Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Основні поняття і положення теорії надійності

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат на тему: Основні поняття і положення теорії надійності Зміст 1. Об'єкти, що розглядаються в теорії надійності 2. Основні поняття і визначення, прийняті в теорії надійності 3.Фізичні основи надійності 3.1 Зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на надійність техніки 3.2 Фізична природа виникнення відмов 3.3 Відмови вібраційного походження і інші чинники, що впливають на надійність машин Використана література 1. Об'єкти, що розглядаються в теорії надійності У даний час замість вузького поняття &quo ;виріб&quo ; як предмету, виготовленого на підприємстві, в теорії надійності використовують більш узагальнююче поняття &quo ;об'єкт&quo ;. Під об'єктом розуміється предмет певного цільового призначення, що розглядається в періоди проектування виробництва, експлуатації, досліджень і випробувань на надійність. Об'єктами можуть бути вироби, системи і їх елементи, в частині споруди, установки, пристрої, машини, апарати, прилади і їх частини, агрегати і окремі деталі. Об'єкти підрозділяють на відновлювані і невідновлювані. Відновлювані об'єкти — відновлення їх працездатного полягання в тій, що розглядається ситуацій передбачено нормативно технічною і (або), конструкторською документацією. Невідновлювані об'єкти — відновлення їх працездатного полягаючи ні я не передбачено нормативно-технічною і конструкторською документацією. Серед машин (агрегатів, вузлів), експлуатованих в сільському господарстві, майже третя частина &quo ;нових&quo ;, тобто що не пройшли так званий знеособлений &quo ;капітальний ремонту&quo ; і більше двох третіх — минулі один або декілька таких ремонтів. З перекладом ремонтних підприємств на індустріальну основу (знеособлений ремонт) став можливим розподіл машин (агрегатів і вузлів) на дві категорії: первинного і вторинного виробництва. Машина (агрегат, вузол), що поступила на спеціалізоване ремонтне підприємство, практично як би перестає існувати, перетворюючись на висхідний матеріал для виготовлення &quo ;нової&quo ; машини (агрегату, вузла) вторинного виробництва, якій властивий новий рівень надійності. Замовник одержує від ремонтного підприємства не свої і навіть не інші відремонтовані машини (агрегати, вузли)&quo ; а машини (агрегати, вузли) знов створені. Таке &quo ;знищення&quo ; і &quo ;відродження&quo ; машин (агрегатів, вузлів) як первинного, так і вторинного виробництва може відбуватися і відбувається багато разів аж до їх морального зносу, Заміна унаслідок морального зносу стає доцільною, коли собівартість одиниці продукції, вироблюваною старою моделлю, виявиться вище собівартості тієї ж продукції, вироблюваною машиною (агрегатом, вузлом) нової моделі. Таким чином, при визначенні характеристик надійності ми матимемо дві основні групи об'єктів — первинного і вторинного виробництва. Розподіл на первинне і вторинне виробництво при визначенні характеристик надійності необхідний, оскільки їх кількісні характеристики різні для одних і тих же моделей машин (агрегатів, вузлів, деталей), експлуатованих в однакових умовах. 2. Основні поняття і визначення, прийняті в теорії надійності Не дивлячись на різноманітність об'єктів і умов їх роботи, формування показників надійності відбувається по загальних законах, підкоряється єдиній логіці зв'язків, розкриття яких є основою для оцінки, розрахунку і прогнозування надійності, а також для побудови раціональних систем виробництва, випробувань і експлуатації об'єктів Надійність — це складне поняття, об'єднуюче ряд властивостей об'єкту, пов'язаних з якістю виконання їм певних функцій протягом заданого часу.

В техніці надійність має цілком конкретне значення. Вона не тільки може бути точно визначена, але і розрахована, об'єктивно оцінена, зміряна і випробувана. Показник надійності – кількісна характеристика одного або декількох властивостей, що становлять надійність об'єкту. Справність — полягання об'єкту при якому він відповідає всім вимогам, встановленим нормативно-технічною і (або) конструкторською документацією. Несправність — полягання об'єкту, при якому він не відповідає хоча б одній з вимог нормативно-технічний і (або) конструкторської документації. Працездатність — полягання об'єкту, при якому значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам нормативно-технічної і (або) конструкторської документації. Непрацездатність – полягання об'єкту, при якому значення хоча б одного заданого параметра, що характеризує здатність виконувати задані функції, не відповідає вимогам нормативно-технічної і (або) конструкторської документації. Якість — сукупність властивостей об'єкту, що обумовлюють його придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення. Надійність є доданком якості і обумовлюється безвідмовністю, ремонтопридатністю, зберіганням і довговічністю. Вона визначається досконалістю конструкції і технологій виготовлення, багато в чому залежить від умов експлуатації і ремонту. Розглянемо такі поняття, як безвідмовність, ремонтопридатністю, зберіганням, довговічність і інші, від яких залежить надійність. Безвідмовність — властивість об'єкту безперервно зберігати працездатне полягання протягом деякого часу або деякого напрацювання. Збереженість – властивість об'єкту зберігати значення показників безвідмовності&quo ; довговічності і ремонтопридатністю протягом зберігання і (або) транспортування і після них. Довговічність — властивість об'єкту зберігати працездатне полягання до настання граничного полягання при встановленій системі технічного обслуговування і ремонту. Граничне полягання – полягання об'єкту, при якому його подальше вживання за призначенням неприпустимо або недоцільно, або відновлення його справного або працездатного полягання неможливе або недоцільне. Напрацювання — тривалість або об'єм роботи об'єкту. Гарантійне напрацювання — напрацювання об'єкту, до завершення якого виготівник гарантує і забезпечує виконання певних вимог до об'єкту за умови дотримання споживачем правил експлуатації, у тому числі правил зберігання і транспортування. Стік служби — календарна тривалість експлуатації об'єкту від її початку або відновлення після ремонту певного вигляду до переходу в граничне полягання. Гамма-процентний стік служби — календарна тривалість від початку експлуатації об'єкту, протягом якої він не досягає граничного полягання із заданою вірогідністю біля, вираженої у відсотках. Середній рядків служби — математичне очікування терміну служби. Надійність виробу визначається його безвідмовністю і довговічністю. Перше з них розглядають як самостійну безперервну роботу виробу без яких-небудь втручань для підтримки працездатності. Під довговічністю виробу, навпаки, слід розуміти роботу виробу за весь період його експлуатації, враховуючи, що тривала робота виробу неможлива без ремонтних і профілактичних заходів, поновлюючи працездатність втрачається в процесі експлуатації.

Знання понять, визначень і основних показників надійності дозволяє вибрати об'єктивні критерії для її оцінки. Поняття &quo ;відмова&quo ; є центральним в теорії надійності і безпосередньо пов'язано з поняттям &quo ;працездатність&quo ;. Ознаки (критерії) відмов встановлюються нормативно-технйческой документацією на даний об'єкт. Відмова машини (агрегату) може наступити унаслідок поломки, деформації, зносу деталей, порушення регулювань механізмів або систем, ослаблення кріплень, припинення подачі палива, мастила, зв'язаних, як правило, з неякісним і невчасним проведенням технічного обслуговування, З погляду теорії надійності термін &quo ;відмову&quo ; (дефект) дозволяє вичерпно класифікувати всі види несправностей. По характеру процесу відмови ділять на поступові і раптові. Поступова відмова характеризується поступовою зміною значень одного або декількох заданих параметрів об'єкту. Раптова відмова характеризується стрибкоподібною зміною значень одного або декількох заданих параметрів об'єкту. Незалежна відмова – це відмова, не обумовлена відмовою іншого об'єкту; залежна відмова об'єкту обумовлена відмовою іншого об'єкту. Конструкційні відмови виникають унаслідок помилок конструктора або недосконалості методів конструювання (недостатня міцність елементів конструкції, незахищеність найвідповідальніших частин механізмів від дії абразивів, волога, температури і т. д.). В цьому випадку при аналізі і розрахунку надійності слід враховувати, що недосконалість конструкції буде властива всім екземплярам даної моделі (серії) машини (агрегату, вузла, деталі). Виробничі відмови виникають в результаті недосконалості або порушення встановленого процесу виготовлення або ремонту об'єкту, що виконувався на ремонтному підприємстві. Якість деталей, вузлів, агрегатів в цілому не буває однаковим. Незначні зміни якості не позначаються скільки-небудь помітно на надійності об'єкту&quo ; При значних відхиленнях якості надійність одних об'єктів виявляється набагато нижче за надійність інших, що приводить до виробничих відмов, пов'язаних із зниженням надійності тільки біля частини об'єктів Експлуатаційні відмови виникають в результаті порушення правил експлуатації або впливу непередбачених правилами зовнішніх дій, що приводить до передчасних відмов, тобто прискорює передчасне старіння машини. Звичайно такі порушення торкаються лише частини експлуатованих машин. У сільськогосподарському виробництві залежно від вибору місця і методу усунення відмови машини або її елементу відмови ділять на експлуатаційні і ресурсні. Усунення ресурсних відмов пов'язано з трудомісткими розбірно-складальними, регулювальними, обкатувальними і іншими роботами, для виконання яких потрібне спеціальне устаткування і високої кваліфікації персонал (тобто виробничі умови ремонту об'єкту) і при цьому відновлюється міжремонтний ресурс і підвищуються інші показники надійності. Прикладом ресурсних відмов автомобілів і тракторів можна рахувати граничний знос ліжок блоку циліндрів, корінних і шатунних шийок колінчастого валу, граничний (знос кубел для підшипників коробки передач, заднього моста і ін.

Развивая логически основные положения теории Данилевского, мы должны были бы признать в культурно-исторических типах своего рода изначальные и самобытные единицы, резко одни от других отграниченные и одна в другую не переходящие, не соединимые между собою и вместе с тем неразделимые целые, подобные схоластическим сущностям или биологическим видам по старому на них взгляду. Такими именно типами рисуются в этой теории романо-германский и греко-славянский исторические миры Европы. Несомненно, между этими мирами история выработала существенные черты различия, но оба они на самом деле являются лишь неодинаково видоизмененными продолжениями одного греко-римского исторического мира, да и черты различия все более и более сглаживаются между ними: так, воды одной и той же. реки, встречая на пути своего течения остров, временно См. выше, стр. 27-29. разделяются на два рукава и опять сливаются в одном русле, миновав разделившую их преграду. Взаимодействие между отдельными народами, поставленными в удобные для того условия, совершает выработку некоторой более универсальной цивилизации, а народы, позднее выступающие на историческое поприще, попадают под влияние более старых наций и часто, приходя к ним на смену, по-своему продолжают начатое ими дело, в чем и заключается так называемая историческая преемственность

1. Основные положения теории государства и права

2. Основные принципы международного публичного права

3. Идеи правого государства и его основные признаки

4. Основные этапы развития предпринимательского права в России

5. Основные кодификации буржуазного гражданского права

6. Основные понятия и принципы права
7. Основные положения теории поведения потребителя
8. Основные положения теории чрезвычайных ситуаций

9. Структура, основні поняття і закони екології

10. Основні теоретичні аспекти торгового права

11. Основные признаки и принципы права

12. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

13. Основные положения теории переходных процессов в электрических цепях

14. Основні теорії мотивації. Картини людини в теоріях мотивації

15. Основные положения теории переходных процессов

16. Поняття екологічного права

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

17. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини

18. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

19. Основные средства, их классификация, оценка, учет и выбытие основных средств. Документация ее роль и значение в бухучете (Контрольная)

20. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения

21. Общие положения теории относительности

22. Экономика предприятия /или фирмы/ Case Study-реальные примеры из жизни, иллюстрирующие отдельные положения теории
23. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації
24. Современные теории феминизма: макросоциологические и микросоциологические теории гендера

25. Основные теории происхождения государства и права

26. Основные теории правопонимания. Основные причины и закономерности появления права. Понятие социального регулирования

27. Характеристика основных теорий происхождения государства и права

28. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

29. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

30. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

31. Основные права и свободы Российских граждан

32. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

34. Шпаргалка по общей теории права

35. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

36. Договорная теория возникновения государства и права

37. Теория государства и права

38. Теория государства и права
39. Теория государства и права (Шпаргалка)
40. Теория Государства и Права как юридическая наука

41. Шпаргалка по теории государства и права

42. Теория государства и права. Правовой статус личности

43. Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

44. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

45. Теория государства и права (в таблицах)

46. Теория государства и права

47. Теория государства и права (шпаргалки)

48. Основные теории мотивации

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Изучение основных правил работы с радиоизмерительными приборами (№23)

50. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

51. Экономическая теория прав собственности и трансакционные издержки

52. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

53. Теория Родиона Раскольникова: "твари дрожащие" и "право имеющие"

54. Основные положения теплофизической теории криогенной терапии
55. Учебник по международному частному праву
56. Основные положения прочностной теории напряженного состояния

57. Основы теории государства и права

58. Возможна ли интегральная теория права?

59. Основные принципы международного права

60. Теория государства и права (2)

61. Билеты по теории государства и права

62. Имплементация норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и судебной практики

63. Злоупотребление правом: теория проблемы с точки зрения применения статьи 10 гражданского кодекса РФ в арбитражном процессе

64. Основные положения гражданского права Российской Федерации

Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки

65. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация

66. Методология теории государства и права

67. Основные положения о праве

68. Основные права человека

69. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

70. Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в судах России
71. Социализация. Основные этапы. Теории социализации
72. Основные типы научных и богословских теорий происхождения религий

73. Билеты по теории гос-ва и права

74. Методология теории государства и права

75. Основные системы буржуазного права: англосаксонская и континентальная

76. Теория государства и права

77. Теория государства и права

78. Теория государства и права (Контрольная)

79. Теория права

80. Основные правила игры в пул

Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры

81. Физическое совершенство как основное понятие теории физической культуры

82. Основные этапы развития трудовой теории стоимости (А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс)

83. Основные понятия и категории экономической теории, их место в системе производственных отношений

84. Учебник по международному частному праву

85. Основные принципы денежной теории Милтона Фридмена

86. Проблемы теории права
87. Современные теории происхождения права
88. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ.

89. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

90. Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

91. Основные методологические проблемы теории и практики прикладной металогении

92. Теория Государства и права

93. Теория государства и права

94. Теория становления государства и права

95. Основные представления о специальной и общей теории относительности

96. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши
Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Основные понятия теории вероятностей, позволяющие задать времена поступления заявок и времен их обслуживания. Понятие потока событий. Типы потоков. Примеры

98. "Обычай" и "обычное" как категории гражданского права: отдельные вопросы теории и практики

99. Основные теории местного самоуправления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.