Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Суть и развитие монополий

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

смотреть на рефераты похожие на "Суть и развитие монополий" Наріжним каменем усієї логіки приватного підприємництва є визнання активної конкуренції на вільних ринках. Якщо ми бажаємо зберегти цю систему, необхідно, щоб конкуренція залишалася активною, а ринки — вільними. Комітет у справах картелів і монополій Фонду ХХ ст. Вступ. Монополії бувають різні. Економічні, політичні і технологічні. Глобальні і локальні. Державні і приватні. Абсолютні і відносні. Природні і штучні. Внутрішні та зовнішні. Національні і міжнародні. Монополії влади, управління та власності. Монополія являє собою виключне право, що надається державі, підприємству, організації, фізичній особі на здійснення якої- небудь діяльності. В той же час монополія — це концентрація виробництва, об’єднання технологічних, інтелектуальних та фінансових ресурсів. Що ж є монополія — шкода чи благо? В Концепції національної безпеки однією з “економічних” загроз названа і наявність монополізму виробників. “Монополія”, “монополізований ринок”, “монопольна ціна”, “монополістичний протекціонізм” — все це є антиподи обов’язковому атрибуту ринкової економіки, без якого не можна будувати ринкові відносини — вільній та необмеженій конкуренції. Монополії спричиняють зниження продуктивності, погіршення якості, ріст цін, перебої в постачанні, недобросовісність у виконанні договірних зобов’язань, “відкачку” з економіки і без того недостатніх коштів; вони поглиблюють проблему неплатежів, утруднюють залучення іноземних інвестицій, здійснюють основний тиск на уряд, чинячи перешкоди проведенню економічних реформ, закріплюють чиновницьку владу. “Монополізм” — поняття змінне, діалектичне. Так, в міру наближення до ринкових відносин відбувається модифікація звичних структур і на зміну традиційним монополіям приходять нові. Для прикладу: за рахунок обвальної приватизації в Україні таких елементів інфраструктури ринку, як складське господарство та транспортування вантажів виникла нова монополія — монополія посередників у сфері вантажообігу. Особливе місце у вищенаведеному списку належить природним монополіям, до сфери існування яких відносяться транспортування нафти, нафтопродуктів та газу по магістральних трубопроводах, виробництво електричної та теплової енергії і надання послуг з їх передачі, залізничні перевезення, послуги транспортних терміналів, морських та річкових портів, аеропортів. 1. Причини появи й існування монополій. Наприкінці ХІХ ст. ринок чи не вперше за багатовікову історію свого існування та розвитку зіткнувся з серйозними проблемами. Саме в той час виникла досить реальна загроза функціонування того атрибуту, існування якого було просто необхідним для існування самого ринку — конкуренції. На її шляху виникли вагомі та істотні перепони у вигляді монополістичних утворень. Історія монополія вираховуються тисячами років і сягає глибокої давнини. Ще видатний давньогрецький філософ Арістотель згадував про неї, відносячи її до “мистецтва наживати майно”. Він зазначав, що “вигідно в розумінні наживання майна, якщо хтось зуміє захопити будь-яку монополію”. Англійський філософ Томас Гоббс описував монополії, створені ще феодальною державою для зарубіжної торгівлі.

Він їх називає корпораціями, зазначаючи, що “метою подібної корпорації є збільшення прибутків шляхом монопольного права купівлі і продажу як вдома, так і за кордоном”. Проте в обох цих випадках поява монополій пов’язувалась із накопиченням багатства, прибутків, а засобом досягнення цього вважалося панівне становище на ринку. Взагалі монополістичні тенденції в різних формах та з різною силою проявлялися на всіх етапах розвитку ринкового суспільства (з IV тисячоліття до н.е. до останньої третини ХІХ ст.), проте панівними вони стають лише наприкінці ХІХ ст. Саме в цей час (а особливо під час економічної кризи 1873 р.) почалася їх новітня історія. Взаємопов’язаність цих двох явищ — криз та монополій — показує одну з причин монополізації, а саме: намагання багатьох фірм вберегтися від кризових потрясінь у монополістичній практиці. Не випадково тогочасна економічна література давала досить дотепну і влучну назву монополіям: “діти криз”. Що ж являють собою різноманітні монополістичні утворення? У вузькому розумінні монополія означає виключне право на володіння будь-чим або на здійснення якихось заходів. В економічній теорії під монополією розуміють велике підприємство, фірму або об’єднання (спілку), що концентрують значну частину виробництва і збуту певного виду продукції, пануючи на ринку з метою одержання монопольного прибутку. Завдяки цьому такі підприємства посідають домінуюче становище на ринку, набувають можливості впливати на процес ціноутворення, домагаючись вигідних для себе цін і, як результат, отримують більш високі (монопольні) прибутки. Отже, найбільш визначальним критерієм монопольного утворення є панування на ринку (проте тут слід звернути увагу: як для контролю над акціонерним товариством потрібно зосередити в одних руках 20, а інколи й 10% акцій, і цього буде достатньо, так і для панування на ринку одному великому підприємству буде достатнім виробляти 10-20% продукції. У світовій же практиці монополією вважається зосередження в одних руках 30% ринку). Таке домінування дає змогу підприємцю самостійно, або разом з іншими підприємцями обмежувати конкуренцію на ринку певного товару. Взагалі монопольного становища бажають досягти кожен підприємець чи підприємство. Це дозволило б їм уникнути цілого ряду проблем та небезпек, пов’язаних з конкуренцією, зайняти привілейовану позицію на ринку. Шляхом концентрації у своїх руках переважної більшості виробництва, маючи так звану господарську владу, такі підприємства в змозі нав’язувати іншим суб’єктам ринкових відносин свою волю. По суті справи, це можна вважати підкоренням інтересів суспільства власним інтересам фірми. Така тенденція була чітко виствітлена у відомому вислові: “Що вигідно для “Дженерал Моторз”, те вигідно й для Америки”. Чому ж монополії взагалі почали своє існування? В чому полягають причини їх виникнення? Перед розглядом цих причин необхідно зазначити, що існують різні види монополій, які можна звести до трьох основних: природної, адміністративної та економічної. Природна монополія виникла внаслідок об’єктивних причин. Вона відбиває ситуацію, коли попит на даний товар чи послугу найкраще задовольняється однією або декількома фірмами.

В її основі полягають особливості технології виробництва та обслуговування споживачів. Тут конкуренція неможлива, та вона й небажана. Прикладом могуть слугувати енергозабезпечення, телефонні послуги, зв’язок, трубопровідний транспорт і т.д. Уявімо на хвилинку, що б було, якби наше суспільство обслуговувала більш ніж одна електрична компанія. Тоді кожен споживач повинен був би мати власну лінію напруги, технічне забезпечення, трансформатор і т.ін. Ці галузі зосереджує, як правило, у своїх руках держава (хоча в такій країні, як США, які можуть бути взяті за приклад як провідна держава світу, телефонний зв’язок, приміром, концентрується переважно у руках приватних фірм, таких як АТ& , яка взагалі є фірмою, що має найбільшу кількість акціонерів в Сполучених Штатах). Заборона або розукрупенння таких монополій є справою економічно недоцільною. Адміністративна монополія виникає внаслідок дії державних органів. З одного боку, це надання одній або декільком фірмам виключного права на виконання певного роду діяльності. Так, англійській Ост-Індській та голандській Вест-Індській компаніям на початку XVII ст. держава надала виняткове (монопольне) право на торгівлю з Індією. З іншого боку, це організаційні структури для державних підприємств, коли вони об’єднуються і підпорядковуються різним главкам, міністерствам, асоціаціям. В цьому випадку, як правило, групуються підприємства однієї галузі. Вони виступають на ринку як єдиний господарський суб’єкт і між ними немає конкуренції. Так, економіка колишнього СРСР була однією з найбільш змонополізованих у світі. Провідну роль відігравала саме адміністративна монополія, де основна влада знаходилася у руках всесильних міністерств і відомств. У СРСР взагалі існувала абсолютна монополія держави на організацію та управління економікою, що базувалася на державній власності на засоби виробництва. Істотною ознакою цієї системи є прямий розподіл всіх основних ресурсів, що також є потужним помічником адміністративній монополії. Кінцевим її результатом стає гігантоманія, прагнення перетворити галузь в один величезний завод. Спираючись на галузеві міністерства, підприємства-гіганти через галузеві НДІ контролюють і об’єктивно гальмують науково-технічний прогрес в своїй країні. Їм не загрожує конкуренція товарів-субститутів, оскільки виробництво більшості з них прямо чи опосередковано регулюється даним міністерством. “Залізна завіса” надійно захищає їх і від іноземних конкурентів. Таким чином, адміністративна монополія, що виникає в неринковому середовищі, має набагато більше монопольної влади, аніж економічна, про яку буде вестися далі. Економічна монополія є найпоширенішою. Саме її при розгляді проблеми монополізму найбільше торкаються в економічній літературі. Про неї головним чином буде вестися мова далі. Її поява зумовлена економічними причинами, вона виростає на базі закономірностей господарського розвитку. Ці причини пов’язані передусім зі змінами в технологічному способі виробництва. Передумовою цих змін була промислова революція кінця XVIII - початку ХІХ ст., поява цілої низки винаходів, виникнення нових галузей промисловості та швидкий розвиток виробництва в багатьох із них, насамперед у легкій промисловості.

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? За годы авторитарного правления, установившегося в России после совершенного ельцинской кликой государственного переворота в 1993 году, мы привыкли к лицемерию и демагогии власти. Что бы ни говорил Президент про реформы, благосостояние народа, укрепление государства, все это не имело ровным счетом никакого практического значения. Реальная власть была сосредоточена в руках олигархии, манипулировавшей Президентом, его администрацией и правительством в интересах собственной наживы. Собственно, поэтому провалились рыночные реформы в экономике и демократические преобразования в обществе. Вместо эффективной рыночной конкуренции мы получили, по сути, феодальные монополии околокремлевских олигархических кланов, а вместо ответственной перед обществом политики демократически избранной власти фактический геноцид собственного народа узурпировавшей власть кликой. В ходе парламентских и президентских выборов народ однозначно высказался за кардинальное изменение и социально-экономической политики, и системы государственной власти

1. История возникновения, сущность и этапы развития аудита

2. История становления и этапы развития международных отношений

3. Школа Монтессори. История возникновения и современный этап развития

4. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

5. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

6. Пенсионная реформа в РФ на современном этапе развития
7. Предпосылки возникновения и этапы развития науки
8. Происхождение, основные этапы развития и современные определения термина «библиография»

9. Развитие сестринского дела на современном этапе

10. Основные этапы развития социологической мысли

11. Этапы развития системы управления экономикой в РФ

12. Политизированные неформальные объединения молодежи: особенности и этапы развития

13. Исторические этапы развития Финляндии

14. Основные этапы развития культуры Египта

15. Internet как этап развития маркетинговых коммуникаций

16. Этапы развития учений об истерических состояниях человека

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы

17. Шрифт. Этапы развития и изменения формы

18. Основные этапы развития предпринимательского права в России

19. Язык детского рисунка. Этапы развития. Задачи развития ребёнка в рисовании

20. Исторические этапы развития психологической науки

21. Основные этапы развития вариативности отечественного начального образования

22. Современный этап развития теории экспертных оценок
23. Тенденции развития классического волейбола на современном этапе
24. Этапы развития категории бытия в философии

25. О становлении и этапах развития валютного рынка Вьетнама

26. Мировое хозяйство: понятия, субъекты, этапы развития

27. Основные этапы развития интеграционного процесса в ЕС

28. Понятие, сущность, правовые признаки Конституции РФ. Этапы развития конституционного законодательства

29. Современный этап развития инженерной деятельности и проектирования

30. Основные этапы развития биосферы на Земле

31. Этап развития механизированных лесозаготовительных предприятий

32. Этапы развития экономической географии

Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Исторические этапы развития массовых коммуникаций

34. Современный этап развития рынка ценных бумаг в России и задачи регулирования

35. Флора и фауна мезозойского этапа развития Земли

36. Этапы развития естествознания и общества

37. История, панорама современного естествознания и тенденции его развития

38. Этапы развития жизни на Земле по эрам и периодам. Химический способ распознавания минералов
39. Возникновение и исторические этапы развития прокуратуры в России
40. Этапы развития валютных правоотношений и валютного законодательства в Российской Федерации

41. Белое движение - причины, сущность, этапы развития в годы гражданской войны

42. Этапы развития христианства в Центральной и Юго-Восточной Европе

43. Основные этапы развития первобытного искусства

44. Этапы развития отечественной культуры

45. Традиционный маркетинг как инструмент конкурентной борьбы на втором этапе развития экономики

46. Европейский Союз: этапы развития, проблемы, перспективы

47. Современный этап развития российско-французских отношений в сфере политики и безопасности

48. Этапы развития и школы менеджмента

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

49. Понятие, цели и задачи инновационного менеджмента. Этапы развития науки

50. Развивающее чтение как средство развития самооценивания младших школьников на уроках чтения

51. Этапы развития Болонского процесса. Болонская декларация

52. Политические системы. Становление и этапы развития социологии

53. Основные этапы развития общественной мысли в Беларуси и идеология белорусского государства

54. Группа как развивающаяся система, динамика становления, развития и функционирования
55. Основные этапы развития бихевиоризма
56. Профессиональное самоопределение на разных этапах развития личности

57. Этапы развития личности в теории З. Фрейда

58. Социальные технологии как новый этап развития

59. Классический, неклассический и постнеклассический этапы развития науки

60. Этапы развития политической философии

61. Основные этапы развития философии

62. Особенности развития финансовой системы в СССР на этапе "развитого социализма"

63. Основные этапы развития химии

64. Этапы развития экологической этики в России и на Западе

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

65. Зарождение и основные этапы развития новой институциональной экономической теории

66. Этапы развития мировой экономической системы

67. Этапы развития экономической теории. Совокупный спрос

68. Понятия «возраст» и «развитие», их трактовка в различных теориях развития

69. Развитие личности детей с задержкой психического развития

70. Период новорожденности: характеристика социальной ситуации развития, специфика психофизиологического развития, новообразования, значение для дальнейшего психического развития
71. Философия истории - новый этап в развитии социального познания
72. История развития этологии

73. История развития БТР

74. Геологическая история развития Австралии. Большой Водораздельный хребет

75. Периодизация истории развития административной юстиции в России

76. История развития земельного права России

77. Фирма в условиях чистой монополии

78. История развития компьютеров (Silicon Valley, its history & the best companies)

79. Анализ ЮКОСа. Деятельность, стратегии развития, история

80. История развития музыкальной культуры Хакасии (ее взаимодействие и взаимообогащение с русской музыкальной культурой)

Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Альд Пий Мануций (история развития полиграфии)

82. "История одного города" - сатира на прошлое России или предостережение о будущих опасностях общественного развития

83. История развития музыкальных вкусов молодежи 60-70г.

84. История развития Лесотехнической академии СПб в 19 веке

85. Становление и развитие системы управления Военно-Морским флотом в Петровский период Российской истории

86. История Казани. Развитие города в период дворянской Империи (XVIII в.)
87. Монополия на водку в России
88. История развития корпорации Microsoft

89. Процессор AMD. История развития

90. История развития устройств ввода ЭВМ

91. История развития акушерства

92. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития

93. История развития полицейских органов в России с древнейших времен и до наших дней

94. История развития прокуратуры Украины

95. Из истории развития педагогической мысли в России и западных странах во второй половине XIX века

96. История развития системы среднего проффесионального образования на примере техникума

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. История развития науки о резании древесины

98. История развития строительства автомобильных дорог, начиная с 18 в.

99. История и развитие радиотехники


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.