Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

за забрудненням і станом водних систем. Реферат виконав студент ФПрН3 Шестопал Руслан Національний Університет “Києво-Могилянська Академія” Київ 1999 Мінералізація Сумарний вміст всіх знайдених при хімічному аналізі води мінеральних речовин; звичайно виражається в мг/дм3 (до 1000 мг/дм3) і (більш 1000 мг/дм3) . Мінералізація природних вод, що визначає їхню питому електропровідність, змінюється в широких межах. Більшість рік має мінералізацію від декількох десятків міліграмів у літрі до декількох сотень. Їхня питома електропровідність варіює від 30 мкСм/см до 1500 мкСм/см. Мінералізація підземних вод і солоних озер змінюється в інтервалі від 40-50 мг/дм3 до 650 г/кг (щільність у цьому випадку вже значно відрізняється від одиниці). Питома електропровідність атмосферних осадів (із мінералізацією від 3 до 60 мг/дм3) складає 20-120 мкСм/см . Багато виробництв, сільське господарство, підприємства питного водопостачання пред'являють визначені вимоги до якості вод, зокрема, до мінералізації, тому що води, що містять велику кількість солей, негативно впливають на рослинні і тваринні організми, технологію виробництва і якість продукції, викликають утворення накипів на стінках котлів, корозію, засолення грунтів. Класифікація природних вод по мінералізації . Категорія вод Мінералізація, г/дм3 Ультрапрісні &l ; 0.2 Прісні 0.2 - 0.5 Води з підвищеною мінералізацією 0.5 - 1.0 Солонуваті 1.0 - 3.0 Солоні 3 - 10 Води підвищеної солоності 10 - 35 Ропи > 35 Відповідно до  гігієнічних вимог до якості питної води сумарна мінералізація не повинна перевищувати розміри 1000 мг/дм3. За узгодженням з органами санепіднагляду для водопроводу, що подає воду без відповідної обробки (наприклад, з артезіанських свердловин), припускається збільшення мінералізації до 1500 мг/дм3) . Електропровідність Електропровідність - це чисельне вираження спроможності водяного розчину проводити електричний струм. Електрична провідність природної води залежить в основному від концентрації розчинених мінеральних солей і температури. Природні води являються в основному розчинами сумішей сильних електролітів. Мінеральну частину води складають іони a , K , Ca2 , Cl-, SO42-, HCO3-. Цими іонами й обумовлюється електропровідність природних вод. Присутність інших іонів, наприклад, Fe3 , Fe2 , M 2 , Al3 , O3-, HPO4-, H2PO4- не сильно впливає на електропровідність, якщо ці іони не містяться у воді в значних кількостях (наприклад, нижче випусків виробничих або господарсько-побутових стічних вод). За значеннями електропровідності природної води можна приблизно судити про мінералізацію води за допомогою попередньо встановлених залежностей . Ускладнення, що виникають при оцінці сумарного вмісту мінеральних речовин (мінералізації) по питомій електропровідності пов'язані з: неоднаковою питомою електропровідністю розчинів різноманітних солей; підвищенням електропровідності зі збільшенням температури . Нормовані розміри мінералізації приблизно відповідають питомій електропровідності 2 мСм/см (1000 мг/дм3) і 3 мСм/см (1500 мг/дм3) у випадку як хлоридній (у перерахунку на aCl), так і карбонатної (у перерахунку на CaCO3) мінералізації.

Розмір питомої електропровідності слугує приблизним показником їхньої сумарної концентрації електролітів, головним чином, неорганічних, і використовується в програмах спостережень за станом водяного середовища для оцінки мінералізації вод. Питома електропровідність - зручний сумарний індикаторний показник антропогенного впливу. Температура Температура води у водоймі є результатом декількох   процесів, що одночасно протікають, таких як сонячна радіація, випаровування, теплообмін з атмосферою, перенос тепла течіями, турбулентним перемішуванням вод та ін. Звичайно прогрівання води відбувається зверху вниз. Річний і добовий хід температури води на поверхні і глибинах визначається кількістю тепла, що надходить на поверхню, а також інтенсивністю і глибиною перемішування. Добові коливання температури можуть складати декілька градусів і звичайно проникають на невеличку глибину. На мілководді амплітуда коливань температури води близька до перепаду температури повітря . У вимогах до якості води водойм, використовуваних для купання, спорту і відпочинку, зазначено, що літня температура води в результаті спуска стічних вод не повинна підвищуватися більш, ніж на 3 °С у порівнянні із середньомісячною температурою самого жаркого місяця року за останні 10 років. У водоймах рибогосподарського призначення припускається підвищення температури води в результаті спуска стічних вод не більше, ніж на 5 °С у порівнянні з природною температурою . Температура води - найважливіший чинник, що впливає на фізичні, хімічні, біохімічні і біологічні процеси, що протікають у водоймі від якого значною мірою  залежать кисневий режим і інтенсивність процесів самоочищення. Значення температури використовують для обчислення ступеня насичення води киснем, різноманітних форм лужності, стани карбонатно-кальцієвої системи, при багатьох гідрохімічних, гідробіологічних, особливо лімнологічних дослідженнях, при вивченні теплових забруднень . Зважені речовини (грубодисперсні домішки) Зважені тверді речовини, що присутні у природних водах, складаються з часток глини, піску, мулу, суспендованих органічних і неорганічних речовин, планктону й інших мікроорганізмів. Концентрація зважених часток пов'язана із сезонними факторами і з режимом стоку і залежить від танення снігу, порід, що складають річище, а також від антропогенних факторів, таких як сільське господарство, гірські розробки і т.п. Зважені частки впливають на прозорість води і на проникнення в її світла, на температуру, розчинені компоненти поверхневих вод, адсорбцію токсичних речовин, а також на склад і розподіл відкладень і на швидкість осадоутворення. Вода, у якій багато зважених часток, не підходить для рекреаційного використання з естетичних розумінь. Відповідно до  вимог до складу і властивостей води водяних об'єктів у пунктах господарсько-питного і культурно-побутового призначення вміст зважених речовин у результаті спуска стічних вод не повинен збільшуватися відповідно більш ніж на 0.25 мг/дм3 і 0.75 мг/дм3. Для водойм, що містять в обніжок більш 30 мг/дм3 природних мінеральних речовин, припускається збільшення концентрації зважених речовин у воді в межах 5% .

Визначення кількості зважених часток важливо проводити при контролі процесів біологічного і фізико-хімічної обробки стічних вод і при оцінці стану природних водойм. Грубодисперсні домішки визначають гравіметричним методом після їхнього відділення шляхом фільтрування через фільтр "синя стрічка" (переважно для проб із прозорістю менше 10 см). Органолептичні спостереження Метод визначення стану водяного об'єкта шляхом безпосереднього його огляду. При органолептичних спостереженнях особлива увагу звертають на явища, незвичні для даної водойми або водотоку: загибель риби й інших водяних організмів, рослин, що свідчить часто про його забруднення, виділення пухирців газу з донних відкладень, поява підвищеної каламутності, стороннього кольору, запаху, цвітіння води, . Запах - Властивість води викликати в людини і тварин специфічне подразнення слизової оболонки носових порожнин. Запах води характеризується видами   і інтенсивністю запаху .(таблиці) Інтенсивність запаху води вимірюється в балах. Запах води викликають леткі  речовини, що пахнуть, і надходять у воду в результаті процесів життєдіяльності водяних організмів, при біохімічному розкладанні органічних речовин, при хімічній взаємодії   компонентів, що містяться у воді, а також із промисловими, сільськогосподарськими і господарсько-побутовими стічними водами. На запах води впливають склад речовин, температура, значення рН, ступінь забруднення водяного об'єкта, біологічна обстановка, гідрологічні умови і т.д. . Скорочення класифікація запаху приклади або можливе джерело походження запаху А духмяний або пряний камфора, гвоздика, лаванда, лимон Ае огірковий Se ura B бальзамічний або квітковий герань, ірис, ваніль Bg Гераневий As erio ella B настурцевий Apha izomae o Солодкуватий Coelosphaerium Фіалковий Mallomo as C Хімічний Промислові стічні води або хімічна обробка З Хлорний вільний хлор Ch вуглеводневий стоки нафтоочисних заводів Сm Лікарський феноли і йодоформ D Неприємний або сильно виражений неприємний Сірководень Df Рибний Urogle opis a d Di obryo Dp Гнойовий A abae a Dз Гнильний застояні стічні води Е Землистий сира земля G торф'яний Торф трав'янистий лежана трава М Затхлий солома , що зопріває Mm Цвілевий сирий підвал V Овочевий корені овочів Визначення інтенсивності запаху води інтенсивність запаху, бал Характеристика поява запаху 0 ніякого запаху відсутність суттєвого запаху I дуже слабкий запах, не що помічається споживачем, але виявляється спеціалістом II Слабкий запах, що виявляється споживачем, якщо звернути на цю увагу III Помітний запах, легко що виявляється, може бути причиною того, що вода неприємна для IV чіткий запах, що звертає на себе увагу; може змусити утриматися від пиття V дуже сильний запах, настільки сильний, що робить воду непридатної для пиття Каламутність Каламутність природних вод викликана присутністю тонко дисперсних домішок, зумовлених нерозчинними або колоїдними неорганічними й органічними речовинами різноманітного походження. Якісне визначення проводять описово: слабка опалесценція, опалесценція, слабка, помітна сильна каламуть. Відповідно до  гігієнічних вимог до якості питної води каламутність не повинна перевищувати 1.5

Единственное, что произойдет с бромелайном после приема чудо-таблеток — его полное переваривание в желудке, поскольку для нашего организма фермент — всего лишь съедобный белок. Как средство для похудания «сжигатели жира» совершенно неэффективны, но зато очень дороги. Вскоре появились и другие добавки — «Акулий хрящ», «Йохимбе-экстракт», «Про-мэн-экстра», «Голденсил» и т. д. Распространяли их несколько конкурирующих фирм, которые к тому же время от времени поливали друг друга грязью в прессе. Вначале, кажется, были «Спортивные лаборатории США», потом проявились «Национальная академия питания США», «Ирвин нэчуралз» и «Здоровье-2000». Все препараты, скажем сразу, прошли сертификацию и подавались как «рекомендованные». Не будучи дипломированным медиком, я не мог квалифицированно судить о полезности или бесполезности пластмассовых баночек с таблетками и капсулами, хотя с химической точки зрения они представляли собой смесь витаминов, минеральных веществ и некоторых природных биологически активных компонентов — вполне обычных и даже традиционных (состав приводился в сертификатах и иногда прямо на баночках)

1. Види ксерофітів природної та штучної флори

2. Профілактичні щеплення. Природне та штучне вигодовування

3. Загальна технологія виробництва цукру-піску та цукру рафінаду

4. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

5. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

6. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни
7. Питання фіктивних та удаваних правочинів у теорії та практиці
8. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

9. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

10. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

11. З’єднання та відгалудження жил проводів та кабелів

12. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

13. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти

14. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

15. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

16. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

17. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

18. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

19. Роль та вміст води в організмі

20. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

21. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

22. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства
23. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні
24. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

25. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

26. Технологія сиру твердого "Углічеського", проект цеху та аналіз показників якості

27. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

28. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

29. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

30. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

31. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

32. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

33. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

34. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

35. Загальна характеристика продуктів переробки зернових та зернобобових

36. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

37. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

38. Грошова маса та її показники
39. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси
40. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

41. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

42. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

43. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

44. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

45. Цивільний та арбітражний процес

46. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

47. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

48. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

49. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

50. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

51. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

52. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

53. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

54. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
55. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
56. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

57. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

58. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

59. Сучасні форми та системи оплати праці

60. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

61. Міський бюджет: пріоритети та механізми

62. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

63. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

64. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки

65. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

66. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

67. Постмодернізм та українська історична наука

68. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

69. Перша та Друга Малоросійські Колегії

70. Декабристський рух та його поширення на Україні
71. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
72. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

73. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

74. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

75. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

76. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

77. Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд

78. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

79. Звичаї та обряди на Україні

80. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки

81. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

82. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

83. Похідна та її застосування

84. Печінка. Її будова, функції та хвороби

85. Світові ринки зброї та військового спорядження

86. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
87. Керівництво та лідерство
88. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

89. Поняття та сутність менеджменту

90. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

91. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

92. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

93. Соціал-демократична концепція держави та влади

94. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

95. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

96. Особенности работы терапевтических групп в традиции ТА

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

97. Візантійський ісихазм та давньоруська печерна аскеза

98. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

99. Поняття та форми державного устрою


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.