Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТ ВСТУП .3          1 СУТНІСТЬ ЦІНИ ТА ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ .6 1.1 Ціноутворення – важливий економічний інструмент формування показників підприємства 6 1.2 Економічна характеристика цінової політики . . .14 1.3 Методи цінової політики . .21 2 АНАЛІЗ ЦІНОУТВОРЮЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «МЕДИКОР» .27 2.1 Характеристика підприємства ТОВ «Медикор» .27 2.2 Аналіз основних показників ТОВ «Медикор» . .31 2.3 Оцінка діючої цінової політики ТОВ «Медикор» 41 3 ОБГРУНТУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «МЕДИКОР» .57 3.1 Принципи формування цінової політики підприємств медичного    обслуговування . . .57 3.2 Вдосконалення цінової політики ТОВ «Медикор» . .60 ВИСНОВКИ . .69 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ . 73 ДОДАТКИ .76 ВСТУП В умовах ринкової економіки комерційний успіх будь-якого підприємства залежить від правильно обраної стратегії і тактики ціноутворення на товари та послуги. Завданнями маркетологів є дослідження ринку, товарів, конкурентів, споживачів й інших областей. Служба маркетингу займається розробкою тактики фірми й здійсненням товарної, цінової, збутової політики й стратегії просування товару на ринку. Важливою складовою частиною маркетингу є формування цінової політики стосовно товарів та послуг, що просувають на ринок. Актуальність розгляду даної проблеми обумовлена тим, що при недостатньо правильно сформованій ціновій політиці, підприємство не зможе досягти намічених цілей, тому цьому питанню необхідно приділяти особливу увагу. На протязі довгих років багатьох економістів хвилював процес формування цінової політики. Пилип Котлер, К. Макконелл, Брю, Менкью, Ансофф І., Портер та інші економісти присвячували книги вирішенню даної проблеми, але на сьогоднішній день не вдалося визначити найкращий підхід до вирішення проблеми, так як ситуація на ринку постійно змінюється і вимагає від підприємців варіювати факторами, котрі впливають на ціну. Це обумовило вибір теми дипломної роботи. Суть цілеспрямованої цінової політики полягає в тому, щоб встановлювати на товари та послуги фірми такі ціни, і так варіювати ними в залежності від позиції на ринку, щоб заволодіти його деякою часткою, забезпечити запланований об’єм прибутку та вирішувати інші оперативні та стратегічні задачі. При визначеній загальній ціновій політиці окремі рішення (взаємозв’язок цін на товари та послуги в рамках асортименту, використання спеціальних знижок та зміна цін, співвідношення власних цін, та цін конкурентів) пов’язуються в інтегровану систем. Кожен підприємець самостійно встановлює ціну на свій товар. Є два підходи до ринкового ціноутворення: установлення індивідуальних цін або єдиних цін. Перша формується на договірній основі в результаті переговорів між покупцем і продавцем, що забезпечують узгодження інтересів сторін. Друга характерна тим, що всі покупці здобувають товар за однаковою ціною. Впровадження єдиних цін для всіх споживачів пов'язано звичайно з особливостями ринку конкретного товару або з технічною складністю й великими витратами при диференціації цін. Єдині ціни важливі там, де підприємець пропонує ринку стандартизований продукт серійного виробництва.

У цій обстановці важливо, щоб масовий споживач знав ціну, порівнював її з ціною конкуруючих товарів і без проблем ухвалював рішення щодо покупки. Безумовно, обрана тема становить інтерес для дослідження. Адже ціна була й залишається найважливішим критерієм прийняття споживчих рішень. Для держав з невисоким рівнем життя, для бідних верств населення, а також стосовно до товарів масового попиту це досить характерно. Але за останнім часом одержали широкий розвиток інші, нецінові фактори конкуренції. Проте, ціна зберігає свої позиції як традиційний елемент конкурентної політики та робить дуже великий вплив на ринкове положення й прибуток підприємства. Разом з тим, цінова політика багатьох фірм, нерідко виявляється недостатньо кваліфікованою. Найбільш часто зустрічаються наступні помилки: ціноутворення надмірно орієнтоване на витрати; ціни слабко пристосовані до зміни ринкової ситуації; ціна використовується без зв'язку з іншими елементами маркетингу; ціни недостатньо структуруються по різних варіантах товару й сегментам ринку. Дані недоліки викликані багато в чому спадщиною планової економіки, коли ціни визначалися директивно або тільки на основі витрат, недостатністю знань керівників в області маркетингу. Метою дипломної роботи було дослідити цінову політику підприємства, ,та при необхідності запропонувати можливі шляхи покращення цінової політики, і обґрунтувати доцільність їх використання. Для досягнення поставленої мети необхідно дослідити наступні питання: – надати теоретичне обґрунтування поняттю ціни та цінової політики взагалі; – розкрити основні форми і методи цінової політики; – оцінити роль та значення цінової політики для підприємства; – проаналізувати діючу цінову політику на обраному підприємстві; – запропонувати шляхи покращення цінової політики для досягнення стратегічних цілей підприємства. Об’єктом дослідження було обрано процес формування цінової політики підприємства. Предметом дослідження є діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Медикор», яке виготовляє устаткування для медичних закладів, а також надає медичні послуги. В першому розділі розглянуто теоретичну основу цінової політики – методи, види та формування. В другому розділі проаналізовано діяльність досліджуваного підприємства ТОВ «Медикор» , та охарактеризовано його діючу цінову політику. В третьому розділі дипломної роботи пропоноване вдосконалення цінової політики та обґрунтовано доцільність даних змін. Результати дослідження можуть бути використані на даному підприємстві. 1 СУТНІСТЬ ЦІНИ ТА ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ & bsp; 1.1 Ціноутворення – важливий економічний інструмент формування показників підприємства & bsp; & bsp; Одним з найбільш суттєвих факторів, які визначають ефективність діяльності підприємства є цінова політика на товарному ринку, в цьому полягає актуальність розгляду процесу ціноутворення,. Ціни забезпечують підприємству запланований прибуток, конкурентноздатність продукції, попит на неї. Через ціни реалізуються комерційні цілі, визначається ефективність діяльності усіх ланок виробничо-збутової структури підприємства. Вивчення механізму ціноутворення доцільно почати з виявлення суті ціни, визначення її поняття, функцій і ролі в роботі підприємств.

Економічний зміст ціни виявляється в наступному. Ціна – це вираз вартості товару (послуги) в грошових одиницях певної валюти (національною або міжнародною) за кількісну одиницю товару (послугу) з вказівкою узгодженого базису постачання. Тобто ціна виступає формою вартості товару (послуги). У свою чергу, вартість товару є основним наповнювачем або основної ціни, що становить. Ціна – це грошовий вираз вартості товару. Вартість – це втілення в товарі суспільно необхідних витрат праці, витрат відповідних середнім (для даного періоду) умовам, інтенсивності праці. Існують різні види цін. Так, залежно від характеру обслуговуваного обороту, ціни підрозділяють на оптові (відпускні), закупочні і роздрібні. Оптові (відпускні) ціни встановлюються на промислову продукцію для виробників, тобто це ціни, за якими сільськогосподарські підприємства і організації продають державі отриману ними сільськогосподарську продукцію. Роздрібна ціна – ціна, за якою продається товар населенню поштучно або дрібними партіями, уроздріб. Також існують договірні, державні і міжнародні ціни. Договірні ціни – достовірно ринкові, вільні ціни, що утілюють свободу підприємництва. Вони встановлюються за угодою покупця і продавця, під впливом попиту і пропозиції, конкуренції, та інших ринкових умов. Вільні ціни можуть бути змінені за погодженням сторін залежно від зміни цін на сировину, матеріали та інших чинників витрат, що впливають на формування. Державні ціни в ринковій економіці встановлюються зовсім не на продукцію державних підприємств, а на продукцію підприємств- монополістів, базові (для економіки даної країни) ресурси, а також на соціально значущі товари. Залежно від цього державні ціни можуть бути фіксовані, регульовані і граничні: 1) Фіксована ціна – це твердо встановлена державою ціна. Прикладом можуть служити тарифи на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби для населення. 2) Регульована ціна – це ціна, котру встановлюють органи державної влади і управління або органи виконавчої влади на місцях по відповідній номенклатурі продукції. Ціни встановлюються відповідно до методів, правилами і нормативами, визначуваними органами. 3) Ціна гранична – державна ціна товару, обмежена розмірами, встановленими органами влади і управління, ціна реалізації може бути нижче за граничний рівень, але не вище за нього. Міжнародні ціни – ціни, вживані при реалізації товарів на світовому ринку . Ціна є однією із стрижньових елементів, що визначають умови переходу до ринку. Роль ціни полягає в тому, що: 1) Вільні ціни виступають інструментом підтримки рівноваги попиту і пропозиції. Врівноважуючу функцію виконує ціна, яка стимулює зростання пропозиції при дефіциті товарів і розвантажує ринок від надлишків, стримуючи пропозицію, тобто ціна інформує всіх про те, при якій ціні матиме сенс забезпечити даний об'єм пропозиції і пред'явити даний об'єм попиту. Все, що буде проведено понад даний об'єм, стане безглуздою втратою обмежених ресурсів суспільства. Все, що буде недовироблено, стане соціальним збитком для всіх, так як означатиме безглузде уповільнення загального руху країни до вищого рівня добробуту.

Грушевським питання з інших позицій. Він присвячує великий за обсягом сюжет аналізові суті політики Центральної Ради й Генерального секретаріату до середини січня 1918 р. Найчисленнішою і найвпливовішою в масах була партія українських есерів. Керівництво ж державними органами продовжували здійснювати УСДРП (передусім її праве крило) й УПСФ. Нарешті, така розстановка партійних сил негативно позначилася на розвитку і надбаннях Української революції. «Есдеківсько-есефівський Генеральний секретаріат працював весь час надзвичайно мляво, несміливо, без потрібного в творчій революційній роботі вогню… Всі «реформи», оголошені в декляраціях Генерального секретаріату та Універсалах Центральної Ради, так і зістались на папері нездійсненими»[52]. У результаті досить детального аналізу діяльності державних установ УНР (цьому присвячено цілий, великий за обсягом, параграф «Під проводом українських соціяль-демократів та соціялістів-федералістів» розділу «Соціяльно-економична політика та законодавство Української Центральної Ради під час війни з Московщиною») П

1. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

2. Управління ціновою політикою підприємства

3. Ціноутворення та цінова політика підприємства

4. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

5. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

6. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
7. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"
8. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

9. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

10. Аналіз стану соціальної політики в Україні

11. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

12. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

13. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

14. Національна політика СРСР в роки перебудови

15. Новый пол: мужчины в женских ролях

16. Податкова політика України

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

17. Основні напрямки зовнішньої політики України

18. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

19. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

20. Центральний банк і монетарна політика

21. Інформаційна політика США

22. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
23. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
24. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

25. Інвестиційна політика банків в Україні

26. Державна політика в галузі охорони праці

27. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

28. Організація облікової політики підприємства

29. Формування облікової політики підприємства

30. Концепція регіональної політики

31. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

32. Принципи розробки та оцінки державної політики України

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

33. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

34. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

35. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

36. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

37. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

38. Модель російської регіональної політики в XVI столітті
39. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії
40. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

41. Політика А. Гітлера

42. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

43. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

44. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

45. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

46. Маркетингова політика комунікацій

47. Товарна політика і комерційна діяльність

48. Цінові обмеження для окремих видів діяльності

Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

49. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

50. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

51. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

52. Міжнародні відносини та зовнішня політика

53. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

54. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)
55. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України
56. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

57. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

58. Кадрова політика організації

59. Державна політика в Україні

60. Економічні чинники регіональної політики в Україні

61. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

62. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

63. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

64. Природа політики

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

65. Політика великих держав на Близькому Сході

66. Політика та соціальний конфлікт

67. Політика, як суспільне явище

68. Влада як найважливіший атрибут політики

69. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

70. Державна молодіжна політика на сучасному етапі
71. Розвиток освіти як напрям соціальної політики
72. Соціальна політика

73. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

74. Структура системи соціального захисту населення і політики України

75. Митна політика України

76. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

77. Сучасна митно-тарифна політика України

78. Бюджетна політика

79. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

80. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка

81. Державне регулювання соціальної політики

82. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

83. Фінансова діяльність та політика держави

84. Фінансова політика та бюджетний процес

85. Цінова ситуація на ринку зернових культур

86. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність
87. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання
88. Антиінфляційна державна політика

89. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

90. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

91. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

92. Інноваційна політика

93. Механізм фіскальної політики держави

94. Особливості антиінфляційной політики у США

95. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

96. Промислова політика держави

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел

97. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

98. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

99. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.