Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Математика Математика

Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ КАФЕДРА АЛГЕБРИ, ГЕОМЕТРІЇ ТА МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУДИДАКТИЧНІ ІГРИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ГЕОМЕТРІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИКурсова робота Виконавець студент 421 групи денної форми навчання Новиков О.В. Науковий керівник кандидат педагогічних наук. Параскевич С.П.Херсон – 2007 ЗмістВступ3 Розділ І. Дидактична гра як важлива складова навчально–виховного процесу.5 Дидактична гра як форма навчання5 Теоретичні основи використаня дидактичних ігор під час навчання геометрії в основній школі.9 Розділ ІІ. Методика впровадження дидактичних ігор під час вивчення геометрії основної школи11 Методичні передумови та вимоги до організації і проведення дидактичних ігор.11 Використання дидактичних ігор на прикладі геометрії 9 класу15 Висновки28 Список використаних джерел29 Додатки31 Вступ Сучасні умови вимагають нових підходів до організації навчання і виховання, які б сприяли формуванню і розвитку школяра в тісному і постійному взаємозв'язку з природним та соціальним середовищем, здатності до соціально-значимої діяльності, швидкої адаптації під час зміни життєвих обставин. Досягненню мети навчання математики та реалізації особистісно-спрямованого навчання, яке на перший план висуває завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їх потреб та інтересів, розвитку пізнавальної активності і творчої самостійності сприяє використання дидактичних ігор. Застосування дидактичних ігор на уроках математики - суттєвий резерв підвищення ефективності навчально-виховного процесу та взаємодії і взаєморозуміння між учителем і учнями підліткового віку. Гра, якщо вона правильно організована. більше ніж яка-небудь інша діяльність дозволяє всебічно та з більшою повнотою розвивати самостійність і самодіяльність підлітків на уроках математики в 7-9-х класах залежно від вікових особливостей. Звернення до дидактичної гри під час навчання математики в 7-9-х класах оправдане загостренням суперечностей між зростаючими вимогами, які ставляться суспільством перед школою, та наявним в її розпорядженні арсеналами для їх задоволення, а також результатами досліджень, що стосуються ролі гри в навчально-пізнавальній діяльності дітей взагалі та вивчення математики зокрема. Протиріччя між можливостями педагогічно доцільного і ефективного використання дидактичних ігор в навчально-виховному процесі на уроках математики в 7-9-х класах та реальним станом речей визначили проблему та обумовлюють актуальність нашого дослідження „Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи”. Об'єктом дослідження є навчання геометрії учнів основної школи. Предметом дослідження є методика використання дидактичних ігор під час вивчення геометрії в 7-9-х класах основної школи. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні методики навчання математики в 7-9-х класах з використанням дидактичних ігор, розробці методичного забезпечення використання дидактичних ігор, виявленні доцільного місця і часу для їх проведення під час вивчення геометрії в 7-9-х класах, в розробці та рекомендацій щодо їх створення та проведення.

Гіпотеза дослідження •доцільно організовуючи дидактичні ігри і поєднуючи їх з іншими видами навчально-пізнавальної діяльності підлітків, добираючи з різних дидактичних систем і концепцій навчання раціональні та ефективні методи і форми проведення дидактичних ігор, визначаючи місце для їх проведення, спираючись на прогресивні способи організації навчально-пізнавальної діяльності, які зорієнтовані на розвиток здібностей, у тому числі математичних і творчих, активності, навичок учіння, співпраці з іншими членами колективу можна значно підвищити педагогічну ефективність уроків геометрії в 7-9-х класах; Відповідно до мети і гіпотези дослідження розв'язувалися такі завдання. 1.Проаналізувати стан дослідженості проблеми використання дидактичних ігор у навчально-виховному процесі в психолого-педагогічній і методичній літературі, виявити особливості використання дидактичних ігор під час навчання математики у7-9 класі. 2.Провести аналіз можливостей використання дидактичних ігор під час вивчення геометрії в 7-9-х класах основної школи та виділити доцільні дидактичні умови і форми ігрової діяльності підлітків на уроках математики. 3.Розробити методику використання дидактичних ігор в навчально-пізнавальній діяльності підлітків на уроках геометрії в 7-9-х класах. 4.Сформулювати методичні рекомендації до організації і проведення дидактичних ігор на уроках геометрії в 9-х класах. Розділ І. Дидактична гра як важлива складова навчально–виховного процесу 1.1 Дидактична гра як форма навчання Сучасним методом навчання і виховання, що сприяє оптимізації та активізації навчального процесу та дозволяє показати цікаві й захоплюючі грані математики, є дидактична гра. Дидактична гра – це вид діяльності, залучившись до якої, діти навчаються. Поєднання навчальної спрямованості та ігрової форми дозволяє стимулювати невимушене оволодіння конкретним навчальним матеріалом. Дидактична гра має чітку структуру, що вирізняє її з-поміж іншої діяльності. Основні структурні компоненти дидактичної гри: ігровий задум, правила, ігрові дії, пізнавальний зміст або дидактичне завдання, обладнання, результат гри. На відміну від ігор взагалі дидактична гра має суттєву ознаку – наявність чітко визначеної мети навчання і відповідного їй педагогічного результату, що можуть бути обґрунтовані, подані наочно і характеризуються пізнавальною спрямованістю. Ігровий задум – перший структурний компонент гри, закладений у дидактичне завдання, що необхідно виконати під час навчання. Ігровий задум найчастіше виступає у; вигляді питання або загадки, що ніби проектує хід гри. Це надає грі пізнавального характеру, висуває до її учасників певні вимоги щодо знань. Кожна дидактична гра має свої правила, що визначають порядок дій і поведінку учнів у процесі гри, сприяють створенню на уроці робочої атмосфери. Тому правила дидактичних ігор необхідно розробляти із урахування мети уроку та індивідуальних можливостей учнів. Це створює умови для проявів самостійності, наполегливості, розумової активності, виникнення в учнів почуття задоволення, успіху. Крім того, правила гри виховують уміння керувати своєю поведінкою, узгоджувати та підпорядковувати її до вимог колективу.

Суттєвими в дидактичній грі є дії, що регламентуються правилами гри, сприяють пізнавальній активності учнів, надають їм змогу виявити свої здібності, застосувати наявні знання, вміння і навички для досягнення цілей гри. Дуже часто ігровим діям передує розв'язання задачі. Учитель, керуючи грою, спрямовує її в належне дидактичне русло, за необхідності активізує її хід різноманітними прийомами, підтримує інтерес до гри, підбадьорює відстаючих і т. ін. Основою дидактичної гри є пізнавальний зміст, що полягає у засвоєнні тих знань і вмінь, які застосовуються під час розв'язування навчальної проблеми, поставленої грою. Обладнання дидактичної гри значною мірою включає в себе обладнання уроку. Це наявність технічних засобів навчання, кодопозитивів, діапозитивів, діафільмів, а також різноманітні наочні засоби: таблиці, і роздатковий дидактичний матеріал. Дидактична гра має певний результат – фінал, що надає їй завершеності. Він виступає перш за все у формі розв'язання поставленого навчального завдання і приносить учням моральне і розумове задоволений. Для вчителя результат гри завжди є показником рівня досягнень учнів у засвоєнні та застосуванні знань. Усі структурні елементи дидактичної гри пов'язані між собою, і відсутність основних з них руйнує гру. Без ігрового задуму, дій та правил, дидактична гра стає або неможливою взагалі або втрачає свою специфічну форму, перетворюється на виконання вказівок, вправ тощо. Тому, готуючись до уроку, що містить дидактичну гру, необхідно скласти сценарій, вказати, скільки часу відводиться на її проведення, врахувати рівень знань та вікові особливості учнів, реалізувати міжпредметні зв'язки. Поєднання цих елементів, а також їх взаємодія підвищують організованість гри, її ефективність, що призводить до бажаного результату. Цінність дидактичної гри полягає в тому, що діти, граючи, значною мірою самостійно набувають нових знань, активно допомагаючи одне одному. Використовуючи дидактичну гру, учитель має зберегти інтерес школярів до неї. За згасання або за його відсутності в жодному разі не треба примусово нав'язувати гру дітям, оскільки примусова гра втрачає своє дидактичне та розвивальне значення, у цьому випадку з ігрової діяльності випадає найцінніше – емоційний компонент. За наявності інтересу діти беруть участь у грі і навчаються із задоволенням, що позитивно впливає на засвоєння ними знань. Важливим є яскраве проведення гри. Крім того, учитель повинен і сам залучатися до гри, інакше його вплив і керівництво будуть виглядати не досить природно. Вміння залучатися до гри – також один з показників майстерності. Проводячи дидактичні ігри, слід поєднувати цікавість і навчання таким чином, щоб вони не заважали, а навпаки, допомагали одне одному. Засоби й способи, що підвищують емоційне ставлення учнів до гри, слід розглядати не як самоціль, а як шлях, що веде до виконання дидактичних завдань. Математичний бік змісту гри завжди повинен чітко висуватися на перший план. Лише за цієї умови гра буде виконувати свою роль у математичному розвитку школярів і вихованні їх інтересу до математики. Під час організації дидактичних ігор математичного змісту перш за все необхідно продумати і врахувати такі питання методики: Мета гри.

Оздоровительные услуги: создание различных секций и групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и других, выходящих за рамки обязательной программы). Важно знать, что в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность в пределах бюджетного финансирования, не могут считаться платными дополнительными образовательными услугами: обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с меньшим количеством учеников, чем это установлено; обучение по основным общеобразовательным, а также общеобразовательным программам повышенного уровня и направленности в школах (классах) с углубленным изучением отдельных предметов (гимназиях, лицеях, дошкольных образовательных учреждениях); факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору обучающихся за счет часов, отведенных на усвоение основных общеобразовательных программ; сдача экзаменов в порядке экстерната; дополнительные занятия с неуспевающими; психологическое сопровождение образовательного процесса; проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической помощи

1. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

2. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

3. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

4. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

5. Формування духовності учнів у навчальному процесі

6. Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі
7. Формування в учнів обчислювальних навичок з табличного і позатабличного множення і ділення
8. Формування в учнів умінь розв’язувати задачі на рух

9. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

10. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

11. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

12. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

13. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

14. Організація позакласної роботи з математики

15. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

16. Позакласна робота на уроках читання

Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы

17. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

18. Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів

19. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

20. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

21. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

22. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики
23. Развитие продуктивного мышления на уроках математики
24. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

25. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

26. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

27. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках математики

28. Формирование интереса к урокам математики

29. Использование логических задач на уроках математики в начальной школе

30. Творческие задания и их роль в формировании познавательных интересов младших школьников на уроках русского языка и математики

31. Воспитание сознательной дисциплины на уроках математики

32. Шляхи формування правової держави в Україні

Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

33. Активність і творчість учнів на уроках історії

34. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

35. О воспитательном эффекте уроков математики

36. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

37. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

38. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності
39. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій
40. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

41. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

42. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

43. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

44. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

45. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

46. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

47. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

48. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок

49. Использование дидактических игр для развития внимания на уроках математики в 5 классах

50. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках математики

51. Использование средств наглядности на уроках математики в начальных классах

52. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

53. Конспект зачетного урока по математике (3 класс)

54. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
55. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі
56. Повышение вычислительной культуры школьников на уроках и внеклассных занятиях по математике

57. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

58. Развитие творческого мышления младших школьников на уроках математики

59. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

60. Самостоятельная работа учащихся на уроках математики

61. Современный урок математики, требования к нему

62. Технологія використання підручників на уроках у початковій школі

63. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

64. Урок–исследование как составная часть формирования исследовательского типа мышления учащихся и средство получения новых прочных знаний по математике

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы
Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Формирование логического мышления младших школьников на уроках математики по учебно-методическому комплекту "Начальная школа XXI века"

66. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

67. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

68. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

69. Формування пізнавальних інтересів підлітків

70. Формування правової свідомості учнів
71. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
72. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

73. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

74. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи

75. Шляхи формування потенціального словника в школі

76. Дидактическая игра, как средство активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках математики

77. Знакомство учащихся с новыми числами на уроке математики

78. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні

79. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

80. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

82. Освоение человеком труднодоступных территорий земли. Горы

83. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

84. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

85. Нетрадиционные формы урока

86. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3
87. Математика в Элладе. Фалес Милетский
88. Идеи декабризма в комедии Грибоедова "Горе от ума"

89. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

90. Образ Чацкого в комедии "Горе от ума"

91. Образы “Горя от ума”

92. Почему несчастен отец Горио? (по Бальзаку "Отец Горио")

93. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Злободневность звучания комедии в XIX веке и в наше время. Человеческие типы

94. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

95. Готфрид Лейбниц - немецкий историк, математик, физик, юрист

96. Математики эпохи возрождения

Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

97. Разработка системы задач (алгоритмы-программы) по дискретной математике

98. Основы математики

99. Дискретная математика

100. Математика для института


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.