Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Уже відсвяткували свій десятирічний ювілей перші в Україні малі підприємства (ті, що зуміли вижити), підросли діти перших українських підприємців, а суспільство ще й досі вагається і не може відповісти на запитання, чи потрібен Україні малий бізнес і чи можлива трансформація економіки України без підприємців малого бізнесу.Та практичну відповідь на це запитання ми маємо, що засвідчується даними офіційної статистики, згідно з якими у сфері малого підприємництва в Україні діє: 151,4 тис. малих підприємств із загальною чисельністю працівників 1,032 млн. чол.; 4,7 тис. спільних підприємств із загальною чисельністю працівників 95 тис. чол.; 35,5 тис. фермерських господарств із загальною чисельністю працівників 67 тис. чол.; 930 тис. індивідуальних підприємців, що працюють без створення юридичної особи. Отже, по Україні в сфері малого підприємництва зайнято понад 2,1 млн. чол., а виробляється в малому секторі економіки 7% ВВП. На 1000 чоловік населення маємо 3 малих підприємства. Це краплина в морі. В Україні мале підприємництво - це екзотика і хобі відчайдушних людей. Стан розвитку малого підприємництва в розвинутих країнах світу і в Україні: Показники США Японія Велико- Італі Німеч- Франція Україна британія я чина Кількість 19300 6450 2630 3920 2290 1980 151,4 МП (тис.) Кількість 74,2 49,6 46 68 37 35 3 МП на 1000 чол. населення Зайнято в 70,2 39,5 13,6 16,8 18,5 15,2 2,1 МП млн. чол. Частка МП 54 78 49 73 46 54 8,0 у загальній кількості зайнятих (%) Частка МП 50--55 52--55 50--53 57--6 50--54 55--62 7,0 у ВВП (%) 0 Джерело: Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. 1999. № 3. С. 49, 59. За станом розвитку малого підприємства Україна в десятки разів відстає від країн ЄС. Нас значно випереджають за всіма показниками розвитку малого підприємства Польща, Словенія, Чехія, Росія, Естонія та інші посткомуністичні держави. Дослідження фахівців багатьох національних, міжнародних урядових і неурядових організацій, таких, наприклад, як Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародний центр перспективних досліджень, Координаційно- експертний центр об'єднань підприємців України, Український незалежний центр політичних досліджень, Спілка підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України, Гарвардський університет міжнародного розвитку, а також науковців Національної академії України та вітчизняних вищих навчальних закладів, дають більш-менш узагальнюючу картину перешкод, котрі стримують і гальмують розвиток підприємництва в Україні. За результатами соціологічних досліджень МФК та анкетування малих приватних підприємств, які проводив Центр соціальних експертиз і прогнозів Інституту соціології, проблеми і перешкоди для розвитку малого бізнесу в Україні можуть бути розподілені на кілька категорій. Законодавчі та адміністративні фактори. Це фактори, пов'язані із законодавством України та податковою системою, або, іншими словами, перешкоди, створені державою, які включають: високі податки (на що вказали 97% респондентів); велика кількість різних податків (86% респондентів); часті зміни до вимог податкової звітності (77% респондентів); велика кількість видів підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню (42%) та заскладна процедура отримання ліцензій (16%); заскладна процедура реєстрації підприємства (41%); часті перевірки державними органами (38% респондентів);Ринкові умови Фактори, пов'язані з підприємницькою діяльністю взагалі: - низький попит на продукцію (57% респондентів); неплатежі з боку клієнтів (57% опитаних); труднощі з отриманням кредиту (52%); тиск з боку кримінальних елементів (30%); труднощі з конвертацією валюти (28%); нестача ділової інформації (24%) та брак управлінських знань (19%).

Результати опитування показують, що незважаючи на загальну важку макроекономічну ситуацію та фінансову кризу 1998 року серед чотирьох найчастіше згадуваних проблем найсерйознішими залишаються саме проблеми бюрократичного характеру та ті, що пов'язані з державним управлінням. Такі результати і висновки наводять дослідники Міжнародного центру перспективних досліджень (графіки 1 і 2). Не додає оптимизму і прогноз змін у динаміці розвитку малого підприємництва. Можна зробити висновок, що малі підприємства навряд чи зможуть вирішити такі проблеми власними силами і самостійно подолати перешкоди, що постають перед ними. Вони малі, вразливі і потребують підтримки, насамперед державної. Звернувшись до словників щодо тлумачення слів "підтримати", "підтримка" можна зрадіти за наш малий бізнес, бо сподівання на державну підтримку поширюються на такі кроки держави: "підтримати, не дати впасти"; "подати допомогу, посприяти"; "схвалити, виступити на захист"; "не дати припинитись, порушитись"; "бути опорою". Як бачимо, можливості тут неймовірні. Але ж чи є у держави для цього: бажання; необхідність; можливість; механізм підтримки малого бізнесу. Виходячи з наявності в Україні певної кількості державних структур, до функцій яких належить сприяння розвитку приватного, насамперед малого, підприємництва, можна було б стверджувати, що держава має бажання, розуміє необхідність, знаходить можливості і формує механізми підтримки малого підприємництва. З прийняттям Закону України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року й утворенням Державного комітету України із сприяння малим підприємствам і підприємництву (травень 1991 року) державна політика щодо малого підприємництва начебто логічно і цілеспрямовано розвивається в напрямку підтримки в Україні сектора малого бізнесу. З цією ж метою було створено і центральний орган виконавчої влади - Державний комітет України з питань розвитку підприємництва (29 лютого 1997 року), розроблено концепцію державної політики розвитку малого підприємництва, програми державної підтримки малого підприємництва і розвитку малого підприємництва на 1999-- 2000 роки. Опрацьовано також концепцію Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, завдання до реалізації Національної програми розвитку малого підприємництва, концепцію Державної регуляторної політики. Формально зроблено достатньо, а реально "візок малого підприємства і досі там, де й був". Чому так відбувається? Ось дві думки з цього приводу: 1. Держава повинна мати відповідальність перед МП. 2. МП повинні мати соціальну відповідальність. Суспільство має право знати стратегічні задуми держави: чи буде сектор недержавного підприємництва обмежуватись і згортатись, чи розвиватись і зміцнюватись. Вже неодноразово підкреслювалось, що малий бізнес поки що залишається екзотичним явищем в економіці України, а середній бізнес - явищем невизначеним. Отже, екзотика і невизначеність зумовлюють вихідні дані щодо теоретичного і практичного дослідження суті, ролі, місця підприємств малого і середнього бізнесу і можливостей державного регулювання їх діяльності.

Як власник держава мусить опікуватись ефективністю діяльності власних малих і середніх підприємств, робити їх конкурентоспроможними, підтримувати підприємництво. Теоретично держава спроможна створювати рівні умови господарювання власним і невласним підприємствам, оскільки вона керується в управлінні не законами власності, а законами менеджменту. Практично ж, маючи владу і власність, держава змушена зберігати свою власність навіть за рахунок створення нерівних умов для інших власників за допомогою використання державної влади. Складається парадоксальна для економіки ситуація: держава зберігає власні підприємства, котрі не в змозі її підтримати; водночас держава губить недержавні підприємства надмірним податковим тиском, корупцією і цим сама себе позбавляє джерел наповнення державного бюджету, створення нових робочих місць, своєчасної сплати заробітної платні, зменшення соціальної напруги у суспільстві тощо. Отже, необхідні кардинальні зміни в концепції і механізмі державного регулювання підприємницької діяльності підприємств малого і середнього бізнесу. На думку дослідників і практиків, такі зміни полягають в наступному: слід усвідомити, що підприємницькі структури малого і середнього бізнесу - це не ворожа сила, а реальний сектор економіки України, і докорінно змінити державну політику щодо цього сектора; потрібно розробити концепцію становлення, розвитку і зміцнення сектора малого і середнього бізнесу, оскільки ринкова економіка без нього існувати не може; необхідно створити відповідний ринковий механізм регулювання підприємницької діяльності підприємств малого і середнього бізнесу. Формально держава в Україні опікується малим і середнім бізнесом. Реально ж держава жодним чином не довела підприємцям, що вони потрібні не лише в невизначеному економічному сьогоденні, а є складовою довгострокової економічної стратегії держави. Підприємці повинні мати впевненість у майбутньому і в тому, що держава не посягне на їх власність силою державної влади. Однак, як здається, підприємці мають своє бачення щодо державної підтримки їх діяльності.І, можливо, найголовніше - державні службовці повинні стати провідниками ринкової державної політики, а не використовувати державні посади задля задоволення власних потреб. Механізм державного регулювання має бути ринковим, а не корумпованим. Держава мусить нести відповідальність перед підприємництвом за виконання державних функцій підтримки підприємництва. А мале підприємництво повинно відповідати за виконання своєї економічної і соціальної місії в суспільстві. Державна політика щодо малого бізнесу, на думку керівників малих підприємств, повинна зосереджуватися на наступних напрямках: . поліпшення механізмів оподаткування; . стабілізація законодавства; . вдосконалення механізмів кредитного фінансування малих підприємств, розробка і впровадження комплексу заохочувальних механізмів для комерційних банків, які працюють з малими підприємствами; . подальше впорядкування процедури проведення перевірок діяльності підприємства. Необхідно зважати на ці думки задля розвитку і зміцнення економіки України.

Может, он будет иначе называться, какой-нибудь Ruugle, но потенциал-то гигантский. Сергей Брин ведь тоже из ваших. Сейчас в России уже работают маленькие организации, которые состоят из 23 человек, они поставляют на глобальный рынок разные игры, которые продаются и в Штатах, и по всему миру миллионными тиражами. Думаю, это направление будет развиваться, и наша задача найти способ теснее работать с ними. Я думаю, так и произойдет". Эстер Дайсон, председатель правления компании Edventure, добавляет: "Это уже происходит. Есть компании, которые уже вышли на американский рынок Parallels (SWsoft). В России разрабатывают очень неплохие антивирусные программы. Создаются коммерческие площадки, которые хорошо работают". Визит американцев воспринимают по-разному. В Новосибирске, например, некоторые надеются, что он действительно может способствовать развитию малого бизнеса и науки, и даже тому, что «инноград» построят именно в Сибири, на основе Новосибирского технопарка. Другие считают, что "мы и сами умеем пользоваться смс и Интернет, не за чем было приезжать, чтобы нас этому научить"

1. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

2. Платежеспособный спрос на услуги и факторы, влияющие на его развитие

3. Факторы, влияющие на развитие ребенка

4. Факторы, влияющие на формирование cпособностей у мужчин и женщин

5. Факторы, влияющие на производительность и удовлетворенность работой

6. Сущность, классификация и показатели измерения издержек обращения в книжной торговле. Основные факторы, влияющие на уровень издержек книготоргового предприятия
7. Факторы, влияющие на экономическую политику государства
8. Факторы, влияющие на экономику Испании

9. Психографика: факторы, влияющие на поведение потребителей

10. Занятые на рынке труда: факторы, влияющие на здоровье

11. Факторы, влияющего на создание системы стратегического планирования

12. Занятые на рынке труда: факторы, влияющие на здоровье

13. Классификация инвестиций, факторы влияющие на нее

14. Забота и уход как фактор, влияющий на здоровье кошки

15. Факторы, влияющие на износ деталей почвообрабатывающих машин

16. Эстетика как наука: предмет эстетики, факторы, влияющие на его становление

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Состав и характеристика факторов, влияющих на совершение покупки

18. Потребительные свойства товаров аптечного ассортимента. Факторы, влияющие на качество товаров

19. Факторы, влияющие на расстройства функции щитовидной железы и профилактика её заболеваний

20. Анализ факторов, влияющих на качество управленческих решений

21. Основные рыночные факторы, влияющие на характер инновационной деятельности

22. Факторы, влияющие на эффективность управления персоналом
23. Факторы, влияющие на качество и результативность управленческой деятельности руководителя ДОУ
24. Факторы, влияющие на возникновение у подростка ранней алкоголизации

25. Анализ факторов, влияющих на оценку персонала

26. Исследование факторов, влияющих на изменение транспортной составляющей при лесозаготовках на примере СП ИЛПП ООО "ИлимСибЛес"

27. Максимизация прибыли и учет факторов, влияющих на нее

28. Основные принципы оценки объектов недвижимости и основные факторы, влияющие на ее стоимость

29. Понятие банкротства. Факторы, влияющие на предприятия, и причины банкротства

30. Анализ факторов, влияющих на снижение себестоимости продукции

31. Особенности развития речи детей младшего дошкольного возраста с задержкой речевого развития

32. Развитие малого бизнеса на Украине

Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Факторинг: ключевой фактор развития бизнеса

34. Взаимоотношения власти, бизнеса и общества как фактор социально-экономического развития

35. Влияние климатического фактора на развитие древних цивилизаций

36. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

37. Факторы развития агрессивности в детском возрасте

38. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения
39. Малый бизнес, его проблемы и перспективы развития
40. Социальный и человеческий капитал как факторы благосостояния и развития

41. Прибыль и факторы на неё влияющие

42. Сосудистые факторы риска развития глаукомы с нормальным давлением

43. Иностранные инвестиции как источник развития малого и среднего бизнеса.

44. Роль лизинга в развитии малого бизнеса

45. Деструктивность семейных отношений как фактор нарушений психического развития у детей

46. Женская эмансипация как фактор развития международного физкультурно-спортивного движения 1860 - 1920 гг.

47. Космические факторы развития биосферы

48. Биотический фактор развития биосферы

Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Малый бизнес, его роль и перспективы развития

50. Развитие малого бизнеса в России и его роль в переходе экономики страны к рынку

51. Развитие малого бизнеса в России

52. Об инфраструктуре как определяющем факторе развития туризма в регионе

53. Роль процентной ставки как фактора обеспечивающего прибыльность банковского бизнеса

54. Биологические основы развития ребенка и влияние на него факторов внешней среды
55. Комплексное освоение прибрежной зоны Черного моря – важнейший фактор ее устойчивого развития
56. Факторы риска развития атопического дерматита

57. Развитие агротехнологий как фактор интенсификации сельскохозяйственного производства

58. Музеи природы как фактор становления и развития музейной педагогики

59. Специфические факторы и качества продуктов питания, влияющие на спрос

60. Туристская индустрия как фактор устойчивости регионального развития

61. Рентный фактор развития аграрного рынка

62. Географические факторы развития государства

63. Криминогенное влияние факторов организационно-управленческого порядка на состояние законности в органах внутренних дел Украины

64. Тенденции развития конструкций электронных средств и факторы, определяющие их построение

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца

65. Анализ предпосылок, факторов развития и уровня зрелости PR как профессиональной практики

66. Факторы психологического характера, влияющие на поведение покупателей (или клиентов)

67. Развитие личности ребенка под влиянием факторов среды

68. Факторы риска в развитии позднего гестоза беременных

69. Влияние наследственных факторов на физическое и психическое развитие ребенка младшего школьного возраста

70. Влияние гуманитарного фактора на развитие российско-латвийских отношений
71. Положение США в мировой экономике. Динамика экономического развития и факторы, её определяющие
72. Корпоративная культура как основополагающий фактор успешного развития фирмы

73. Организация свободного времени как фактор развития персонала

74. Факторы и механизмы организационного развития

75. Технология ТРИЗ, как фактор развития творческого потенциала личности

76. Фактор асимметричного федерализма государственного регулирования территориального развития Российской Федерации

77. Конфликтное поведение в подростковой среде как фактор развития личности

78. Факторы психического развития

79. Исследование факторов развития памяти в разных возрастных периодах

80. Географический фактор и типы территориального расселения. Их роль в развитии потребностей людей

Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

81. Основные факторы развития девиантного поведения

82. Анализ особенностей и факторов развития туристической индустрии Андорры

83. Влияние биологических факторов на развитие физических способностей

84. Факторы, которые определяют уровень развития выносливости

85. Факторы и условия развития международного туризма в странах СНГ

86. Инвестиции как важнейший фактор устойчивого развития предприятия
87. Роль малого бизнеса в развитии сферы услуг
88. Эффективность управления финансами в системе факторов стабилизации социально-экономического развития РФ

89. Экономическое развитие и экологический фактор

90. Бизнес-инкубатор как механизм развития малого и среднего бизнеса

91. Малый бизнес и его развитие в Красноярском крае

92. Малый бизнес и проблемы его развития

93. Малый бизнес. Перспективы его развития

94. Малый бизнес: проблемы становления и развития

95. Мониторинг национального развития как фактор экономической безопасности государства

96. Понятие малого бизнеса и особенности его развития

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

97. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России

98. Развитие малого бизнеса

99. Развитие малого бизнеса в Алтайском крае


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.