Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Методи аналізу міжособистісних конфліктів

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

РЕФЕРАТ на тему: «Методи аналізу міжособистісних конфліктів» 2010 Вступ Завдання, що стоять перед сучасною психологічною наукою в Україні, вимагають від нас досліджувати процеси взаємодії та взаємини між людьми в найрізноманітніших ситуаціях: співробітництва, конкуренції, конфлікту, в групі, родині, при масовому і міжособистісному, офіційному і неофіційному спілкуванні. Насиченість сучасного життя конфліктами, невміння адекватно сприймати та інтерпретувати їх породжують високий потенціал конфліктогенності особистості, суспільства, сприяють розвитку психосоматичних станів, неврозів, формуванню неадекватних психологічних захистів і стереотипів поведінки особистості. Актуальність проблеми. Зростання напруженості у сучасному суспільстві обумовлює збільшення різноманітних конфліктів та необхідність їх всебічного вивчення з метою нівелювання негативних наслідків та якнайповнішого використання закладених у них позитивних можливостей для розвитку особистості. Об’єкт дослідження – суспільні відносини в сфері регулювання міжособистісних конфліктів. Предмет дослідження – методи аналізу міжособистісних конфліктів. Мета роботи полягає у всебічному аналізі, розкритті сутності і особливостей поняття міжособистісного конфлікту. Для досягнення мети в роботі були поставлені наступні дослідницькі задачі: – визначити теоретичні аспекти поняття міжособистісний конфлікт; – проаналізувати існуючі види та особливості; – проаналізувати сучасні методи аналізу міжособистісних конфліктів. Теоретичні аспекти проблеми міжособистісних конфліктів у психологічній науці Поняття міжособистісного конфлікту Конфлікт – це надзвичайно складне та суперечливе психологічне явище, до глибинних причин виникнення та розвитку якого вчені тільки приступають. При всіх плюсах і мінусах конфліктів вони неминучі, більше того, найчастіше необхідні. Іноді без них проблема так і не вирішується. Конфлікт (від лат. co flic us – зіткнення) – це зіткнення протилежних інтересів (цілей, позицій, думок, поглядів тощо) на ґрунті суперництва; це відсутність взаєморозуміння з різних питань, пов'язана з гострими емоційними переживаннями. До найпоширеніших психологічних конфліктів належать міжособистісні конфлікти. Вони охоплюють практично всі сфери людських відносин. Будь – який конфлікт зрештою зводиться до міжособистісного. Міжособистісний конфлікт – зіткнення людей, що взаємодіють, чиї цілі, інтереси, цінності, норми поведінки або методи роботи взаємно виключають одне одного або заважають, протидіють, несумісні в даній ситуації. В міжособистісному конфлікті повинні бути присутні необов'язково тільки два учасники, їх може бути і декілька. Подібний вид конфлікту може відбуватися як між товаришами по службі в рамках організації, так і між найближчими людьми. Конфлікт блокує взаємодію між ними і робить їх співпрацю неможливою чи малоефективною. Конфлікти між особами виникають там, де стикаються різні погляди, манери поведінки; їх може живити і бажання одержати щось, не підкріплене відповідними можливостями. Міжособистісний конфлікт може також виявлятися як зіткнення людей з різними рисами вдачі, поглядами і цінностями.

В організації міжособистісний конфлікт – це найчастіше боротьба керівника за обмежені ресурси, капітал або робочу силу, час використання устаткування або схвалення проекту; це боротьба за владу, привілеї; це зіткнення різних поглядів у рішеннях проблем щодо різних пріоритетів у роботі. Види та особливості міжособистісних конфліктів З початком вивчення такого складного психологічного явища, як конфлікт, не вщухають суперечки про те, що є конфлікт – благо чи зло. Ряд психологів стверджують, що конфлікт це благо, тому що він: сприяє підвищенню ефективності діяльності; іноді може згуртувати колектив проти зовнішнього тиску. Прихильники іншої точки зору стверджують, що конфлікт це зло, тому що він: веде до погіршення соціально-психологічної атмосфери; підвищує нервозність людей, призводить до стресів; відволікає увагу багатьох людей від виконання безпосередніх службових обов'язків. У числі основних структурних компонентів конфлікту можна виділити такі: Об'єкт конфлікту – соціальне явище (найчастіше спірне питання, проблема), що викликало дану конфліктну ситуацію. Учасники (опоненти) конфлікту – це окремі особи, групи людей і навіть організації. Конфліктна ситуація – наявність об'єкта й учасників (опонентів) конфлікту. Інцидент – тобто дії з боку учасників (опонентів) конфлікту, спрямовані на оволодіння об'єктом чи інтересами, які вражають інші сторони. Міжособистісні конфлікти можна класифікувати: за сферами їх розгортання (ділові, сімейні, побутові, майнові тощо); за ефектом і функціональними наслідками (конструктивні та деструктивні); за критерієм реальності або правдивості – справжні (конфлікт існує об'єктивно та сприймається адекватно); умовні (конфлікт залежить від зовнішніх обставин, які легко змінюються); зміщені (за явним приховується інший конфлікт); латентні (існує конфліктна ситуація, але конфлікт не відбувається); хибні (не існує об'єктивних підстав для конфлікту, відбувається лише у зв'язку з помилками сприйняття та розуміння). У свою чергу міжособистісний конфлікт має три підтипи: • конфлікт «так-так», у якому в середини особистості борються між собою бажання обрати одну з позитивних альтернатив, які, однак, суперечать одна одній; • конфлікт «ні-ні» відбувається при наявності двох негативних альтернатив та необхідності вибору; • конфлікт «так-ні» свідчить, що вибір будь-якого рішення має як позитивний, так і негативний наслідок. Міжособистісні конфлікти мають свої особливості, які зводяться до наступного: 1. У міжособистісних конфліктах протиборство людей відбувається безпосередньо, тут і зараз, па основі зіткнення їх особистих мотивів. 2. У міжособистісних конфліктах виявляється весь спектр відомих причин: загальних і конкретних, об'єктивних і суб'єктивних. 3. Міжособистісні конфлікти для суб'єктів конфліктної взаємодії є своєрідним «полігоном» перевірки характерів, темпераментів, прояву здібностей, інтелекту, волі та інших індивідуально-психологічних якостей. 4. Міжособистісні конфлікти відрізняються високою емоційністю і поширенням на практично всі сторони відносин між конфліктуючими. 5. Міжособистісні конфлікти зачіпають інтереси не тільки конфліктуючих, але і тих, з ким вони безпосередньо пов'язані або службовими, або міжособистісними відносинами.

Причини і чинники міжособистісних конфліктів Конфлікти у колективі можуть виникати з реальних протиріч або за їх відсутності – внаслідок спотворених уявлень окремих осіб про певні аспекти життєдіяльності. Відповідно до концепції Р. Кричевського (1996), можна виділити три основні групи причин, що викликають конфлікти. Група причин, породжених процесом діяльності: технологічна взаємозалежність і взаємозв'язок працівників, коли дії одного негативно впливають на ефективність дій іншого. Наприклад, виконання завдання бригадою, командою, коли дії одного ставлять під удар дії всіх; перенос проблем, розв'язуваних по вертикалі, на горизонтальний рівень відносин. Наприклад, нестача обладнання, наочних посібників іноді веде до напруженості у відносинах по горизонталі; невиконання функціональних обов'язків у системі «керівник – підлеглий». Наприклад, керівник не забезпечує належних умов діяльності для підлеглих або підлеглі не виконують вимог керівника, що веде до типового вертикального конфлікту; невідповідність учинків людини прийнятим у даному колективі нормам і життєвим цінностям. Наприклад, потрапляючи в новий колектив, людина не може відразу засвоїти норми міжособистісних відносин, що панують там, і це веде до конфлікту. Група причин, породжених психологічними особливостями людських відносин: взаємні симпатії й антипатії; несприятлива психологічна атмосфера в колективі (наявність протиборчих угруповань, культурних розходжень тощо); погана психологічна комунікація (люди не зважають на потреби інших, не враховують їхній стан); порушення принципу територіальності (коли порушуються встановлені емпіричні зони та території, які існують у кожної людини). Група причин, породжених особистісною своєрідністю членів колективу: невміння контролювати себе; низький рівень самоповаги; підвищена тривожність; некомунікабельність; надмірна принциповість у поєднанні з догматизмом тощо. Причина становить джерело конфлікту, перебіг якого, його глибина, тривалість обумовлені певними чинниками (табл. 1.3). Таблиця 1.3. Чинники міжособистісних конфліктів за В. Лінкольном № п/п Тип чинників і їх основний зміст Форми прояву 1 Інформаційні чинники: неприйнятність інформації для однієї із сторін Неповні і неточні факти; чутки, мимовільна дезінформація; передчасна інформація або інформація, передана із запізненням; ненадійність джерел інформації; сторонні факти; неадекватні акценти 2 Поведінкові чинники: недоречність, грубість, нетактовність Прагнення до переваги; прояв агресивності; егоїзму; порушення обіцянок; мимовільне порушення комфортних відносин 3 Міжособистісні чинники: незадоволеність від взаємодії між сторонами Дисбаланс у відносинах; несумісність у цінностях, інтересах, манерах поведінки і спілкування; відмінність в освітньому рівні; класові відмінності; негативний досвід відносин у минулому; низький рівень довір'я і авторитетності 4 Ціннісні фактори: протилежність принципів поведінки Вірування і поведінка (забобони, уподобання, пріоритети); прихильність до групових традицій, цінностей, норм; релігійні, культурні, політичні й Інші цінності; етичні цінності (уявлення про добро і зло, справедливість і несправедливість) 5 Структурні фактори: відносно стабільні об'єктивні обставини, які важко піддаються зміні Влада, система управління; право власності; норми поведінки, «правила гри»; соціальна приналежність Методи аналізу міжособистісних конфліктів Аналіз конфлікту за схемою Аналіз динаміки конфлікту часто проводиться за аналогією з фізичними, біологічними, психофізіологічними або соціальними явищами, що в кращому разі відбиває окремі аспекти психології конфлікту як процесу.

Винниченка і точка зору П. Христюка. Однак колишній Генеральний писар дедалі загострює питання в кожному його аспекті, прагне до найповнішої аргументації будь-якої тези, залучення всього можливого кола документів. Звісно, у певних моментах тлумачення проблеми набуває і відмінного звучання. П. Христюк розпочинає аналіз визрівання конфлікту з тієї агітації, яку енергійно розпочали більшовики «проти Центральної Ради, спочатку в формі домагання її перевиборів, а потім і цілковитого знищення. Ця агітація була зустрінута українською демократією, не виключаючи й найлівішої її частини, що пізніше пішла разом з російськими большевиками, дуже вороже. Причиною такого відношення являлось те, що передача влади до рук робітничих і салдатських депутатів, з невеликою домішкою селянства, як це робили большевики, означала фактично передачу влади на Україні до рук неукраїнських, зайшлих елементів. Ясно, що якби ті елементи не ставились прихильно до української національно-визвольної боротьби і інтересів місцевого працюючого люду, факт передачі влади їм був би нічим не оправданим обмеженням прав українського трудового населення»[924]

1. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

2. Валютні ризики: методи аналізу і управління

3. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

4. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

5. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

6. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло
7. Методи та прийоми економічного аналізу
8. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

9. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

10. Основні напрямки фінансового аналізу

11. ІС фінансового аналізу

12. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

13. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

14. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

15. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

16. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

17. Теоретичні основи порушень репродукції і конфліктів мати – дитина

18. Застосування міжнародних сил ООН у припиненні конфліктів

19. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

20. Корпоративний конфлікт

21. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації

22. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США
23. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки
24. Політика та соціальний конфлікт

25. Конфлікт в учнівському колективі

26. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

27. Особливості подружніх конфліктів

28. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

29. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

30. Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення

31. Конфлікт

32. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки

33. Основи фінансового аналізу

34. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

35. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

36. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

37. Історія розвитку економічного аналізу

38. Концептуальні основи аналізу національної економіки
39. Основи проектного аналізу
40. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

41. Теорія економічного аналізу

42. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

43. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

44. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

45. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналізметоди лінгвістичних досліджень

46. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

47. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

48. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Конфлікти та методи управління ними

50. Аналіз кількісних та якісних параметрів ПСП "Саверці"

51. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

52. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

53. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

54. Методы психогенетики
55. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы
56. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

57. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

58. Методы и модели демографических процессов

59. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

60. Добыча золота методами геотехнологии

61. Государственное регулирование экономики: формы и методы

62. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

63. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

64. Предмет и метод гражданского права

Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки

65. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

66. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

67. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

68. Финансовый контроль: формы, методы, органы

69. Эффективные методы изучения иностранных языков

70. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения
71. Соцреализм как метод искусства
72. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

73. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

74. Методы исследования литературы

75. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

76. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

77. Анна Герман

78. Цивилизационные методы в изучении истории

79. Методы компьютерной обработки статистических данных

80. Решение транспортной задачи методом потенциалов

Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

81. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

82. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

83. Обзор возможных методов защиты

84. Метод деформируемого многогранника

85. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

86. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях
87. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц
88. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

89. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)

90. Вычисление определённого интеграла с помощью метода трапеций на компьютере

91. Интегрирование методом Симпсона

92. Защита цифровой информации методами стеганографии

93. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

94. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

95. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

96. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Численные методы. Двойной интеграл по формуле Симпсона

98. Численные методы

99. Метод Зойтендейка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.