Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Функціонування валютного ринку в Україні

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

УКООПСПІЛКА Львівська Комерційна Академія Кафедра фінансів і кредиту Реферат: з курсу: «Фінансовий ринок» на тему: «Проблеми функціонування валютного ринку» Виконала: ст. IV курсу 462 групи спеціальності «Фінанси» Плечінь О.Р. Перевірила: Черкасова С.В. Львів - 2007 ПЛАН Вступ Суть валютного ринку та його структура Валютні операції на світовому валютному ринку Валютний ринок України ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Міжнародні валютні відносини - сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних зв’язків у світовій господарській сфері, які виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності національних господарств. Основними складовими світової валютної системи є: світовий грошовий товар, валютний курс, валютні ринки, міжнародна валютна ліквідність, міжнародні валютно-фінансові організації.  Валютний ринок - це система стійких економічних та організаційних відносин, пов’язаних з операціями купівлі-продажу іноземних та платіжних документів в іноземних валютах. Головною причиною появи і розвитку таких валютних ринків була необхідність обслуговування міжнародних економічних відносин. Спочатку валютні ринки обслуговували лише торгівельні операції, а потім з розвитком МЕВ почали обслуговувати і інші їх види. Без валютних ринків міжнародна економічна діяльність на сьогоднішній день не можлива, про що свідчать обсяги цього ринку, що робить його найбільшим ринком світу. Суть валютного ринку та його структура Валютний ринок – як економічна категорія - це система стійких економічних та організаційних відносин, пов’язаних з операціями купівлі-продажу іноземних та платіжних документів в іноземних валютах;Як інституціональний механізм – це сукупність установ і організацій – ТНБ, валютні біржі, брокерські фірми, що забезпечують функціонування валютних ринкових механізмів. Першим таким ринком був ринок золота як грошового товару, де золото продавалось на основі офіційної ціни, що була закріплена міжнародним договором. Офіційна ціна золота за одну тройську унцію (31,1035г) становила в 1837-1934рр. – 20,67 дол. США. Остання офіційна ціна золота становила 42,22 дол. США.  Валютні ринки у сучасному розумінні склались в XIX ст. Цьому сприяли наступні передумови: розвиток міжнародних економічних зв’язків; створення світової валютної системи, що покладає на країни – учасниці визначені обов’язки у відношенні їх національних валютних систем; широке поширення кредитних засобів міжнародних розрахунків; посилення концентрації і централізації банківського капіталу; розвиток кореспондентських відносин між банками різних країн, поширення практики ведення поточних кореспондентських рахунків в іноземній валюті; вдосконалення засобів зв’язку – телеграфу, телефону, телексу, що спростили контакти між валютними ринками та знизили ступінь валютного і кредитного ризиків; розвиток інформаційних технологій, швидкісна передача повідомлень про курси валют, банки, стан їх кореспондентських рахунків, тенденції в економіці та політиці. До головних функцій валютних ринків можна віднести: забезпечення виконання міжнародних розрахунків; забезпечення ефективного функціонування світових кредитних та фінансових ринків (дозволяє суб’єктам МЕВ користуватися національними кредитними та фінансовими ринками для фінансування та проведення операцій по всьому світу.

Тобто фірми мають змогу отримувати кредити за найнижчими ставками і у найпривабливішій для них валюті, а потім використовувати залучені кошти для фінансування будь-яких операцій); страхування валютних та кредитних ризиків (валютні ринки надають можливість суб’єктам МЕВ за допомогою відповідних інструментів (опціони, ф’ючерси, форвардні контракти, валютні свопи) зменшити або зовсім уникнути валютних ризиків які пов’язані з проведенням операцій в різних валютах); отримання спекулятивного прибутку учасниками ринку у вигляді різниці курсiв валют (спекулянт відкриває позицію по певній валюті і очікує зміни курсу, якщо курс змінився таким чином яким очікував спекулянт то він заробить прибуток якщо, ні то збиток); визначення валютних курсів – діяльність операторів на валютних ринках постійно змінює валютні курси тих валют, з якими працюють на цьому ринку. Існує багато причин зміни валютного курсу певної валюти, але всі вони діють опосередковано через зміну попиту і пропозиції на цю валюту на валютних ринках. Таким чином саме на валютному ринку визначається вартість певної валюти; диверсифiкацiя валютних резервів банків, підприємств, держав (суб’єкти МЕВ можуть певним чином застрахувати себе від змін валютних курсів шляхом розосередження своїх грошових активів в різних валютах); регулювання економіки (через зміну валютного курсу відкрита економіка може регулювати диспропорції які виникають в ній). Існує чотири групи суб’єктів валютного ринку: I. Державні установи, основне місце серед яких займають:центральні банки - управління валютними резервами, проведення валютних інтервенцій, регулювання рівня процентних ставок по вкладенням в національній валюті; казначейства окремих країн. II. Юридичні та фізичні особи , зайняті у різноманітних сферах зовнішньоекономічної діяльності: компанії, що приймають участь у міжнародній торгівлі; мають попит на іноземну валюта , а також її пропонують; операції здійснюють через банки; компанії, які здійснюють закордонні вкладення активів (I ves me Fu ds, Mohey Marke Fu ds,I er a io al Corpora io s), тобто інвестиційні фонди, крупні міжнародні корпорації;приватні особи – неторгові операції -туризм, переказ заробітної плати, пенсій, гонорарів і продаж готівкової валюти. III. Комерційні банківські установи, які забезпечують валютне обслуговування зовнішніх зв’язків: комерційні банки (ТНБ) – проводять основний обсяг валютних операцій, акумулюють загальні потреби ринку у валютних конверсіях, а також у залученні/розміщенні коштів і виходять з ними на інші банки; IV. Валютні біржі та валютні відділи товарних фондових бірж.валютні біржі – в країнах з перехідною економікою - обмін валют для юридичних осіб і формування валютного курсу; валютні брокерські фірми - зведення покупця і продавця іноземної валюти і здійснення між ними конверсійної чи кредитно-депозитної операції. Знімаються комісійні.Структура валютного ринку: За суб’єктами:  - Міжбанківський (прямий і брокерський) (біля 80% обсягу всіх операцій на світовому валютному ринку припадає на міжбанківський ринок, оскільки валютні біржі існують не в усіх країнах світу) - Клієнтський  - Біржовий - Торгівля через валютну біржу - Торгівля деривативами За терміном операцій:- СПОТ ринок (поточний)- Форвардний ринок (терміновий)- СВОП ринок  За функціями: - Обслуговування міжнародної торгівлі - Чисто фінансові трансферти (спекуляція, хеджування, інвестиції) За валютними обмеженнями:- Вільні - Обмежені За застосуванням валютних курсів:- З одним режимом - З кількома режимами За об’ємом і характером валютних операцій:- Глобальні (світові) - Регіональні (міжнародні)- Внутрішні (національні) За територіальною ознакою: - Європейський ринок – Лондон, Франкфурт-на-Майні, Париж, Цюрих.-

Американський ринок – Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Монреаль.- Азіатський – Токіо, Гонконг, Сингапур, Бахрейн.   Валютні операції на світовому валютному ринку Валютна операція – це операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності, використанням валютних цінностей як засобу платежу в міжнародному обігу; ввезенням, вивезенням, переказом та пересиланням на територію країни та за її межі валютних цінностей. У вузькому розумінні валютні операції розглядаються як вид банківської діяльності з купівлі–продажу іноземної валюти. Як правило, виділяють: - поточні валютні операції (перекази іноземної валюти, отримання і надання фінансових кредитів на строк не більше 180 днів, переказування процентів, дивідендів та інших доходів за вкладами, інвестиціями тощо); - валютні операції, пов’язані з рухом капіталу ( прямі інвестиції, портфельні інвестиції, придбання цінних паперів, надання і отримання фінансових кредитів на строк понад 180 днів тощо). Конверсійні операції: угоди з негайною поставкою : угоди типу “ oday”, угоди типу “ omorrow”, угоди типу “spo ”; строкові угоди: форвардні, ф’ючерсні, опціонні; угоди типу “swap”; валютний арбітраж: просторовий арбітраж, часовий арбітраж, конверсійний валютний арбітраж; Кореспондентські відносини з іноземними банками: встановлення прямих кореспондентських відносин з іноземними банками; самостійне відкриття банком рахунків для міжнародних розрахунків з іноземними банками; досягнення домовленості про порядок і умови ведення банківських операцій по міжнародним розрахункам; робота через кореспондентські рахунки Центру міждержавних розрахунків НБУ або через кореспондентські рахунки уповноважених банків; встановлення кореспондентських відношень і здійснення міжнародних банківських операцій з іноземними банками через кореспондентські рахунки Центру міжнародних розрахунків НБУ або уповноважених банків. Відкриття та ведення валютних рахунків: відкриття валютних рахунків юридичним особам (резидентам та нерезидентам), фізичним особам; нарахування процентів по залишках на рахунках; надання овердрафтів (особливим клієнтам згідно рішення керівництва банку); надання виписок по мірі здійснення операції; оформлення архіву рахунку за любий проміжок часу; виконання операцій по розпорядженню клієнтів відносно коштів на їх валютних рахунках (оплата наданих документів, купівля та продаж іноземної валюти за рахунок коштів клієнтів); списання сум, передбачених законодавством; контроль експортно-імпортних операцій.  Неторгові операції: купівля та продаж готівкової іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті; інкасо іноземної валюті та платіжних документів в іноземній валюті; випуск та обслуговування пластикових карток клієнтів; купівля ( оплата ) дорожніх чеків іноземних банків; оплата грошових акредитивів та висунення аналогічних акредитивів; організація роботи і порядку проведення операцій в обмінних пунктах. Операції по залученню та розміщенню валютних коштів: кредитні операції; депозитні операції; операції з цінними паперами; лізингові операції; форфейтингові операції; факторингові.М

Надзвичайно корисні для вивчення історії спецслужб періоду Директорії УНР документи знайдені у фонді Генштабу Армії УНР [73]. Насамперед це добірка, у якій ідеться про поточну роботу військової дипломатії й військової розвідки УНР. Серед документів військової розвідки містяться матеріали про організаційно-штатний устрій її центрального апарату і спецпідрозділів частин і з'єднань армії, про структуру й конкретні акції Інформаційного бюро Генштабу, інструкції для військової розвідки та контррозвідки, дані про їх спеціальний навчальний заклад тощо [74]. Документи військових фондів дали можливість побачити еволюцію, розвиток організаційних форм, методів роботи, нормативної бази діяльності військових спецслужб України, зіткнення різних поглядів щодо їх розбудови, поточні проблеми та пошук шляхів їх вирішення. У 1921 р. центром організації збройної боротьби за національну державність на теренах України став Партизансько-Повстанський Штаб Головної Команди військ УНР в екзилі. Матеріалів про його функціонування виявлено і використано досить багато

1. Національний банк України та особливості його функціонування

2. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

3. Формування та розвиток банківської системи України

4. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

5. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

6. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"
7. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів
8. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом

9. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

10. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

11. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

12. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

13. Банки на валютному ринку України

14. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

15. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

16. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

17. Особливості функціонування глобальної мережі

18. Поняття, форма та функції Конституції України

19. Міжнародний ринок туристичних послуг України

20. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

21. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

22. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України
23. Страховий ринок України
24. Фондовий ринок України

25. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

26. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

27. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

28. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

29. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

30. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

31. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

32. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

34. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

35. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

36. Міжнародні валютні ринки та їх функції

37. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

38. Валютна політика України
39. Особливості функціонування авіакомпаній
40. Обрання та функції Президента України

41. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

42. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

43. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

44. Валютна система: України, світу, та Європи

45. Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні

46. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

47. Проблеми функціонування Бреттонвудської валютної системи

48. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

49. Сучасний стан фондового ринку України

50. Кредитний ринок і його розвиток в Україні

51. Ринок праці України

52. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

53. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

54. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
55. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
56. Політичні права і свободи громадян України

57. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

58. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

59. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

60. Функции и структура валютного рынка

61. Международный валютный фонд (МВФ) и его функции

62. Історія України

63. Історія соборності України

64. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Господарство України періоду утвердження капіталізму

66. Походження людини та її поява на території України

67. Декабристський рух та його поширення на Україні

68. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

69. Культура України в 30-х рока

70. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні
71. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
72. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

73. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

74. Економічне районування України

75. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

76. Основні напрямки зовнішньої політики України

77. Господарське право України

78. Конституційний суд України

79. Суверенітет України

80. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее

81. Проект кримінального кодекса України

82. Бюджетна ситема України

83. Державний бюджет України і бюджетне право

84. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

85. Управління фінансами України

86. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України
87. Організаційна система управління природокористуванням України
88. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

89. Функции валютного рынка и его институтов

90. Бідність в України

91. Вплив російської кризи на економіку України

92. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

93. Машинобудівний комплекс України

94. Ринок овочів і баштанних в Україні

95. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

96. Авіаційний транспорт України

Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Чорна металургія України

98. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

99. Суть і функції ринку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.