Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

по дисципліні: «Економіка природокористування» на тему: «Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів» План Введення. 1. Еколого-економічне значення водних ресурсів. 2. Основні напрямки використання водних ресурсів. 3. Забруднення водойм у зв'язку з їхнім використанням. 4. Оцінка стану й нормування якості води. 5. Основні напрямки охорони й раціонального використання водних ресурсів. Висновок. Список літератури. Введення Водні запаси на Землі величезні, вони утворять гідросферу - одну з потужних сфер нашої планети. Гідросфера - найважливіший елемент біосфери. Вона поєднує всі води земної кулі, включаючи океани, моря й поверхневі води суши. У більше широкому змісті до гідросфери відносять підземні води, лід і сніг Арктики й Антарктиди, а також атмосферну воду й воду, що втримується в живих організмах. Води гідросфери перебувають у постійній взаємодії, переходи з одних видів вод в інші становлять складний круговорот води на земній кулі. З гідросферою зв'язане зародження життя на Землі, тому що вода здатна до утворення складних хімічних сполук, які обумовили виникнення органічного життя, а потім - формування високоорганізованих тваринних організмів. Вода забезпечує існування живих організмів на Землі й розвиток процесів їхньої життєдіяльності. Вона входить до складу клітин і тканин будь-якої тварини й рослини. Клімат і погода на Землі багато в чому залежать і визначаються наявністю водних просторів і змістом водяної пари в атмосфері. У складній взаємодії вони регулюють ритм термодинамічних процесів, порушуваних енергією Сонця. Океани й моря завдяки великій теплоємності води служать акумуляторами тепла й здатні змінювати погоду й клімат на планеті. Океан, розчиняючи гази атмосфери, є регулятором повітря. У діяльності людини вода знаходить саме широке застосування. Вода - це матеріал, використовуваний у промисловості й вхідний до складу різних видів продукції й технологічних процесів, виступає в ролі теплоносія, служить для цілей обігріву. Сила падіння води пускає в хід турбіни гідроелектростанцій. Водний фактор є визначальним у розвитку й розміщенні ряду промислових виробництв. До водоємних галузей, що орієнтується на великі джерела водопостачання, ставляться багато виробництв хімічної й нафтохімічної промисловості, де вода служить не тільки допоміжним матеріалом, але й одним з поважних вигляд сировини, а також електроенергетика, чорна й кольорова металургія, деякі галузі лісової, легкої й харчової промисловості. Широко використовується вода в будівництві й промисловості будівельних матеріалів. Сільськогосподарська діяльність людини пов'язана зі споживанням величезної кількості води, насамперед на зрошуване землеробство. Ріки, канали, озера - дешеві шляхи сполучення. Водні об'єкти - це й місця відпочинку, відновлення здоров'я людей, спорту, туризму. У зв'язку із цим - раціональне використання водних ресурсів і їхня охорона мають ключове значення для досягнення стійкого розвитку. Еколого-економічне значення водних ресурсів Водні маси на поверхні Землі утворять тонку геологічну оболонку, що займає більшу частину поверхні Землі й утворить Світовий океан (361 млн км3, або 70,8 % всієї поверхні планети).

Загальний обсяг гідросфери дорівнює 1,4 млрд км3 , частка її стосовно всієї маси Землі не перевищує 0,02 %. Основна маса води гідросфери зосереджена в морях і океанах (94 %), друге місце по обсязі водних мас займають підземні води (3,6 %), лід і сніг арктичних і антарктичних областей, гірські льодовики (2 %). Поверхневі води суши (ріки, озера, болота) і атмосферні води становлять частки відсотка від загального обсягу води гідросфери (0,4 %).1 Вода - хімічна сполука водню з киснем (Н2ПРО), безбарвна рідина без заходу, смаку й цвіту. У природних умовах завжди містить розчинені солі, гази й органічні речовини, їхня кількість міняється залежно від походження води й навколишніх умов. При концентрації солей до 1 г/л воду вважають прісної, до 24,7 г/л - солонуватої, понад - солоний. Ресурси прісних вод становлять незначну частку загального сумарного обсягу всієї гідросфери, але саме вони відіграють вирішальну роль у загальній циркуляції води, у зв'язках гідросфери з екологічними системами, у життєдіяльності людини й існуванні інших живих організмів, у розвитку виробництва. На прісні води доводиться близько 2 % гідросфери, використовувана частина (річковий стік, озерна вода) становить менш 1 % від загального обсягу вод гідросфери. У середньому вода становить близько 90 % маси всіх рослин і 75 % маси тварин. Складні реакції у тваринних і рослинних організмах можуть протікати тільки при наявності водного середовища. Тіло дорослої людини містить 60—80 % води. Фізіологічну потребу людини у воді можна задовольнити тільки водою й нічим іншим. Втрата 6—8 % води супроводжується напівнепритомним станом, 10% — галюцинацією, 12 % — приводить до смерті2 . Щодо господарської діяльності людини вводиться поняття &quo ;водні ресурси&quo ; - це всі придатні для господарського використання запаси поверхневих вод, включаючи ґрунтову й атмосферну вологу. Ресурси поверхневих вод визначаються в основному сумарним стоком у середній по водности рік. Розподілено вони й використовуються по території Землі й окремих регіонів нерівномірно. Країни СНД мають найбільшими у світі водними ресурсами, сумарно вони посідають друге місце у світі (після Бразилії) по обсязі середньорічного річкового стоку, на них доводяться також значні по величині потенційні запаси підземних вод. Однак ці ресурси поширені по території країн СНД украй нерівномірно, що пояснюється різними географічними, кліматичними, геологічними й гідрогеологічними умовами окремих регіонів. Розподіл води і її споживання по континентах3 Континент Середньорічний стік рік Водоспоживання км3/рік % до стоку км3/рік в % 1970 р. 2000 р. 1970 р. 2000 р. Європа 3210 6,9 320 730 10,0 23,0 Азія 14410 31,0 1500 3200 10,4 22,7 Африка 4570 9,8 130 380 2,8 8,3 Північна Америка 8200 17,6 540 1300 6,6 15,8 Південна Америка 11760 25,2 70 300 0,6 2,5 Австралія й Океанія 2390 5,1 23 60 1,0 2,5 Усього 46540 100,0 2583 5970 5,8 13,0 Загальний середньорічний обсяг стоку становить майже 4,7 тис. км3, причому гнітюча його частина доводиться на Російську Федерацію — 4,27 тис. км3 (більше 90 %). Значними водними ресурсами володіють Україна — 0,21 тис.

км3 (4,5 %), Казахстан — 0,12 тис. км3 (2,7 %), Узбекистан — 0,11 тис. км3 (2,3 %), Таджикистан — 0,1 тис. км3 (2,0%). Нерівномірному розподілу стоку відповідає й різна забезпеченість водними ресурсами країн СНД. Якщо питома забезпеченість стоком у цілому для країн СНД дорівнює 210 тис. км3 у рік на 1 км2, то найбільш висока в Грузії й Таджикистані — 877 і 667 відповідно, а найбільш низька в Туркменістані — 145 і в Казахстані — 46 тис. км3 у рік на 1 км2. 2. Основні напрямки використання водних ресурсів У своєму розвитку людство пройшло через багато етапів у використанні води. Спочатку переважало пряме використання води - як питво, для готування їжі, у побутових господарських цілях. Поступово зростає значення рік і морів для розвитку водного транспорту. Виникнення багатьох центрів цивілізації пов'язане з наявністю водних шляхів. Люди використовували водні простори як шляхи сполучення, для лову риби, видобутку солі й інших видів господарської діяльності. У період розквіту судноплавства найбільше економічно розвиненими й богатыми були морські держави. І сьогодні використання водних шляхів сполучення значно позначається на розвитку світової економіки. Так, морський транспорт перевозить у рік 3-4 млрд т вантажів, або 4-5 % загального обсягу вантажоперевезень, виконуючи при цьому понад 30 трлн т/км, або 70 % загального світового вантажообігу. Відмітною рисою XX ст. з'явився швидкий ріст водоспоживання по всіляких напрямках. На перше місце по обсязі споживання води вийшло сільськогосподарське виробництво. Для того щоб забезпечити продуктами харчування все зростаюче населення Землі, необхідні витрати величезної кількості води в землеробстві. Ресурси вологи й тепла і їхнє співвідношення визначають природну біологічну продуктивність у різних природно-кліматичних зонах миру. Для виробництва 1 кг рослинної маси різні рослини витрачають на транспірацію від 150—200 до 800—1000 м3 води; причому 1 га площі, зайнятий кукурудзою, випаровує за вегетаційний період 2—3 млн л води; для вирощування 1 т пшениці, рису або бавовни необхідно 1500, 4000 і 10 000 т води відповідно. Площа зрошуваних земель на земній кулі досягає в цей час 220 млн га. Вони дають приблизно половину сільськогосподарської продукції миру, на таких землях розміщається до 2/3 світових посівів бавовнику. У той же час на зрошення 1 га посівів витрачається протягом року 12—14 тис. м3 води. Щорічна витрата води досягає 2500 км3 або більше 6 % сумарного річного стоку рік земної кулі. По обсязі використовуваних вод зрошуване землеробство посідає перше місце серед інших водопотребителей. Надзвичайно велика потреба у воді для сучасного тваринництва, змісту худоби на фермах і тваринницьких комплексах. Для виробництва 1 кг молока затрачається 4 т, а 1 кг м'яса - 25 т води. Питоме використання води на сільськогосподарські й інші мети в різних країнах миру (по даним 80- 90-х років XX ст.) наведено в таблиці. Використання води на різні господарські цілі в окремих країнах миру (в % до загального водоспоживання)4 Групи водоспоживання Росія США Франція Фінляндія Сільськогосподарське 22 49 51 10 Промислове 33 41 37 80 Комунально-побутове 24 10 12 10 Росте споживання води в промисловому виробництві.

Речь идет о комплексных научно-технических проектах, реализуемых в рамках национальных программ - космической, энергетической, информационной и т.д. Начиная с конца 1940-х годов такие проекты самостоятельно осуществляли наиболее развитые в экономическом и научно-техническом отношении государства, а в будущем, видимо, их участниками станут многие государства. Комплексный научно-технический проект по своим масштабам уступает национальной программе развития какого-либо приоритетного комплексного научно-технического направления4. Национальная программа обычно является совокупностью нескольких последовательно осуществляемых проектов, но может включать и один комплексный научно-технический проект. Например, таким был проект "Манхеттен" для начального этапа национальной программы США по разработке атомного оружия, которая впоследствии развивалась параллельно с созданием технического потенциала для мирного использования атомной энергии5. Таким был проект "Аполлон" для национальной космической программы США. Комплексным проектом стали меры по обеспечению качества водных ресурсов в США в 1970-х годах, реализуемые в рамках системы мероприятий по охране окружающей среды в национальном масштабе

1. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

2. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

3. Загальні принципи і задачі комплексного використання водних ресурсів

4. Екологічні аспекти економічного розвитку

5. Мировые водные ресурсы

6. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
7. Водные ресурсы и водные мелиорации
8. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ (MS Works, ТХТ)

9. Охрана и использование водных ресурсов

10. Состояние водных ресурсов России и Сибири

11. Водные ресурсы

12. Влияние РоАЭС на водные ресурсы

13. Водные ресурсы Московского региона

14. Використання трудових ресурсів Західної України

15. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

16. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

17. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

18. Водные ресурсы

19. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

20. Влияние водных ресурсов на жизнедеятельность человека

21. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

22. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії
23. Водные ресурсы Украины
24. Мировой океан и водные ресурсы России

25. Економічні злочини

26. Правовое регулирование использования и охраны водных ресурсов

27. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

28. Адміністративні і економічні реформи Петра I

29. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

30. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

31. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

32. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка

33. Міжнародні економічні відносини

34. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

35. Аналіз використання трудових ресурсів

36. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

37. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

38. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"
39. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах
40. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

41. Психологічні аспекти буддизму

42. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

43. Логіко-методологічні аспекти технічного знання

44. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

45. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

46. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

47. Пресные водные ресурсы как катализатор международного сотрудничества

48. Проблема загрязнения водных ресурсов

Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее

49. Проблемы водных ресурсов мира

50. Развитие сотрудничества в области интегрированного управления водными ресурсами в Центральной Азии

51. Мониторинг качественного состояния водных ресурсов и контроль качества воздуха

52. Использование водных ресурсов и гидролого-экологические проблемы водных объектов суши

53. Водные ресурсы

54. Водные ресурсы: использование и загрязнение
55. Проблемы использования водных ресурсов
56. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

57. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

58. Неоінституціональний напрям в економічній нобелеології

59. Соціально-економічні наслідки монополії

60. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

61. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

62. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

63. Общественное мнение: современное состояние, ресурсы и некоторые аспекты механизмов массового влияния

64. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

66. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

67. Водные и почвенные ресурсы России. Растительный и животный мир

68. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

69. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

70. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
71. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі
72. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

73. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

74. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

75. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

76. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

77. Економічна рівновага і циклічність

78. Ефективність використання ресурсів підприємства

79. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

80. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла

81. Циклічність економічного розвитку

82. Циклічні коливання економічного розвитку

83. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

84. Лінейна балансова модель і її використання в економічних розрахунках

85. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

86. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
87. Правовые аспекты борьбы с терроризмом
88. Продовольственные ресурсы

89. Рекреационные ресурсы Северо-Кавказского района

90. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

91. Энергетические ресурсы мирового океана

92. Природопользование. Лесные ресурсы

93. Оценка рекреационных ресурсов Владимирской области

94. Минеральные ресурсы

95. Режим пользования водными объектами

96. Мировые ресурсы и добыча алмазов и драгоценных металлов

Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки
Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

97. Платежи за использование природных ресурсов

98. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

99. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.