Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Система маркетингового планування на підприємстві

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Інститут менеджменту та бізнесу Масленнікова Максима Ігоровича ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: “Система маркетингового планування на підприємстві” шифр групи ВМ-3-97 спеціальність: “Менеджмент у виробничій сфері” Робота на здобуття кваліфікаційного рівня молодлго спеціаліста за спеціальністю “Менеджмент у виробничій сфері” Науковий керівник Кандидат економічних наук, доцент Примак Т.О. Київ 1999 ЗМІСТ Вступ. 4 І розділ. Сутність планування. 9 1.1. Характеристика планування діяльності підприємства. 8 1.2. Планування ділових відносин та управлінське розуміння планування. 13 1.3. Необхідність та вигода від планування в мікроекономіці. 15 1.4. Особливості планування в економіці України. 18 1.5. Принципи та типи планування в організації. 19 1.6. С истема планів організації. 26 ІІ розділ. Рекламна стратегія у плануванні виробництва. 31 1. Цілі та види реклами. 31 1. Критерії оцінки реклами при плануванні. 40 1. Методи формування бюджету. 42 1. Стратегія реклами. 46 1. Фактори рекламного планування. 53 ІІІ розділ. План роботи маркетингового відділу фірми Seagram’s. 61 3.1. Маркетингові дослідження. 61 3.2. Реклама. 61 3.3. Mass Media. V. 62 3.4. Press adver orials. 63 3.5. Аналіз ринку. 63 3.6. Аналіз товару. 64 3.7. Марчендайзінг. 65 3.8. Внутрішня реклама. 66 3.9. Зовнішня реклама. 67 3.10. Promo io . 67Висновки та пропозиції 69 Список використаної літератури 72Додатки 74 Вступ. Мета та завдання об’екту досдідження: 1. Показати необхідність та вигоди планування,незважаючи на нестабільність економіки України.Викласти основні методологічні положення і вимоги ,щодо планування на підприємстві та у приватній фірмі. 2. Розглянути основні принципи планування.Зупинитися на їх сутності.Навчитися застосовувати певні типи планування в залежності від мети, що ставить перед собою фірма (підприємство). 3. Підкреслити роль планування ,як уміння передбачати або прогнозувати ситуацію. 4. Відслідкувати відмінності, що існують між системою планування на державному та приватному підприємстві. Порівняти зростаючу роль колективу і зростання принципу участі та єдності у плануванні на приватному підприємстві у порівнянні з державним. Вміти відрізняти стратегічне планування від тактичного,а також неможливість існування одне від одного.Адже основне призначення стратегічного планування це - те “чого хочемо досягти “ завдяки плану,а тактичного це - “як досягти”. Фактично різниця між стратегічним та тактичним плануванням полягає у цілях та засобах. На конкретному прикладі (План маркетингового відділу фірми “Seagram’s”) втілити у практику усі методологічні подложення, щодо планування,викладені у розділі три. Показати, як спрацьовує принцип наступності, адже план маркетингового відділу є складовою загального плану підприємства. Актуальність роботи - сьогодні відсутність чіткого плану, а також тактичних дій на шляху до досягнення певної мети фірми або підприємства, може бути причиною для загрози існуванню фірми. А тому в цій роботі розглянуті методологічні положення щодо складання стратегічного та тактичного планів.

Мета - розглянути систему маркетингового планування на підприємстві та визначити особливості для української економіки. Система планування на підприємстві займає одну з найважливіших частин політики компанії. А тому в одному з перших пунктів плану буде викладено про сутність планування в мікроекономіці, як найважливішої частини менеджменту. Необхідно розглядати планування як вміння передбачити майбутне підприємства та використати це передбачення. Всі суб’єкти господарювання варто розглядати, як учасників ринкової системи в цілому, яка підпорядкована ціновому механізму. Особлива увага приділяється плануванню ділових відносин. Адже планування становиться можливим лише тоді,коли відносини між фірмами перетворюються із випадкових, одноразових у більш стійкі та тривалі. А це в свою чергу може статися лише за умови чіткої уяви своїх відносин зі своїми партнерами по бізнесу. Крім того в окремому розділі буде розглянуто ті вигоди, що дає планування нашим підприємствам сьогодні, коли досить висока рухливість внутрішніх та зовнішніх процесів. Особливості планування в економіці України займає також чільне місце. Це пов’язано з нестабільністю економіки України сьогодні. А тому в данному випадку особливу роль при складанні плану починає відігравати “інтуіція” підприємця. Вміння передбачити результати діяльності фірми та її ресурси – це також складові планування, що є основою у розумінні цього процесу. Принципи планування. (єдність, гнучкість, безперервність, участь, точність,) Всього їх п’ять, але вони тісно пов’язані між собою. Плани можуть бути довгостроковими, середньостроковими та короткостроковими. (Періоди планування). Окремий розділ присвячений виробленню стратегії фірми, як функції напрямку. Стратегія не просто діє на якомусь періоді часу, а включає у себе сукупність глобальних ідей розвитку фірми. Тактичне планування є предметом турбот середнього та нижнього керівницького персоналу, на відміну від стратегічного плану, який є піклуванням найвищого керівництва підприємства. При складанні плану бажано зосередитися на наступних моментах: чим повинна займатися організація, яка мета при цьому переслідується, рекламна політика, та правильність її складу, цілі реклами, методи пладнування бюджету де організація знаходиться в теперішній час, які результати її попередньої діяльності, куди вона збирається рухатись, як і за допомогою яких ресурсів можуть бути досягнені цілі організації, аналіз ефективності проведеноі роботи. Слід також пам’ятати, що планування – це не тільки вміння передбачати усі необхідні дії, це також здатність передбачати усі непередбачені ситуації. Як приклад, планів наводиться складання плану рекламного відділу. У пункті “Рекламна стратегія” розглядаються основні завдання реклами та її складові, а також основні види реклами (поюяснвално-пропагандиська, реклама марки, престижна, реклама розпродажу, рубрична реклама). Наводиться відома формула вираження механізму реклами : Увага, інтерес, бачення, мотив, дія. Обов’язково при плануванні реклами, необхідно звернути увагу на критерії оцінки реклами, а також на методи формування рекламного бюджету.

Робота має 78 сторінок та два додатки. І розділ. Сутність планування. 1.1. Храктеристика планування діяльності підприємства. Планування є найважливішою частиною підприємницької практики. Розуміти планування в мікроекономіці можна в двох варіантах: перший, широкий спосіб розуміння визначає планування з точки зору мікроекономіки в цілому; другий, вузький, розглядає планування як вид керівної діяльності, спосіб оптимізації дії суб’єкта, який є господарем. Планування - вміння передбачити майбутнє підприємства та використовувати це передбачення. Обидві сторони планування - на рівні макроекономіки і конкретно- керівнича дуже близько зв’язані між собою. Можливість планування як конкретного виду діяльності спливає з природи мікроекономічних процесів, на пряму визначається загальними умовами господарювання. З точки зору мікроекономіки в цілому планування - це спосіб здійснення дій, основаних на розумінні вольових рішень суб’єктів мікроекономіки, механізм, який заміняє ціни та ринок. В аспекті ринкової системи головним координатором дій її учасників є ціни. Саме ціни визначають вигідні для продавців та покупців обсяги і способи виробництва та споживання товарів. Господарчі суб’єкти - підприємства, домашні господарства, як учасники ринкової системи повинні підкоритися ціновому механізму, закону попиту та пропозиції, оскільки не мають можливості відмінити її вплив. Тому в оточуючому світі ринку вони лише клітини великого організму, в основному не розуміючі своєї загальної ролі. З іншого боку суб’єкти мікроекономіки не тільки підкоряються законам ринку, але й прямують до самостійного прийняття рішень, їх поведінка практично завжди є усвідомленою. Виявимо сфери, у яких використовується планування: по-перше, це внутрішнє середовище господарчих суб’єктів, , де механізми планування діють з найбільшою силою, та є домінуюючими; по-друге, сфера господарських відносин, співпраця суб’єктів ринкової діяльності, де поряд з ринковими механізмами працюють механізми планування. Можна виділити дві форми планування в мікроекономіці: планування діяльності окремих господарчих одиниць та планування господарських відносин. В обох випадках мова йде в першу чергу про підприємство та ділових відносинах між підприємствами. В домашніх господарствах практика планування спрощена, а тому, такі господарства не можуть виконувати роль активного учасника господарських відносин, а тому й впливати на них. Тому, конкретно фірма та простір її ділових відносин стануть предметом вивчення у данному розділі. Планування дільності підприємства основане на тому, що у внутрішньому середовищі кожного підприємства механізм цін майже повністю відокремлений усвідомленими діями та авторитетними рішеннями підприємців та менеджерів. Підприємець усвідомлено визначає основні напрямки внутрішньо-фірмової діяльность. Тобто внутрішня природа підприємства в цілому базується на системі планових рішень. Робітники, як учасники внутрішньо-фірмової діяльності втрачають своду діяльності, характерну для самостійних та незалежних один від одного суб’єктів ринку. Та їх поведінка виявляється під контролем керуючих підприємством.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

2. Планування діяльності підприємств

3. Інформаційні системи і технології на підприємстві

4. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

5. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

6. Методи фінансового планування на підприємстві
7. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності
8. Информационные системы маркетингового анализа

9. Система маркетинговых коммуникаций

10. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

11. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

12. Управление системой маркетинговой деятельности на предприятии

13. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

14. Система маркетинговой интеграции

15. Система маркетинговых коммуникаций

16. Суть комерційної діяльності на підприємстві

Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники
Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы

17. Правовий статус підприємств

18. Концепция и состав системы маркетинговой информации

19. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

20. Реструктуризація підприємств

21. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

22. Правила поведінки на підприємстві
23. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
24. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

25. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций

26. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

27. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

28. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

29. Охорона праці на підприємстві

30. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

31. Доходи сільськогосподарських підприємств

32. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

34. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

35. Звітність сільськогосподарських підприємств

36. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

37. Облік доходів підприємств

38. Облік неопераційних витрат на підприємстві
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

42. Організація облікового процесу на підприємстві

43. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

44. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

45. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

46. Розподіл прибутку державних підприємств

47. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

48. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

50. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

51. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

52. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

53. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

54. Комерційна діяльність підприємств
55. Корреляционно-регрессионный анализ в системе маркетинговых исследований
56. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

57. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

58. Організація збутової діяльності на підприємстві

59. Система маркетинговой информации

60. Система маркетинговых исследований и её использование в специфических условиях России

61. Система маркетинговых коммуникаций предприятия и возможные пути ее усовершенствования (на примере деятельности представительства шведского концерна "ELECTROLUX" в Украине)

62. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

63. Управління запасами матеріалів на підприємстві

64. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Маркетингове планування ТзОВ фірми "Габен"

66. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

67. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

68. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

69. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

70. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві
71. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію
72. Організація виробництва на металургійному підприємстві

73. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

74. Особливості діяльності інноваційних підприємств

75. Персонал на підприємстві

76. Проблема управління прибутком на підприємстві

77. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

78. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

79. Управління інноваційним розвитком підприємств

80. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

82. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

83. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

84. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

85. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

86. Інноваційний розвиток готельних підприємств
87. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві
88. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

89. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

90. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

91. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

92. Методика інвестування підприємств

93. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

94. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

95. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

96. Основи фінансів підприємств

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

98. Сутність і призначення санації підприємств

99. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.