдання ЗАБ «ПриватБанку» ЗАТ “Приватбанк” заснований 14 травня 1992 року. Він був одним із перших банків, який з'єднував усі держави СНД. Приватбанк став одним із перших українських банків,створених на основі приватного капіталу. Комерційний банк «ПриватБанк» є банком, що розвивається найбільш динамічно в Україні, і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. У банці працюють понад 31 тис. співробітників, з них 3 тис. - в головному офісі, розташованому в Дніпропетровську . Станом на 1 січня 2007 року розмір чистих активів ПриватБанку складає 33,777 млрд.

грн. Статутний фонд банку складає 2,082 млрд. грн., власний капітал - 3,288 млрд. грн. Кредитний портфель банку складає 28,768 млрд. грн., в тому числі кредити фізичним особам - 11,564 млрд. грн. 2006 року склав 506,208 млн. грн. Приватбанк - Лідер банківського ринку України. У 2007-му році Global Fi a ce четвертий рік підряд визнає Приватбанк кращим банком в Україні по рейтингу World’s Bes Foreig Excha ge Ba ks 2007. ПриватБанк також має найбільш високий рівень впізнаваності серед населення без підказки: 64%. ПриватБанк є лідером серед українських комерційних банків за кількістю клієнтів: його послугами користується понад 23% населення України. ПриватБанк є універсальним банком – він надає повний спектр наявних на вітчизняному ринку банківських послуг з обслуговування корпоративних та індивідуальних клієнтів На підставі ліцензії Національного банку України №22 від 04.12.01р., банк здійснює наступні операції: - приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; - розміщення залучених коштів від свого імені на власних умовах та на власний ризик. За умови отримання письмового Дозволу Національного банку України (№ 22-2 від 29.07.03р. року та додатку до нього), банк також має право на: - здійснення інвестицій у статутні капітали та акції інших юридичних осіб; - здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї; - перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів; - операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку, з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках, з фінансовими ф'ючерсами та опціонами; - довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; - депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів; - операції з валютними цінностями; - емісія власних цінних паперів; - організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; - здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг). Проводячи послідовну політику укріплення стабільності банку та вдосконалення якості обслуговування, ПриватБанк вважає одним з пріоритетних напрямів своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. Зараз банк пропонує громадянам України понад 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються в партнерстві з провідними вітчизняними торговими, ріелтерськими компаніями та автовиробниками. ПриватБанк є уповноваженим Урядом України банком з виплати пенсій та соціальної допомоги громадянам, а також з виплати компенсацій жертвам нацистських переслідувань. Сьогодні свою пенсію та соціальні виплати у ПриватБанку отримує понад 1,5 мільйон громадян. Національна мережа банківського обслуговування ПриватБанку, яка включає в себе 1 845 філій та відділень по всій Україні, дозволяє будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично у будь-якій точці країни.

Затем ожидается установление перемирия, для обеспечения которого в зону конфликта будут введены миротворческие силы Турции, США и НАТО. На завершающем этапе Запад, как бы пойдя на встречу Еревану и Степанакерту, предложит им территориальный обмен с Баку. В его рамках формально азербайджанские районы бывшей НКАО и Лачина получат право воссоединиться с Арменией, которая в свою очередь передаст Азербайджану в несколько раз меньшую по площади полосу земли вдоль своей границы с Ираном. Таким образом между Баку и Нахичеваньской автономией, а через нее с Турцией, установится прямая связь, в силу чего появится возможность проложить транспортные коммуникации и трубопроводы, безопасность которых будет гарантирована фактом присутствия в регионе иностранных войск. В дальнейшем, после ухода такого сильного лидера, как Г. Алиев, Азербайджан будет инкорпорирован в Турцию. Этому объективно способствует не только этническая близость двух народов, но и принцип жесткого унитаризма, проповедуемый турецкой правящей элитой, решительно пресекающей попытки тех или иных местных элит обеспечить свою самостоятельность

1. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

2. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

3. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

4. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

5. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

6. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області
7. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка
8. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

9. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

10. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

11. Цінова політика фірми та її оцінка

12. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

13. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

14. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

15. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

16. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

17. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

18. Оцінка природних ресурсів

19. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

20. "Нормальна" поведінка та саногенне мислення

21. Оцінка збитку після настання страхового випадку

22. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника
23. Оцінка фінансового стану комерційного банку
24. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

25. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

26. Експертна оцінка земель

27. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

28. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

29. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

30. Правомірна поведінка та історичні типи держав

31. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

32. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые

33. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

34. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

35. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

36. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

37. Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менігоенцефалітів

38. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту
39. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії
40. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

41. Оцінка доцільності отримання патенту

42. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

43. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

44. Оцінка стану менеджменту в організації

45. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

46. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

47. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

48. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Оцінка фінансового стану підприємства

50. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

51. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

52. Гідроекологічна оцінка річки Рось

53. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

54. Оцінка стану міської системи м. Києва
55. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками
56. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

57. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

58. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

59. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

60. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки

61. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

62. Печінка. Її будова, функції та хвороби

63. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

64. Виробнича травма та критерії її оцінки

Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

66. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

67. Принципи розробки та оцінки державної політики України

68. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

69. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

70. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії
71. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
72. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

73. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

74. Полная история танков мира

75. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

76. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

77. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

78. Конституцiя США та реальнi права громадян

79. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

80. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

81. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

82. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

83. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

84. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

85. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

86. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
87. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
88. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

89. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

90. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

91. Сучасні форми та системи оплати праці

92. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

93. Міський бюджет: пріоритети та механізми

94. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

95. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

96. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

97. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

98. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

99. Постмодернізм та українська історична наука


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.