Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Проблема простору у філософських і природничих науках

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Якщо Ньютон довів до логічного завершення матеріалістично-атомістичну тенденцію розвитку уявлень про простір, то ідеалістичне трактування простору в найбільш розгорнутій формі дав Гегель, критично продовживши лінію Лейбница й довівши її з ідеалістично-діалектичних позицій до логічного завершення. У загальному випадку для Гегеля простір - це найбільш абстрактна характеристика інобуття ідеї, позбавлена яких-небудь якісних визначень. Тим самим Гегель розвиває в об'єктивному напрямку думка Канта про те, що простір є &quo ;якась непочуттєва чуттєвість і почуттєва нечуттєвість&quo ;. Простір, уважає Гегель, перебуває в нерозривному діалектичному взаємозв'язку згодом, рухом і матерією: &quo ;лише в русі простір і час дійсні&quo ;, але &quo ;точно так само, як немає руху без матерії, так не існує матерії без руху&quo ;. Цікавий підхід Гегеля до рішення проблеми дискретності-безперервності простору. Він затверджує діалектичний зв'язок дискретного й безперервного. Дійсно, &quo ;якщо. говорять про безперервну й дискретну величини як про дві особливих, конфронтуючих один одному видах величини, те це лише результат нашої рефлексії, що абстрагує, що, розглядаючи, певні величини, в одному випадку залишає без уваги один, а в іншому - іншій з моментів, що втримуються в понятті кількості в нерозривній єдності&quo ;. Тому, заявляє Гегель, &quo ;простір у те саме час і безупинно, і дискретно&quo ;, і уточнює - &quo ;у собі дискретно&quo ;. Простір розкривається як форма &quo ;байдужного&quo ; й &quo ;спокійного&quo ; місцеперебування. Іншими словами, простір - статичне утворення. Гегель уважає, що, затверджуючи дискретність-безперервність простору, ми тим самим вирішуємо питання про його нескінченність. Справді, якщо &quo ;простір. є лише можливість, а не буття негативного, і тому воно цілком безперервно; крапку, для-себе-буття є тому скоріше покладене заперечення простору, а саме покладене заперечення простору в ньому самому&quo ;, той простір має границю, що носить характер стійкого існування. Геніальні його твердження, що як &quo ;істиною простору є час, так простір стає часом. простір переходить у нього&quo ;. Але єдність простору, часу, рухи й матерії перетворюється в Гегеля в ірраціональне: треба всією цією єдністю підноситься дух, що досконаліше й конкретніше кожного з елементів єдності. І для духу не мають ніякої сили визначення (для Гегеля вони, як відомо, є первинними) простори й часу: він їхній деміург у процесі свого самопізнання. Тому дуже важко задовольнятися гегелівськими формулюваннями простору, які одержали масу найрізноманітніших суперечливих і неоднозначних тлумачень. Наприклад, Гегель затверджує: &quo ;. Простір і час безперервні в самих собі, і тіло, що рухається, одночасно перебуває й не перебуває в тому самому місці, тобто одночасно перебуває в іншому місці, і точно так само та сама тимчасова крапка існує й разом з тим не існує, тобто є разом з тим інша крапка&quo ;. Або: &quo ;Дві крапки зливаються в єдину крапку, і в той час, коли вони є в одному, вони також не є в одному. Рух і складається саме в тім, що тіло перебуває в одному місці й одночасно в іншому місці, причому настільки ж вірно, що воно перебуває не в іншому, а саме в даному місці&quo ;.

Істини заради треба сказати, що з позицій сучасної фізики в наведених тезах є дуже багато раціонального. У всякому разі, інтерпретація цих тез надалі стала великою проблемою, але ясно, що в них Гегель угадав магістральну лінію розвитку сучасних досліджень, спрямованих на пошуки єдності перериваного й безперервного в просторі (часу, матерії, руху в тому числі). Очищені від ідеалізму й ірраціоналізму гегелівські подання про простір лягли в основу діалектико-матеріалістичної концепції простору. Критикуючи Лейбница, він пише: &quo ;Якщо ж говорять подібно Лейбницу, що простір є порядком речей. і що воно має своїх носіїв у речах, то ми відразу ж переконаємося, що, якщо подумки відкинути речі, що наповнюють простір, все-таки залишаються незалежно від речей просторові відносини&quo ;. У той же час Гегель не згодний і з ньютонівською концепцією порожнього простору: &quo ;Ми не можемо виявити ніякого простору, що було б самостійним простором; воно є завжди наповнений простір і ніде воно не відмінно від свого наповнення&quo ;. Простір, по Гегелю, є гола форма, якась абстракція - абстракція безпосередньої зовнішності, і воно &quo ;цілком безперервно&quo ;. Дійсно, якщо те, що наповнює простір, не має нічого загального із самим простором, якщо &quo ;всі перебувають одне поруч із іншим, не заважаючи один одному&quo ;. Можна бачити, що в багатьох своїх трактуваннях властивостей простору, його сутності Гегель випередив розвиток сучасного йому природознавства. Але необхідно відзначити й те, що абсолютний ідеалізм і прагнення до логічно замкнутого системо творчості привели Гегеля до суперечливих висновків не тільки в цілому в його філософській системі (це насамперед протиріччя між діалектичним методом і самою системою), але й, зокрема, у вченні про простір. Послідовність розвитку гегелівської системи, що відбиває етапи розвитку абсолютного духу в процесі самопізнання, привела автора цієї системи до твердження, що матерія, що рухається, є породження єдності форм простору й часу. Отже, по Гегелю, просторові відносини й закономірності не можуть залежати від загальних законів взаємодії матеріальних об'єктів. Не згода багатьох учених із цим висновком пов'язане з тим, що грубо говорячи, не простір визначає матерію, але, навпаки, матерія, матеріальні об'єкти й закономірні взаємодії між ними визначають простір, його структуру й сутність (точніше, форми матерії). У противному випадку можна укласти, що просторові відносини первинні, визначають явища природи й несуттєві для сфери свідомості. Критикові гегелівської концепції простору з позицій матеріалізму й з опорою на досягнення природничих наук свого часу дав Енгельс. Критикуючи ідеалістичні погляди на простір, він одночасно вичленував і включив у діалектико-матеріалістичну концепцію простору всі те позитивне, що було як в ідеалістичних, так і в стихійно-матеріалістичних і натурфілософських системах, що містить подання про простір. Однак, на жаль, погляди Енгельса на простір, втім, так само, як і погляди Гегеля, залишалися тривалий час не відомими натуралістам. Якби ці погляди ввійшли методологічну систему того часу, у наукову картину миру, то подальший розвиток подань про простір було б трохи іншим.

Але, по-перше, історія не приймає умовного нахилення, а, по-друге, як показує історія філософії, багато філософських ідей випереджають час, і соціальне замовлення на них надходить від науки тоді, коли вона сама піднімається до необхідних науковою картиною, що формується, миру філософських узагальнень. Причому найчастіше наука самостійно формулює ці узагальнення на своїй мові, і розходження між загальнонауковою мовою й мовою філософським маскує той факт, що в сутнісних аспектах наукові й філософські погляди на той самий предмет зовсім ідентичні. Цей феномен спостерігався в науці другої половини XIX - першої половини XX століття. У той період він був обумовлений крім іншого ще й тим, що для наукових теорій, і насамперед для механіки, була характерна методологічна й світоглядна експансія: конкретно-наукова теорія оголошувалася запропалою й філософською системою, починала диктувати напрямки й методи розвитку іншим конкретним наукам і перетворювалася в якийсь пізнавальний ідеал, якому повинні були відповідати інші теорії. Говорячи про відому відірваність філософії від природознавства, варто вказати ще й на те, що основоположники діалектико-матеріалістичної філософії ставили перед собою як головне завдання розкриття основних закономірностей соціального розвитку й з'ясування основних шляхів перетворення суспільства. Тому вони досліджували філософію природи лише остільки, оскільки це було необхідно для критики ідеалістичних, натурфілософських і метафізичних поглядів, для обґрунтування діалектико-матеріалістичного світогляду. Найважливішої ж ідеї Енгельса, що стосуються філософії природи й зібрані в &quo ;Діалектику природи&quo ;, побачили світло тільки в 1925 році. Були і є, звичайно, на це й інші причини, і насамперед соціокультурні, але їхній аналіз не входить зараз у наше завдання, а тому, зробивши такий відступ-роз'яснення, розглянемо тепер суть поглядів Енгельса на простір. Це допоможе щонайменше у світоглядному й, що в цьому випадку ще важливіше, у методологічному плані підготувати наше сприйняття до розуміння сутнісних елементів сучасних подань про простір. Основне й вихідне положення діалектичного матеріалізму зводиться до того, що все у світі являє собою різні форми й види постійно, що змінюється матерії. Причому ці форми й види постійно перетворюються друг у дуга й виникають одні з інших, вони не приводять до який-небудь одній або до сукупності найпростіших форм, які можна розглядати в якості споконвічної й незмінної &quo ;матерії взагалі&quo ;. Властивості матеріальних об'єктів обумовлюються їхньою структурою, внутрішніми й зовнішніми зв'язками й взаємодіями, що й визначає сам процес руху об'єктів як послідовну зміну станів. Визнання первинності матерії (первинності гносеологічної, але не онтологічної) приводить до висновку, що простір є форма існування матерії. Без матерії ця форма її існування є ніщо, порожнє подання, абстракція, що існує тільки в нашої голові. Тому й неможливо &quo ;обоняти простір&quo ;, але саме можливість абстрактного подання простору дозволяє будувати його геометрію, вивчаючи просторові відносини у відриві від їхніх носіїв - матеріальних об'єктів, геометризувати простір.

Одной из них является проблема оценки военно-политической обстановки в мире и отдельных регионах. Достаточно напомнить, что характером военно-политической обстановки определяется строительство вооруженных сил, их организация, оснащение, подготовка, обучение, воспитание, управление и т.д. В XXI веке во многом должен измениться характер военных опасностей и угроз для России, масштаб возможной войны, потому что создаются новейшие средства вооруженной борьбы, основанные на современных технологиях, что, в свою очередь, неизбежно приведет к изменению вооруженного противоборства, форм и способов его ведения. Будущая война шестого поколения - бесконтактная, воздушно-космическо-морская с применением высокоточного оружия, с глобальным и региональным информационным обеспечением - ставит своей главной целью подрыв экономики враждебного государства. Высокоточное оружие требует высочайшей эффективности систем управления и информационного обеспечения и противоборства. Рассмотрев актуальные проблемы развития военно-морской науки, можно сделать некоторые выводы: 1

1. Філософські проблеми у творчості Шекспіра

2. Природа і наука у філософському осмисленні

3. Філософські методи та функції філософської науки.

4. Основные проблемы философии Ф.Ницше

5. Філософська культура особи та її суспільна значущість

6. Філософські pоздуми Г.С.Сковоpоди пpо людське щастя
7. Філософські засади європейської моделі розвитку України
8. Філософська культурологія Володимира Залозецького

9. Відображення філософських поглядів письменника у трилогії "Володар кілець"

10. Соціально-філософські погляди І.Франка

11. Філософські аспекти японської системи управління

12. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

13. Філософські погляди Юнга

14. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри

15. Релігія як предмет філософського осмислення

16. Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії, його історичне трактування

Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

17. Еволюція філософських уявлень про субстанції світу

18. Життя і філософська творчість Г.С. Сковороди

19. Конфуцій. Конфуціанство як релігійно-філософське вчення

20. Поняття та специфіка філософських категорій

21. Специфіка філософських міркувань

22. Суспільство як предмет філософського знання
23. Філософія древньої Індії. Початок філософського мислення
24. Філософська думка часів Київської Русі

25. Філософський аналіз суспільства

26. Філософські ідеї Л. Витгенштейна

27. Філософські категорії діалектики

28. Філософські погляди Т.Г. Шевченка

29. Філософсько-етичне обгрунтування сенсу людського життя

30. Нові підходи до розуміння суспільства у філософських поглядах представників епохи Відродження

31. Переоцінка цінностей у філософських поглядах Ніцше

32. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Філософські погляди Григорія Сковороди та ідея чистої ("сродної") праці

34. Проблемы определения морали в этической науке

35. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

36. Наука и философия. Проблема соотношения. Варианты решения

37. Проблемы, возникшие перед наукой в период военно-стратегического паритета (1976-1985 гг.)

38. Проблема гуманизма в романе Ф.М. Достоевского Преступление и наказание
39. Американская и Мировая Науки: их развитие и проблемы
40. Классификация наук (философская проблема)

41. Методологические проблемы современной психологии в зеркале истории науки

42. Анализ проблемы креативности в современной психолого-педагогической науке

43. Тора и проблемы науки, техники и медицины

44. Проблема детерминизма в современной науке

45. Проблемы политической экономии в работах Ф. Энгельса

46. Корпоративное право: проблемы науки и практики

47. Отраслевые стандарты исторической науки в информационных технологиях: к постановке проблемы

48. Предмет и основные проблемы философии науки

Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Проблемы гуманитарной науки

50. Проблеми функціонування фінансових бірж України

51. Современная естественная наука и проблемы естествознания

52. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

53. Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

54. Взгляды Ф. Ницше на историю как науку. Анализ эссе "О пользе и вреде истории для жизни"
55. Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури
56. Наукові методи К.Л. Халла (1884-1952) і Б.Ф. Скіннера (1904-1990)

57. Проблемы возрастной психологии в науке

58. Проблемы мотивации в психологической науке

59. Проблема відчуження у філософії К.Маркса і Е.Фромма

60. Проблема людини в філософії Сократа

61. Проблема научности и многообразия философского видения мира. Соотношение философии и частных наук

62. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

63. Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и науке

64. Ф. Бродель о "мире-экономике". Вклад Дж. Робинсон в экономическую науку. Сущность экономической "шоковой терапии". Гомстед-Акт в США. Нобелевский лауреат 1984 года по экономике Ридард Стоун

Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

65. Достижения Советской науки

66. Солнечная система в центре внимания науки

67. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

68. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

69. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

70. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли
71. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России
72. Греция: Политика. Искусство. Наука

73. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

74. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

75. Проблемы Аральского моря

76. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

77. Продовольственная проблема мира

78. Индия. Проблемы и пути их решения

79. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

80. Демографические проблемы Китая

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

81. Глобальные проблемы здоровья человечества

82. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

83. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

84. Государственный бюджет, проблемы его формирования

85. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

86. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
87. Проблемы и перспективы развития денежной системы России
88. Проблемы налогообложения в Российской экономике

89. Проблемы реформирования налоговой системы в России

90. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

91. Государственный долг России: проблемы и решения

92. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

93. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

94. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

95. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

96. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения

97. А.В. Суворов. Наука побеждать

98. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

99. Советская наука в годы Великой Отечественной войны


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.