Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Курсова робота З дисципліни «Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку» Вступ В даній курсовій роботі задача полягає у моделюванні системи бухгалтерського обліку для покращення її розуміння. За допомогою UML можна розробити детальний план системи, що створюється, який відображає не тільки її концептуальні елементи, такі як системні функції і бізнес-процеси, але й конкретні особливості реалізації, в тому числі і класи, написані на спеціальних мовах програмування, схеми баз даних і програмні компоненти багаторазового використання. Для створення опису компонент системи доводиться вирішувати наступні задачі: Побудова моделі процесів системи; Відображення користувачів і їхніх функцій, підметів автоматизації в прив'язці до структури системи; Відображення структури інформаційних та фізичних об'єктів системи та їх взаємозв’язків; Дослідження сценаріїв взаємодії суб’єктів і об’єктів у системі; Побудова моделі станів системи; Побудова правил доступу до ресурсів системи. Постановка задачі В даній курсовій роботі головним завданням було обрано нарахування заробітної платні за «Єдиною тарифною сіткою». Для втілення цього проекту треба було зібрати та обробити інформацію про „Форми та системи” нарахування заробітної плати за тарифними ставками. Оплата праці – це будь-який заробіток, обчислений, як прави­ло, у грошовому виразі, що його за трудовим договором власник або вповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги. Заробітна плата складається з таких частин: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата. Основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норма часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). В даному випадку вона встановлюється у вигляді тарифних ставок Додаткова заробітна плата винагорода за працю понад установлені норми (наприклад за час відроблений в нічну зміну платня нараховується в подвійному розмірі). Основою оплати праці є тарифна система, що являє собою сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких встановлюється рівень заробітної плати працівників підприємства залежно від їхньої кваліфікації, складності робіт, умов праці. Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, надбавки і доплати до тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Тарифна система використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та відповідальності за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати. Тарифна сітка – це шкала кваліфікаційних розрядів і тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких встановлюється безпосередня залежність розміру заробітної плати працівників від їхньої кваліфікації (наявне зображення документу приведено у додатку 1). Кожному кваліфікованому розряду відповідає тарифний коефіцієнт, що показує у скільки разів тарифна ставка цього розряду перевищує тарифну ставку першого розряду.

Тарифний коефіцієнт першого розряду завжди дорівнює одиниці. Кількість кваліфікаційних розрядів і коефіцієнтів визначається складністю виробництва і робіт, що виконуються, і обумовлюється в колективному договорі. Для оплати праці керівників, спеціалістів і службовців використовується схеми посадових окладів, розміри яких встановлюються залежно від посад, що займають керівники, спеціалісти і службовці, їхньої кваліфікації, умов праці, масштабів і складності виробництва, обсягів, складності і важливості робіт. Особливістю застосування на підприємстві схеми посадових окладів є розробка штатного розпису – внутрішнього нормативного документа, де вказаний перелік посад, що є на цьому підприємстві, чисельність працівників за кожною з них і розміри їхніх місячних посадових окладів. В останні роки на підприємствах як виробничої, так і невиробничої сфери замість відокремленого формування тарифних ставок робітників і схем посадових окладів спеціалістів успішно застосовуються єдині тарифні ставки (ЄТС), що містять тарифні коефіцієнти для всіх категорій персоналу. Перевага ЄТС полягає в тому, що вони побудовані на єдиній методичній основі, а тому забезпечують єдиний підхід до оцінки відмінностей у праці всіх працівників. Тарифна ставка – це виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплати праці за одиницю робочого часу. Тарифна ставка робітника першого розряду обумовлюється в колективному договорі й залежить від фінансових можливостей підприємства і від умов оплати, встановлених галузевою та генеральною тарифними угодами. В будь-якому випадку вона не може бути меншою законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати. На основі тарифної сітки і тарифної ставки робітника першого розряду розраховуються тарифні ставки кожного наступного розряду. Тарифна ставка є вихідною величиною для встановлення рівня заробітної плати працівників незалежно від того, які форми і системи оплати праці застосовуються на підприємстві. Залежно від обраної одиниці часу тарифні ставки бувають годинні, денні та місячні (оклади). Найпоширенішими і годинні тарифні ставки, оскільки на їх основі розраховуються різноманітні доплати. Денна і місячна тарифні ставки розраховуються множенням годинної ставки на кількість годин у зміні або на середньомісячну кількість робочих годин. Тарифна система забезпечує реалізацію принципу однакової оплати за однакову працю, диференціацію основної частини заробітної плати залежно від складності, якості, відповідальності праці, рівня кваліфікації працівників. Інформаційне забезпечення У сучасних умовах важливою областю стало інформаційне забезпечення, що складається з накопичення і обробітку інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Передача інформації про положення і діяльність підприємства на вищий рівень керування і взаємний обмін інформацією між усіма суміжними підрозділами фірми здійснюються на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки й інших технічних засобів зв'язку. Важливе значення має інформація про виникнення в ході виробництва відхилень від планових показників, що вимагають прийняття оперативних рішень.

Зміст кожної конкретної інформації визначається потребами управлінських ланок і вироблюваних управлінських рішень. До інформації пред'являються визначені вимоги: По якості — стислість і чіткість формулювань, своєчасність надходження; По цілеспрямованості — задоволення конкретних потреб; По точності і вірогідності — правильний добір початкових відомостей, оптимальність систематизації і безперервність збору й обробки відомостей. Вхідна інформація, тобто данні що використовуються як вхідні для прийняття рішень системою: Категорії, групи та професії працівників; Форми оплати праці та види тарифних ставок; Тарифні розряди та розміри тарифних ставок; Тарифні коефіцієнти; Відпрацьовані години (денні та нічні) у випадку погодинної форми оплати. Вихідна інформація, тобто данні що з’являються в результаті роботи системи: Загальна заробітна плата; Фактично отримана заробітна плата (без відрахувань на пенсійний фонд 1%, фонд зайнятості 0,5%, фонд соціального страхування, профспілковий внесок 1% та прибутковий податок 13%). Алгоритм розв’язання задачі Дана система моделює нарахування заробітної платні: загальної та фактично отриманої враховуючі категорії, групи та професії працівників, тарифні розряди, форми оплати (якщо це погодинна форма оплати враховуються також години відроблені у денну зміну та в нічну зміну). Алгоритм розв’язання задачі приведений у додатку 2 у вигляді блок-схеми. У додатку 3 приведене наглядне зображення діаграми послідовностей, яка відображає упорядкованість повідомлень у часі. Уздовж осі Х розміщенні об’єкти, що приймають участь у взаємодії. В даній роботі об’єктами виступають: Форма вводу; Форма вводу категорії; Форма вводу розряду; Форма вводу коефіцієнта; Форма оплати праці; Менеджер процесу. Уздовж осі У розміщуються повідомлення, що об’єкти посилають і приймають, причому більш пізні виявляються нижче що дає наочну картину яка дозволяє зрозуміти розвиток потоку керування в часі. В даній діаграмі повідомленнями виступають: Введення ПІБ та особистого номера робітника; Запит на особистий номер робітника; Повідомлення про вдалий запит; Вибір коду категорії робочого місця; Запит на код категорій робочого місця; Повернення коду категорій робочого місця; Вибір розряду робітника; Запит на розряди робітника; Повернення розрядів робітника; Вибір коефіцієнту відповідного до розряду робітника; Запит на коефіцієнт; Повернення коефіцієнту; Введення помісячної ставки; Введення відпрацьованих годин; Збереження інформації. Програмне забезпечення Для вирішення поставленої задачі можуть бути використані засоби UML (U ified Modeli g La guage) – уніфікованої мови моделювання, яка була розроблена для специфікації, конструювання, відображення та документування складних програмних систем. На сьогоднішній день UML знаходить широке застосування в якості неофіційного стандарту при розробках у таких областях, як керування вимогами до інформаційних систем; моделювання бізнес-процесів; аналіз, проектування, кодування і тестування програмного забезпечення. UML може бути використаний не лише для уніфікації представлення даних щодо ІС, але і для їхньої інтеграції, спрямованої на підвищення адекватності багато-модельного дослідження складних систем.

Сотенний покликав старшин і прочитав їм записку приблизно такого змісту: "Передаю щирий привіт і признання вашому командуванню та бійцям за геройський спротив військам НКВД під Струбовиськами. Зараз ви квартируєте в масивах лісу Мочари". І тут було визначено точно місце постою сотні. "Бажаю попередити вас, що завтра точно о сьомій годині ранку війська НКВД у більшій силі зроблять наскок на ваше місце постою. Негайно вийдіть з цього місця далі в ліси, не залишаючи слідів за собою". Підпису не було, тільки слово "гаразд". Письмо було каліграфічне, написане вправною рукою. Сотенний зарядив гостре поготівля й вислав спішну естафету до курінного Рена, але місця таборування не покинув. Цілу ніч стежі кружляли навколо табору і нічого не помітили, але вранці, точно о сьомій годині гострі кулеметні й автоматні серії посипались просто на табір. Застави й стежі почали відстрілюватись і відступати до табору. Мій друг, стрілець Корчик, якраз був з двома іншими стрільцями на стежі, але їх так несподівано заскочив ворог, що вони вже не мали часу добігти до табору, Вони побігли потоком у цілком інший бік

1. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи

2. Система та процес бухгалтерського обліку

3. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

4. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

5. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

6. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку
7. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії
8. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки

9. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX

10. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

11. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

12. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

13. Глобалістика та глобальне моделювання

14. Основи побудови обліку праці та її оплати

15. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

16. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

18. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

19. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

20. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

21. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

22. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах
23. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону
24. Моделювання елементів і каналу системи збору даних

25. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

26. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

27. Таїнство священства та проблема целібату католицького духовенства

28. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

29. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

30. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

31. Разработка автоматизированной информационной системы. Система учета ОАО "ЮТК"

32. Микропроцессорные системы: система ДЦ-МПК, система "Юг"

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

34. Сучасні форми та системи оплати праці

35. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

36. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

37. Міжнародна економічна система та її головні елементи

38. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
39. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
40. Формування та розвиток банківської системи України

41. Банківська система та пропозиція грошей

42. Популяції та популяційні системи

43. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

44. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

45. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

46. Засади судочинства та судова система

47. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

48. Поняття та система принципів трудового права

Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

50. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

51. Судова система США та Франції

52. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

53. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

54. Моделі та моделювання
55. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах
56. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

57. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

58. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

59. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

60. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування

61. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

62. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

63. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

64. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

66. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

67. Геометричні фігури на площині та їх площі

68. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

69. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

70. Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин
71. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)
72. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

73. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

74. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

75. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

76. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

77. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

78. Норма та патологія системи виділення

79. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

80. Пологова травма. Перинатальні ушкодження центральної нервової системи гіпоксичного та травматичного ґенезу. Вроджені вади серця

Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Вплив алкоголю на окремі органи та системи організму

82. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

83. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

84. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

85. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

86. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування. Проектування офісу математики
87. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"
88. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

89. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

90. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

91. Система вищої освіти в Італії та Іспанії

92. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

93. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

94. Технологія виготовлення та монтажу елементів стропильної системи

95. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

96. Система митних органів України та їх повноваження

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Давньоіндійська та давньокитайська філософські системи

98. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

99. Грошові та кредитні системи Хорватії i Словенії

100. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.