Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Розкриття теми №21: «Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій» 1.1 Поняття надзвичайної екологічної ситуації 1.2 Законодавство України про надзвичайні екологічні ситуації 1.3 Державне регулювання відносин, що виникають у зв'язку з надзвичайною екологічною ситуацією 1.4 Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації 1.5 Список використаних джерел 2. Рішення задачі № 24 1.Розкриття теми №21: «Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій» 1.1 Поняття надзвичайної екологічної ситуації Фахівці зазначають, що збитки від надзвичайних ситуацій мають тенденцію до зростання. У минулому вони складали 5% валового національного продукту, зараз збитки зросли до 9% у середньому у світі. В Україні, наприклад, зараз витрачається 1,5-1,6 млрд. гривень щорічно на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про зону надзвичайних екологічних ситуацій»: надзвичайна екологічна ситуація (далі НЕС) – надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави. До таких змін належать втрата, виснаження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок надмірного забруднення довкілля, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та проведення господарської діяльності в цих умовах. Зона надзвичайної екологічної ситуації — окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація. Правовий режим зазначеної зони – це особливий правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися в окремих місцевостях у разі виникнення надзвичайних екологічних ситуацій і спрямовується на попередження людських і матеріальних втрат, відвернення загрози життю і здоров'ю громадян, а також усунення негативних наслідків надзвичайної екологічної ситуації. Відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р.1, залежно від обсягів заподіяних наслідків, технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються чотири рівні надзвичайних ситуацій - державний, регіональний, місцевий або об'єктовий. Для визначення конкретного рівня надзвичайної ситуації встановлюються такі критерії: 1) територіальне поширення й обсяги технічних і матеріальних ресурсів, що необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 2) кількість людей, які постраждали або умови життєдіяльності яких було порушено внаслідок надзвичайної ситуації; 3) розмір заподіяних (очікуваних) збитків. Надзвичайною ситуацією державного рівня визнається ситуація: 1) яка поширилась або може поширитися на територію інших держав; 2) яка поширилась на територію двох чи більше регіонів України (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя), а для її ліквідації необхідні матеріальні та технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих регіонів, але не менш як один відсоток від обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів (надзвичайна ситуація державного рівня за територіальним поширенням); 3) яка призвела до загибелі понад 10 осіб або внаслідок якої постраждало понад 300 осіб (постраждалі - особи, життю або здоров'ю яких було заподіяно шкоду внаслідок надзвичайної ситуації), чи було порушено нормальні умови життєдіяльності понад 50 тис.

осіб на тривалий час (більш як на 3 доби); 4) унаслідок якої загинуло понад 5 осіб або постраждало понад 100 осіб, чи було порушено нор­мальні умови життєдіяльності понад 10 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки (оцінені в установленому законодавством порядку), спричинені надзвичайною ситуацією, перевищили 25 тис. мінімальних розмірів (на час виникнення надзвичайної ситуації) заробітної плати; 5) збитки від якої перевищили 150 тис. мінімальних розмірів заробітної плати; 6) яка в інших випадках, передбачених актами законодавства, за своїми ознаками визнається як надзвичайна ситуація державного рівня. Надзвичайною ситуацією регіонального рівня визнається ситуація: 1) яка поширилась на територію двох чи більше районів (міст обласного значення) Автономної Республіки Крим, областей, а для її ліквідації необхідні матеріальні та технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих районів, але не менш як один відсоток обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів (надзвичайна ситуація регіонального рівня за територіальним поширенням); 2) яка призвела до загибелі від 3 до 5 осіб або внаслідок якої постраждало від 50 до 100 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від 1 тис. до 10 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати; 3) збитки від якої перевищили 15 тис. мінімальних розмірів заробітної плати. Місцевого рівня визнається надзвичайна ситуація: 1) яка вийшла за межі територій потенційно небезпечного об'єкта, • загрожує довкіллю, сусіднім населеним пунктам, інженерним спорудам, а для її ліквідації необхідні матеріальні та технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об'єкта; 2) унаслідок якої загинуло 1-2 особи або постраждало від 20 до 50 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від 100 до 1000 осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 0,5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати; 3) збитки від якої перевищили 2 тис. мінімальних розмірів заробітної плати. Об'єктового рівня визнається надзвичайна ситуація, яка не підпадає під названі вище визначення. Відповідно до Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» за характером походження, масштабами поширення та наслідками визначаються: аварії, катастрофи. Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила загибель людей або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. Катастрофа – велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків. На відміну від аварії, катастрофа може бути техногенного, природного або іншого характеру. Зони НЕС – офіційно оголошені території, на яких вони склалися. У рішенні компетентного державного органу про оголошення відповідної зони екологічно небезпечною має бути зазначено ступінь небезпеки й показаний вид зони.

Класифікація цих зон, їх статус і правові наслідки, що випливають із факту віднесення територій до встановлених категорій, у тому числі стосовно компенсацій і пільг громадянам, що мешкають або перебувають тимчасово в їх межах, визначається законодавством України. Така класифікація проводиться за різноманітними ознаками: джерелами виникнення, наслідками, масштабами, ступенем небезпеки, залежно від причин виникнення тощо. До класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій законодавець відносить: опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку, події, пригоди, аварії, явища); одиницю виміру показника ознаки; порогове значення показника ознаки тощо. Залежно від місцезнаходження джерела виникнення НЕС можна поділити на внутрішні і зовнішні. Внутрішні НЕС – джерело безпосередньо розташоване на території України, зовнішні – за її межами. Залежно від причин виникнення можна виділити чотири групи НЕС: техногенного, природного, соціально-політичного й військового характеру. Для забезпечення організації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у процесі вирішення питань, пов'язаних з НЕС та ліквідацією їх наслідків, законодавством здійснюється класифікація за їх рівнями: державного, регіонального, місцевого або об'єктового рівня. Для визначення рівня НЕС встановлюються такі критерії: територіальне поширення та обсяги технічних і матеріальних ресурсів, що необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; кількість людей, які постраждали або умови життєдіяльності яких було порушено внаслідок надзвичайної ситуації; розмір заподіяних (очікуваних) збитків. Залежно від ступеня небезпеки, складності екологічного стану, наслідків НЕС у науковій літературі іноді виділяються: критичні, гострокритичні, кризові й катастрофічні ситуації. За наслідками НЕС можна класифікувати на незворотні, тривалі, тимчасові й суттєві. Масштаби наслідків НЕС визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу або результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами. За ступенем гостроти виділяють реальні та потенційні НЕС, за швидкістю розвитку – на ситуації, що протікають стрімко, швидко або слабко. 1.2 Законодавство України про надзвичайні екологічні ситуації Характерною рисою законодавства, що регулює дії щодо надзвичайних екологічних ситуацій є його поширення на всі органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадян, що мають забезпечувати організацію і реалізацію заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації із небезпечними для довкілля та здоров'я населення наслідками. Таке правове регулювання забезпечується, зокрема, Конституцією України (статті 85, 106), законами України “Про міліцію”, “Про Збройні Сили України”, “Про Службу безпеки України”, “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України”, “Про ветеринарну медицину”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим”, “Про Раду національної безпеки і оборони України”, “Про війська Цивільної оборони України”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”; постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про єдину систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру від 3 серпня 1998 р.

С вещно-правовых позиций это, строго говоря, невозмож]но, ибо правовой режим конкретных объектов, составляющих иму]щество («собственность») лица, в действительности различен. Следо]вательно, нахождение в составе имущества определенного лица его прав и обязанностей не отменяет и не изменяет вещно-правовых под]ходов. Имущественные права в отечественном правопорядке по-прежнему не могут и не должны рассматриваться в качестве самосто]ятельных объектов вещных прав (исключается ситуация появления «права (собственности) на право»). Таким образом, особенности вещных прав сохраняют как теоре]тическое, так и практическое значение. Получившие известное рас]пространение в современной литературе утверждения о том, что «большинство гражданских правоотношений являются смешанными вещно-обязательственными» и что «право собственности имеет объектом не только вещи, но и права»2, не учитывают того обстоя]тельства, что вещи и их совокупности являются объектами как отно]шений присвоения (статики имущественных отношений), так и от]ношений оборота (динамики имущественных отношений), имеющих различный гражданско-правовой режим

1. Методи управління підприємством

2. Методи управління банківськими ризиками

3. Конфлікти та методи управління ними

4. Сучасні методи управління проектами

5. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

6. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління
7. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління
8. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

9. Валютні ризики: методи аналізу і управління

10. Функції управління в галузі екології

11. Аналіз та удосконалення оперативного управління

12. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

13. Процес управління та його основні стадії

14. Системний підхід до управління персоналом фірми

15. Управління затратами

16. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

17. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

18. Управління фінансами України

19. Організаційна система управління природокористуванням України

20. Управління утворенням прибутку підприємства

21. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

22. Акти державного управління
23. Мораль і соціальне управління
24. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

25. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

26. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

27. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

28. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

29. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

30. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

31. Державне управління в сфері охорони здоров’я

32. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

34. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

35. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

36. Поняття і наукові засади державного управління

37. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

38. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління
39. Сутність і сфера міжгалузевого управління
40. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

41. Управління духовними процесами суспільства

42. Управління юридичним консалтингом

43. Функції та принципи державного управління

44. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

45. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

46. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

47. Системний аналіз складних систем управління

48. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные

49. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

50. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

51. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

52. Управління запасами матеріалів на підприємстві

53. Управління поведінкою споживачів

54. Управління процесом створення нового товару
55. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів
56. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

57. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

58. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

59. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

60. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

61. Аналіз стартегічного управління підприємством

62. Антикризове управління бізнесом

63. Дослідження аспектів управління якістю продукції

64. Ефективне управління виробництвом

8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная

65. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

66. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

67. Контроль – функція управління

68. Корпоративне управління акціонерним товариством

69. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

70. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"
71. Методологія системи управління персоналом
72. Моделі корпоративного управління

73. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

74. Організаційна структура управління персоналу підприємства

75. Організаційна структура управління підприємством

76. Організація управління персоналом підприємства

77. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

78. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

79. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

80. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

81. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

82. Поняття та сутність ефективності управління

83. Проблема управління прибутком на підприємстві

84. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

85. Психологія управління

86. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління
87. Стилі управління
88. Стратегічне управління підприємством

89. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

90. Стратегія управління як основа менеджменту

91. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

92. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

93. Удосконалення управління персоналом організації

94. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

95. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

96. Управління інвестиціями

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

97. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

98. Управління кар’єрою

99. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

100. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.