Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Економіка праці та соціально-трудових відносин

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти та науки України Криворізький технічний університет Кафедра економіки, організації та управління підприємствами КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Економіка праці та соціально - трудових відносин» Варіант № 8 Студент(а)ки групи спеціальності – 6.050100 “Фінанси” ПІБ Керівник роботи: Посада старший викладач ПІБ Кривий Ріг 2008 1. Робочій час, його склад і структура Робочий час поділяється на види, розрізняють нормальний, скорочений і неповний робочий час. Так, відповідно до ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Причому потрібно наголосити, що передбачені законодавцем гарантії відносно граничної тривалості робочого часу поширюються на найманих працівників підприємств усіх форм власності. У колективних договорах або інших локальних актах можуть бути закріплені положення про 40-годинний робочий тиждень, а також менші за тривалістю норми робочого часу на даному підприємстві, в установі, організації. Норма робочого часу - це встановлена законом, колективним або трудовим договором для даного працівника тривалість його робочого часу за певний календарний період - день, тиждень, місяць. Раціональне використання робочого часу на підприємстві починається із встановлення найдоцільніших режимів праці й відпочинку. Розрізняють змінний, добовий, тижневий і місячний режими. Змінний режим праці й відпочинку визначає тривалість змін, час їх початку і закінчення, тривалість і час початку і закінчення перерв у роботі. Добовий режим праці й відпочинку включає кількість змін (Циклів) за добу. Тижневий режим праці й відпочинку передбачає різні графік роботи, кількість вихідних днів за тиждень, роботу у вихідні чи святкові дні, порядок чергування змін. Місячний режим праці й відпочинку визначає кількість робо­чих і неробочих днів у даному місяці, кількість працівників, які отримують відпустки, тривалість основних і додаткових відпусток Режими праці й відпочинку регулюються Кодексом законів про працю України. У більшості західних країн нормальна тривалість робочого часу також закріплюється в законах і колективних договорах, хоча у деяких країнах (Великобританії, Данії) для більшості працюючих - тільки у колективних договорах. При цьому для першої групи країн колективними договорами встановлена менша тривалість робочого часу порівняно із законом. Найбільш поширеним стандартом на Заході є 40-годинний робочий тиждень за законодавством та 35-40-годинний робочий тиждень за колективними договорами. Скорочений робочий час встановлений у законодавстві: КЗпП, а також, в інших нормативно-правових актах. Так, згідно із ст. 51 КЗпП для працівників, праця яких відбувається на роботах зі шкідливими умовами праці, встановлюється скорочена тривалість робочого часу - від 24 до 36 годин на тиждень. Перелік таких робіт і тривалість робочого часу при їх виконанні передбачені Списком виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день, порядок застосування Списку регулює інструкція.

Право на скорочений робочий день виникає, якщо працівник виконує роботи у шкідливих умовах праці не менше за половину робочого дня. Вказаний список обов'язковий для всіх підприємств, установ, де є види робіт, професії і посади, вказані в ньому. Законодавством встановлений скорочений (36-годинний) робочий тиждень для деяких категорій працівників, трудова діяльність яких пов'язана з особливим характером праці (наприклад, педагогічні працівники, медичні працівники та ін.) або станом здоров'я (деякі категорії інвалідів). Для осіб, які працюють у зоні відчуження, встановлений 36-годинний робочий тиждень.Скорочена тривалість робочого часу передбачена для неповнолітніх працівників з метою охорони їх здоров'я. Так, для працівників віком від 16 до 18 років встановлений 36-годинний робочий тиждень, віком від 15 до 16 років - 24-годинний робочий тиждень, для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул, - не більш 24 годин на тиждень, а якщо учні працюють протягом навчального року у вільний від занять час, то тривалість їх робочого часу на повинна перевищувати половини тієї норми, яка встановлена для осіб відповідного віку, тобто для учнів віком від 14 до 16 років - не більше 12 годин на тиждень, а віком від 16 до 18 років - 18 годин на тиждень. Скорочується тривалість робочого часу напередодні святкових днів на 1 годину як при 6-денному, так і при 5-денно-му робочому тижні. Це положення не поширюється на працівників, яким встановлений скорочений робочий час на інших підстава. Встановлення скороченого робочого часу не впливає на розмір заробітної плати. Робота, яка виконується в нічний час, оплачується в підвищеному розмірі, який встановлюється Генеральною, галузевою, регіональною угодами і колективним договором, але не повинен бути менше за 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Неповний робочий час - встановлюється угодою сторін як при вступі на роботу, так і в період роботи. Неповний робочий час може бути у вигляді:а) неповного робочого дня (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на зумовлену кількість годин); б) неповного робочого тижня (при якому зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів у тиждень) і в) поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня 5 годин при 4 робочих днях на тиждень). При встановленні режимів праці з неповним робочим часом тривалість робочого дня (зміни), як правило, не повинна бути менше 4 годин і робочого тижня - менше 20-24 годин відповідно при 5- та 6-денному тижні. Як правило, на умовах неповного робочого часу працюють сумісники, тобто особи, що уклали два або більше трудових договорів (з двома або декількома роботодавцями). Сумісництво можливе і на одному підприємстві при виконанні різних робіт поза основним робочим часом. Загальними вимогами до режимів роботи є: дотримання встановленої законом загальної тривалості робо­чого часу; забезпечення рівномірного чергування часу роботи і перерв між змінами, для чого розраховується тривалість циклу обороту змін — періоду, за який всі працівники відпрацюють у всіх змінах, передбачених графіком; забезпечення повного використання обладнання і робочого часу для підвищення продуктивності праці; обмеження кількості змінних графіків на підприємстві, оскільки це утруднює процес управління.

Для виявлення резервів раціональнішого використання фонду робочого часу працівників проводиться класифікація видів витрат робочого часу за такими напрямками: 1. Час роботи і час перерв у роботі (рис. 1.1). 1.1. Час роботи Тр — це загальна тривалість змінного часу, про­тягом якого працівник виконує трудові функції. Він включає: Час підготовчо-завершальної роботи Тпз, що витрачаєть­ся на підготовку до виконання завдання, і дії, пов'язані з його за­вершенням (одержання завдання, інструктаж, здавання готової продукції тощо). Час оперативної роботи Топ витрачається на безпосереднє виконання трудового завдання. Він включає: Основний час То — час безпосереднього перетворення предмета праці; Допоміжний час ТД — час управління обладнанням, вимірювання показників, переходів тощо. 1.1.3.Час обслуговування робочого місця То6 складається з: 1.1.3.1. Часу організаційного обслуговування Торг, що витрачається на догляд робочого місця, пов'язаний з виконанням змінного завдання; 1.1.3.2. Часу технічного обслуговування Ттех, що витрачається на догляд робочого місця, пов'язаний з виконанням даної конкрет­ної роботи. 1.2. Час перерв Тп — це загальна тривалість змінного часу, про­тягом якого працівник не виконує трудові функції з різних при­чин. Він включає: 1.2.1.Час регламентованих перерв Тпр заздалегідь передбачений, об'єктивно необхідний. До нього належать: 1.2.1.1.Час перерв, зумовлених особливостями техніки, технології та організації виробництва Тпт; 1.2.1.2.Час перерв, обумовлених трудовим законодавством Тзак; 1.2.1.3.Час на відпочинок та особисті потреби Твоп. 1.2.2.Час нерегламентованих перерв Тпн складається з непередбачуваних, небажаних зупинок в роботі. Це: Час перерв, зумовлених недоліками у технології та орга­нізації виробництва Тпнт, наприклад перебоями постачання, не­справністю устаткування; Час перерв, зумовлених порушеннями трудової дисцип­ліни Тптд — запізненнями, прогулами тощо; 1.2.2.3.Час відпусток з дозволу адміністрації Тпв. Рис. 1.1. Загальна класифікація елементів затрат змінного робочого часу 2. Нормований та ненормований робочий час (рис. 1.2). 2.1.Нормований робочий час включає всі затрати часу, що є об'єктивно необхідними для виконання конкретного завдання, а отже, підлягають нормуванню. Це таке: Час продуктивної роботи Трп. Час регламентованих перерв Тпр. 2.2.Ненормований робочий час не є об'єктивно необхідним, а отже, не включається до складу норми. Це таке: Час непродуктивної роботи Трн. Час нерегламентованих перерв Т. Рис. 1.2. Структура нормованого і ненормованого робочого часу Для реєстрації результатів вивчення робочого часу використовуються відповідна документація і методи обробки інформації, проводяться при необхідності фотографії робочого дня і хронометражні спостереження. Для обліку тривалості робочого дня застосовуються показники його фактичної і нормальної тривалості. Фактична тривалість робочого дня характеризується часом роботи одного працюючого за день (зміну), включаючи понаднормові години і виключаючи години простоїв. Вона розраховується діленням відпрацьованих за певний період людино-годин на відпрацьовані людино-дні.

Марксова критика идет от реалистического взгляда на соци]альные трудовые процессы. Она утверждает: все, что наличествует в головах, определяется «в конечном счете» социальной функцией этих голов в «хозяйстве» совокупного общественного труда. Поэто]му социально-экономическая критика ни в грош не ставит того, что сознания мнят о самих себе. Она постоянно стремится выявить, как дело обстоит «объективно». Поэтому она задает каждому сознанию вопрос: что оно знает о своем собственном положении в структуре труда и власти? Поскольку же она, как правило, наталкивается на полное невежество в данном вопросе, именно на этот пункт и на]правляется острие ее атаки. Так как общественный труд подвержен классовому разделению, критика, начатая Марксом, принимается эк]заменовать каждое сознание, выясняя, каковы его достижения как «классового сознания» и насколько оно сознает себя как таковое. В системе буржуазного общества могут быть объективно выде]лены, в первую очередь, три классовых сознания: буржуазии (класс капиталистов), пролетариата (класс производителей) и промежуточ]ных функционеров («средний класс»), с которым в разнообразных сочетаниях соединяется сознание работников надстройки некой группы ученых, судей, священников, деятелей искусства и филосо]фов с нечетким классовым профилем

1. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

2. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

3. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

4. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

5. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

6. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
7. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
8. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

9. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

10. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

11. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

12. Соціальна політика та соціальне партнерство

13. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

14. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

15. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

16. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

17. Етносоціологія та соціологія нації

18. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

19. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

20. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

21. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

22. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
23. Роль власності у соціально-економічних процесах
24. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

25. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

26. Історія соціально-економічної географії світу

27. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

28. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

29. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

30. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

31. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

32. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

33. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

34. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

35. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

36. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

37. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

38. Ідеальний образ соціального працівника
39. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року
40. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

41. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

42. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

43. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

44. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

45. Економіка праці

46. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

47. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

48. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные

49. Соціально-економічні наслідки монополії

50. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

51. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

52. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

53. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

54. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників
55. Міжнародна економіка
56. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

57. Соціальні проблеми у ЗМІ

58. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

59. Економіка зарубіжних країн укр

60. Мораль і соціальне управління

61. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

62. Сутність і значення соціального страхування

63. Державна політика соціального страхування

64. Економічні і законодавчі питання охорони праці

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

65. Економіка водного господарства

66. Регіональна економіка промисловості України

67. Розвиток соціальної географії в СРСР

68. Економіка Куби

69. Демократія як соціальне явище

70. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами
71. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
72. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

73. Правовідносини у сфері соціального захисту

74. Соціальна держава

75. Соціальна обумовленість державної служби

76. Соціальна цінність права

77. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

78. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

79. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

80. Мова як символ соціальної солідарності

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

82. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

83. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

84. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

85. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

86. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)
87. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет
88. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

89. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

90. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

91. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

92. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

93. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

94. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

95. Ожиріння як медико-соціальна проблема

96. Економіка зарубіжних країн

Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

97. Міжнародна економіка

98. Міжнародна економіка

99. Економічна сутність та форми оплати праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.