Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

"Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

«Золотий вік» російської літератури. Романтизм, реалізм Зміст Вступ 1. Романтизм як відображення російської національної самосвідомості 2. Реалістичний підхід до проблеми історичного вибору Росії Висновок Список використаної літератури Вступ Для розуміння особливостей російської культури XIX ст. істотне значення має знання характеру політики, економіки та права Російської Імперії. У результаті петровських реформ у Росії відбулося затвердження абсолютної монархії і законодавче оформлення бюрократії, що особливо яскраво проявилося в «золотий вік» Катерини II. Початок XIX ст. ознаменувалося міністерської реформою Олександра I, який на практиці проводив лінію на зміцнення феодально-абсолютистського порядку, враховуючи новий «дух часу», в першу чергу вплив Великої французької революції 1789 р. на уми, на російську культуру. Одним з архетипів цієї культури є любов до свободи, оспівана російською поезією, починаючи з Пушкіна і закінчуючи Цвєтаєвої. Установа міністерств знаменувало собою подальшу бюрократизацію управління та вдосконалення центрального апарату Російської імперії. Одним з елементів модернізації та європеїзації російської державної машини є започаткування Державної ради, функція якого полягала в централізації законодавчого справи та забезпеченні однаковості юридичних норм. Міністерська реформа та освіта Державної ради завершили реорганізацію органів центрального управління, що проіснували до 1917 р. Після скасування кріпосного права в 1861 р. Росія міцно вступила на шлях капіталістичного розвитку. Актуальність даної теми визначається колосальним впливом, що мають цим періодом російської культури, як на сучасну культуру Росії, так і на культуру західних країн. Метою цієї роботи є дослідження основних особливостей російської культури 19 століття. У зв'язку з поставленою метою можна формулювати такі завдання дослідження: • розглянути особливості становлення російської культури в 19 ст.; • через великого матеріалу, розглянути лише творчість найбільших російських письменників, їх погляд на історичний вибір Росії і проблему людини. Реферат складається з 5 розділів. У першому сформульовані мета і завдання дослідження, у другому описуються особливості становлення російської національної ідеї, в третьому дається огляд творчості Л.М. Толстого і Ф.М. Достоєвського, в четвертому зроблені основні висновки за змістом роботи, у п'ятому вказані першоджерела за темою роботи. 1. Романтизм як відображення російської національної самосвідомості Значимість XIX століття для розвитку російської культури обумовлена процесами, які зумовлюють характер умонастрої Росії і його основних протиріч. До таких процесів слід віднести становлення російської національної самосвідомості, складання нації, відображення цих процесів і громадської думки XIX століття. Якщо для Західної Європи XIX століття - століття розвитку капіталістичного суспільства, повного краху абсолютистських монархій, знищення станового поділу суспільства, то для Росії це час створення умов для знищення феодальних відносин. В.Г. Бєлінський бачить у Росії країну, «де люди торгують людьми, не маючи й того виправдання, яким користуються американські плантатори, стверджував, що негр - не людина .

де люди самі себе називають не іменами, а кличками: Ванько, Стешко, Палажка; . де . немає не тільки ніяких гарантій для особистості, честі і власності, але немає навіть і поліцейського порядку, а є тільки величезні корпорації різних службових злодіїв і грабіжників. &quo ;Громадська страту країни, розвивається в умовах деспотизму і всевладдя держави, станового поділу суспільства, абсолютного безправ'я населення , існування кріпосного права. Російська національна самосвідомість виковується з протиріччя &quo ;між ідеєю імперії, могутньої держави військово-поліцейського типу, і релігійно-месіанської ідеєю царства, яке йшло в підземний шар, шар народний&quo ;. Для російської духовності характерно розуміння державності не етнічне, геополітичне, географічне, тобто держава - це не влада, яка поширюється на певну територію, що має чітко окреслені межі, державність для російської духовності - явище релігійне, в народній лексиці одержало назву Свята Русь, за цим поняттям &quo ;коштує аж ніяк не, висловлюючись по-нинішньому, національна ідея, не географічне і не етнічне поняття. Свята Русь - категорія чи не космічна. Принаймні, в її межі (або її безмежність) вміщається і старозавітний Едем і євангельська Палестина &quo ;. У Святої Русі немає локальних ознак. У неї тільки дві ознаки: перший - бути в деякому сенсі усім світом, що вміщує навіть рай, другий - бути світом під знаком справжньої віри. Російська національна самосвідомість ХІХ століття вбирає ці два несумісних феномена: Землю свято - руську і уявлення про Росію як національну державу. Російське самосвідомість зуміло побачити в Росії, ідентифікованої географічно й етнографічно, &quo ;особливу стати&quo ; Світ Русі. Гоголь писав з Італії: &quo ;Русь! Русь! Бачу тебе, з мого дивовижного, прекрасного далека тебе бачу бідно, розкидано і незатишно тобі: Не розвеселять, не злякають поглядів зухвалі діва природи, вінчані зухвалими дівами мистецтва, міста з багато віконний високими палацами, врісшими в кручі, картинні дерева і плющі, вросли в доми . Відкрито безлюдно й рівно в тобі, як точки, як значки, непримітно стирчать серед рівнин твої непримітні міста: ніщо не звабить і не зачарує погляду &quo ;. Але яка ж незбагненна, таємна сила тягне до тебе? Що кличе, і. ридає, і. хапає за серце? . Чи тут в тобі чи не народитися безцільної думки, коли ж ти сама без кінця? . У! яка віруюча, дивовижна, незнайома землі далечінь! Русь! Ця двоїстість у сприйнятті Росії накладе особливий відбиток на російське самосвідомість, породить в ньому протиріччя, часто нерозв'язні, створить особливу російську літературу, яка, будучи чисто російським національним явищем, підніме питання глобальні, космічні. Особливу роль у розвитку російської свідомості XIX століття відіграло масонство. Російське масонство ставило своїм завданням пошук істинного християнства, християнства інтер конфесіонального. Масонські ложі стали першими формами самоорганізації суспільства початку ХІХ століття. Саме через масонські ложі в суспільну думку Росії проникають ідеї загальної рівності, в організаціях вільних каменярів формується моральний ідеал особистості, ідеї гуманізму, благородство.

Саме всередині масонських лож дозрівали майбутні таємні товариства. Формуванню російської національної самосвідомості сприяє війна 1812 року і закордонний похід. Вітчизняна війна згуртувала людей різних станів, виявила витоки національного єднання. М.І. Муравйов-Апостол писав: &quo ;Ми були діти 1812 року, саме 1812 рік, а зовсім не закордонний похід створив подальше громадський рух, який було в своїй суті не запозиченою, не європейським, а суто російським. '' Саме зростання національної самосвідомості, почуття єдності і близькості зі своїм народом, підйом загальнонаціонального патріотизму не могли не створити нової духовної атмосфери в середовищі найбільш совісних російських людей, що розглядали російські проблеми як свої особисті. Шар цих людей був нечисленним, це був вузький шар російського освіченого дворянства, що опинився між самодержавної монархією і темної селянською масою. Декабристський рух був суто російським. Нація не може скластися в умовах станового поділу суспільства. Середньовічне уявлення про божественну освітленості соціальної нерівності людей остаточно зруйновано буржуазними революціями ХVII-ХVIII ст. Російська свідомість вбирає ці вистави під впливом подій 1812-1815 рр. Зростання національної самосвідомості знаходить своє вираження в російській романтизмі. Якщо західноєвропейський романтизм був реакцією на епоху розуму, криваві наслідки Великої Французької революції, то російський романтизм відбив процес перетворення російського народу в націю, тому він і стає цілком оригінальним явищем. Естетичним виразом романтизму було прагнення зобразити національний характер і національний колорит життя народу. &quo ;Так створиться для слави Росії поезія чисто російська, нехай буде Свята Русь не тільки у цивільному, а й у моральному світі першою державою у всесвіті! Віра праотців, звичаї вітчизняні, літописи, пісні й оповіді народні - найкращі, найчистіші джерела для нашої словесності&quo ; - це програма російського романтизму початку XIX століття, сформульована Б.К. Кюхельбекер. Романтизм зумів вийти за межі станів оцінки людей, переключитися на моральні характеристики, проявити інтерес до людської особистості, знайшов у собі сміливість визнати однакове право на моральне гідність і в селяни, і в дворяни, В.М. Карамзін В.А. Жуковський, А.С. Пушкін, М.Ю. Лермонтов, М. Кольцов склали потужний напрям літературного романтизму в російській культурі, відбило становлення нації. 2. Реалістичний підхід до проблеми історичного вибору Росії Велику роль у розвитку національної самосвідомості зіграло поставлення праці Н.М. Карамзіна «Історія держави Російської». Підставою цього процесу пройняті «Філософські листи» П.Я. Чаадаєва, який створив першу філософію історії Росії. Початок полеміки між західниками і слов'янофілами поклали статті А.С. Хомякова «Про старому і новому» і Киреєвського І.В. «У відповідь А.С. Хомякову », надруковані в 1939 році. Пафос цієї полеміки полягав у пошуку шляхів перетворення російського народу в російську націю. Відповідь на це питання лежав через рішення проблеми про місце і долю Росії у світовому культурному процесі.

Олександр Білінський КРАЇНА МОКСЕЛЬ, або МОСКОВІЯ Роман-дослідження Книга перша Про видання Білінський В. Б. Країна Моксель, або Московія. Роман-дослідження. Книга 1. — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. — 376 с. ISBN 978-966-355-016-9 ISBN 978-966-355-017-6 (Книга 1) Б61 ББК 63.3 (2 РОС) Обкладинку книжки скомпоновано на основі картин І. Глазунова © Білінський В. Б., текст, 2009. © «Видавництво імені Олени Теліги», 2009. Редагування і коректура — Н.АДАМЧУК Обкладинка — В. Ялового Моїй коханій дружині Любові Сергіївні присвячую. Автор ПЕРЕДМОВА Шановні читачі! Перед вами книга, яка, можливо, суперечить вашому світогляду. Неодмінне право людини мати особисті переконання. Погодьтеся, однак, що й автор має право на власну думку. Тим паче, така тема в історичній літературі досліджується нечасто, хоча після розвалу радянської імперії настав великий час Істини. Припускаючи, що чимало читачів виховані на ідеології більшовицької історіографії, я визнав за потрібне спертися на фактологічні оповіді тих істориків, зусиллями яких створено міфологію «держави Російської», щоб читачі, зіставляючи оголені факти історії, самі змогли зробити правильні висновки

1. Центральний банк Російської Федерації

2. Горчаков О.М. – останній канцлер Російської імперії

3. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

4. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

5. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

6. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій
7. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.
8. "Золотой век" русской литературы. Романтизм, реализм

9. Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"

10. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

11. Рекреаційний потенціал Північно-західного району Російської Федерації

12. Країнознавча характеристика Російської Федерації

13. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

14. Механізм реалізації форфейтингу

15. Анархізм в Росії: теорія та практика

16. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая

17. Російський федералізм

18. Добыча золота методами геотехнологии

19. Золотое и серебряное наследие России

20. Романтизм

21. Романтизм в живописи

22. Английский романтизм. Восточная поэзия Джорджа Гордона Байрона
23. Причины возникновения романтизма
24. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

25. Развитие инструментальной музыки в эпоху романтизма. Творчество Ф. Шопена, Ф. Листа, Н. Паганини

26. Золотая Орда и ее падение

27. "Золотой век" русской культуры

28. Падение золотой империи инков

29. Судьба золотого запаса царской России

30. Екатерина II как личность. "Золотой век" Екатерины

31. Золотое сечение

32. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

33. Дневник производственно-технологической практики на фермерском хозяйстве "Золотое руно"

34. Романтизм в Германии XIX века

35. Золото

36. Платежная система "Золотая Корона"

37. Мировой рынок золота. Золотые аукционы

38. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
39. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
40. Протекционизм и фритредерство: следует ли искать "золотую середину"?

41. Золотая Орда

42. Византия. Золотой мост в истории христианской цивилизации

43. Где твое золото, батько Махно?

44. Образование Золотой Орды

45. Військо запорізьке

46. Золотая Орда

47. Золотой век русской культуры

48. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения

49. Релігійний фактор в історії Росії

50. Русь под властью Золотой Орды

51. Ярлыки ханов Золотой Орды как источник права и как источник по истории права

52. «Золотой век» Венецианской республики

53. Золотые кресты

54. Русь и Золотая Орда
55. Золотая Орда и Русь
56. Северная Русь. Золотая Орда и Русско - Литовское государство

57. "Золотой век" Екатерины II Великой (1762 - 1796 гг.)

58. Метаморфозы, иди Золотой осел (Metamorphoses sive Asinus Aureus)

59. Золотой жук. По Эдгар Аллан

60. Золотое кольцо

61. Основы риси романтизму

62. Романтизм

63. Романтизм

64. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

65. Романтизм XIX века

66. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

67. Романтизм

68. «Луч солнца золотой...»

69. Техника комического в повести А.Н.Толстого "Золотой ключик, или приключения Буратино"

70. «Ночевала тучка золотая...» (о метафоре)
71. Надо ли быть компетентным, если пишешь книгу, или "не все то золото, что блестит"
72. Романтизм великого французского писателя (Виктор Гюго)

73. Михаил Булгаков с «Золотым телёнком»

74. Своеобразие романтизма М. Горького в рассказах «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль»

75. "Золотое сердце России мерно бьется в груди моей…"

76. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва тумане"

77. Поэзия о поэзии: Золотой и Серебряный века русской культуры

78. Анализ стихотворения Отговорила роща золотая

79. "Золотая голубятня у воды...": Венеция Ахматовой на фоне других русских Венеций

80. Личность и историческое время в романе Б.Зайцева «Золотой узор»

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

81. Герман Гессе и романтизм

82. Золотое сечение

83. Золотое сечение в природе и искусстве

84. Родиола розовая (золотой корень)

85. Зміст і еволюція поняття мотивації

86. Сутність та зміст сучасного менеджменту
87. Золотые правила управления проектами
88. Стратегия «золотой середины»

89. Общение - золото и самое полезное ископаемое Интернет!

90. Демократические преобразования в Росии

91. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

92. Лизинг в росии и за рубежом

93. Золотые правила иудейских мудрецов

94. Романтизм и прагматизм социальной рекламы

95. Ре­ли­ги­оз­ная жизнь в Мо­ск­ве

96. Золотая ветвь

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Философия эпохи романтизма

98. Проблемы утилизации нефтяных отходов или «куда девать черное золото»

99. Концепция "золотого миллиарда" и Новый мировой порядок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.