Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Роль трудового виховання в становленні особистості

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Харківський гуманітарно-педагогічний інститут Роль трудового виховання в становленні особистості Підготувала: студентка 412 ш групи Дзюба Ірина Перевірив: викладач Нагорний Ю.М. Харків – 2007 План 1. Загальне уявлення про трудове виховання в працях В.О.Сухомлинського 1.1 Трудове виховання і всебічний розвиток особистості 1.2 Завдання та принципи трудового виховання 1.3 Шляхи, засоби та методи трудового виховання 2. Праця, як один з основних компонентів формування особистості з досвіду В.О. Сухомлиського 2.1 Значення праці в житті людини 2.2 Як разом з родиною керувати дитячою працею ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Загальне уявлення про трудове виховання в працях В.О.Сухомлинського Трудове виховання – система виховних впливів, яка передбачає залучення дітей і юнацтва з метою їх загального розвитку до трудової діяльності. Трудове виховання притаманне всім історичним формаціям і є найстарішою формою виховання. Його конкретний характер і місце в системі виховання визначається конкретними історичними умовами. В сучасній українській школі трудове виховання здійснюється багатьма педагогічними шляхами: у процесі вивчення загальноосвітніх предметів, гуманітарного і природничо-математичних циклів, на уроках трудового навчання, у процесі самообслуговування, у позашкільній і позакласній роботі, в родині. Завдання трудового виховання: Формування любові до праці. Підтримання працездатності. Оволодіння трудовими уміннями і навичками. Виховання поваги до людей, праці й результатів праці. Шляхи трудового виховання: Родинно-побутова трудова діяльність. Перебування у дошкільних виховних закладах. Заняття в загальноосвітніх закладах. Заняття в професійних навчальних закладах. Систематична продуктивна праця. Принципи трудового виховання: Єдність із загальним розвитком. Розкриття індивідуальності. Суспільно-корисна спрямованість. Раннє залучення. Різноманітність. Постійність, безперервність. Продуктивність дитячої праці. Творчий характер, поєднання зусиль розуму і рук. Наступність. Посильність. Єдність з багатогранним життям. Професійна інформація. Професійна консультація. Професійна діагностика. 1.1 Трудове виховання і всебічний розвиток особистості Ми розглядаємо трудове виховання у тісному зв'язку з моральним, розумовим, естетичним вихованням. Виховну місію школи ми вбачаємо в тому, щоб праця увійшла в духовне життя особистості, в життя колективу, щоб захоплення працею стало однією з найважливіших якостей людини. Щоб правильно організувати трудове виховання і повною мірою розкрити виховну силу праці у всебічному розвитку особистості, слід проводити педагогічну класифікацію праці учнів за такими ознаками: За суспільною значимістю. Однаково важливо бути морально готовим і до того, щоб, наприклад, вирощувати пшеницю, і до того, щоб щоденно мити підлогу у класі і вдома. Але особливе виховне значення мають ті види праці, роль яких у створенні матеріально-технічного надбання суспільства, у примноженні всенародних багатств яскраво виражена. За співвідношенням навчальної і виховної мети. Одні види праці виконуються насамперед для того, щоб оволодіти знаннями, вміннями, навичками; інші ставлять переважно виховну мету – сформувати моральні поняття, переконання, звички, збагатити моральний досвід, загартувати силу духу.

Всебічний розвиток особистості залежить від того, наскільки насичене життя вихованця і тими і іншими видами праці. За роллю і місцем у здійсненні розумового, морального, фізичного, естетичного виховання, політехнічної освіти. Для всебічного розвитку особистості дуже важливо, щоб у праці відбивались усі найважливіші елементи громадянського виховання. За співвідношенням розумових і фізичних зусиль. Чим простіша, одноманітніша фізична праця, тим важливіше, щоб вона була не самоціллю, а засобом досягнення кінцевої мети – творчого задуму. Добиватися такого співвідношення діяльності думки й рук, щоб фізична праця приваблювала дітей як сфера духовного зростання, вдосконалення. За характером знарядь праці. Чим складніші технічні засоби й технологічні процеси, що застосовуються в праці, тим більше можливостей для розкриття нахилів і здібностей особистості. Але використання складних технічних засобів вимагає попереднього оволодіння культурою ручної праці, ручними уміннями і навичками (конструювання, монтування, підгонка деталей і вузлів, наладка, регулювання). За результатами трудової діяльності. В одних випадках праця створює наочні матеріальні результати, в других – вона є тільки умовою для їх створення, в третіх – взагалі немає матеріальних результатів, але праця збагачує життя духовно (наприклад, допомога старому або хворому). В одних випадках матеріальні результати праці розподіляються між людьми, в інших вони цінні для суспільства, але є предметами споживання. Для всебічного розвитку необхідне поєднання всіх цих видів праці. За оплатою. Вихованці повинні розуміти й цінувати трудове походження благ, що їх вони одержують від суспільства безкоштовно. Для цього необхідно залучати молоде покоління насамперед до безоплатної праці для суспільства. Але істотне виховне значення має й індивідуальна оплата, особистий заробіток, який вноситься в сімейний бюджет. Трудове виховання починається за партою, за книжкою — це найскладніший &quo ;верстат&quo ;, оволодіти яким не так-то просто. Найголовніше у школі, найважче для осягнення і найтонше в педагогічній майстерності – досягти того, щоб і маленька дитина, і підліток, і юнак соромилися свого неробства, ставилися з презирством до лінощів і недбайливості. Рушійною силою є тут гідність трудівника: йдеться проте, щоб людина, яка сидить за партою, була переконана, що вона – трудівник пізнання: соромно чогось не зробити, не виконати, соромно думати, соромно провести день без діла. Вихователь викликає у вихованця почуття честі, порядності, поваги до самого себе. Уроки – обов'язкова для всіх розумова праця. Але у вихованні трудівника винятково важливим є і те, щоб у кожного був, крім уроків, свій особистий інтелектуальний інтерес, своє захоплення. Розумова пристрасть, багате інтелектуальне життя – ось могутня сила, завдяки якій юна душа стає жадібною і ненаситною до найбільшого людського багатства – праці. Ніякими ланцюгами не прив'яжеш підлітка до парти, ніякими хитрощами не примусиш його по-справжньому вчитися, якщо він в своєму віці на власному досвіді не осягнув ту істину, що знання, думка роблять людину могутнім владарем праці.

Оволодіння знаннями, уміннями та навичками, необхідними для свідомого вибору професії, для розвитку здібностей і нахилів, відбувається успішно завдяки поєднанню двох шляхів: 1. Обов'язкові для всіх передбачені програмою заняття. Навчальний елемент праці поступово все більше поєднується з продуктивним: виготовляються наочні посібники, прилади, механізми, моделі, інструменти. Навички і вміння спрямовуються на працю в умовах високорозвиненої техніки, при цьому для дівчаток добираються трудові завдання, які вимагають меншого фізичного напруження, але більшої точності, конструкторської майстерності. 2. Другий, не менш важливий, шлях підготовки до праці і всебічного розвитку — праця за бажанням і вибором вихованця, відповідно до його задатків, інтересів, нахилів. Наприклад, слід організувати різноманітні гуртки, в яких вихованці об'єднуються і за віком, і за інтересами. Переступивши поріг школи, дитина потрапляє в атмосферу різноманітної творчої праці. Немає жодного вихованця, який не працював би в гуртку за своїм вибором, при цьому діти працюють разом з підлітками, підлітки – разом з юнаками і дівчатами. Працюють гуртки, як правило, на основі принципу самодіяльності, старші учні керують молодшими. Праця й оволодіння різнобічними вміннями орієнтуються на науково-технічний прогрес. Це і є творча праця, яка підносить людину в її власних очах, і разом з тим психологічно підготовляє до трудового життя. Дати людині щастя улюбленої праці – це означає допомогти їй знайти серед багатьох життєвих доріг ту, на якій найяскравіше розкриються індивідуальні творчі сили і здібності її особистості. У суспільстві, де на першому місці стоїть людина, будь-яка праця може піднятися до ступеня творчості. Для кожної дитини праця, в якій вона виявляє себе справжнім творцем, поетом, художником, стає духовною творчістю. Наше завдання полягає в тому, щоб у школі не було жодного вихованця, безликого, такого, що нічим не цікавиться. Людина лише тоді починає відчувати свої творчі сили, здібності, коли вона вступає в моральні стосунки з іншими,– так народжується покликання і так відбувається самовиховання. У процесі праці моральні стосунки між членами колективу стають особливо яскравими з того моменту, коли один починає бачити в іншому свої власні достоїнства, коли інша людина стає для нього ніби дзеркалом. У кожній дитині є задатки якихось здібностей. Ці задатки – як порох: щоб запалити їх, потрібна іскра. Такою іскрою є натхнення, захоплення майстерністю старшого товариша або ровесника. Праця в колективі – це не тільки вплив людини па природу, навколишній світ, але й взаємодія сердець, думок, переконань, почуттів, переживань, інтересів, захоплень. Одним з найважливіших завдань виховання ми вважаємо те, щоб у жодному серці порох не залишився незапаленим, щоб усі задатки і здібності повністю розкрилися. Чим складніша й цікавіша праця, чим яскравіша в ній інтелектуальна основа, тим більшого значення набуває передавання духовних багатств, співдружність старших і молодших. Різноманітні види праці, які оточують дитину з перших днів її приходу до школи,– це ніби магніти різної сили, які, притягуючи чутливу стрілку компаса, вказують дитині її шлях.

Но паек в основном распространялся в техногенных обществах, да и то не во всех. А надел существовал практически везде и всегда - для служащих государства и верхушки общества. Но практика наделения землей - это не феодализм, который был только в Европе, где владельца надела защищал закон, в том числе и от монарха. Это верховенство писанного закона специфика европейских обществ. 5. Раннединастический период III (РД III, 2500-2310 гг.). Он более длительный, чем предыдущие; и ознаменовался рядом новаций. Главное новшество последнего периода - появление тенденции к созданию более крупного государства. Возникает понятие "гегемон", основанное на военной силе. Следует обратить внимание на роль армии в становлении унитарного государства, что вполне естественно: только создав профессиональную армию, монарх по-настоящему отделяется от общества. До этого прошло полтысячелетия, а настоящего государства еще не было. Только профессиональная армия дает возможность осуществлять всеобщее насилие, без чего государственная власть не имеет опоры

1. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

2. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

3. Роль языка в становлении личности человека

4. Ситуация постмодерна в философии и культуре. Место и роль хиппи в становлении постмодернизма

5. Роль вулканизма в становлении биосферы

6. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини
7. Роль колективу у формуванні особистості
8. Роль трудовой деятельности в коррекции личности школьника с нарушением интеллекта

9. Роль христианства в становлении мировой культуры

10. Роль міжособистісних стосунків в становленні трудового колективу

11. Роль государственной Думы в истории становления Российской государственности

12. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

13. Роль и функции трудового права

14. Роль судебной практики в формировании понятийного аппарата трудового права

15. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

16. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные

17. Избирательная система Российской Федерациии ее роль в становлении российской государственности

18. Роль поезії Олени Теліги у вихованні духовності молоді

19. Система-становление-состояние в семиотике и поэтике Ролана Барта

20. Роль и функции трудового договора

21. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

22. Роль Кёнигсберга в творческом становлении Гофмана
23. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні
24. Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини

25. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

26. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості

27. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

28. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

29. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах

30. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

31. Соціалізація і виховання особистості

32. Рольові теорії особистості

Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные

33. Джон Граунт его роль в становлении демографической науки

34. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

35. Роль углеводов в жизнедеятельности человека

36. Роль конкуренции в экосистемах

37. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

38. Роль материнского генома в развитии потомка
39. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.
40. Роль рек в освоении и заселении Сибири

41. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

42. Роль транспорта в организации экономического пространства России

43. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

44. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

45. Роль государства в экономике

46. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

47. Становление системы социальной защиты государственных служащих

48. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные

49. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

50. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

51. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

52. Банки и их роль в экономике Украины

53. Становление правового государства в Республике Казахстан

54. Финансовый менеджмент и его роль
55. Трудовой стаж
56. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

57. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

58. Страхование и его роль в рыночной экономике

59. Трудовые споры и порядок их разрешения

60. Трудовой договор

61. Трудовое право

62. Трудовой договор (контракт)

63. Виды трудовых договоров

64. Трудовое право

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Трудовое право

66. Трудовое право (Шпаргалка)

67. Трудовое право: понятие и виды переводов

68. Трудовой договор (по действующему КЗоТ)

69. Трудовая книжка. Порядок ведения

70. Профсоюзы как субъекты трудового права
71. Шпаргалка по трудовому праву
72. Трудовые правоотношения: понятие, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения

73. Расторжение трудового договора по инициативе администрации по основаниям, связанными с виновными действиями работника

74. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений

75. Статистика трудовых ресурсов

76. Трудовой договор, его значение и особенности в современных экономических условиях

77. Трудовой договор

78. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

79. Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

80. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

81. Граждане как субъекты трудового права

82. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

83. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

84. Индивидуальные трудовые споры

85. Основания возникновения трудовых правоотношений

86. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)
87. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику
88. Роль заимствований в английском языке

89. Роль поэзии в обучении немецкому языку

90. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

91. Особенности становления и эволюции мирового и отечественного дизайна

92. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

93. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

94. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

95. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"

96. Руководящая роль партии в деревне ("Поднятая целина")

Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная

97. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

98. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

99. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.