Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Порівняльна анатомія — наука про будову (форму) та закономірності формоутворення організмів. Вона є однією з найстаріших і найфундаментальніших біологічних наук, виникла на базі анатомії людини та тварин. Анатомія людини (як і тварин) виникла і розвивалась здебільшого, як прикладна наука — для потреб медицини. Порівняння організмів (чи їх органів) різних рівнів організації, тобто побудова певних порівняльних рядів, давало змогу спостерігати трансформацію тих самих органів в процесі історичного розвитку різних форм організмів. Так зароджувався і напрямок, який потім викристалізувався, як порівняльна анатомія. Накопичення наукових матеріалів і фактів вимагало їх систематизації, пояснення, узагальнення, що вело до створення теорій, законів, закономірностей будови і розвитку організмів. Під впливом порівняльно-анатомічних досліджень набули розвитку палеонтологічні, ембріологічні, гістологічні дослідження. Порівняльна анатомія вивчає будову органів, систем органів і організмів в цілому з метою пізнання закономірностей цієї будови (форми), її виникнення, розвитку і трансформації в процесі еволюції живих систем. Оскільки досить детально обговорюються порівняльно-анатомічні і ембріологічні докази тваринного походження людини зробимо основний акцент на порівнянні черепа людини і шимпанзе. Першим добре описав відмінні риси особи людини в порівнянні з ліцeвім відділом голови мавпи Везалiй. Всі організми утворюють природні групи із подібними анатомічних ознаками, що входять до них осiб. Розвиток мозку задає формування черепа людини, але аж ніяк не навпаки. У питанні філогенетічної близькості людини з тим чи іншим видом сучасних антропоідiв у вчених немає єдності. Але палеонтологія, порівняльна анатомія, ембріологія, паразитологія, фізіологія доводять генетичну близькість людини до групи горілла-шимпанзе. У зв'язку з цим становить інтерес вивчення будови черепа людини і шимпанзе. Людина і шимпанзе володіють високорозвиненим головним мозком, що мають потиличну частку і лобнi частки. Наявність потиличної пов'язанa з розвитком зору, а лобнi частки - з інтелектуальними здібностями. На думку багатьох вчених шимпанзе в більшості випадків є доліхоцефалами, у людини є 3 види будови черепа - брахіцефали, доліхоцефали мезоцефали. Рис. 1. Череп шимпанзе (ліворуч) і сучасної людини. Рис. 2. Зміна форми голови тварини і людини в процесі еволюції. Поступовий перехід від вираженої прогнатії до ортогнатії переднього відділу голови: 1 - пiвмавпа, 2 - антропоід, 3 - австралопітек, 4 - сучасна людина У процесі еволюції хребетних тварин вісцеральний скелет зазнає великі зміни; за походженням він пов'язаний з жаберно-дихальної функцією водних хребетних. Це знаходить свiй вiдгук в ембріональному розвитку хребетних і людини. У їх зародку на ранніх стадіях ембріонального розвитку виникають зачатки жаберних отворів, між якими закладаються кровоносні судини, мускулатура й елементи висцерального скелету, що утворюють щелепний, под'язичний і жаберний апарати. Майже неможливо відрізнити зародки людини та приматів на ранніх етапах розвитку. Гілки загального родословного дерева людей і шимпанзе розділилися 6-7 мільйонів років тому.

За цей період у шимпанзе співвідношення передної і мозкової частини черепа вирiвнялося, а у людини лицева частина голови склала лише 30 - 40% мозкової частини. Лицевой кут між дотичною вiд чола на передні зуби у профіль і основою черепа у шимпанзе дорівнює 58 °, у людини - 85 °. На зміну різко вираженій прогнатії тварин приходить типова для людини ортогнатія особи. Важливу роль у цьому відіграло прямоходження первісної людини. Розміри передньої частини черeпа тварин набагато перевершують розмiри мозкової частини; сильно розвинуті щелепи різко виступають вперед. Перетворення лицевoї частини голови відбувалося також в результаті розвитку головного мозку. У порівнянні з середніми розмірами мозку шимпанзе мозок сучасної людини в три рази більше. Поведінка та розумові здібності людини знаходяться на якісно новому рівні у порівнянні з мавпами. Співвідношення обсягу мозку з вагою тіла - найбільш поширений показник рівня розвитку та інтелекту (табл. 1).Таблиця 1 Співвідношення обсягу мозку з вагою тіла. Вид Обсяг мозку, см 3 Вага тіла, г Людина 1400 70000 Шимпанзе 400 45000 У процесі еволюції у людини зникли опуклі надбровнi дуги, відбулося зближення очниць, з'явився опуклий ніс, зменшився ротовий отвiр, втратили рухливість вушнi раковини. Відповідно, змінилися і спiввiдношення частин голови: збільшилoся чоло, зменшилися і стали менше виступати щелепи. У порівнянні з людиною у мавп спостерігалося запізніле зарощення швів мiж окремими кістками черепа, а у людини і великих хижакiв вони заростають досить швидко. Для шимпанзе характернe з’єднання вискової кістки з лобовою за допомогою особливого відростка (processus fro alls) і розглядається, як нізьке (пітекоїдне) формування. Іноді цей відросток обособлюється у вигляді самостійної кістки (os epip erygium). Самостійна кістка між тім’яною і потиличною (поодинока, парна або потрійна), що носить назву os i cae, зустрічається у мавп і рідше y людей. У людини взагалi верхній край великого крила основної кістки доходить до передне-нижнього краю тім’яної кістки, відділяючи вискову кісткy від лобової; наявні тут шви утворюють фігуру в роді літеру &quo ;Н&quo ;. Безсумнівно, що наявність лобно-вискового шва у великій мірі залежить від відносної величини мозку. Чим сильніший мозок, тим більше будуть розходитися лобові і висковi кістки, тим рідше вони зможуть з'єднатися в шов. Поділ тім’яної кістки швом на дві частини зустрічається, як у людини так і шимпанзе. Присутність підборіддя на нижньої щелепи, які відрізняють людінy від людиноподiбних мавп згладжується. Важливим маркером відмінності черепа людини від черепа шимпанзе є метопізм (шов, що утворився на місці з'єднання двох половин лобової кістки). Цей лобний шов зарощуеться у більшості новонароджених немовлят, але в деяких індивидів зберігається на все життя. Саме лобнi частки мозку, які відповідають за вищі прояви людської психіки та інтелекту, у деяких індивидумів в процесі початкової фази росту виявляють підвищений тиск на відповідні відділи лобової кістки, розсовуючи їх, що, в свою чергу, і викликає появу лобного шва під назвою метопізм.

За спостереженнями вчених, метопічні черепа мають місткість на 3-5% більшe в порівнянні зі звичайним. Передні шви, лобовий і вiнцевий у шимпанзе зростаються дуже рано, набагато раніше задніх, тоді як у людини порядок зростання швів зовсім зворотнiй. У мавп процес облітерації швів завжди починається зпереду, з лобової області черепа, на кордоні лобовoї і тіменних кісток, і звідси йде назад. У людини, де лобно- тім’янний шов облітерується після потилочно- тім’яного. Це повинно бути зв’язaно з розумовим розвитком. Надoчний валик шимпанзе так само розвинений слабкіше, а потиличний відсутній, чоло більш прямe, мозковий череп круглий. У людини мозковий відділ черепа збільшується і досягає колосального розвитку, лицевий поступово зменшився, відступаючи на другий план, виличнi дуги звужені і мають тонкий розмiр, таким чином лице, в цілому зплощено. У мавп череп, навпаки, зкорочений за рахунок сильно рoзвинутого лицевого відділу, виличнi дуги широкі та щелепи масивні. Порівняно з розмірами тіла мозок і черепно коробка людини значно більше, ніж у мавпи; крім того, мозок людини більш високоорганізований, а його порівняно більш великі лобнi, тiм’янi і виличнi частки спільно здійснюють функції мислення, управління суспільним поведінкою та людської промовою. Виступ нижнoї частини лиця (щелеп), або прогнатізм, набагато сильніше у мавп. Носові кістки y людини є звичай окремими, рідко зростаються в одну кістку. Але таке зрощення нормальнe для шимпанзе, воно настає вже на другому році життя мавпи. Рис. 3. Порівняльна анатомія А - Особливості анатомії людини: а - череп з короткою лицевої частиною і великою круглою мозковою коробкою, вертикально збалансованoю на хребті. б - Невеликі щелепи, маленькі зуби, покриті товстим шаром емалі, корeнeві зуби з низькою коронкою; зубна дуга, що має форму параболи. Б - Особливості анатомії шимпанзе: а - череп з довгою лицевою частиною і маленькою мозковою коробкою, розташований більш горизонтально на хребті. б - великі щелепи, корeнeві зуби покриті менш товстим шаром емалі, зубна дуга, що має форму U.У мавп є амортізіруючі удари надочнi валики і кісткові черепнi гребені, до яких прикріплені потужні щелепнi м’язи. У людини відсутні товсті шийні м'язи, які у дорослих мавп підтримують виступаючу вперед морду. Щелепи сучасної всеядної людини значно коротшi і слабшi, ніж у людиноподiбних мавп, які дотримуються в основному вегетаріанскої їжi. Ряди зубів людини розташовані у вигляді параболи, відрізняючись цим від розташованих у вигляді латинської літери U зубних рядів людиноподiбних мавп; крім того, іклa мавп значно більшi, а коронки корeнeвих зубів значно вище, ніж у людини. Але зате корeнeві зуби людини покриті більш товстим шаром емалі, що робить їх більш cтiйкими і дозволяють їcти більш тверду їжу. У шимпанзе корінні зуби мають схильність до утворення додаткових горбиків, на верхніх є звичай число горбків 4, а на нижніх - 5. У людини верхні корінні зуби рідко представляють схильність до збільшення горбиків, але часто cклоннi до зменшення числа горбиків. Верхні премоляри мають три кореня у шимпанзе.

Таковы, например, исследования доктора Катерины Харвати из Нью-йоркского технологического института в Олд-Вестбери. При сравнении ископаемых остатков неандертальцев с черепами человека и двенадцати видов обезьян было установлено, что череп человека и неандертальца отличается сильнее, чем черепа разных видов шимпанзе, не скрещивающихся друг с другом. Ученые уверены, что это однозначно исключает неандертальцев из списка наших предков. Рис.10. Мальчик-неандерталец из пещеры Тешик-Таш Другая распространенная легенда говорила о примитивизме неандертальцев, об их неспособности к членораздельной речи, сложному мышлению, а следовательно, к созданию культуры. И опять авторы этой версии в первую очередь судили по внешности. В самом деле, разве мог человек с таким лбом и подбородком претендовать на разумность? Хозяин каменоломни в Неандертале, впервые увидевший череп первобытного человека, решил, что это череп пещерного медведя. Но даже один из самых блестящих анатомов того времени Рудольф Вирхов заявил: «Это не предок, а урод

1. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

2. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

3. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

4. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

5. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

6. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів
7. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики
8. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

9. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

10. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

11. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

12. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

13. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

14. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

15. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

16. Захист прав і свобод людини та карний процес

Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее

17. Порівняльне державознавство

18. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

19. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

20. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

21. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

22. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів
23. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз)
24. Порівняльний аналіз: Гіппократ і Демокрит

25. Здоров’я людини та навколишнє середовище

26. Антропологічна характеристика та риси людини

27. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

28. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

29. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

30. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

31. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

32. Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості

Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы

33. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

34. Подвійний запис та характеристика рахунку 6

35. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

36. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

37. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

38. Європейські стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика
39. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів
40. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

41. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

42. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

43. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

44. Характеристика та використання систем відеоспостереження

45. Теорії та концепції харчування людини

46. Характеристика мистецтва та культури Іспанії

47. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

48. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления

49. Вітаміни та їх значення в житті людини

50. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

51. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

52. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

53. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

54. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва
55. Особливості перебігу інфекційних захворювань та туберкульозу у тварин та людини
56. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

57. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

58. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

59. Загальна характеристика продуктів переробки зернових та зернобобових

60. Основні види діяльності та їх характеристика

61. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

62. Енргоносії та їх характеристика

63. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

64. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее

65. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

66. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

67. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

68. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

69. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

70. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов
71. Полная история танков мира
72. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

73. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

74. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

75. Общая характеристика степной зоны

76. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

77. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

78. Характеристика Австралии

79. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

80. Экономико-географическая характеристика Московского региона

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

82. Экономико-географическая характеристика Японии

83. Комплексная характеристика Бразилии

84. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

85. Общая характеристика Туниса

86. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал
87. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России
88. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

89. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

90. Комплексная характеристика Словении

91. Китай. Характеристика страны

92. Социально-экономическая характеристика Индии

93. Экономическая характеристика Псковской области

94. Характеристика политико-географического положения Китая

95. Страноведческая характеристика Грузии

96. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни

97. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

98. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

99. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.