Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Банківська система України

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Зміст Вступ 2 Сутність, будова та функції банківської системи 3 Банківська діяльність за умов перехідної економіки .7 Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України 10 Заключення .12 Використана література .13 Вступ Процес переходу Укріїни до якісно нової форми економічних відносин, що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову роль у забеспеченні руху грошових потоків, тим самим створюючи базові передумови суспільного відтворення. Основною ланкою цієї сфери є банківська ситема, якій належить провідне місце у загальному механізмі організації й регулювання господарського життя суспільства і від ефективності функціонування якої вирішальною мірою залежить успіх соціально-економічних перетворень у країні загалом. Банківська система України сьогодні – один із найрозвинутіших елементів господарського механізму, оскільки її реформування було почато раніше за інші сектори економіки, що визначалося ключовою роллю банків при вирішенні завдань переходу до ринку. Саме банки відіграють основну роль в утворенні оптимального середовища для мобілізації й вільного переливу капіталів, нагромадженні коштів для структурної перебудови економіки, приватизації й розвитку підприємництва. Водночас усебічне розкриття їхніх потенційних можливостей у реалізації функції фінансового посередництва на ринку значною мірою визначається особлмвостями структурної організації банківської системи країни, яка забеспечує складний механізм практичної реалізації взаємозв’язків і взаємовідносин між банківськими установами, від чого, у кінцевому підсумку, залежать результати їхньої діяльності та ефективність кредитно-фінансового обслуговування усіх ланок народногосподарського комплексу. Суть, будова та функції банківської системи. Банківська діяльність – набір посередницьких операцій на грошовому ринку, виконання яких дозволено законом тільки під особливим наглядом держави спеціальним інститутам, які називаються банками. Іншим фінансовим посередникам займатися цією діяльністю заборонено. Банк в правовому відношенні – це будь-який фінансовий посередник, що виконує одну або декілька операцій, віднесених законом до банківської діяльності. В Законі “Про банки і банківську діяльність” ( березень 1991р.) банком названо будь-яку установу, що виконує функції кредитування, касового і розрахункового обслуговування народного господарства та здійснює інші банківські оперіції, передбачені цим законом. До банківської діяльності відноситься комплекс з трьох посередницьких операцій: приймати грошові вклади від клієнтів; надавати клієнтам позички і створювати нові платіжні засоби; здійснювати розрахунки між клієнтами. Комплекс з трьох базових операцій створює первинну сферу банківської діяльності, а фінансовий посередник, що виконує цей комплекс, є банківським інститутом, банком в економічному розумінні. В дійсності фінансові посередники, крім базових, можуть виконувати й багато інших, не базових, але потрібних для грошового ринку операцій.

Такі банки прийнято називати універсальними. Банки, що виконують лише частину базових операцій на грошовому ринку, називаються спеціальними. Якщо ж посередник грошового ринку не виконує жодної з названих базових операцій, тобто позбавлений ознак банку, його відносять до небанківських фінансових інститутів. В Україні такими інститутами є: страхові, трастові, фінансові, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо. Банківська система – законодавчо визначена, чітко структурована сукупність фінансових посередників грошового ринку, які займаються банківською діяльністю. Банківська ситема має своє особливе призначення, свої специфічні функції в економіці, які не просто повторюють призначення і функції окремих банків, а будується по заздалегідь виробленій концепції. Закон України “Про банки і банківську діяльність” перш ніж визначити, які банки можуть бути в Україні і як вони повинні функціонувати, зафіксував концептуальне положення, що банківська система України повинна бути двохрівневою, встановив, які банки відносяться до кожного з рівнів і яким буде механізм звєязків між ними. Необхідність формування бінківської ситеми, як особливої структури, визначається двома групами причин: пов’язаних з необхідністю здійснення суспільного нагляду і регулювання банківської діяльності, узгодження комерційних інтересів окремих банків з загальносуспільними інтересами – забеспеченням сталості грошей і стабільної роботи всіх банків; пов’язаних з функціонуванням грошового ринку, забеспеченням збалансованності попиту і пропозиції на грошовому ринку і в кожному його секторі. За своєю структурою банківські системи різних країн істотно відрізняються. Разом з тим є ряд ознак, які властиві всім банківським ситемам, що функціонують в ринковій економіці. Це, перш за все, двохрівнева їх побудова. На першому рівні знаходиться центральний банк. На нього покладається відповідальність за вирішення макроекономічних завдань в грошово-кредитній сфері, перш за все – пдтримання сталості національних грошей та забеспечення сталості функціонування всієї банківської системи. На другому рівні банківської ситеми знаходяться решта банків, які в Україні прийнято називати комерційними банками. В зарубіжних країнах до комерційних належить тільки частина банків другого рівня. Переважно це банки, що виконують весь комплекс базових операцій і створені на акцілнерній основі. Крім комерційних у кожній країні виділяється цілий спектр інших банків – кооперативних, приватних, спеціалізованих тощо. Класифікація комерційних банків. Класифікаційні ознаки Види комерційних банків Порядок створення Перепрофільовані, новостворені Характер спеціалізації Універсальні, спеціалізовані Територія діяльності Регіональні, республіканські, міжнародні Розмір Великі, середні, малі Форма власності Загальнодержівні, муніципальні, колективні (відкриті й закриті акціонерні товариства, холдинги, товариства з обмеженою відповідальністю, кооперативні ), приватні, зі стопроцентною іноземною власністю, змішані Функції і характервиконуваних операцій Інвестиційні зберігання, депозитні, іпотечні, земельні, інноваційні, поштово-пенсійні, промислові, агропромислові, біржові, експортно-імпортні, лізінгові, торговельні Характер відносин Банки-гаранти, банки-кореспонденти, уповноважені Ступінь впливу Монополісти, аутсайдери Структура Багатопрофільні, безфіліальні Ступінь контролю Контролюючі, контрольовані Конкурентоспроможність Конкурентноспроможні, неконкурентноспроможні Фінансовий стан Стійкі, проблемні, кризаві, банкрути Основна визначальна, провідна функція банків за умов перехідної, а згодом і створеної реільно цивілізованої економіки – це посередництво у фінансовій і кредитній сфері, обслуговування господарсько-фінансових операцій.

Посередництво виражається у процесі продажу рахунків фінансових вимог приватним клієнтам, а також державі. Одна з функцій комерційних банків проявляється в тому, щоб зменшувати ризик для індивідуальних рахунків за допомогою об’єднання нагромаджень і використання їх для створення великих диверсифікованих груп активів, інакше кажучи, функціональне призначення комерційних банків – це акумуляція, зберігання і використання фінансових ресурсів. Отже, банківська система – це специфічна економічна та організаційно – правова структура, що забеспечує функцірнування грошового ринку та економіки в цілому. Вона покликана виконувати такі функції: трансформаційну; створення платіжних засобів та регулювання грошової маси; забеспечення сталості банківської діяльності і грошового ринку. Трансформаційна функція зумовлена посередницькою місією банків. Мобілізуючи вільні грошові кошти одних суб’єктів ринку і передаючи їх різними способами іншим суб’єктам, банки мають можливість змінювати: строки грошових капіталів; їх розміри; фінансові ризики. Функція створення грошей і регулювання грошової маси полягає в тому, що банківська система оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшуючи її відповідно до зміни попиту на гроші. Це ключова функція банківської системи. В її виконанні беруть участь усі ланки системи. Вона стосується усіх напрямків банківської діяльності, насамперед кредитної. Функція забеспечення сталості банків та грошового ринку пов’язана з надзвичайно високою ризиковістю банківської діяльності. Банки, на відміну від інших економічних суб’єктів, несуть підвищену загрозу дестабілізації власної діяльності, розлад усього грошового ринку, провокування зогальноекономічної кризи. Банківська діяльність за умов перехідної економіки. Станом на 1 січня 1998 року В Книзі реєстрації банків, валютних бірж та фінансово-кредитних установ зареєстровано 227 банків. Із них створених у вигляді відкритих акціонерних товариств – 133, державних – 2, закритих акціонерних товариств – 51, банків, створених за участю іноземного капіталу, - 22, у тому числі зі 100-процентним іноземним капіталом – 6 банків. Кількісні аспекти організації банківської діяльності в умовах ринку пов’язані з оцінкою достатності числа банків у країні з огляду на їхні можливості повноцінно обслуговувати різні сектори господарства. Критерієм для оптимізації цього параметра має слугувати така кількість банківських установ, яка спроможна: охопити традиційним кредитно-фінансовим обслуговуванням усі сфери національної економіки й зовнішньоекномічну діяльність; зайняти усі можливі для банків сегменти грошового ринку і ринку капіталів; здійснювати увесь спектр операцій, щоб повністю зодовільнити попит суб’єктів ринку на банківські послуги. Однак у реальній дійсності формування кількісного складу банківської системи, особливо при переході від адміністративно-командної до ринкової економіки, далеко не завжди грунтується на чітко визначених об’єктивних критеріях потреби у створенні нових банків. Унаслідок цього на початкових етапах перехідного періоду в Укріїні переважав тільки екстенсивний тип розвитку банківської системи, що на рівні з позитивним моментом розширення традиційних сфер банківських перацій і створення конкурентного середовища містив також певний негатив, який виявився згодом у фінансових крахах окремих новоутворених банків.

Матюкайтеся укранською! Теоретична розвдка в добряче пдзабуту й занедбану практиками царину укрансько брудно лайки, а також деяк настанови з  вживання Нацональне самоусвдомлення укранцв зроста. Це помтно у Кив укранську мову чути дедал частше. Багато людей, особливо з-помж нтелAенц, перейшло на укранську. ¶ зткнулося з виразними труднощами. Адже творчий процес немислимий без смачного матюка. Оте саме «бля» та нш вдшлфован щоденним ужитком перли так стимулюють нтелектуальну дяльнсть! А тут раптом виявляться, що матюки явище «стнно руско». Як же бути свдомому патротов? Наш народ, слава Богу, ма доробок  в цй царин. Хоч  не такий значний, як у братв, але дещо . Система укрансько лайки Aрунтуться геть на нших засадах, анж лайка московська. Кацапськ матюки сексоцентричн або ж вдгентальн. В основ х статевий акт, часто збочений, органи, що беруть у ньому участь, та особи, як мають т чи нш сексуальн характеристики. Матюки укранськ копроректального типу, вони повязан з актом дефекац з ефекторним органом та продуктом цього акту

1. Банківська система України

2. Банківська система України та проблеми її реформування

3. Банківська система України

4. Формування та розвиток банківської системи України

5. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

6. Судова система України
7. Банківська система
8. Банківська система та пропозиція грошей

9. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

10. Місце правової системи України серед правових систем світу

11. Правова система України

12. Судова система України

13. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

14. Партійна система України. Політичний маркетинг

15. Бюджетна система України

16. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

17. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

18. Фінансова система України

19. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

20. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

21. Організаційна система управління природокористуванням України

22. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
23. Методики оцінки фінансового стану банків України
24. Національний банк України

25. Національний банк України та особливості його функціонування

26. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

27. Державний ощадний банк України

28. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

29. Поняття, функції та система трудового права України

30. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

31. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

32. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

33. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

34. Історія становлення митної системи на теренах України

35. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

36. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

37. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

38. Атомна енергетика України і РПС
39. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
40. Громадянство України

41. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

42. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

43. Коммерческий банк и система денежных расчетов

44. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

45. Історія України

46. Історія соборності України

47. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

48. Господарство України періоду утвердження капіталізму

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

49. Походження людини та її поява на території України

50. Історія держави та права України

51. Культура України в 30-х рока

52. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

53. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

54. Податкова політика України
55. Олігополія. Антимонопольне законодавство України
56. Основні напрямки зовнішньої політики України

57. Господарське право України

58. Конституційний суд України

59. Цивільне право України

60. Суверенітет України

61. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

62. Проект кримінального кодекса України

63. Бюджетна ситема України

64. Державний бюджет України і бюджетне право

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Сбалансованість бюджета України

66. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

67. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

68. Інтеграція України у світове господарство

69. Використання трудових ресурсів Західної України

70. Міжнародний ринок туристичних послуг України
71. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
72. Особливості перехідної економіки України

73. Роль і значення АПК для господарства України

74. Авіаційний транспорт України

75. Чорна металургія України

76. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

77. Банківська справа

78. Механізм кредитування банками України

79. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

80. Інформаційна політика України

Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные

81. Конституційні засади виконавчої влади України

82. шпори з цивільного права України

83. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

84. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

85. Хімічна промисловість України

86. Чорна i кольорова металургія України
87. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
88. Законодавство України про військову службу

89. Банківська і страхова справа

90. Діяльність уряду України в галузі екології

91. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

92. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

93. Социум как система /Укр./

94. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

95. Аграрне право України

96. М.О. Скрипник - видатний діяч України

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

98. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

99. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.