Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Задача 1 Очікується, що в поточному році обсяг реалізованої продукції підприємства має становити 200 млн. грн., а середній залишок нормованих оборотних коштів 25 млн. грн. Визначити кількість оборотів і тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства. Рішення Кількість оборотів: Коб = 200/25 = 8 (об) Тривалість одного обороту: Д1 об = 365 х 25 / 200 = 45,6 (дн) Задача 2 Визначите первісну і залишкову вартість одиниці устаткування, якщо ціна придбання – 56 тис. грн., коефіцієнт, що враховує транспортні витрати і монтаж – 0,2; норма амортизації На = 0,1; період експлуатації - 8 років. Рішення Первісна вартість устаткування: Цпер = Цпр (1 Ктр)=56 (1 0,2)=67,2 тис.грн Залишкова вартість Цост=Цпер(1-НаТэк)=67,2 (1-0,1 х 8) = 13,440 тис.грн. Задача 3 Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів – 900 тис. Шт., а трудомісткість виробу – 0.35 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год. При однозмінному режимі роботи. Внутрізмінні витрати часу з вини робітників – 1,5%, а на регламентовані простої – 3%. Процент виконання норм виробітку – 105%. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників. РішенняЧисельність основних робітників-відрядників можна визначити за трудомісткістю виробничої програми. Дійсний фонд часу роботи одного робітника становить: де 223-прийнята кількість робочих днів у році. Необхідна чисельність робітників – 176 чол. Задача 4 У звітному році на підприємстві реалізовано товарної продукції на 20 тис. грн. При середніх залишках оборотних коштів 4700 грн. Визначити можливий випуск продукції в наступному за звітним році за незмінного обсягу оборотних коштів та зменшеної на 14 днів тривалості одного їх обороту. Рішення К об1 = 20/4,7 = 4,3 (об) Д 1об1 = 365 / 4,3 = 84,9 (дн) Д 1об2 = 84,9 – 14 = 70.9 (дн) К об2 = 365 / 70,9 = 5,1 (об) ВП = 4,7 х 5,1 = 23,97 (тис.грн) Можливий випуск продукції – 23,97 тис.грн. Задача 5 Визначите темпи росту фондовіддачі, якщо вартість валової продукції в базисному періоді в оптових цінах організації - 9450 тис. грн.; вартість основного капіталу 4500 тис. грн.; частка активної частини - 0,6; коефіцієнт завантаження - 0,7. У перспективі частка активної частини основного капіталу складатиме 0,65; коефіцієнт завантаження - 0,75. Рішення Фондовіддача в базисному році: Фоб = ВПб / ОКб= 9450/4500=2,1 грн. Активна частина основного капіталу в базисному році ОКакт.б= ОКбаб=4500х0,6=2700 тис.грн. Фондовіддача по активній частині: ВПб/ОКакт.б=9450/2700=3,5 грн. чи Фоб/а=2,1/0,6=3,5 грн. Активна частина основного капіталу в перспективному році: ОКa =ОКба =4500х0,65=2925 тис.грн. Вартість валової продукції в перспективному році: ВПa = ОКбаa Фоб= 2925 х 3,5 = 10237 тис.грн. Фондовіддача в перспективному році: А) при базовому рівні використання устаткування ФО = ВП / ОКб= 10237/4500=2,27 Б) при поліпшенні використання устаткування обсяг виробництва зросте: p ВП = ДО3 / ДО3б = 0,75/0,7 = 1,07 Фондоотдача зросте пропорційно: ФО = 2,27х1,07=2,43 Темпи росту фондовіддачі: pФО /Фоб = 2,43/2,1=1,157.Задача 6 Визначити виробничу потужність пекарні та її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг.

становить 40 хв., тривалість зміни 8 год., режим роботи двозмінний. Номінальний фонд робочого часу 300 днів / рік, а втрати робочого часу 10%. Виробнича потужність пекарні визначається потужністю печей, яких встановлено 3 одиниці. Коефіцієнт використання потужності 0.85. Розв'язання Виробнича потужність одної печі може бути обчислена: Дійсний фонд робочого часу печі становить: Виробнича потужність пекарні:648000 ґ 3 = 1944000 кг = 1944 т/рік. Виробнича програма визначається як добуток виробничої потужності пекарні на коефіцієнт її використання:1944 т/рік ґ 0,85 = 1652,2 т/рік. Задача 7 Виробнича потужність чавуноливарного цеху металургійного заводу станом на 1 січня розрахункового року становило 15 000 т чавунного литва. З 1 травня розрахункового року введено в дію 2 плавильних агрегати загальною потужністю 1200 т литва, а з 1 серпня цього ж року виведено з експлуатації 1 плавильний агрегат потужністю 540 т литва. Середньорічна виробнича програма чавуноливарного цеху становила 14000 т литва. Продовж розрахункового року вироблено 14500 т литва. Пропонується визначити: Середньорічну виробничу потужність чавуноливарного цеху за розрахунковий рік. Приріст середньорічної продукції чавуноливарного цеху в розрахунковому році порівняно зі звітним роком. Коефіцієнт використання виробничої потужності чавуноливарного цеху в розрахунковому році. Рішення Середньорічна виробнича потужність цеху Мср.2 15000 1200х8,/12 – 540 х 5/12 = 15575 (т); 2. Приріст продукції цеху:DВП = 14500 – 14000 = 500 (т) 3. Коефіцієнт використання виробничої потужностіКисп = 14500 / 15575 = 0,93 Задача 8 Визначите цехову собівартість, якщо вартість основних матеріалів - 330 тис. грн., заробітна плата основних виробничих робітників - 25,2 тис. грн., амортизаційні відрахування - 13,5 тис. грн.; частка амортизації в цехових витратах - 0,18; інші цехові витрати – 5%.Рішення Прямі цехові витрати: Цр=Аr/a = 13,5/0,18= 75 тис.грн. Цехові витрати повні: Црн=Цр (1 0,05)=75 х 1,05 = 78,75 тис.грн. Цехова собівартість: Сцех=МЗ Ззн Црн = 330 25,2 78,75 = 433,7 тис.грн. Задача 10 У металообробному цеху діє 100 однотипних верстаків. З 1 вересня розрахункового року встановлено ще 30 верстаків, а з 1 липня виведено з експлуатації 8 одиниць устаткування. На цьому підприємстві усталеним є двозмінний режим роботи устаткування при тривалості зміни 8 годин. Число робочих днів на рік складає 250. Регламентована величина простоїв устаткування, спричинених його ремонтом і профілактичним обслуговуванням, становить 7% режимного фонду часу. Продуктивність 1 верстата у середньому дорівнює 5 деталей на годину. Запланований обсяг випуску виробів протягом року 1 720 тис. деталей. Визначити величину виробничої потужності металообробного цеху. Розрахувати очікуваний коефіцієнт використання виробничої потужності. РішенняПродуктивність 1 станка на рік = 5 дет 8 ч 2 см 250 дн 0,93 = 18,6 тис. шт. Мср 18,6 100 30 4 / 12 – 8 6 / 12 = 1971,6 (тис.дет) К вик. = 1720 / 1971,6 = 0,87 Виробнича потужність цеху – 1971,6 тис.дет. Виробнича потужність використовується на 87 %.Задача 11 Визначите середньорічну вартість основного капіталу (двома методами), якщо активна частина основного капіталу - 200 млн.

грн., частка активної частини в загальній вартості основного капіталу - 0,4; вводиться в березні – 50 млн. грн.; у липні – 10 млн. грн.; списується в травні – 20 млн. грн.; у серпні – 15 млн. грн.Рішення Вартість основного капіталу на початок року: Окн.м.=Окакт/а=200/0,4=500 тис.грн. Середньорічна вартість основного капіталу Метод 1 Метод 23. Середньорічна вартість основного капіталу, розрахована другим методом, менше на 1 тис. грн. Величина помилки склала:ОК=(ОК к.м. – ОК н.г.) / 123 = / 12 = 1,04Задача 12 Програма заходів по автоматизації виробництва на підприємстві розрахована на чотири роки і розроблена у двох варіантах. Вибрати економічний варіант програми, якщо норматив приведення капіталовкладень по фактору часу Епр = 0,1. Вихідні дані – в таблиці.Таблиця Показники / Варіанти Перший Другий Капітальні вкладення, млн.грн в тому числі по роках: 1,6 1,6 1 0,4 0,4 2 0,4 0,2 3 0,4 0,3 4 0,4 0,7 Розв'язання Щоб вибрати економічний варіант треба обчислити по варіантах капіталовкладення, приведені до початку здійснення заходів по автоматизації за формулою: Економічно доцільнішим є другий варіант інвестування заходів по автоматизації виробництва, оскільки сума капітальних затрат, приведених до моменту початку їх освоєння, є меншою. Задача 13 Розрахуйте тривалість циклу технологічних операцій і побудуйте графік виконання за умови застосування паралельного виду руху оброблюваних деталей, якщо: Розмір партії деталей становить 20 шт.; Деталі з однієї технологічної операції на іншу передаються передаточними партіями по 5 штук. Технологічний процес механічної обробки деталей охоплює 3 операції, норма виконання кожної з яких становить: першої – 4 хв., другої – 3 хв., третьої – 1,5 хв. Кількість робочих місць: 1 операція - 2; 2- 1; 3 – 1. Рішення де П – розмір партії деталей, Пр – розмір передаточної партії – норма виконання кожної операції m – кількість робочих місць по операціямТпар. = (20 – 5) 3 5 (4/2 3 1,5) = 77,5 хвилинЗадача 14Визначите при якій ліквідаційній вартості фізично застарілого устаткування буде ефективна заміна на більш сучасну техніку, якщо ціна устаткування - 10 тис. грн., ціна нового устаткування - 15 тис. грн., ліквідаційна вартість - 0,4 тис. грн.; термін служби - 8 років., термін експлуатації - 6 років.; поточні витрати з обслуговування старого устаткування - 18,0 тис. грн., нового устаткування - 16,5 тис. грн.; рентабельність підприємства - 0,4.Рішення Норма амортизації На = 1/Тсл=1/8=0,125 Залишкова вартість Цо=Цс(1-Натэк)=10(1-0,125 х 6) = 2,5 тис. грн. Утрати від реалізації застарілої техніки рівні У = Цо – Цл = 2,5 – 0,4 = 2,1 тис. грн. Додаткові капвкладення на заміну Кз = Цн – Цс У = 15,0 – 10,0 2,1 = 7,1 тис. грн. Економія на поточних витратах Э = Сс – Сн= 18,0 – 16,5 = 1,5 тис. грн. Строк окупності додаткових капіталовкладень для заміни Тр = ∆ Кз / Э = 7,1/1,5 = 4,7 роки чи Ер = 0,227. Заміна не ефективна, тому що не відповідає умові Ер ≥R чи Тр ≤ Тн. Варіант заміни буде економічно виправданий за умови, якщо ліквідаційна вартість буде не менше, ніж Цmi лик = Цл - (Э/R) – (Цн – Цс)] = 2,5 = 1,5 тис.

Роздл II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦ¶ Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати прац Держава здйсню регулювання оплати прац працвникв пдпримств усх форм власност шляхом встановлення розмру мнмально заробтно плати та нших державних норм  гарантй, встановлення умов  розмрв оплати прац кервникв пдпримств, заснованих на державнй, комунальнй власност, працвникв пдпримств, установ та органзацй, що фнансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондв оплати прац працвникв пдпримств-монополств згдно з перелком, що визначаться Кабнетом Мнстрв Украни, а також шляхом оподаткування доходв працвникв. Умови розмру оплати прац працвникв установ та органзацй, що фнансуються з бюджету, визначаються Кабнетом Мнстрв Украни, крм випадку, передбаченого частиною першою статт 10 цього Закону. ( Стаття 8 в редакц Закону N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 9. Умови визначення розмру мнмально заробтно плати Розмр мнмально заробтно плати визначаться з урахуванням: вартсно величини мнмального споживчого бюджету з поступовим зближенням рвнв цих показникв в мру стаблзац та розвитку економки крани; загального рвня середньо заробтно плати; продуктивност прац, рвня зайнятост та нших економчних умов

1. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

2. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

3. Розрахунок економічних показників

4. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

5. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

6. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.
7. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"
8. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

9. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

10. Правове регулювання вільних економічних зон

11. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

12. Математичне моделювання економічних систем

13. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

14. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

15. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

16. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

18. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

19. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

20. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

21. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

22. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства
23. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів
24. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

25. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

26. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

27. Основи економічних вчень

28. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

29. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"

30. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

31. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

32. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики

33. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

34. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

35. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

36. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

37. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

38. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"
39. Проект ковальського відділку МПЗ ТОВ "Біо-Лан" з розробкою технології ремонту рейки шатуна жатки ЖВН-6
40. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

41. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

42. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"

43. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

44. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

45. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

46. Інформаційні ресурси економічної діяльності

47. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

48. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

49. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

50. Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

51. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

52. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

53. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

54. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності
55. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"
56. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

57. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

58. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

59. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

60. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

61. Розвиток дизайну, його використання в діяльності ТОВ "Інкопмаркбудсервіс"

62. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

63. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

64. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

65. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

66. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

67. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

68. Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

69. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

70. Економіка підприємств будіндустрії
71. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності
72. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

73. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

74. Підвищення прибутковості сезонних підприємств на базі ТОВ "Козова-цукор"

75. Розрахунок ефективності технічного переоснащення підприємств швейної галузі

76. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

77. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

78. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

79. Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок

80. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее
Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки

81. Основні показники економічної статистики

82. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

83. Туризм у світовій економіці

84. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

85. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

86. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр
87. Маркетингова програма відкриття нового відділення ТОВ "Укрпромбанк"
88. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

89. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

90. Характеристика основних джерел економії енергоносіїв в рослинництві

91. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

92. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

93. Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

94. Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)

95. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

96. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки

97. Міжнародний кредит у світовій економіці

98. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

99. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.