Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Українська школа бухгалтерського обліку

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Контрольная работа по дисципліни: &quo ;Історія бухгалтерського обліку&quo ; Зміст контрольної роботи1. Зародження української держави і обліку на її території 2. Українська школа бухгалтерського обліку Список використаної літератури 1. Зародження української держави і обліку на її територіїТериторію України у дослав`янський період населяли різні народи і племена. Найвідомішою і найдавнішою визнається трипільська культура, яка існувала в період з 2500 р. до 2000 р. до н. е. Починаючи з VIII ст. до н.е. на території Чорноморського узбережжя сучасної України почали створюватися грецькі поселення. Греки вели торгівлю з народами, що тут проживали, заснували ряд міст-колоній. Облік у грецьких колоніях був організований за тими ж принципами, що і в самій Греції. Відомо, що в V-VII ст. н. е., за часів життя наших пращурів, зокрема, таких слов'янських племен як анти, на території України в обігу з'явились іранські монети. У VII-IX століттях утворився союз племен під назвою &quo ;Руська земля&quo ; з центром у м. Київ. Систематизація облікової літератури та інших джерел дозволили розглянути історичний розвиток України та визначити в ньому етапи виникнення облікової культури, які будуть розглянуті нижче. Зародження обліку в період княжої і литовсько-польської доби. Київська Україна-Русь, як держава, виникла в IX столітті, у 882 р. На території цієї держави близько півтора століття використовувались примітивні прийоми обліку, пов'язані зі збором данини та обліком торгових оборотів. У період, коли київські князі тільки завойовували та об`єднували слов`янські племена, населення відбувало так зване &quo ;полюддя&quo ; - данину шкірами, воском, медом. Пізніше все населення було зобов`язане сплачувати данину від &quo ;диму&quo ;, тобто землі, на якій проживали (&quo ;двору&quo ;), або &quo ;рала&quo ; - від землі, яку обробляли. Встановлювались і окремі спеціальні податки, такі як &quo ;ловчий&quo ; (утримання княжого двору під час полювання), повіз від перевезень, мито від торгів у місті тощо. Недоторканість приватної земельної власності закріпив збірник законів України-Русі &quo ;Руська правда&quo ; Я. Мудрого (середина XI ст). Власність князя і держави ототожнювались, розмір данини та податків не регламентувались, тобто все було в руках князя. Таке юридично закріплене господарювання певним чином впливало на формування обліку в майбутньому, адже діяв принцип: держава є власником всього (або майже всього) майна, яке знаходилось в країні, що і зумовило необхідність створення єдиного органу, який би регламентував порядок ведення облікових записів, підпорядкувавши їх вертикальним правовим відносинам. Народ віддавав все державі в особі князя. Тому найвищу урядову посаду при княжому дворі займав дворецький. Основним його завданням був догляд за княжим двором і всім княжим майном. Ведення обліку в ті часи, в тому числі і облікової роботи, знаходилось безпосередньо в підпорядкуванні печатника. Він був начальником княжої канцелярії (канцелярем) та укладав княжі грамоти, мав на збереженні княжу печатку. Поштовхом у розвитку культури, освіти і облікової науки в Київській державі стало християнство: створювались школи, видавались книги, розвивалась наука, зокрема, математика - як основа обліку.

Так, ідеї української бухгалтерії зародились в монастирях під впливом візантійської наукової думки. Відповідна підготовка людей, які займались обліком та іншою писарською роботою, здійснювалась в монастирях Київської Русі, а пізніше і Галицько-Волинського князівства. Там була сконцентрована вся наукова думка, відкривались школи, де учні мали змогу навчатись веденню обліку і записів. Облік в монастирях був організований за принципом камеральної форми. Об`єктами обліку була готівка, доходи, видатки, а також дебіторська і кредиторська заборгованість. Суми дебіторської заборгованості клієнтів відображались по дебету, а по кредиту - їх внески. В окремих касових журналах реєструвались прибуткові та видаткові операції. Але облік не був систематичним. У цей період в Україні переважала проста бухгалтерія, хоча вже почали з`являтись паростки застосування подвійного запису. В обліку тих часів застосовувався такий принцип: за кожен майновий об'єкт повинна відповідати певна особа або група осіб. Комірниками при княжому дворі були стольник і ключник. Перший займався наглядом за княжим столом, контролював зберігання, оприбуткування та видачу харчів, другий зберігав ключі від комор і магазинів. Комірники несли матеріальну і кримінальну відповідальність за збереження довірених їм цінностей. Винних били, &quo ;карали на горло&quo ;, садили на &quo ;дибу&quo ; за кожну виявлену недостачу. Пропонувалося навіть, щоб у приміщенні складів до стін прибивати шкіру покараних за значну недостачу комірників як попередження для новоприйнятих. У монастирях був свій порядок розподілу облікових обов`язків: управителем був келійник, йому підпорядковувались казначей і старці. Казначей відповідав за зберігання грошей, вів їх облік. Старці несли адміністративну та матеріальну відповідальність за ведення разових робіт і виданих їм під звіт матеріальних цінностей. В деяких монастирях були ще й прикажчики, які виконували обов`язки комірників, а також будівничі, на яких покладались функції ревізорів. Роль матеріально відповідальних осіб виконували виборні цілувальники. У Статутній грамоті часів І. Мазепи є досить цікавий матеріал про особливості обліку при будівництві Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерського монастиря: інвентаризація і утримання недостач з попереднього будівничого; солідарна матеріальна відповідальність за всі матеріальні цінності разом з казначеєм; казначей зберігав ключі від комор, а будівничий опечатував комори; грошові надходження обліковувались в спеціальній книзі, яку вели казначей та будівничий, при цьому зазначалась кожна стаття, вказувалась дата і джерело надходження; аналогічна книга відкривалась для видачі і виплати грошових коштів; облік борошна, одягу та іншого інвентаря вівся в двох окремих книгах, в одній по надходженню, в другій - по витрачанню. Висока відповідальність при княжому дворі та в монастирському господарстві призвела до створення певної техніки ведення обліку, яка поділяла облікові регістри, призначені для відображення в них надходження і відпуску грошових та матеріальних цінностей, послідовного проведення інвентаризації'.

Свої корективи в економічні відносини того часу, і, відповідно, в облік вніс період татаро-монгольської навали, який призвів до занепаду Київської держави і перенесення центру східнослов'янської культури до Галицько-Волинського князівства. Татари нав'язали свої облікові правила, докорінно змінили податкову політику, запровадили подушне оподаткування. У 1257 р. китайські чиновники-баскаки провели перепис населення, під яким розуміли не статистичний облік населення, а бухгалтерську інвентаризацію людей, покладену в систему подушного оподаткування. В цей період в державі формувався принцип: кожна людина - об'єкт обліку, вона є підзвітною владі. В умовах України-Русі подушний податок довго не протримався і був замінений &quo ;сохою&quo ;. Нова система оподаткування була заснована на принципі кругової поруки: платіж був громадським, а недоїмка будь-кого з членів громади погашалась іншими членами. Важливими центрами торгівлі на той час були міста Київ, Львів, Кам'янець-Подільський, Луцьк. В створюваних купецьких куріях запроваджувалась оригінальна система обліку касових операцій. Вже в той час касову книгу складали з двох половин: у першій відображали надходження, а в другій - витрачання грошей. Надходження мало такі реквізити: дату, суму прописом і цифрами, від кого надійшли гроші, підставу платежу. Видаткова частина містила: дату, посилання на розпорядчий документ, відомості про одержувача грошей, суму прописом і цифрами, цільове призначення платежу, спосіб оплати. Книги на надходження або витрачання коштів з каси велися в двох примірниках, один з яких знаходився у купця або касира, другий - в особи, яка вела облік. Вільного місця між записами залишати не дозволялось. Особа, яка вела облік грошей в касовій книзі, повинна була складати присягу. Для виправлення запису слід було мати спеціальну постанову. При перерахунку грошей різницю записували на витрачання або надходження, неправильний запис закреслювати не дозволялось, його підкреслювали і над ним писали правильний. Виправлення в книгах мав виконувати лише один спеціальний нотаріус. Необхідно зазначити, що комерційний облік купців, який поєднував облікову реєстрацію господарських явищ з сімейними розповідями, даними про війни та епідемії, був значно відсталішим від обліку, який вели при князівському дворі, в поміщицькому і монастирському господарствах. В кінці XIV ст. торговельні міста, зокрема, Львів, отримали значні пільги від польського короля. Король Казимир у 1460 р. надав львівським купцям пільги по сплаті мита на території Польського королівства, а Львову - виняткове право оптової торгівлі та дорожнього примусу. Всіх купців, шлях яких проходив через Львів, &quo ;складське&quo ; право зобов`язувало протягом двох тижнів торгувати в місті своїми товарами, за винятком солі. Міське населення у той же час сплачувало податок із всього майна - як рухомого, так і нерухомого - в розмірі 4% від його вартості. Оподатковувалися копальні, млини, корчми. В середині XV ст. був введений непрямий податок - акциз, яким оподатковувались тільки алкогольні напої. Складна податкова система того часу, торгівля, банки, ремесла - все це вимагало подальшого розвитку та удосконалення рахунковедення, яке в ті часи було повністю зорієнтоване на Західну Європу.

Кивська школа 20 ма 16 тисяч книжок у свой бблотец. З них укранською лише 480. У школ 116  6136 книжок, з них укранською мовою 197[435]. У школ 178  323 книжки, з них украномовних 14. У школ 118 жодно украномовно. Школа 47 ма лише одну книжку В. Сосюри, та й та в переклад московською мовою[436]. Це в столиц. Жодна людина, жодна установа в СРСР не ма права сама видати жодно книжки, навть дозволено цензурою. Кервництво всм книговиданням зосереджено в Москв, вона визнача що, скльки, де видавати[437]. Зрозумло, чому Харквський унверситет не видав 1965 року жодного пдручника укранською мовою, а Кивський педагогчний нститут видав 205 московською  31 укранською. З усх пдручникв для технкумв СРСР видано: у РРФСР 94,5%, а в УРСР 2,9%, та й т московською мовою[438]. В УРСР  5500 шкл з московською мовою навчання. В середнх школах з укранською мовою навчання на цю мову й лтературу видлено 2046 годин, а на московську 1365[439]. Московська мова  обовязковою в УС¶Х школах Украни, а укранська не обовязкова в жоднй москвомовнй

1. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

2. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

3. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

4. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

5. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

6. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
7. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
8. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

9. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

12. Основи бухгалтерського обліку

13. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

14. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

15. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

16. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением

17. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

18. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

19. Організація бухгалтерського обліку

20. Організація обліку власного капіталу підприємства України

21. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

22. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку
23. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)
24. Постмодернізм та українська історична наука

25. Культура початку ХХ ст Українська музика

26. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

27. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

28. Основи побудови обліку праці та її оплати

29. Українська та зарубіжна культура

30. «Українська демонологія та її персонажі»

31. Діюча практика обліку операцій з векселями

32. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения

33. Бухгалтерський облік

34. Бухгалтерський облік

35. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

36. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

37. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

38. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку
39. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
40. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

41. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

42. Організація обліку в магазині "Світанок"

43. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

44. Організація обліку запасів на підприємствах

45. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

46. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

47. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

48. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

49. Організація складського обліку запасів в установах

50. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

51. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

52. Організація управлінського обліку на підприємстві

53. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

54. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)
55. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат
56. Теоретичні основи обліку та аудиту

57. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

58. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

59. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

60. Українська мова у медіапросторі

61. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

62. Українська мова серед інших слов’янських мов

63. Українська спеціальна лексика

64. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

65. Автоматизована система обліку праці та зарплати

66. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

67. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

68. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

69. Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

70. Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот
71. Українська культура першої половини ХІХ століття
72. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

73. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

74. Українська республіка в часи Центральної Ради

75. Українська національна кухня

76. Українська культура XIX-XX ст.

77. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

78. Українська культура: становлення та розвиток

79. Українська література 19 століття

80. Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

81. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

82. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

83. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

84. Українська народна пісенність

85. Підготовка до ЗНО - українська мова

86. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай
87. Українська національна ідея
88. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

89. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

90. Організація обліку грошових коштів в касі

91. Українська писанка

92. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

93. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

94. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

95. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

96. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь

97. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

98. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

99. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.