Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

1. Баланс (bala ce shee ) Баланс є однієї з основних форм звітності, що дає подання про фінансовий стан підприємства. Порядок розташування статей і ступінь їхньої деталізації в різних країнах різні. Як приклад ми розглянемо американську практику, коли в активі статті розташовуються по ступені убування ліквідності, а в пасиві - по ступені зменшення терміновості платежу. Підкреслимо, що певної форми балансу в США не існує, і пропонована модель носить узагальнюючий характер. При розборі облікових проблем, пов'язаних з конкретними статтями, ми будемо по можливості проводити порівняння з міжнародними стандартами й практикою Великобританії, якщо вони істотно розрізняються. Однак у цілому трактування й підхід до визначень досить близькі. В американському балансі актив складається із двох більших розділів: Поточні йди оборотні активи Необоротні активи Під активами маються на увазі засоби компанії, які їй належать або на які вона має право використання, а також ті, які мають можливу майбутню цінність. До складу оборотних активів включаються кошти, легкореалізовані цінні папери (короткострокові фінансові інвестиції), дебіторська заборгованість, запаси й предоплачені витрати (витрати майбутніх періодів, які повинні бути списані на витрати протягом року з дати складання балансу). Необоротні активи містять у собі довгострокові інвестиції, основні засоби, нематеріальні активи й відкладені витрати (витрати майбутніх періодів, які повинні бути списані на витрати протягом декількох облікових періодів). Під оборотними активами розуміються засоби, які передбачається перетворити в гроші, спожити, використати або продати протягом одного року починаючи з дати складання балансу або операційного циклу, якщо він більше тривалий. Міжнародні й англійські стандарти обмежуються визначенням &quo ;протягом одного року&quo ;, не специфізуя операційний цикл. Розглянемо докладніше статті, що становлять оборотні або поточні активи. 2. Кошти Кошти компанії можна розділити на дві категорії: кошти в касі і кошти в банку. У балансі всі кошти компанії звичайно показуються одним рядком. Це пов'язане з тим, що компанії воліють тримати якнайменше готівки на руках, і основним платіжним засобом є чеки. Готівка, що тримається в сейфі, використається в основному для дрібних платежів і називається &quo ;дрібна каса&quo ;. До коштів відносяться монети, банкноти, валюта, і депозитні рахунки в банках, на використання яких немає ніяких обмежень. Якщо використання коштів обмежене, то вони, як правило, класифікуються як інвестиції. Крім того, до коштів ставляться: - банківські перекладні векселі - - переказний вексель, виданий банком на банк; - грошові перекази - чеки, виписані банком одержувачеві платежу замість отриманих від кого-небудь коштів; - чеки, підписані касиром банку - чек, виписаний касиром банку на цей же банк, тобто зобов'язання банку; - чеки, засвідчені банком - чек з підписом банку про гарантії платежу; - персональні чеки - чеки, видані фізичними особами; - ощадні рахунки. Кошти відбиваються у звітності по оголошеній або фактичній вартості. Банківські овердрафти виключаються зі складу коштів й у звітності показуються як короткострокові зобов'язання.

Інформація про так званих компенсаційні залишки (сума грошей, що компанія зобов'язана тримати на рахунку в банку як гарантія оплати послуг банку і яку вона не має права використати) обов'язково повинна бути розкрита в примітках до фінансової звітності. Основні проблеми, зв'язані з грошовими засобами- це проблеми не облікові, а управлінські: організація контролю за схоронністю й використанням коштів, поділ обов'язків таким чином, щоб крадіжка грошей була неможлива без змови декількох осіб, планування надходжень і виплат коштів і т.д. Серед облікових проблем можна виділити проблему класифікації коштів, процес вивірки виписок з банківського рахунку й облік дрібної каси на підприємстві. Існує ряд активів, які схожі на кошти, однак класифікуються інакше. Нижче наведена таблиця класифікації коштів, еквівалентів коштів (часто відбиваються у звітності разом з коштами зі специфікацією в примітках) і не грошових статей. Вивірка виписки з банківського рахунку звичайно виробляється один раз на місяць. Така процедура необхідна, оскільки залишок по рахунку &quo ;Кошти&quo ;, відповідно до бухгалтерських записів, звичайно не збігається із залишком по банківській виписці. Причини такого розходження полягають у наступному: 1) деякі операції, що пройшли в облікових записах компанії, можуть ще не пройти в облікових записах банку, наприклад видані чеки (чеки, видані й відбиті в облікових регістрах компанії, але не пред'явлені до оплати в банк), депозити в шляху (відправлені в банк, але не отримані вчасно, або прийняті банком, але не знайшли відбиття в записах банку при підготовці виписки з рахунку); 2) деякі банківські операції ще не знайшли відбиття в бухгалтерських записах компанії, наприклад збір за обслуговування, чеки, по яких не можуть бути отримані гроші, зароблені відсотки, - чеки інших підприємств або фізичних осіб, отримані компанією й передані нею в банк, оплата по яких не змогла бути отримана, коли банк пред'явив їх до оплати банку підприємства (фізичної особи), що виписали чек. Банк змінює залишок по рахунку компанії й повертає їй такий чек, щоб вона сама спробувала одержати по ньому гроші. Відповідно на момент виписки з рахунку такий чек ще нс пройшов у бухгалтерських записах компанії. Таблиця &quo ;Класифікація коштів, еквівалентів коштів і негрошових статей ‘ Активи Класифікація Коментарі Кошти (cash) кошти не повинне бути ніяких обмежень на такі обмеження існують, то відбиваються як інші активи Дрібна каса (pe y cash) кошти Короткострокові свідчення (shor - erm papers)&quo ; грошові еквіваленти тільки для тих цінних паперів, строк погашення яких менше 3 місяців, оскільки ризик невеликий Короткострокові свідчення Короткострокові свідчення для тих цінних паперів, строк погашення яких 3—12 місяців дебіторська заборгованість передбачається, що гроші будуть отримані Боргові розписки (10 VY дебіторська заборгованість передбачається, що гроші будуть отримані витрати ( ravel adva ces) заборгованість передбачається, що працівниками Поштові марки (pos age o ha d, s amps) передплачені інші витрати можуть бути також класифіковані як запаси канцелярських при належностей Компенсаційний залишок (compe sa i g bala ce) включається - у кошти або відбивається окремо розкривається в примітках; у випадку юридичної регламентації відбиваються як інші активи Банківський овердрафт (ba k overdraf ) поточні (короткострокові) зобов'язання якщо існують інші рахунки в цьому ж банку, на яких досить засобів для покриття овердрафта, і в компанії є таке право, то зменшується величина коштів в активі Процес вивірки складається із двох етапів.

Перший містить у собі коректування залишку коштів, відповідно до банківської виписки. До нього додаються депозити в шляху (одночасно проводиться перевірка коректувань минулого місяця) і віднімаються видані, але не пред'явлені до оплати чеки (одночасно проводиться перевірка виданих чеків, які були оплачені банком). Отримана сума являє собою скоректований залишок коштів. Другий етап - це коректування залишку, відповідно до облікових записів, і відбиття в обліку відповідних проводок. Із сальдо рахунку коштів (відповідно до облікових записів) віднімаються всі дебетові меморандуми й додаються всі кредитові меморандуми з наступним відбиттям у Журналі операцій і на рахунках. Наприклад, на рахунках повинні бути відбиті наступні пророблені банком операції: 1) банк нарахував відсотки на залишок по рахунку: Д Кошти До Доход у вигляді відсотків 2) банк від імені компанії одержав гроші за векселем, включаючи відсотки: • Звичайно будь-яке відрахування з рахунку оформляється дебетовим меморандумом, будь-яке надходження - кредитовим; банк може знімати гроші з рахунку компанії, наприклад, у рахунок оплати послуг по типографській печатці чекових книжок або з доручення підприємства одержувати оплату по векселях і зараховувати отримані гроші на рахунок компанії й т.д. Примітки до таблиці Короткострокові свідчення - цінні папери, строк погашення яких менше року. Більш докладно розглянуті в розділі короткострокових інвестицій. Відстрочені чеки — чеки, по яких кошти не можуть бути отримані раніше зазначеної дати, що не збігає з датою виписки. Боргові розписки - просте підтвердження заборгованості, що зобов'язує особу, яка брала позику віддати гроші позикодавцеві і є для останнього підставою для одержання грошей (не еквівалентно векселю). ДКошти ДоВекселя до доручення ДоДоход у вигляді відсотків 3) банк зняв з рахунку належну йому плату за одержання грошей за векселем: ДВитрати на послуги банку ДоКошти 4) банк повернув SF-чек: ДРахунку до одержання ДоКошти 5) банк зняв з рахунку належну йому плату за обслуговування: ДВитрати на послуги банку ДоКошти Отриманий скоректований залишок повинен збігатися з виправленим залишком з банківської виписки. Цікава система ведення дрібної каси. У компанії звичайно існують регулярні витрати, сума яких невелика, тому виписувати чеки досить незручно (покупка поштових марок, оплата таксі, дрібні збори й т.п.). Для цих цілей безпосередньо на підприємстві тримається деяка сума готівки, за які відповідає матеріально відповідальну особу. Установлюється фіксований розмір &quo ;фонду дрібної каси&quo ;, що періодично відшкодовується (наприклад, один раз у тиждень) на точну суму витраченого, що приводить його знову до встановленої фіксованої величини. При видачі готівки виписується ваучер, на якому вказуються дата, сума й призначення витрат. В ідеалі залишок наявних, і загальна вартість ваучерів повинні в сумі становити фіксовану величину фонду дрібної каси. Якщо при поповненні дрібної каси виявляються невеликі розбіжності, то вони відбиваються на рахунку &quo ;Недолік / надлишок коштів&quo ;. При дебетовому сальдо цього рахунку наприкінці звітного періоду воно включається до складу загальних операційних витрат, при кредитовому в інші доходи.

Округлая коробочка, с закругленными углами, кругловатая. Округлое полено, облое, кругляк, обляш. Округловатый, долгокруглый, продолговатый, долгооблый. Округлость неровна, круглина или погиб не верен. Округлище ср. пск. твер. округлость. Русское племя отличается округловатостью лица, круглиною или круглотою. Округ м. окружность, очертанье близкое кругу. Пречудных стен округ, Ломоносов. Округ хлеба, круглый ломоть, во весь хлеб; в монастырях, обычная дневная дача. Округ м. и округа ж. окрестность, околица, обаполье, окружность, околоток, местность вокруг. | Данная часть местности, под одним начальником. Губернии делятся на уезды, области же на округи. Окружные управленья государственных имуществ заведывают, каждое своим округом. | Разные управленья учредили по своим ведомствам округи, независимо от губерний: округ учебный, инженерный или таможенный, горный и пр. Церковный округ, круг. В Сиб. бол. говор. округа, а у нас округ. Округа власти моей, веденья моего, пространство или ведомство, род дел мне подчиненных. | Округом или в округе, вообще, кругом, круглым счетом, средним, в сложности. | Головокруженье

1. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

2. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

3. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

4. Етапи організації бухгалтерського обліку

5. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

6. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
7. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

9. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

10. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

11. Основи бухгалтерського обліку

12. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

13. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

14. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

15. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

16. Українська школа бухгалтерського обліку

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

17. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

18. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

19. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

20. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

21. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

22. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
23. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
24. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

25. Бухгалтерський облік

26. Бухгалтерський облік

27. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

28. Бухгалтерський облік на підприємстві

29. Бухгалтерський облік у банку

30. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

31. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

32. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры

33. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

34. Організація обліку

35. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

36. Організація обліку власного капіталу підприємства України

37. Організація обліку запасів на підприємствах

38. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
39. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
40. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

41. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

42. Організація складського обліку запасів в установах

43. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

44. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

45. Організація управлінського обліку на підприємстві

46. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

47. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

48. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

50. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

51. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

52. Аналіз обліку витрат виробництва

53. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

54. Автоматизація процесу обліку
55. База даних по обліку вогнепальної зброї
56. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

57. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

58. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

59. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

60. Аналіз обліку платників податків в Україні

61. Організація обліку грошових коштів в касі

62. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

63. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

64. Право хозяйственного ведения и оперативного управления

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Сущность права хозяйственного ведения по законодательству РФ

66. Программа по ведению операций в магазине

67. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

68. Хирургия катастроф. Этапы ведения больного.

69. Создание и ведение Красных Книг - действенная форма сохранения биологического разнообразия

70. Общие принципы ведения («мастеринга») настольных ролевых игр
71. Содействие устойчивому ведению сельского хозяйства и развитию сельских районов
72. Экологические аспекты ведения сельского хозяйства в Бабынинском районе Калужской области

73. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

74. Проблема открытия и ведения валютных счетов резидентами

75. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

76. Ведение кассовых операций в РФ

77. Особенности ведения бизнеса в Китае (The peculiarities of marketing strategy development in China)

78. Уроки и выводы из опыта развязывания и ведения агрессии США и НАТО против Югославии

79. Особенности подготовки и ведения боевых действий по овладению Аргун

80. Программа ведения беременных при инфекциях мочевыводящих путей

Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

81. Ведение беременности и родов

82. Ведение делопроизводства в организации, учреждении

83. Институт доверенности на ведение дел в суде: отдельные вопросы правового регулирования

84. Практика ведения переговоров

85. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

86. Приемы ведения беседы. Запрещенные приёмы. Партнёрская беседа. Темперамент. Лидерство и руководство
87. Ведение социологических исследований
88. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.

89. Особенности ведения уголовных дел

90. Облігації

91. Совершенствование подходов к ведению Красных книг

92. Ведение документации

93. Ведение международного бизнеса

94. Облік робочого часу працівника

95. О некоторых методах «экономии» при ведении коммерческого учета воды и тепла

96. Порядок ведения государственного реестра

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru

97. Организация труда при ведении общесудовых работ

98. Правила ведения радиопереговоров и порядок передачи сигналов и команд

99. Запрещенные методы и средства ведения военных действий


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.