Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Физкультура и Спорт Физкультура и Спорт

Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Контрольна робота З дисципліни: Легка атлетика з методикою викладання тема: Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток 2010 План 1. Основні поняття розвитку рухових здібностей школярів 2. Силові здібності та їх розвиток 3. Вікові, статеві та індивідуальні особливості розвитку силових та швидкісно-силових здібностей 4. Розвиток силових здібностей 4.1 Особливості методики розвитку сили та швидкісно-силових якостей у молодшому шкільному віці 4.2 Навантаження, пов'язані з використанням стрибкових вправ на заняттях учнів молодшого віку 4.3 Розвиток сили і швидкісно-силових якостей в учнів середніх класів 4.4 Засоби для розвитку швидкісно-силових якостей і сили для школярів 12—14 років 4.5 Розвиток сили і швидкісно-силових якостей у старшокласників 1. Основні поняття розвитку рухових здібностей школярів Однією з основних задач, які вирішуються в процесі фізичного виховання, є оптимізація фізичного розвитку людини в напрямку всебічного розвитку властивих їй якостей, удосконалення рухових здібностей, зміцнення та багатолітньої охорони здоров'я. Теорія та методика фізичної культури трактує фізичні якості як вроджені (генетично успадковані) морфофункціональні якості, завдяки яким можлива фізична активність людини, яка одержує своє повне виявлення в цілеспрямованій руховій діяльності. Фізичні якості людини створюють якісну основу фізичних (рухових) властивостей, які характеризують якісну своєрідність, фізичні здібності, як рухові здібності, являють свого роду комплексні утворення, ґрунт яких створюють фізичні якості, а форму проявлення — рухові вміння та навички. Серед фізичних якостей та вихідних з них здібностей людини виділяють силові здібності, швидкісні (моторна оперативність), рухова витривалість та координаційні здібності. Відносять до фізичних якостей і гнучкість, але її слід розглядати як «анатомічну» категорію, а саме як фізичну властивість рухового апарату, що не зменшує ролі гнучкості як умови повноцінного проявлення рухових здібностей. Під розвитком рухових здібностей розуміється єдність спадкової та педагогічної спрямовуючої зміни функціональних можливостей органів і структур організму. Завдання з оптимізації індивідуального фізичного розвитку вирішуються на протязі всього багатолітнього процесу фізичного виховання. Конкретний зміст їх на різних етапах вікового розвитку не залишається незмінним. Постійно змінюючи один одного, періоди вікового розвитку людини — ранній дитячий, дитячий, підлітковий, зрілість та старість — розрізнюють поряд з іншими особливостями, неоднаковими можливостями та тенденціями фізичного розвитку. В фізичному вихованні завдання з оптимізації і фізичного розвитку вихованців слід ставити та вирішувати стосовно з особливостями етапів вікового розвитку. В ранньому дитинстві, дитячому, підлітковому та юнацькому віці, коли організм людини особливо гнучкий та сприйнятливий до розвиваючих впливів, мають місце можливості щодо реалізації завдань на забезпечення направленого високодинамічного розвитку фізичних якостей та здібностей. 2. Силові здібності та їх розвиток Під силою людини слід розуміти здібність переборювати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м'язових зусиль (В.М

. Зациорский, 1966). Силові здібності, які безпосередньо проявляються у величині робочого зусилля, забезпечуються цілісною реакцією організму, яка пов'язана з мобілізацією психічних якостей, функцій моторної, м'язової, вегетативних, гормональних та інших його систем. Сила скорочень скелетних м'язів пов'язується з такими факторами: фізіологічний поперечних м'язів, співвідношення червоних та білих волокон, кількість включених в роботу рухових одиниць, синхронизація діяльності м'язів-синергистів, своєчасного включення м'язів-антагоністів. Енергетичне забезпечення короткочасних зусиль великої потужності здійснюється в основному шляхом алактатного анаеробного процесу. Можливість швидкої мобілізації хімічної енергії, що міститься у м'язах, багатих на енергію фосфорних з'єднань, та перетворення її в енергію механічну можливо при високій активності ферментних систем, які виступають, зокрема, як каталізатори в процесі утворення АТФ і АДФ та визначають потенціал м'язів у поповненні АТФ. При довготривалих або багаторазових (повторних) зусиллях силові можливості спортсмена серед інших факторів і від кількості енергоматеріалів, які знаходяться у м'язах. Силові здібності виявляються м'язовими напруженнями в динамічному та статичному режимах роботи. Динамічний режим має три форми: переборюючий (міометричний), уступаючий (пліометричний) та змішаний (реверсивний). Переборююча форма динамічного режиму характеризується зменшенням довжини м'язів, що скорочуються під час виконання роботи по переміщенню тіла та його частини, а також по переміщенню зовнішніх об'єктів. Уступаюча форма динамічного режиму характеризується подовженням м'язів, не дивлячись на розвиток напруження до скорочення. Змішана форма динамічного режиму характеризується переходом від уступаючої форми до переборюючої та зв'язаною з цим зміною напрямку руху. Статичний режим (удержуючий) характеризується повною відповідальністю величини, обтяження м'язовому напруженню (ізометричний режим). М'язи розвивають напруження, не змінюючи своєї довжини. Виходячи з характеру проявлення зусилля та режиму роботи м'язів, виділяють такі, найбільш типові для умов спортивної діяльності форми (види) силових здібностей: власно-силові, швидкісно-силові та силова витривалість. Характеристика видів силових здібностей Власно-силові здібності (максимальна сила) визначають найвищі можливості, які може проявити людина при максимальному вільному м'язовому напруженні. Цей вид силових здібностей характеризується тим, що активізація м'язового напруження стимулюється зовнішнім обтяженням (опором). Власно-силові здібності в найбільшій мірі виявляються при функціонуванні м'язів у статичному режимі, а також з відносно повільним скороченням м'язів, які переборюють біляобсяжне обтяження, а також у випадку м'язових напружень міометричного типу при уступаючій роботі м'язів. Швидкісно-силові здібності визначають можливості швидкого розвитку м'язових напружень для виконання руху з великою швидкістю (швидке переміщення в просторі тіла, його частини або яких-небудь предметів). Максимальним вираженням даних здібностей є так звана вибухова сила, під якою розуміємо розвиток напружень, близьких до максимальних в мінімально короткий час, що характерно для більшості легкоатлетичних вправ, відштовхування при бігу, стрибках, виконання метання важких легкоатлетичних снарядів.

Другим вираженням швидкісних здібностей є швидкісна сила, яка виявляється в умовах швидкісних рухів проти відносно невеликого зовнішнього опору. Як показник вибухової сили використовується градієнт сили, тобто швидкість її зростання, яка визначається як відношення максимально проявляючої сили до часу її досягнення (абсолютний градієнт) або половина максимальної сили, або якої-небудь її частини (відносний градієнт). Серед координаційних факторів важливу роль у виявленні вибухової сили грає характер імпульсації мотонейронів активних м'язів; частотність їх імпульсації на початку розряду та синхронізації, імпульсації різних мотонейронів. Чим вища частота імпульсації, тим швидше зростає м'язова сила. В виявленні вибухової сили дуже велику роль грають скорочуючі властивості м'язів, які у значній мірі залежать від їх композиції, тобто співвідношення швидких та повільних волокон. У спортсменів швидкісно-силових видів швидкі волокна складають основну масу м'язів. Енергетичне забезпечення вибухових зусиль характеризується високою потужністю метаболічних процесів, тобто швидкості визволення енергії і поновлення балансу АТФ переважно анаеробним шляхом (фосфокреатинкіназна реакція). Вибухова сила визначає швидкість руху при м'язових напруженнях понад 70 % від силового потенціалу м'язів. У діапазоні від 15—20 до 70% від силового потенціалу м'язів швидкість руху визначається в основному швидкісною силою. Характерною особливістю виявлення швидкісно-силових здібностей є балістичний режим роботи м'язів, при якому свого максимуму м'язове напруження досягає на початку та в середині робочої амплітуди, а потім починає зменшуватися. Вибуховий балістичний тип м'язового напруження характерний для рухів, у яких найбільші зусилля докладаються до відносно невеликих обтяжень. Вибуховий реактивно-балістичний тип м'язового напруження має ті ж особливості, що і вибуховий балістичний, за винятком режиму роботи м'язів. Тут чітко виявляється фаза попереднього різкого розтягування м'язів, після якого вони одразу переходять до переборюючого режиму роботи. Саме такий тип м'язового напруження є характерним для багатьох легкоатлетичних вправ. Робочий ефект при вибуховому реактивно-балістичному типі м'язового напруження визначається здібністю м'язів до швидкого переключення від уступаючої форми скорочень до переборюючої з використанням пружного потенціалу розтягування для підвищення потужності їх подальшого скорочення. Ця специфічна властивість м'язів називається реактивною здібністю м 'язів. Поряд з підвищенням ефективності рухів, що виконуються з максимальною потужністю, пружні властивості м'язів сприяють підвищенню економічності менш інтенсивних рухів (в бігові на довгі та на довгі дистанції). Силова витривалість — здібність протистояти стомленню, яке викликане відносно довготривалими (безперервними або повторюючими) м'язовими напруженнями. В залежності від зусиль, режиму роботи м'язів, величини зусиль, кількості включених при виконанні вправ м'язів можна за руховою структурою вправ виділити різні види силової витривалості: витривалість при великих м'язових напруженнях, пізня статична витримка, локальна м'язова витримка (ЛМВ), що притаманна циклічним локомоціям.

Вони становлять великий революцйний потенцял, який чека вдповдного часу  широкого розгорнення революцйно-повстанських дй, щоб активно в них включитися. Пдсумовування вислдв доцьогочасно революцйно боротьби нацоналстично епохи не входять в тематику цих викладв. Тут згадамо коротко тльки два основн моменти. Поперше, сьогодн де й визвольна концепця укранського революцйного нацоналзму поширен  закорнен не тльки на всх землях Украни, але й по цлому СССР, де живуть укранц й нш народи, що борються за сво визволення вд московського поневолення. ОУН стала не тльки загально вдомою, але визнаною, впливовою  передовою силою проти-большевицько визвольно революц, на яку орнтуються народн маси. Поскльки доцьогочасна боротьба, окуплена дуже великими жертвами органзованих  добре пдготованих кадрв ОУН та  прихильникв, то у вислд ц боротьби розширилася далеко поза попередн меж база нацонального визвольного руху  зрс придатний до моблзац революцйний потенцял

1. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

2. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів

3. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

4. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

5. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

6. Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області
7. Особливості розвитку культури Київської Русі
8. Особливості розвитку романської архітектури західнослов’янських країн

9. Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах

10. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

11. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

12. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

13. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

14. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

15. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

16. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Розвиток творчих здібностей

18. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

19. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

20. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

21. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

22. Методика розвитку швидкісних здібностей у школярів
23. Авиационные силовые установки
24. Электротехнические материалы, применяемые в силовых трансформаторах

25. Расчет силового трансформатора

26. Кинематический и силовой расчёт механизма. Определение осевого момента инерции маховика. Проектирование профиля кулачкового механизма. Проектирование зубчатого зацепления. Проектирование планетарного механизма

27. Силовой трансформатор для источника питания

28. Скоростно-силовая подготовка

29. Проектирование силовой части

30. Ремонт и наладка силового электрооборудования токарно-винторезного станка 163 модели

31. Силовой двухобмоточный трансформатор

32. Развитие силовых возможностей человека

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

33. Воспитание силовых способностей в становой тяге у юношей 15-16 лет (на примере силового троеборья)

34. Тренировка в силовом троеборье

35. Повышение скоростно-силовых возможностей велосипедистов-шоссейников с помощью нового комплексного биостимулятора

36. Воспитание силовых способностей в становой тяге у юношей 15-16 лет (на примере силового троеборья)

37. Выявление эффективности методик технической и скоростно-силовой подготовки бойцов рукопашников младшего и среднего школьного возраста

38. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)
39. Силовые поля или потенциалы?
40. Гены-маркеры предрасположенности к скоростно-силовым видам спорта

41. Теорії виникнення і розвитку біосфери Землі

42. Работа пресс-службы в силовых структурах (на примере УВД г. Красноярска)

43. Гуманістичні теорії розвитку культури Е. Фромма і А. Маслоу

44. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

45. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

46. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

47. Содержание и методика самостоятельных занятий силовой направленности со школьниками старших классов

48. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Атомно-силовая микроскопия

50. Силовой расчёт рычажного механизма

51. Кинематический и силовой анализ механизмов иглы и нитепритягивателя универсальной швейной машины

52. Комунікативні здібності

53. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

54. Религиозные организации и силовые структуры: совместное воспитание патриотизма
55. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості
56. Разработка технологии технического обслуживания и ремонта силовых агрегатов, трансмиссии и ходовой части автомобиля

57. Измерение электрических величин при исследовании однофазного двухобмоточного силового трансформатора

58. Проектирование схемы электроснабжения и плана силовой сети цеха

59. Ремонт силовых трансформаторов

60. Силовое оборудование сарая для досушивания сена

61. Силовое электрооборудование свинарника для холостых и супоросных маток на 300 мест

62. Силовые конденсаторы

63. Тепловой расчет силового трансформатора

64. Технологія намотування гвинтових обмоток силових трансформаторів

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

65. Воспитание силовых способностей в становой тяге у юношей 15-16 лет (на примере силового троеборья)

66. Методика виконання силових вправ, тренування гнучкості

67. Развитие силовых качеств у юных футболистов 15-16 лет методом круговой тренеровки

68. Развитие скоростно-силовых качеств спортсменов

69. Силовая подготовка борца

70. Спортивні здібності
71. Особенности развития скоростно-силовых качеств юных футболистов 10-18 лет
72. Физиологическое обоснование модельной программы тренировки специальных силовых качеств лыжников–гонщиков высокой квалификации

73. Розвиток теорії непрямого оподаткування

74. Історичні віхи у розвитку макроекономічної теорії

75. Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ "Правексбанк"

76. Теории и гипотезы о Луне

77. Происхождение человека. Эволюция человека. Теории и гипотезы

78. Теории зарождения жизни на Земле

79. Теория Дарвина

80. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел

81. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

82. Налоги: типы, эволюция. Теория налогообложения

83. Иск в гражданском процессе: теория и практика

84. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

85. Теория элит В.Парето

86. Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения
87. Лекции (часть) по теории государства и права
88. Теория разделения властей

89. Договорная теория возникновения государства и права

90. Теория государства и права

91. Теория государства и права

92. Теория государства и права (Шпаргалка)

93. Теория Государства и Права как юридическая наука

94. Теория юридических фактов

95. Шпаргалка по теории государства и права

96. Теория государства и права. Правовой статус личности

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

97. Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

98. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

99. Теория государства и права (в таблицах)

100. Теория государства и права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.