Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Діагностика фінансового стану підприємства Зміст Вступ 1. Методологія визначення фінансового стану підприємства 1. Діагностика прибутковості (рентабельності) роботи підприємства 2. Аналіз наявності фінансових ресурсів 3. Аналіз платоспроможності та ліквідності 2. Діагностика фінансового стану товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт” 1. Характеристика фінансового стану ТОВ “Рако-прінт” 2. Визначення показників фінансового стану 3. Перспективи фінансового стану ТОВ “Рако-прінт” 1. Фінансова стійкість підприємства 2. Прогнозування фінансового стану 3. Напрямки покращення фінансового стану підприємства Висновки Список використаної літератури Вступ Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійснюють свою діяльність на засадах комерційного розрахунку, а здатність підприємства успішно діяти в умовах комерційного розрахунку знаходить своє відображення у його фінансовому стані. У ринкових умовах виключно велика роль діагностики фінансового стану підприємства. Це пов’язано з тим, що підприємства набувають самостійність та несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо-господарчої діяльності перед власниками, робітниками, банком та кредиторами. Також ринкові умови вимагають від підприємств збільшення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі втілення досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання та керування підприємством, активізації підприємства та інше. Отже роль діагностики фінансового стану достатньо велика. Щоб забезпечити виживаємість підприємства в сучасних умовах керівничому персоналу необхідно перш за все вміти реально оцінювати фінансовий стан як свого так і існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні. Але, це і зрозуміло, одного вміння реально оцінювати фінансовий стан не достатньо для успішного функціонування підприємства та досягнення ним встановленої цілі. Фінансовий стан підприємства – це ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми забов,язаннями. У фінансовому стані знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі і роботи з управління фінансовими ресурсами, тобто фінансової роботи. Найбільш зримо фінансовий стан підприємства визначається такими елементами його економічної діяльності: - прибутковість; - наявність власних фінансових ресурсів; - раціональне розміщення основних і оборотних коштів; - платоспроможність; - ліквідність; - інше. І, якщо підприємство досягає у цих напрямках необхідних параметрів, то фінансовий стан такого підприємства стає стійким.

У першому розділі моєї роботи буде розглянуто методологічний підхід до визначення фінансового стану підприємства. Далі, у другому розділі, буде дана оцінка фінансового стану ТОВ “Рако- прінт” за методологією, наведеною в першому розділі роботи. Безпосередньо обґрунтування точки зору методів покращення фінансового стану даного підприємства буде викладено у третій частині даної курсової роботи. Товариство з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Статуний фонд товариства складає 26236 тисяч гривень. Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності. Майно товариства складається з основних засобів та обігових коштів. Товариство здійснює випуск наступних видів продукції: - етикетки для продуктових товарів; - етикетки для напоїв; - різноманітна поліграфічна продукція; - наклейки для автомобілів; - наклейки для попільничок; - етикетки та наклейки для не продуктових товарів; - інша продукція. Дана курсова робота виконана згідно завдання (Додаток №1). Фінансові результати діяльності підприємства, як критерій досягнення поставленої мети Сутність фінансових результатів у діяльності підприємства Фінансові результати діяльності підприємства відображають мету підприємства взагалі, її доходність і є вирішальними для підприємства. Окрім керівництва підприємства і колективу організації фінансові результати діяльності цікавлять інвесторів, кредиторів, державні органи, в першу чергу податкову службу, фондові біржі. Отже взагалі можна сказати, що ефективність виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності фірми чи організації, чи підприємства відображається у фінансовому результаті. Основні показники фінансових результатів Під фінансовим результатом діяльності підприємства розуміється дієздатність підприємства фінансувати свою діяльність. Фінансовий результат підприємства – це сукупність показників, які відображають його дієздатність погасити свої боргові зобов’язання. Фінансова діяльність охоплює процеси формування, пересування та забезпечення сохранності майна підприємства, контролю за його використанням. Фінансове становище є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства і тому визначається сукупністю виробничо-господарчих факторів. Від фінансових результатів діяльності підприємства складається його фінансове становище, яке може бути стійким, нестійким та кризовим. Здатність підприємства своєчасно про ізводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчать про його відмінний фінансовий стан. Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є його прибуток чи доход. Доход – це виручка від підприємницької діяльності за врахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат. Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує загальну суму коштів, яка поступає підприємству за певний період. Загальна величина доходу підприємства включає: доход від реалізації продукції (робіт, послуг) – обчисляється як різниця між виручкою і матеріальними та прирівняними до них витратами у собівартості реалізованої продукції; доход від реалізації матеріальних цінностей і майна (матеріалів, основних фондів, нематеріальних активів) – це різниця між ціною їх продажу і матеріальними витратами на придбання і реалізацію; доход від позареалізаційних операцій (пайові участі у спільних підприємствах, здачі майна в оренду, цінних паперів, товарного кредиту, надходжень або витрат від економічних санкцій, тощо).

Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Ріст прибутку создає базу для самостійного фінансування, розширення виробництва, рішення проблем соціальних та трудових конфліктів. За рахунок прибутку виконується також частина обов’язків підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами і організаціями. Загальна величина прибутку підприємства (валовий прибуток) має ті ж джерела, що і доход, тобто вона включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних операцій. Прибуток від реалізації є основною складовою загального прибутку. Він обчислюється як різниця між обсягом реалізованої продукції (без врахування податку) та її повною собівартістю. П р = Q р – С, де П р – прибуток від реалізованої продукції; Q р – обсяг реалізованої продукції; С – повна собівартість реалізованої продукції. Із загального (валового) прибутку сплачується податок. Величина, що залишилась, називається чистим прибутком. Здається, що прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства. Це так, але він показує абсолютний ефект діяльності підприємства без врахування використаних при цьому ресурсів, тому він доповнюється показником рентабельності. Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється наступним чином: Р = П / В, де Р – рентабельність; П – прибуток загальний (валовий); В – витрати. Перед усім слід відрізняти рентабельність застосованих ресурсів і рентабельність продукції. Рентабельність застосованих ресурсів, залежно від охоплення останніх може обчислюватися як: рентабельність виробничих фондів; (Р в) – рентабельність виробництва; Р в = П з / К о 100, де П з – загальний валовий прибуток підприємства за рік; К о – середня величина основних виробничих фондів і оборотних коштів підприємства за рік; рентабельність сукупних активів (Р а) – характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства; Р а = П з / К а 100, де К а – середня сума активів балансу підприємства; рентабельність власного (акціонерного) капіталу (Р в) – показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів: Р в = П ч / К в 100, де П ч – чистий прибуток за врахуванням сплати процентів за кредит; К в – власний капітал. Величина власного капіталу дорівнює сумі активів (за даними балансу) за мінусом всіх боргових зобов’язань. рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут: Р п = П р / С р 100, де П р – прибуток від реалізації за певний період; С р – повна собівартість реалізованої продукції. Отже за допомогою наведених вище показників можна отримати загальну уяву про фінансовий стан підприємства. Вплив маркетингової стратегії підприємства на фінансовий результат Суть маркетингової діяльності заключається у формуванні реальної величини попиту, у впливі на споживача для пробудження його до придбання товару, у розробці реальних програм дій організацій на конкретному ринку. Головний принцип маркетингу – орієнтація на споживача та його потреби, їх формування та максимальне задоволення.

Существует простая двухфакторная модель, для которой выбирают два ключевых показателя. От этих показателей, по мнению Э. Альтмана, зависит вероятность банкротства. Формула двухфакторной модели записывается в виде: Z = 0,3877 1,0736 g X1 + 0,0579 g X2 X1 коэффициент покрытия (характеризует ликвидность), отношение текущих активов к текущим обязательствам; Х2 коэффициент финансовой зависимости (характеризует финансовую устойчивость), отношение заемных средств к общей величине пассивов. Если результат расчета значения Z < 0, то вероятность банкротства невелика, если Z > 0, то высока вероятность банкротства, если Z=0, то вероятность банкротства равна 50P%. Достоинство модели в возможности применения в условиях ограниченного объема информации о предприятии, но данная модель не обеспечивает высокую точность прогнозирования банкротства, так как не учитывает влияние на финансовое состояние предприятия других важных показателей (рентабельности, отдачи активов, деловой активности). При построении индекса банкротства Э

1. Анализ финансового состояния на примере ООО "Альянс"

2. Учет, анализ и аудит финансовых результатов на примере ООО "Триса-М"

3. Анализ финансового состояния предприятия (на примере ООО "Бейсуг")

4. Анализ финансового состоянния и экономической эффективности предприятия (на примере ООО Югсервис)

5. Анализ финансового состояния предприятия (на примере ООО "Торговый дом "Швейные товары")

6. Пути совершенствования финансового состояния предприятия на примере ООО "Макрокап Девелопмент Украина"
7. Антикризисное управление и диагностика финансового состояния предприятия
8. Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния коммерческой организации (на примере ООО "ЭДЕМ")

9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере ООО ТД "Металлопрокат")

10. Финансовая политика предприятия (на примере ООО «Хлебокомбинат Илекский»)

11. Анализ финансового состояния на примере ЗАО "Промтэкс"

12. Аудит достоверности финансового состояния (на примере СПК "Мирный" Приволжского района Самарской области)

13. Пути совершенствования практики формирования и использования финансовых ресурсов предприятия (на примере ООО "Рассвет")

14. Финансовая деятельность предприятия: анализ и пути ее совершенствования (на примере ООО "Си-трейдинг")

15. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия на примере ООО "Сандугач"

16. Финансовая деятельность предприятия на примере ООО "Астера"

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Диагностика банкротства предприятия и разработка антикризисной программы (на примере ООО «Оптима»)

18. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

19. Анализ состояния и эффективности использования основных средств на примере ООО шахта Добропольская

20. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности организации и ее финансового состояния

21. Пути повышения результативности производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в растениеводстве (на примере ООО "Прогресс-Агро" Песчанокопского района Ростовской области)

22. Учёт финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) на примере ООО "Виктория"
23. Анализ и диагностика финансовой деятельности предприятия
24. Методика и результаты диагностики банкротства предприятия на примере ООО трест "Татспецнефтехимремстрой"

25. Анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы на примере ООО "Камэнергостройпром"

26. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности ООО "Интеркино-Челябинск"

27. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

28. Анализ и диагностика финансовой деятельности предприятия

29. Состояние основных фондов: состав, структура и показатели эффективного использования на примере ООО "Молоко"

30. Клиника, диагностика и тактика терапии неотложных состояний при бронхиальной астме у детей и взрослых. Небулайзерная терапия. Базисная терапия БА

31. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

32. Акция как финансовый инструмент /на примере банковской деятельности/

Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы

33. Маркетинг предприятия. Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью предприятия

34. Финансовый анализ (на примере...)

35. Анализ финансовых результатов на примере магазина

36. Производные финансовые инструменты в примерах

37. Бухгалтерский учет издержек обращения на малых предприятиях (на примере ООО "Пульсар")

38. Организация бухгалтерского учета предприятия на примере ООО "ЛМ-сервис"
39. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчётности и её применение в анализе и оценке результатов работы предприятий (организаций, фирм)
40. Учет обязательств сельскохозяйственного предприятия по единому социальному налогу (на примере ООО "СХП Мечетинское" Зерноградского района Ростовской области)

41. Учёт и анализ доходов и расходов коммерческого предприятия на примере ООО "СуперСтрой-Уфа"

42. Бухгалтерская (финансовая) отчетность на примере ЗАО "ЛОГИКА"

43. Анализ дебиторской задолженности предприятия на примере ООО "Ромашка"

44. Анализ финансовой отчетности на примере ГУП "Весна"

45. Аудит финансовых результатов на примере ОАО "Орскнефтеоргсинтез"

46. Влияние планировки торгового предприятия на рациональное распределение познавательных ресурсов посетителей на примере ООО СП ТЦ "Омский"

47. Основные направления повышения эффективности PR-мероприятий на предприятии на примере ООО "Фуд-Мастер"

48. Управление конкурентоспособностью продукции на предприятии (на примере ООО "Мясокомбинат Бугульминский")

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры

49. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

50. Анализ предприятия и реализация решений в организации на примере ООО "Цимус"

51. Миссия и цели предприятия (на примере ООО "СтройКлиматТехника")

52. Разработка и совершенствование организационной структуры предприятия на примере ООО "Автолайн"

53. Самоорганизация менеджера на предприятии (на примере ООО "Рационал")

54. Управление предприятием на примере ООО "Производственно-коммерческая фирма "ИМЭКС"
55. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности компании
56. Инвестиционная деятельность предприятия на примере ООО "Север"

57. Налогообложение предприятия на примере ООО "Стройсервис"

58. Система налогообложения предприятий на примере ООО "Визит"

59. Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"

60. Система экологического менеджмента нефтегазодобывающего предприятия на примере ООО "Лукойл - Западная Сибирь"

61. Анализ деловой активности предприятия на примере ООО "Лузалес"

62. Анализ деятельности предприятия на примере ООО "Аврора-принт"

63. Анализ и диагностика финансовой деятельности ОАО "Белгородэнерго"

64. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия (на примере ООО "Ильнур")

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

65. Анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО "Стройэлектромонтаж"

66. Механизмы преодоления убыточности предприятий и обеспечения их финансовой устойчивости

67. Обоснование перспективных путей повышения финансовых результатов в животноводстве (ООО "ПРОГРЕСС-АГРО")

68. Оценка эффективности деятельности малого предприятия (на примере ООО "Новая техника")

69. Совершенствование организации коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.(на примере ООО "Три Кита")

70. Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности предприятия (на примере ООО "Эдельвейс")
71. Бухгалтерский учет денежных средств на примере ООО "Мото-Мир"
72. Учет и анализ оплаты труда (на примере ООО "Меравит")

73. План маркетинга (на примере ООО "Равиолло")

74. Система стимулирования продаж на примере ООО «Оптовая фирма «Петербургская топливная компания»

75. Организация производства молока на примере ООО Иркут

76. Экономическое обоснование расширения дилерских услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей на примере ООО Полюс-Дм

77. Учет затрат по элементам. На примере ООО Човьютранслес

78. Разработка мероприятий совершенствования системы стимулирования сбыта (на примере ООО «ДаНаМа»)

79. Потребительское кредитование на примере ООО "Русфинанс банк"

80. Анализ производства и себестоимости продукции животноводства на примере ООО "Гусевский"

Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры

81. Оптимизация сроков посева зерновых культур в степной зоне Южного Урала на примере ООО "Брединское"

82. Бухгалтерский учет на примере ООО "Сатурн"

83. Инвентаризация и переоценка основных средств на примере ООО "Лесник"

84. Моделирование хозяйственной деятельности. Постановка и ведение бухгалтерского учета на примере ООО "Колбасный рай"

85. Организационно-правовая форма хозяйствования и собственный капитал на примере ООО "Компания Гепард"

86. Роль бухгалтерской отчетности в рыночной экономике на примере ООО «Виктория»
87. Содержание бухгалтерской отчетности на примере ООО "Рос Азия"
88. Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности (на примере ООО "Вишнёвское" Рубцовского района)

89. Учет готовой продукции (на примере ООО "Белнедра")

90. Учет и анализ в строительных организациях АПК (на примере ООО "Сельстрой" Орловского района Ростовской области)

91. Учет и анализ кредитов банка, заемных средств и затрат на их обслуживание" (на примере ООО "АвтоБалКом")

92. Учет расчетов с поставщиками и заказчиками. Особенности учета операций по договору мены на примере ООО "Русские автотракторные запчасти"

93. Учет расчетов сельхозпредприятия с бюджетом по НДФЛ (на примере ООО "ДВВ-АГРО" Кущевского района Краснодарского края)

94. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на примере ООО "ТЕМПЕРА"

95. Финансовая отчетность. Методические основы аудиторской проверки финансовой отчетности

96. Бухгалтерский учет анализ и аудит основных средств на примере ООО "Техпромсервис"

Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки

97. Бухгалтерская финансовая отчетность, как источник информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности организации

98. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками на примере ООО "Росметалл"

99. Анализ себестоимости продукции растениеводства на примере ООО Агрофирма"

100. Аудит расчетов по налогу на прибыль (на примере ООО "Тандем")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.