Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Склад обладнання гідроелектростанції. Основні системи гідротурбін і їх елементи

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

1. Основні принципи проектування ГЕС 2. Склад головного обладнання ГЕС 3. Номенклатура і типи гідротурбін 4. Приведені параметри гідротурбін 5. Основні параметри гідротурбіни 6. Характеристики турбін. Головна універсальна характеристика 7. Вибір типу турбіни і кількості агрегатів ГЕС 8. Радіально-осьові турбіни 9. Поворотно-лопатеві і пропелерні турбіни СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Склад обладнання ГЕС. Основні системи гідротурбін і їх елементи. Нормативна номенклатура гідротурбін. Схеми установки гідротурбін. Реактивні і активні турбіни. Робочі колеса реактивних турбін 1. Основні принципи проектування ГЕС Створ гідроелектростанції вибирається, як правило, у найвужчому місці річки. В залежності від схеми використання напору розрізняють: руслові ГЕС (напір Н до 40ё50 м), пригреблеві ГЕС (Н=3ё300 м) і дериваційні ГЕС (Н=20ё2000 м). Основними частинами будівлі ГЕС є: нижня (агрегатна) частина будівлі; верхня будівля (надводна, наземна), яка включає в себе машинний зал та допоміжні приміщення; монтажна площадка, а також водоприймальна (для руслових ГЕС) або водозабірна (для пригреблевих і дериваційних ГЕС) частина. Водоприймач руслової ГЕС є частиною будівлі і проектується разом з нею. До складу проточного тракту ГЕС входять турбінна камера і відсмоктувальна труба. Основним обладнанням ГЕС є гідроагрегат (гідро-турбіна на одному валу з гідрогенератором), трансформатор і основний кран. Допоміжні і службові приміщення розміщуються у будівлі ГЕС. Великі будівлі ГЕС, як правило, оснащуються: руслові – ПЛ-турбінами із залізобетонною спіральною камерою трапецієвидного перерізу, пригреблеві – РО-турбінами із металевою (сталевою) спіральною камерою круглого перерізу. При напорах менших за 150 м використовуються діагональні турбіни, а при напорах більших за 600.700 м – ковшові. 2. Склад головного обладнання ГЕС До гідросилового обладнання ГЕС відносять гідротурбіни і гідрогенератори. Основними частинами реактивної гідротурбіни є: підвідна частина (турбінна камера), гідромеханічна частина – лопатева система (статор, направ-ляючий апарат, робоче колесо) і відвідна частина (відсмоктувальна труба). Генератори призначені для перетворення механічної енергії обертів турбіни в електричну. Основними частинами генератора є рухомий ротор і нерухомий статор. Для обслуговування гідроагрегатів передбачено наступні системи: система автоматичного регулювання (САРТ) – для керування турбіною шляхом зміни відкриття направляючого апарату (для РО-турбін), повороту лопаток направляючого апарату (для ПЛ-турбін) або виходу регулюючих голок (для ковшових турбін); система збудження генератора – для подачі на обмотки ротора постійного струму; система охолодження – для відводу надлишків тепла від елементів генератора. До електричного обладнання ГЕС відносять підсилюючі трансформатори, систему власних потреб, систему контролю і керування. До механічного обладнання ГЕС належать затвори (у водоприймачі, відсмоктувальній трубі, передтурбінні затвори та ін.), головний та допоміжні крани. 3. Номенклатура і типи гідротурбін Номенклатурою гідротурбін називається нормативно-технічна документація, що з урахуванням накопиченого досвіду установлює системи і типи турбін, область їх застосування, а також їх основні параметри і розміри в залежності від передбачених типів.

Приклад маркування турбіни: Сучасна номенклатура розроблена у 1982 році і включає в себе: - типи, основні параметри і розміри турбін; - окреслення проточної частини і направляючого апарату; - типи і розміри профілів лопаток направляючого апарату; - типи і розміри металевих спіральних камер; - типи і розміри бетонних спіральних камер; - типи і розміри вигнутих відсмоктувальних труб; - конструктивні схеми гідротурбін; - граничну металоємність гідротурбін. Типи турбін характеризуються геометричною подібністю елементів проточної частини і однаковими відносними втратами у ній . 4. Приведені параметри гідротурбін Приведені параметри визначаються при діаметрі робочого колеса гідротурбіни D1=1 м і напорі Н=1 м із співставлення чисел Ейлера і Струхаля. Приведена частота обертів рівна приведена витрата приведена потужність турбіни . Приведені параметри використовуються для співставлення і вибору турбін за результатами випробувань. 5. Основні параметри гідротурбіни Основними параметрами гідротурбіни є: - розрахунковий напір Нр, м; - витрата гідротурбіни м3/с; - потужність на валу турбіни кВт; - коефіцієнт швидкохідності - це частота обертів турбіни даного типу з таким D1, при якому вона розвиває потужність =1 кВт при напорі Н=1 м: об/хв; - частота обертів турбіни: об/хв; - номінальний діаметр робочого колеса м; - коефіцієнт корисної дії турбіни hт, %; - висота відсмоктування, яка визначає висоту розташування робочого колеса реактивної турбіни відносно рівня нижнього б’єфу: де k - коефіцієнт запасу, k=1,05.1,1; s - коефіцієнт кавітації; СТ - абсолютна відмітка розташування турбіни над рівнем моря, м. 6. Характеристики турбін. Головна універсальна характеристика Характеристикою турбіни називається графічна залежність коефіцієнта корисної дії від діаметра робочого колеса (D1), відносного відкриття лопаток направляючого апарату (a0), кута повороту лопатей робочого колеса (j), напорів (Н), витрат (Q) та частот обертів ( ) у вигляді функції h=f(D1, a0, j, H, , Q). Експлуатаційною характеристикою турбіни називається основний технічний документ, що характеризує її енергетичні і кавітаційні властивості при різних напорах і потужностях. На головній універсальній характеристиці показано: - коефіцієнти корисної дії моделі гідротурбіни, h, %; - коефіцієнти кавітації моделі гідротурбіни, s; - відкриття лопаток направляючого апарату, а, мм (a, °) - для реактивних турбін; - відкриття сопла, S, мм - для активних турбін; - кут установки лопаток робочого колеса, j,° - для ПЛ-турбін. Робоча характеристика турбіни будується із головної універсальної характеристики, розсікаючи її лініями ўІ, М=co s , з відповідними значеннями напору. Підібрати гідротурбіну - це означає визначити тип її, а також діаметр робочого колеса (D1), частоту обертів робочого колеса ( 0) та допустиму висоту відсмоктування (hs). Найбільш простий спосіб підбору турбіни - за частковими номенклатурними графіками. При цьому по максимальному напору визначається тип турбіни, а по розрахунковому напору і потужності турбіни - значення.D1, 0, hs. Більш точні і надійні результати дає розрахунок за приведеними параметрами турбіни з використанням її головної універсальної характеристики.

При цьому всі основні параметри турбіни визначаються за залежностями 7. Вибір типу турбіни і кількості агрегатів ГЕС Тип турбіни визначається по максимальному і мінімальному напорах на агрегат так, щоб вони попадали в діапазон напорів на частковому номенклатурному графіку турбіни. Вибір кількості агрегатів проводиться на основі техніко-економічного порівняння 2ё3 найбільш ймовірних варіантів. Із зменшенням кількості агрегатів (при збільшенні одиничної потужності агрегату) вартість турбіни, генераторів і будівлі ГЕС, як правило, зменшується; збільшується к.к.д. обладнання, зменшуються експлуатаційні витрати, фронт машинної будівлі, покращуються умови розміщення водоскидів на суміщених будівлях ГЕС. Кількість агрегатів повинна бути не меншою 2ё3 за умов енергетичних характеристик ГЕС і транспортних габаритів. Збільшення кількості агрегатів обгрунтовується техніко-економічним розрахунком і може пояснюватися недопустимим заглибленням агрегатів, вимогами збільшення довжини водозливного фронту та ін. За конструктивними і технологічними умовами кількість агрегатів повинна бути парною, а для капсульних гідроагрегатів - кратною 4. Оптимальна кількість агрегатів відповідає умові: eнКГЕС ИГЕС®mi , де eн - нормативний коефіцієнт ефективності використання капіталовкладень; КГЕС - капіталовкладення в ГЕС; ИГЕС - щорічні витрати капіталовкладень у ГЕС. 8. Радіально-осьові турбіни Радіально-осьові турбіни (турбіни Френсіса) характеризуються тим, що вода при вході на робоче колесо рухається у радіальній площині, а після робочого колеса - у напрямку його осі. РО-турбіни відносяться до класу середньонапірних турбін. Діапазон напорів коливається у межах від 30ё40 до 600ё700 м. Кількість лопаток робочого колеса коливається від 9 для низьконапірних до 21 для високонапірних РО-турбін. 9. Поворотно-лопатеві і пропелерні турбіни Пропелерні (Пр) і поворотно-лопатеві (ПЛ) турбіни відносяться до класу осьових турбін (турбіни Каплана) і працюють в діапазоні напорів від 1ё3 до 60ё70 м. Направляючий апарат осьових турбін призначений для подачі турбінної витрати і регулювання потужності. Кількість лопаток ПЛ-турбін коливається від 3 до 8 в залежності від діючих напорів, кут установки лопатей може коливатися в межах від -100 до 200. Лопатки турбіни можуть бути закріплені жорстко з певним кутом нахилу a. Такі турбіни відносяться до пропелерних . Як правило, лопатки роблять поворотними, тобто на ходу. В залежності від умов роботи (потужності, напору), кут установки лопаток може змінюватися. Такі турбіни називаються поворотно-лопатевими (рис. 4.7). При компонуванні турбін необхідно враховувати характер розташування споруд гідровузла; умови, які визначають тип будівлі; габарити, масу, інші параметри обладнання та способи його доставки на місце установки. В основному турбіни розташовують в одному блоці з гідрогенератором. Горизонтальне розташування гідроагрегатів приймають, як правило, для капсульних агрегатів при низьких напорах до 15 м. Вертикальне компонування - для поворотно-лопатевих, радіально-осьових, пропелерних та діагональних турбін. Ковшові турбіни встановлюються як вертикально, так і горизонтально.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ излучений - отношение поглощенной дозы стандартного излучения (обычно рентгеновские лучи), вызывающей определенный биологический эффект, к поглощенной дозе рассматриваемого излучения, вызывающей такой же биологический эффект, напр. гибель 50% клеток или мышей. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ - отношение упругости водяного пара, содержащегося в воздухе, к упругости насыщенного пара при той же температуре; выражается в процентах. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА - превышение, разность абсолютных высот какой-либо точки земной поверхности относительно другой точки. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ - см. Погрешность. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ - движение точки (или тела) по отношению к системе отсчета, перемещающейся относительно некоторой другой, основной, системы отсчета, условно называемой неподвижной. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ - отношение диаметра действующего отверстия объектива к его фокусному расстоянию. Квадрат относительного отверстия определяет освещенность в плоскости изображения и часто называется геометрической светосилой объектива

1. Web-серверы, базы данных в Интернет, Поиск информации в Интернет, Основные системы и средства

2. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

3. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

4. Основные правовые системы современного мира

5. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

6. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"
7. Разработка основных элементов логистической системы ОАО «БелАЦИ»
8. Основные черты командно-административной системы хозяйствования. Теория дефицита

9. Система автоматизированного управления: основные проблемы и задачи

10. Основные черты построения налоговой системы Франции

11. Кислотно-основные буферные системы и растворы

12. Основні правові системи сучасності

13. Основные правовые системы современности

14. Об использовании индивидуальной двигательной активности и основных валеологических факторов для профилактики и коррекции заболеваний мочевыводящей системы

15. Финансы предприятий - основная составляющая финансовой системы

16. Система социально-экономического прогнозирования. Основные группы прогнозов

Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Коммерческий банк – основное звено банковской системы

18. Основные понятия и категории экономической теории, их место в системе производственных отношений

19. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

20. Коммерческий банк - основное звено рыночной системы

21. Происхождение Солнечной системы и планеты Земля. Основные этапы геологической истории

22. Кредиты как основной элемент, структура кредитной системы Украины
23. Информация, информационные системы и экономические информационные системы: основные понятия и взаимосвязь
24. Управление: основные понятия, система управления, ее признаки, принципы организации деятельности

25. Основные проблемы и пути развития банковской системы России

26. Роль и место Сбербанка России в банковской системе. Основные направления деятельности

27. Основные методы исследования функционирования нервной системы беспозвоночных

28. Эффективность освоения и основные направления совершенствования системы обработки почвы

29. Аудит учета основных средств в условиях применения упрощенной системы налогообложения

30. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

31. Основные правовые системы современности

32. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль

33. Безопасность в системе Windows Vista. Основные службы и механизмы безопасности

34. Моделювання елементів і каналу системи збору даних

35. Основные стадии создания автоматической системы управления

36. Синтаксис, основные объекты и команды системы Maple

37. Исследование автоматизированной системы учёта движения грузов на складе аэропортов

38. Расчет основных характеристик импульсно-фазовой радионавигационной системы "Лоран-С" и приемоиндикатора этой системы
39. Основные принципы системы К.С. Станиславского
40. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

41. Основные заболевания периферической нервной системы

42. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

43. Основные элементы системы управления персоналом инновационной организации

44. Автоматизированная система управления складом

45. Система проблемных уроков по теме "Основной капитал предприятия" при изучении дисциплины "Экономика предприятия"

46. Государство - основной структурный элемент политической системы общества

47. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині

48. Измерение. Основные принципы стандартизации. Системы добровольных сертификаций

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

49. Технологія виготовлення та монтажу елементів стропильної системи

50. Основні структурні елементи релігії

51. Определение основных направлений реформирования системы социального обслуживания населения Алтайского края

52. Таможенное право: предмет, система, основные принципы деятельности

53. Проектирование основных параметров системы тягового электроснабжения

54. Монетарный режим таргетирования основных показателей денежной сферы: уровень инфляции. Современная кредитная система Мексики
55. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
56. Мониторинг состояния основных производственных фондов и системы управления

57. Основные формы и системы оплаты труда

58. Система показателей, основные группировки и классификации в социально-экономической статистике

59. Структура ринку і функціонування його основних елементів

60. Характеристика системы показателей эффективности использования основных фондов предприятия общественного питания

61. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

62. Происхождение Солнечной системы и Земли

63. В поисках системы мира

64. Малые тела Солнечной системы

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

65. Происхождение Солнечной системы

66. Строение солнечной системы

67. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

68. Солнечная система

69. Происхождение солнечной системы

70. Спутниковые системы местоопределения
71. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата
72. Двигательные системы организма

73. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

74. Система HLA и инфекционные заболевания

75. Нервная система

76. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

77. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

78. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

79. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

80. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

81. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

82. Транспортная система Украины

83. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

84. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

85. Экономическая система Дании

86. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)
87. Схема системы налогообложения
88. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

89. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

90. Налоговая система

91. Налоговая система России

92. Налоговая система РФ

93. Налоговая система РФ на современном этапе

94. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

95. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

96. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла

97. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

98. Проблемы реформирования налоговой системы в России

99. Судебная система Российской Федерации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.