Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат з курсу «Історія України» на тему «Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу» План 1. Концепції походження держави Київська Русь та її назви. 2. Перші князі, їх зовнішня та внутрішня політика. 3. Розквіт Київської держави. Ярослав Мудрий. Державний лад, господарство, торгівля. 4. Початки політичного розпаду держави. Володимир Мономах. 5. Авторський погляд. 1. Концепції походження держави Київська Русь та її назви Проблема походження Київської Русі вже давно цікавить дослідників. Вчені не можуть дійти одностайної думки щодо цього питання, тому й виник ряд концепцій, присвячених йому. Широкого розповсюдження набула норманська теорія, за якою скандинавам належала визначальна роль у творенні Київської держави, та антинорманська, за якою цю роль відповідно відіграли слов’янські чи наближені до них народи. Існує ще хозарська теорія, однак вона не настільки актуальна. Прихильники цих теорій і донині полемізують між собою, постійно знаходячи нові аргументи на підтримку своєї версії. Ще професор Санки-Петербурзької академії наук Т.З. Байер в 1735 році у своєму трактаті висловив думку, що давньоруське слово з літописів – «варяги» – це назва скандинавів, які запровадили державність Русі1. Шукаючи відповідний термін в північним мовах, однак, Байер знайшов тільки єдине приблизно схоже слово – «верінг’яр». Це слово згадується в давньоскандинавських джерелах для позначення «найманих охоронців візантійських імператорів», які, як правило, називали себе «русами» за походженням, а не «норманами» чи «свеями», тобто прямо ніяк не засвідчували свою причетність до Скандинавії. Тим не менше, саме Байер започаткував норманську теорія походження державності на Русі2. І в XVIII, і в наступні століття його гіпотеза знайшла підтримку в ерудитів як з числа німецькомовних вчених в Росії та за кордоном (Г.Ф. Міллер, А.Л. Шльоцер, І.Е. Тунман, Х.Ф. Хольманн, К.Ф. Рафн та інші), так і серед російськомовних (Н.М. Карамзін, В.О. Ключевський, М.Н. Погодін, А.А. Шахматов, В.А. Брим тощо). В результаті обговорення цієї теорії сформувалися дві школи, що схилялися до полярних точок зору: норманська та антинорманська. При цьому серед антинорманістів є вчені, які погоджуються з тим, що варяги – це скандинави, і одночасно стверджують, що вони не принесли державність Русь, а лише мали деяку політичну роль як найманці при князівських дворах і були асимільовані слов’янами3. А.І. Попов, розкритикувавши ці тези, назвав «безплідними» суперечки норманістів і антинорманістів. Не даючи нових аргументів, він стверджує, що слово варяг має скандинавське походження саме через те, що варяги приходили на Русь з північногерманських земель і ставали тут найманими воїнами4. І норманісти, і антинорманісти посилаються на Лаврентіївський літописний список5. При цьому більшість антинорманістів, як і всі норманісти, погоджуються на тому, що варяги і руси – скандинави. Байер і його послідовники трактують події з Лаврентіївського літопису таким чином, що слов’янські та фіно-угорські племена Приільменья, не зумівши досягнути порядку своїми силами, призвали з-за Балтійського моря найманих скандинавських князів з дружиною6.

Збережену давніми літописами оповідь про призвання союзом північно-західних племен варязького конунга Рюрика з братами залишається ще багато в чому загадковою для дослідників. Російські вчені XVIII та XIX ст. ставилися до цієї оповіді з повною довірою7. Вони дискутували лише стосовно питання етнічної приналежності прибульців, не сумніваючись у достовірності самих подій, про які літопис розповідав під 862 роком. Поступово, однак, складалася думка, що в оповіді про призвання відбито й багато реалій початку ХІІ ст., коли складався літопис. А. Шахматов, до якого приєднується і Б. Рибаков, написав ряд робіт, у яких доводив, що оповідь про призвання варягів – це пізня вставка, скомбінована шляхом штучного поєднання кількох північноруських переказів, що підлягали глибокій переробці літописців8. Прихильник слов’янської концепції Б. Рибаков стверджує, що фраза з Сильвестрової редакції «Повісті временних літ» (1116 р.) про призвання варягів на Русь («І від тих варяг прозвалася Руська земля Новгород ») не є достатньою підставою для ототожнення варягів з Руссю9. Він вважає, що іноземці-варяги асоціювали Новгород з Руською землею, а самі новгородці завжди називали Руссю тільки Київ і Київщину. Про третю редакцію цього літопису Рибаков пише, що вона єдина містить явні проварязькі вставки, але він пояснює це тим, що літописець помилився, зрозумівши фризів на Північному морі як Русь, і тим, що людина, яка здійснювала редакторську роботу над літописом, була пов’язана родинними узами з рядом королівських домів Північної Європи, у тому числі з варязьким (шведським)10. Вчений стверджує, що тенденційність невдало вставлених пасажів, створених у 1118 р., з приводу подій майже трьохсотрічної давності, не дозволяє вважати їх підставою для побудови наукової гіпотези. Скандинавських джерел, що дозволили б ототожнити варягів з Руссю, за словами Рибакова, немає. У вирішенні питання про походження Русі він вважає головним географічний принцип. Ця думка перекликається з думкою Г. Анохіна, котрий стверджує, що при розгляді версії про призвання варягів, яких призвали саме в Новгород, має сенс проаналізувати дані про екологічні особливості новгородським земель11. Крім екології, дослідник покладається також на дані ряду інших наук, зокрема археології та ономастики. За словами Г. Анохіна, вивчення відповідної антропонімічної літератури дозволяє зробити висновок, що імен Синеус и Трувор (Трувол), якими в літописі називаються брати Рюрика, у скандинавів не було. Тому деякі норманісти так тлумачать текст літопису: Рюрик прийшов з «синехюс» і «тру вор» (скандинавські слова – «свій рід» і «вірна дружина»). Але й ім’я «Рюрик» зустрічається у скандинавських іменниках настільки рідко, що сучасні антропонімічні довідники відсилають нас до цього ж «Рюрика легендарного в Новгороді», нічого не знаючи про нього зі скандинавських джерел, а при згадці про саме призвання його до Новгороду посилаються на літопис Нестора12. М. Брайчевський також піддає сумнівам етнічну належність Рюрика і його роль у давньоруській історії13. За його словами, деякі дослідники вважають Рюрика вихідцем з Данії, але вчений не виключає, що він міг походити з венедських ободритів, – в їхніх землях відоме торговельне місто Рерик, і в хроніці ХІ ст.

німця Адама Бременського ім’я Рерик виступає як друга назва поморських слов’ян-ободритів. За хозарською теорією, Руська земля розвивалася і міцніла під патронатом Хозарії, а поляни були не слов’янами, а різновидом хозар14. Київська же їх гілка була спадкоємницею роду легендарного полянського князя Кия, який заснував Київ у VIIIст. Проте ця теорія не підтверджується археологічними даними і вона має зовсім небагато прихильників порівняно з норманською. Довгий час протистояння норманської і антинорманської шкіл були деякою мірою зумовлені національною приналежністю їх прибічників та мало дещо заангажований характер. Впродовж ХІХ – першої половини ХХ ст. дискусії послідовників скандинавської і автохтонної концепцій походження Давньоруської держави втратили патріотичний підтекст, перемістившись у наукову площину15. Проте з 40-х років ХХ століття у Радянському Союзі «варязька проблема» знову набула ідеологічного забарвлення, але це тривало тільки півсторіччя. Нині норманістами (в сенсі визнання скандинавського походження і слова Русь, і династії київських князів роду Рюриковичів) є більшість фахівців, тож з їхніх гіпотез про коріння етноніма «руси» варто розпочати побіжний огляд точок зору на це питання. Слово Русь, згідно з такою версією, пов’язується з давньоскандинавським коренем roр, засвідченим у давньошведських поняттях roрer – гребля, судноплавання, roрslaghi – округ, що поставляє в ополчення одне весельне судно, ruрі – морських похід на весельних суднах тощо16. Імовірно, що першим передавачем самоназви скандинавських мореплавців стала людність узбереж сучасної Фінляндії та Естонії, де шведів, котрі почали з’являтися тут з середини першого тисячоліття, називали по-естонському Roo si, по-фінському Ruo si. Інше коріння слова Русь бачить відомий орієнталіст і історик Омелян Пріцак, виводячи його від кельтського етноніма Ru (h)e i, який у німецьких діалектах поступово трансформувався. Історичними носіями назви Ruzzi, за Пріцаком, були фризькі кіпці, що вели трансєвропейську торгівлю і, змішавшись зі скандинавами, утворили на Волзі політичне об’єднання, котре згодом слов’янізувалося і розвинулося в Державу Русів17. На противагу германській (скандинавській) етимології існує припущення про зв’язок слова Русь з іракомовними мешканцями одного з регіонів Середнього Подніпров’я, присутність яких засвідчена у місцевих гідронімах Рось, Роська, Росава тощо, гіпотетично похідних від іранського ruxs/roxs – світлий18. Носієм етноніма рос могла виступати котрась із сарматсько-аланських, згодом слов’янізованих, племінних груп, що входила до антського союзу племен. З іншого боку, російський мовознавець Олег Труба сов припускає, що слово Русь відображало ще дослав’янську і до тюркську регіональну традицію називати Північне Причорномор’я «білою, світлою стороною», чому відповідав би індоарійський корінь russ. Врешті, є прибічники слов’янської етимології слова Русь, прив’язаної до праслов’янського кореня rud/rus із значенням світлий, русий19. На можливість творення етноніма від такої основи, як вважають, вказує назва річки Русса, що впадає в озеро Ільмень.

Протягом Друго свтово вйни виконував обов'язки заступника голови Укрансько Нацонально Ради в Кив. В пслявонний час жив у Нмеччин. В липн 1948 був призначений мнстром вйськових справ Уряду УНР в екзил. Помер  похований у Мюнхен (Нмеччина). Автор книги «Похд Укранських армй на Кив-Одесу в 1919 р.» (1921-22, 1946), числених статей на вонну тематику. Довдник з стор Украни до 125-рччя з дня народження Миколи Капустянського Про нього укранськ вйськовики з великою повагою говорили: «Головний мозок нашо арм!» Народився Микола Капустянський 1879 р. в сел Сумаки на Катеринославщин. Навчався в Чугувському вйськовому училищ. 1912 р. закнчив академю Генерального штабу. Пд час Першо свтово вйни командував пхотним полком, виконував обовязки начальника штабу пхотно дивз. Всм серцем привтавши укранську революцю, Микола Олександрович все сво подальше життя вддав боротьб за волю  долю укранського народу. Вн на противагу переважнй бльшост тодшнх полтичних лдерв Украни, добре розумв, що новопостала держава зможе вистояти на нещадних втрах стор тльки тод, коли наця перетворяться з плебея на аристократа, а для цього необхдно було мати потужну армю

1. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

2. Київська Русь - теорії походження та розвиток

3. Київська Русь – князівська держава

4. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

5. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

6. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)
7. Природні ресурси як надбання українського народу
8. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

9. Походження українського народу

10. Етнічна культура українського народу

11. Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г. Шевченка

12. Релігія в житті українського народу

13. Весілля в духовній культурі українського народу

14. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

15. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

16. Походження людини та її поява на території України

Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики

17. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

18. Київська школа музики

19. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

20. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

21. Банківська система та пропозиція грошей

22. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи
23. Місце правової системи України серед правових систем світу
24. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

25. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

26. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

27. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

28. Китайська стіна, шовковий шлях та їх історичне значення

29. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

30. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

31. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

32. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров

33. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

34. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

35. Культура козацької доби та українського бароко

36. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

37. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

38. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні
39. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі
40. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

41. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

42. Водні шляхи та повітряний транспорт України

43. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

44. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

45. Исторія українського друкарства

46. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

47. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

48. Особливості українського конституціоналізму

Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые
Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные

49. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису

50. Ідеологи українського націоналізму

51. Основні етапи українського національного відродження

52. Аналіз розвитку українського авангарду

53. Традиційність українського писанкарства

54. Марко Кропивницький - видатний діяч українського театру
55. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
56. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

57. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

58. Традиції українського народного харчування

59. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

60. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

61. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

62. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

63. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

64. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

66. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

67. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

68. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

69. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

70. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні
71. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
72. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

73. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

74. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

75. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

76. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

77. Лекції з української та зарубіжної культури

78. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

79. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

80. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

81. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

82. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

83. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

84. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

85. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

86. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні
87. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
88. Банківська система України

89. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

90. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

91. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

92. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

93. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

94. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

95. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

96. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. «Українська демонологія та її персонажі»

98. Архетипи та універсалії української ментальності

99. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

100. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.