Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Сутність соціального контролю у сфері праці

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

1. Соціальний контроль: його сутність і функції та види у сфері праці 2. Типи соціального контролю 3. Механізм соціального контролю Висновок Список використаної літератури ВступНамагаючись відкрити закони суспільства, дати дефініцію людини і з'ясувати закони, за якими він живе і розвивається, соціологія не може не цікавитися і ставленням, існуючим між суспільством та індивідом. І цілком можна стверджувати, що будь-яка соціологічна теорія, пояснюючи суспільство і елементи, з яких воно складається, прагне визначити так само ставлення суспільства й індивіда, пояснюючи це відношення у відповідності зі своїм розумінням суті суспільства. Існують різні теорії, які зводять суспільство до індивідам або розглядають індивіда як усього лише частина, &quo ;молекулу&quo ; суспільства. Існують так само і подання, ніби індивід і суспільство - це два окремих та незалежних один від одного явища, які мають власні окремі і незалежні закони свого виникнення і розвитку. Тим часом людина і суспільство діалектично взаємопов'язані. Вони не можуть розглядатися ізольовано, окремо один від одного: немає суспільства без людини, але й людина існує тільки в суспільстві. Відношення між суспільством і людиною є складним. Ця складність вплив людини на суспільство і суспільства на людини виникає з того, що людина як окремий індивід з'являється на світ з певними психічними схильностями, які лише в суспільстві, в продовження життя в громадському колективі, розвиваються і через розвиток яких індивід стає особистістю. Особистість, як єдність особливостей, властивостей, формується в результаті взаємодії організму і суспільного середовища. Найважливішими властивостями особистості є її творча здатність (яка проявляється в здатності змінювати зовнішній світ, а так само у внутрішньої потреби в творчості), соціальність (яка відображає включеність у соціальний колектив і суспільний характер людської природи), суб'єктивність (вираз своєрідною індивідуальності) і цілісність (у якій виражається взаємозалежна організація з усіма психосоціальними характеристиками і яка забезпечує відносну єдність поведінки в різних ситуаціях). 1. Соціальний контроль: його сутність і функції та види у сфері праціЕфективна трудова діяльність працівників у колективі можлива лише за умови виконання усіма його членами соціальних норм, прийнятих у колективі й очікуються від поведінки кожного. Здійснення цієї умови повинен забезпечити соціальний контроль поведінки у сфері праці. Він полягає в оцінці поведінки працівників і впливі на неї з метою забезпечення її відповідності прийнятим спільним колективним цінностям і нормам. Без соціального контролю неможлива злагоджена робота колективу. Таким чином, соціальний контроль - це специфічна діяльність, спрямована на підтримку нормальної поведінки індивіда, групи чи суспільства (відповідність цієї поведінки прийнятим нормам) різними засобами соціального впливу. Сутність соціального контролю у сфері праці виявляється в його функціях. Конкретними функціями соціального контролю в сфері праці є такі: стабілізація і розвиток виробництва (поведінка працівника контролюється з позиції результатів праці, взаємодії з іншими, продуктивності тощо); економічна раціональність і відповідальність (контроль за використанням ресурсів, збереженням майна й оптимізацією затрат праці); морально-правове регулювання (сутність організаційно-трудової дисципліни вбачається насамперед у дотриманні моралі та права у взаєминах суб'єктів трудової діяльності); фізичний захист людини (об'єктами контролю стають дотримання техніки безпеки, нормативного робочого часу тощо); моральний і психологічний захист працівника.

Таким чином, соціальний контроль у сфері праці спрямований на досягнення як власне виробничо-економічних, так і соціально-гуманітарних цілей. Соціальний контроль має складну структуру, яку утворюють три взаємозалежні процеси: спостереження за поведінкою; оцінка поведінки з погляду соціальних норм; реакція на поведінку у формі санкцій. Ці процеси свідчать про наявність соціально-контрольних функцій у трудових організаціях. Залежно від характеру санкцій чи заохочень, що використовуються, соціальний контроль буває двох видів: економічний (пільги, заохочення, стягнення) і моральний (демонстрація поваги, презирства, симпатії). Залежно від контролюючого суб'єкта можуть бути застосовані різні види соціального контролю - зовнішній, взаємний і самоконтроль. За зовнішнього контролю його суб'єкт не залучений до безпосередньо контрольованої системи відносин і діяльності, а знаходиться поза цією системою. У трудовій організації подібне явище можливе завдяки управлінським відносинам, тому тут зовнішній контроль - це контроль, що здійснюється адміністрацією. Адміністративний контроль має низку переваг. Насамперед, він становить спеціальну і самостійну діяльність. Це, з одного боку, звільняє від контрольних функцій персонал, який безпосередньо зайнятий основними виробничими завданнями, з іншого боку - сприяє здійсненню контрольних функцій на професійному рівні. Адміністративний базується на заздалегідь запропонованій, узаконеній процедурі, на чинних нормативно-правових документах і використовує засоби впливу, які в них чітко зафіксовані. Важлива особливість адміністративного контролю - його офіційний характер. Контроль адміністрації сприймається як дія від імені та в інтересах усієї трудової організації, при цьому не виникає сумнівів у тому, чому і на якій підставі контролюють (контроль сприймається як професійний обов'язок визначених людей). Офіційність також означає реальну можливість будь-яких санкцій, які відповідають правам і повноваженням адміністрації, що підсилює об'єктивну і суб'єктивну ефективність контролю. Адміністративний контроль має і недоліки, що наочно виявляються у відповідних ситуаціях. Крім того, адміністрація відносно відокремлена від безпосередніх виконавців і їхніх робочих місць, що іноді є причиною неповної чи викривленої поінформованості про поводження рядових членів організації як працівників. Саме адміністративна оцінка організаційно-трудової поведінки може бути професійно некомпетентною: в окремих випадках рядовий працівник, ґрунтуючись на знанні конкретних трудових функцій, здатний більш адекватно оцінювати відповідність чи невідповідність своїх дій, ніж адміністратор. Взаємний контроль виникає в ситуації, коли носіями соціально-контрольних функцій є самі суб'єкти організаційно-трудових відносин, що мають рівний статус. Тим самим або доповнюється, або замінюється адміністративний контроль. Контролювати один одного з позиції дисципліни у сфері праці здатні не тільки окремі індивіди, а й цілі групи, якщо вони досить згуртовані на ґрунті матеріального та морального інтересу. Є різні форми взаємного контролю - колегіальний, груповий, суспільний.

У взаємному контролі механізм нагляду максимально простий, оскільки нормальна поведінка чи поведінка, що відхиляється від норми, спостерігається безпосередньо. Ця важлива обставина не тільки полегшує відносно постійний характер контрольних функцій, але й знижує ймовірність помилок під час нормативного оцінювання, пов'язаних з викривленням фактів у процесі інформування. З погляду адміністрації, здійснення контрольних функцій самими суб'єктами організаційно-трудових відносин вигідне тим, що це зменшує необхідність спеціальної контролюючої діяльності в керівництві. В багатьох випадках адміністрація ефективно покладається на взаємний контроль, мобілізуючи сили самого персоналу на підтримку організаційно-трудового порядку. Взаємний контроль не позбавлений і недоліків. Насамперед, це суб'єктивізм: якщо відносини між людьми характеризуються конкуренцією, суперництвом, то вони природно схильні несправедливо приписувати один одному якісь порушення дисципліни, упереджено оцінювати організаційно-трудову поведінку один одного. Крім того, взаємний контроль діє ефективно тільки в умовах визначеної економічної і соціальної організації праці, заснованої на досить сильній інтеграції, яка повинна усвідомлюватися всіма. У протилежному випадку стан трудової дисципліни розглядається рядовими членами організації винятково як турбота адміністрації. Якщо в адміністративному контролі широко використовують економічні засоби впливу на поведінку, то взаємний контроль через обмеженість прав і можливостей рядових членів трудової організації спирається переважно на моральні санкції. Останні часто недооцінюють, однак у дійсності їхні регулятивні можливості досить великі. Наприклад, досить часто неформальний вплив колективу виявляється більш дієвим, ніж адміністративний. Одним із важливих проявів взаємного контролю в трудових організаціях є так звані оціночні відносини. Сутність їх полягає в тому, що індивіди і малі групи дають один одному визначені оцінки з погляду нормативних якостей, що мають значення в організаційно-трудовій сфері. В результаті складається структура персональних статусів, виникають сприятливі, несприятливі та нейтральні статусні категорії, кожен працівник чи колектив здобуває свій імідж у сприйнятті оточення. Таким чином, різні аспекти трудової дисципліни стають категоріями особистісного ставлення до людини, групи людей. Самоконтроль - це специфічний спосіб поведінки суб'єкта, за якого він самостійно (поза зовнішнім примусом) здійснює нагляд за власними діями, поводиться відповідно до суспільно прийнятих норм. Основна перевага самоконтролю - обмеження необхідності спеціальної контрольної діяльності адміністрації. Крім того, він дає працівнику відчуття свободи, самостійності, особистісної значимості. У деяких випадках самоконтроль більш компетентний. Самоконтроль має два основних недоліки: кожен працівник в оцінці власної поведінки схильний занижувати соціально-нормативні вимоги, виявляти ліберальність щодо себе; самоконтроль значною мірою - це випадкове явище, він погано передбачуваний та керований, залежить від стану суб'єкта як особистості, виявляється тільки за таких його якостей, як свідомість, моральність, порядність тощо.

Перефразовуючи вдомого класика, скажемо, що «Ревзор» був найпотужншим снарядом, пущеним у голову «Святой Руси». Згодом вибухнув ще бльш потужний снаряд: «Мертв душ». Треба знати характер того часу (30-т pp. XIX ст.), щоб уявити соб масштабнсть соцального резонансу, зумовленого творчстю Гоголя. Суспльство ще не заспоколося вд грудневих потряснь 1825 року з наступними судами, засланнями, розправами, посиленням духовного гнту, аракчевщиною,  т.Pд. Масонський рух,(те, чим захоплювалася росйська знать в епоху Катерини II, Павла ¶ й Олександра ¶) був заборонений. Однак росйське масонство продовжувало справляти свй вплив на тогочасне життя мпер, адже естафету Петра ¶, Меншикова, Прокоповича, Новикова, Радщева «перехопили» не менш вдом люди Рос: Котляревський, Жуковський, Пушкн, Погодн. Повстання декабриств (у бльшост свой масони) змусило царя Миколу ¶ вдатися до репресивних заходв. У 1829 роц вийшов царський антимасонський вердикт. Як ж наслдки? Про масонв вже вдкрито не говорили  перестали виконувати хн ритуали. Лож були розпущен. О

1. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

2. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

3. Управління персоналом в соціальній сфері

4. Про практичність соціальної психології

5. Сутність і значення соціального страхування

6. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
7. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України
8. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

9. Соціальна захищеність дітей в Україні

10. Соціальна цінність права

11. Сутність і сфера міжгалузевого управління

12. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

13. Економіка праці та соціально-трудових відносин

14. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

15. Сутність та зміст контролю

16. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

18. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

19. Бідність як соціальна проблема

20. Ідеальний образ соціального працівника

21. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

22. Соціальність і культура. Життєвий простір
23. Соціально-педагогічна діяльність як професія
24. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

25. Етичні засади в професії соціального працівника

26. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

27. Економіка праці й соціально-трудові відносини

28. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

29. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

30. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

31. Сутність та зміст сучасного менеджменту

32. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

34. Соціальні інститути.

35. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

36. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

37. Сутність витрат та методи їх зниження

38. Роль власності у соціально-економічних процесах
39. Право як спеціальне соціальне явище
40. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

41. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

42. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

43. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

44. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

45. Портфель цінних паперів - сутність та функції

46. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

47. Сутність перестрахування

48. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста

49. Сутність токсикоманії

50. Економічна сутність виробничих запасів

51. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

52. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

53. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

54. Розвиток соціальної географії в СРСР
55. Історія соціально-економічної географії світу
56. Демократія як соціальне явище

57. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

58. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

59. Поняття, сутність і зміст права

60. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

61. Соціальна держава

62. Соціальне партнерство в Україні

63. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

64. Сутність держави

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Сутність і форми експертної профілактики

66. Суть та принципи соціальної держави

67. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

68. Мова як символ соціальної солідарності

69. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

70. Історія України. Соціально-політичні аспекти
71. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
72. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

73. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

74. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

75. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

76. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

77. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

78. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

79. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

80. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

81. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

82. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

83. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

84. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

85. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

86. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
87. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
88. Соціально-духовні основи культури класицизму

89. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

90. Соціально-філософські погляди І.Франка

91. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

92. Соціально-етичний маркетинг

93. Сутність маркетингу

94. Сутність міжнародного маркетингу

95. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

96. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

98. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

99. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.