Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Курсова робота з дисципліни «Соціологія» СТАВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Вінниця 2009 Зміст Розробка методологічного розділу програми конкретного соціологічного дослідження Визначення основних понять за темою дослідження Вибірка соціологічного дослідження Розробка і логічний аналіз анкети Організація та методика опитування респондентів Статистика і обробка інформації Аналіз та узагальнення результатів дослідження Список використаної літератури Додаток Розробка методологічного розділу програми конкретного соціологічного дослідження Останні роки ХХ та початок ХХІ століть ознаменувались значними змінами у соціально-економічному розвитку України, у тому числі в її освітній сфері. Значно активізувалися міжнародні зв'язки нашої держави, посилився її авторитет у світовому і європейському просторі. Все це стало передумовою для вагомих трансформаційних процесів, які відбуваються у вітчизняній освітній галузі. Особливе місце серед них належить змінам у сфері навчання іноземних мов. Соціальне і культурне значення іноземної мови важко переоцінити, особливо у цей історичний період соціально-економічної та політичної розбудови нашої держави і визначення та стабілізації її місця й ролі на міжнародній арені. Все це і зумовило переосмислення ролі іноземної мови як важливого і необхідного засобу міжкультурного спілкування. Тому іноземна мова дедалі активніше набуває статусу соціально-економічного і політичного механізму порозуміння між різними представниками світової спільноти у різноманітних сферах їх життєдіяльності. Моє дослідження можна пояснити кількома чинниками з яких випливає і пояснюється актуальність моєї роботи: - в останнє десятиліття почали інтенсивно розвиватися міжнародні зв'язки між Україною і країнами Європейської Співдружності, між українськими і зарубіжними фірмами, підприємствами й організаціями у різних сферах діяльності; розширюються безпосередні зв'язки між українськими і зарубіжними школами; розробляються програми з культурного та освітнього обміну учнями, активізується участь школярів, студентів у спільних міжнародних проектах; - сучасний світ став більш багатонаціональним і багатомовним: з одного боку, активізується процес глобалізації та економічної конкуренції, а з другого – зростає роль національної ментальності; - показовою є ситуація на ринку праці: практично всюди потрібні фахівці, які вміють працювати з комп'ютером і знають принаймні одну іноземну мову; - наше суспільство стало мобільнішим: відпочинок, навчання і навіть працевлаштування закордоном стають реальністю. Все це змушує переосмислити цілі, завдання, зміст і технології навчання іноземних мов у системі освіти України, враховуючи при цьому існуючий багатий національний і міжнародний досвід у цій сфері. Тому, не слід в майбутньому ставити перед учнями, студентами мету досконало оволодіти однією мовою, абсолютно адаптуючи рівень їхнього спілкування до рівня носія цієї мови (для цього поки що не існує об’єктивних умов), “краще не зовсім абсолютні знання декількох мов, ніж досконале володіння лише однією іноземною мовою”, що переконливо засвідчується різними видами співпраці на сучасному рівні розвитку міжнародної діяльності.

За об'єктивних умов школа не може забезпечити своїх випускників абсолютними знаннями іноземної мови, у зв'язку з цим вона повинна сформувати в них навички самоосвіти, які дозволили б їм самостійно удосконалювати отримані в школі знання однієї іноземної мови і в разі потреби засвоїти другу або третю іноземну мову відповідно до рівня власних професійних потреб. Через те, мета дослідження: дослідити особливості вивчення іноземної мови і її роль у житті людини. Згідно теми, мети і завдань нашого дослідження було проведено дослідження на основі анкетування для виявлення інтересів у студентів щодо вивчення іноземної мови. Для України, яка намагається інтегрувати у міжнародний простір, особливо важливим є створення умов для оволодіння іноземною мовою. Якщо раніше іноземна мова вивчалася лише для здобуття суми знань як одного з обов'язкових предметів шкільної програми, то з появою спеціалізованих шкіл, та із змінами в суспільстві метою вивчення іноземної мови стало оволодіння нею як засобом міжособистісного спілкування відповідно до соціального замовлення. Глобалізація з її суперечливими явищами, що має тенденцію до посилення, висуває перед освітою складне завдання: підготувати молоде покоління до життя в умовах багатонаціонального і полікультурного простору, виробити уміння спілкуватися і співпрацювати з людьми різних національностей. Іноземна мова сьогодні є найважливішим засобом міжнародного спілкування. Світ наш невпинно змінюється. Зміни в суспільстві висувають нові вимоги щодо удосконалення системи навчання іноземних мов, зокрема в частині оновлення змісту навчально-методичної роботи, запровадження новітніх технологій викладання, нових навчальних курсів, корегування навчальних програм відповідно до рекомендації Ради Європи та Міністерства освіти і науки України. Шкільні навчальні програми з іноземних мов охоплюють знання про культуру, історію, географію, особливості побуту та державного устрою країни, мова якої вивчається, тобто всі аспекти соціокультурних особливостей країни. Виходячи із сучасних процесів, що відбуваються в світі, важливість соціокультурної складової на нинішньому етапі визначається всіма без винятку фахівцями. Цей компонент сприймається як першооснова для формування соціокультурної компетенції, хоча у визначенні цього поняття та розкритті змісту є деякі розбіжності. Розмаїттю культур і мов надається дедалі більша увага. Доцільно зазначити, що європейці вважають, що їхній континент має велику кількість мов, особливо порівняно з Північною Америкою чи Австралією. Проте тільки 3% (приблизно 255) нині відомих мов походять із Європи. Більшість мов поширені на величезній території по обидва боки від екватора (у Південно-східній Азії, Індії, Африці і Південній Америці. У Європі в основному розповсюджені п'ять мов. Це англійська, німецька, французька, італійська та російська. У більшості європейські країни користуються кількома мовами. Найпоширенішою мовою Євросоюзу є англійська (нею володіє близько 31% громадян Євросоюзу, а для 16% вона є рідною); Вивчення іноземної мови в сучасному світі - це один з найважливіших складових моментів сучасної, успішної людини.

Знання хоча б однієї іноземної мови розширює кругозір, дозволяє довідатися культуру й звичаї іншого народу. Здається, що кожна людина прагла б бути успішною і щасливою у бізнесі. А в цьому випадку знову ж дуже навіть може допомогти знання іноземної мови. По-перше це додаткові знання, по-друге фахівця, що володіє іноземною мовою роботодавці охотніше беруть на роботу. Втім, і це не найголовніше. Основний момент - це можливість зануритися в світ загадкового й незбагненного, це можливість спілкування з людьми й з іншим шаром світогляду й ментальності. Загальноприйнято вивчати англійську мову, як міжнародний еквівалент спілкування. Вважається, що через декілька років 1,5 мільярди людей - чверть всього світового населення — буде розмовляти англійською. Німецькою мовою зараз розмовляють 120 мільйонів чоловік у світі. 24% європейців вважають німецьку мову — рідною, а 8% населення країн-членів ЄС вивчають німецьку мову як іноземну. Три чверті світової кореспонденції, 80% електронної пошти в Інтернеті зараз ведеться англійською. 28 % книжкової продукції у всьому світу виходить німецькою мовою (тобто, кожна десята книга у світі). Отже, можна гіпотетично „дійти висновку&quo ;, що незабаром усі люди будуть розмовляти англійською або, в крайньому випадку, ще й німецькою мовами. Кожна сучасна молода людина прекрасно розуміє, що без вивчення іноземної мови вона не зможе одержати належних знань, а в майбутньому і відповідного робочого місця. Кожна молода людина розуміє, що без елементарних знань у плані користування комп'ютером вона не тільки не зможе працювати за будь-якою професією, а й буде виглядати у колі свої друзів людиною із застарілими поглядами на життя. У сучасному світі англійська мова стала мовою техніки, науки, культури, бізнесу. Французька мова, крім Франції, поширена у колишніх французьких колоніях, включаючи Квебек (в Канаді) і Гаїті. В ряді країн (Алжир і Туніс) вона зберігається у стилі культури і освіти. У XVIII - XIX ст. французька мова була у світі мовою культури і дипломатії, мовою дворянства Європи. Нині у Франції навчаються студенти із багатьох країн. Тут працює багато діячів культури різних країн. Але в цілому французька мова зараз віддає роль міжнародної мови англійській. Німецька мова (крім Німеччини, Австрії, частини Швейцарії) досить популярна, особливо в країнах, які колись входили до складу двох могутніх німецькомовних імперій — Німеччини та Австро-Угорщини. При визначенні значимості німецької мови в сучасному світі треба керуватися тією обставиною, що Німеччина багата своєю університетською науковою, була і залишається кузнею науково-технічних кадрів для всього світу, особливо для Європи. В цілому, німецьку мову вважають рідною мовою більше 100 мільйонів чоловік. Майже кожна десята книжка, яка з'являється у світі, написана німецькою мовою. Серед мов, з яких здійснюються переклади, німецька мова займає третє місце у світі (після англійської та французької). І, нарешті, на німецьку мову нині перекладається більшість літератури. Іспанська мова поширена не лише в самій Іспанії, але й в більшості держав Латинської Америки (крім Бразилії, де розмовляють португальською).

Люди належать до одн нац, наголошував вн, «тод,  лише тод, коли вони належать до одн культури, де культура означа систему дей, символв, асоцацй та способв [соцально] поведнки й сплкування». Водночас люди можуть вважатися представниками одн нац «тод,  лише тод, коли вони визнають, що належать до дино нац. ¶ншими словами, нац це артефакти людських переконань, лояльностей  почуття солдарност. Означена категоря осб (наприклад населення якось територ або нос якось мови) ста нацю там  тод, де й коли представники ц категор безумовно визнають певн взамн права та обовязки як необхдну умову членства в нац. Саме це визнання одне одного як членв спвтовариства перетворю х у нацю, а не будьяк нш спльн ознаки, що вдокремлюють цю категорю вд нших»[40]. Завдяки теоретичним розробкам професора Лондонсько школи економки (Лондонський унверситет) Ентон Смта одним з найбльш плдних напрямв у дослдженнях нац й нацоналзму стала сторична соцологя

1. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

2. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

3. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

4. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

5. Методи психофізіологічних досліджень

6. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"
7. Соціологічне вчення Спенсера
8. Еколого-біологічні дослідження місцевості

9. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

10. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

11. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

12. Предмет дослідження соціальної психології

13. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

14. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

15. Дослідження харчування

16. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

18. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

19. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

20. Метеорологічні дослідження

21. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

22. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях
23. Палеоантропологічнi дослідження
24. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

25. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

26. Методика гідрогеологічних досліджень

27. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

28. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

29. Теорія і методологія дослідження управління

30. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

31. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

32. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

33. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

34. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

35. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

36. Дослідження методів чисельного інтегрування

37. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

38. Дослідження чисельних методів інтегрування
39. Історіографія досліджень голодомору
40. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

41. Палеонтологічні дослідження

42. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

43. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

44. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

45. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

46. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

47. Соціологія культури

48. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

50. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

51. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

52. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

53. Маркетингові дослідження

54. Маркетингові дослідження діяльності фірми
55. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"
56. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

57. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

58. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

59. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

60. Дослідження асортименту пральних машин

61. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

62. Дослідження поведінки споживачів

63. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

64. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

66. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

67. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

68. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

69. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

70. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму
71. Механізм та біологічне значення запалення
72. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

73. Променеве дослідження молочної залози

74. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

75. Променеве дослідження щитоподібної залози

76. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

77. Дослідження ділової кар’єри менеджера

78. Дослідження мотивації на досягнення

79. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

80. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее

81. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

82. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

83. Методологія науково-педагогічного дослідження

84. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

85. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

86. Методи наукових і експериментальних досліджень
87. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України
88. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

89. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

90. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

91. Організація патопсихологічного дослідження

92. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

93. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

94. Дослідження тривожності п’ятикласників

95. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

96. Значення предмету "соціологія релігії"

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

97. Критерії релігійності людини. Погляд соціологів

98. Основи соціології

99. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.