Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

смотреть на рефераты похожие на "Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции" Дослідження українського ринку сільськогосподарської та харчової продукції ЗМІСТЗМІСТ 2 Короткий виклад 3 1. Розвиток національної системи стандартизації та сертифікації України у зв’язку з довгостороковими стратегіями ISO 5 1.1. Правова база та принципи формування стандартів в Україні 5 1.2. Відповідність українських стандартів міжнародним 6 1.3. Стандарти і система контролю якості 8 1.3.1. Вдосконалення контролю якості 8 1.3.2. Радіоактивний та інший контроль у сфері стандартів 9 1.4. Сертифікація в Україні: умови, принципи, відповідність світовим вимогам 9 2. Можливість експорту української продукції 12 2.1. Необхідні умови для експорту 12 2.2. Можливість гарантій для закордонного споживача 12 3. Вивчення попиту українського споживача на сільськогосподарську та харчову продукцію 14 3.1. Продукції якого походження надає перевагу український споживач 14 3.2. Огляд дослідження українського ринку сільськогосподарської та харчової продукції 14 Загальна оцінка можливостей просування сільськогосподарської та харчової продукції України 16 Додатки 18 Короткий виклад Послідовна інтеграція України в Європейську економічну Спільноту відкриває великі можливості для просування української продукції на ринки Європи. Важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між Україною та Співтовариством є зближення існуючого та майбутнього законодавства України з законодавством Спільноти. З весни 1998 р. набула чинності Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом. У рамках виконання цієї Угоди Україна взяла на себе зобов’язання щодо поступового узгодження законодавства, норм, правил та стандартів, а також процедур оцінювання відповідності (сертифікації) з європейськими нормами. Оголошення Україною наміру стати асоційованим членом ЄС означає готовність до прискореного виконання взятих на себе зобов’язань. Реалізація асоційованого членства в ЄС, зокрема режиму вільної торгівлі, вимагає впровадження в націонільне законодавство України багатьох директив ЄС, що встановлюють вимоги до продукції, а також не менше, ніж 80 відсотків існуючих європейських стандартів. Із державних (національних) стандартів, яким надано чинності, 18,5% – пряме впровадження міжнародних, 42% – часткове впровадження (гармонізовані з міжнародними). Національний орган з стандартизації України (Держстандарт України), створюючи національну систему технічного регулювання, орієнтується на довгострокові стратегії Міжнародної організації з стандартизації ISO, а саме: запровадження міжнародних стандартів, заохочення українських виробників до конкуренції і інтеграції до світових ринків, підвищення якості та вдосконалення продукції, забезпечення безпеки життя і здоров’я людей, охорону навколишнього середовища. Основними факторами, які безпосередньо впливають на подальший розвиток національної системи стандартизації, метрології та сертифікації є багатовекторна зовнішня політика, спрямована на інтеграцію України в ЄС, вступ до Світової організації Торгівлі (СОТ), співробітництво з країнами СНД та багатьма країнами світу.

З урахуванням згаданих факторів і відповідно до Указу Президента України Держстандарт України як єдиний національний орган здійснює державну технічну політику в галузі стандартизації, сертифікації, метрології, державного нагляду, спрямовану на сприяння економічному розвитку країни, інтеграцію до світової економіки, підтримку вітчизняного виробника та захист прав громадян України на споживання безпечної для життя, здоров’я та довкілля продукції. Для цього, а також для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції Указом Президента України в 1997 р. створено Національну раду з питань якості, одним з головних завдань якої є формування національної політики в галузі забезпеченя якості, розробки та реалізації державних та інших програм, спрямованих на забезпеченя належної якості української продукції. Організаційне забезпечення Ради покладено на Держстандарт України. Зараз в Україні зареєстровано 17 сертифікатів на систему якості у відповідності з ISO серії 9000. Надзвичайно важливае значення у своїй діяльності Держстандарт надає удосконаленню процедур оцінки відповідності, зближення їх з вимогами міжнародних і європейських норм і правил з метою створення сприятливих умов для експорта української продукції та захисту прав вітчизняних виробників і споживачів. За станом на 1 вересня 1998 р. в галузі стандартизації, метрології та сертифікації укладено 40 угод з 29 країнами, в тому числі 17 на міжурядовому рівні. Укладення угод стало свідченням визнання української національної системи сертифікації УкрСЕПРО іноземними країнами – торговельними партнерами України. Крім цього, визнання іноземних сертифікатів, виданих в міжнародних системах сертифікації, членом яких є Україна, здійснюється у відповідності до правил і процедур конкретної міжнародної ситеми сертифікації. Механізм зовнішньоекономічних зв’язків України в даний час знаходиться ще в стадії становлення. Для здійснення зовнішньоторговельних операцій суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності необхідно перебувати під митним контролем. Головним економічним регулятором зовнішньої торгівлі є Митний тариф України. Митне оформлення здійснюється після декларування товарів або майна. Пердбачені для експорту товари сільськогосподарської та харчової промисловості ліцензуванню та квотуванню не підлягають. Гарантіями для закордонних партнерів, які імпортують українські товари, можуть виступати умови угоди, яку вони укладають з українськими партнерами, де можуть оговорюватись, наприклад, вимоги до сертифікатів тощо. Державних гарантій по захисту закордонного споживача не існує. Щодо сільськогосподарських та харчових продуктів – український споживач надає перевагу продукції українського походження. Що ж стосується промислової та іншої продукції, включаючи товари народного споживання, то тут український споживач надає перевагу товарам іноземного походження. З цього приводу проводилась низка досліджень суто галузевих напрямів. В основному – товаровиробниками (для внутрішнього використання) та дослідницькими установами, які займаються галузевими проблемами. Можна зробити загальний висновок, що існують можливості для просування вітчизняної сільськогосподарської та харчової продукції.

В звіті використовуються наступні терміни та скорочення: Стандартизація – система управління стандартами Метрологія – система управління і контролю вимірювальних процесів Сертифікація – система процедур оцінювання відповідності стандартам, вимогам та нормам Системи якості – сукупність видів діяльності, спрямовані на забезпечення якості продукції (процесів, робіт, послуг) ВМД – вантажна митна декларація ГАТТ – Генеральна асамблея по Тарифах і Торгівлі ЄС – Європейський Союз НДІССІ – науково-дослідний інститут Стандартизації сертифікації та інформатики СОТ – Світова організація Торгівлі УкрСЕПРО – система сертифікації України Розвиток національної системи стандартизації та сертифікації України у зв’язку з довгостороковими стратегіями ISO1 Правова база та принципи формування стандартів в Україні Корінне реформування і становлення вітчизняної економіки, розвиток ринкових відносин в умовах соціально-економічної кризи зумовили необхідність створення нових механізмів державного та ринкового регулювання виробництва України. Послідовна інтеграція України в Європейське економічне Співтовариство відкриває великі можливості для просування української продукції на ринки Європи. Важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між Україною та Співтовариством є зближення існуючого та майбутнього законодавства України з законодавством Співтовариства. З 1 березня 1998 р. набула чинності Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом. У рамках виконання цієї Угоди Україна взяла на себе зобов’язання щодо поступового приведення законодавства, норм, правил та стандартів, а також процедур оцінювання відповідності (сертифікації) у відповідність з європейськими нормами. Оголошення Україною наміру стати асоційованим членом ЄС означає готовність до прискоренного виконання взятих на себе зобов’язань. Реалізація асоційованого членства в ЄС, зокрема режиму вільної торгівлі, вимагає впровадженя в націонільне законодавство України багатьох директив ЄС, що встановлюють вимоги до продукції, а також не менше, ніж 80 відсотків існуючих європейських стандартів. Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) є органом державного управління, який забезпечує реалізацію державної полтики в галузі стандартизації, єдності вимірювань, акредитації органів та випробувальних лабораторій, сертифікації і державного нагляду, представляє інтереси України в міжнародних організаціях. Національний орган з стандартизації України орієнтується на довгострокові стратегії Міжнародної організації з стандартизації ISO, а саме: запровадження міжнародних стандартів, заохочення українських виробників до конкуренції і інтеграції до світових ринків, підвищення якості та вдосконалення продукції, забезпечення безпеки життя і здоров’я людей, охорону навколишнього середовища. Законодавчою базою створення національної системи сертифікації є Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію та сертифікацію” від 10 травня 1993 р. Також видано понад 30 законів і законодавчих актів України, в яких встановлено вимоги до сертифікації окремих видів продукції.

В связи с бурным развитием генно-инженерных технологий эти законы требуют внесения ряда изменений и дополнений, которые находятся на стадии разработки. Методы определения ГМО в пищевых продуктах Их разработка началась одновременно с выходом пищевой продукции из ГМО на мировой продовольственный рынок. В настоящее время подавляющее большинство ГМО растительного происхождения, представленных на рынке, как было сказано выше, отличается от исходного традиционного сорта растения наличием в геноме рекомбинантной ДНК — гена, кодирующего синтез белка, который определяет новый признак, и последовательностей ДНК, регулирующих работу этого гена, а также собственно нового белка. В качестве мишени для определения ГМО в пищевом продукте могут рассматриваться как новый модифицированный белок, так и рекомбинантная ДНК. Химические методы анализа продуктов из ГМО. Если в результате генетической модификации меняется химический состав пищевого продукта, для ее определения могут применяться химические методы исследования — хроматография, спектрсфотометрия, спектрофлюориметрия и другие, которые и выявляют заданное изменение химического состава продукта

1. Технологія отримання основних видів продукції тваринництва

2. Основные виды рынков

3. Эффективности производства основных видов продукции растениеводства и животноводства с/х предприятия СПК "Щомыслицы"

4. Трудовые ресурсы и производительность труда на производстве основных видов продукции животноводства

5. Анализ производства и использования основных видов продукции растениеводства ЗАО "Зайцевское"

6. Основные виды деликтов в законах XII таблиц
7. Основные виды обучения
8. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

9. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

10. Мировой рынок услуг и основные операции по их реализации

11. Основные виды искусств

12. Новые методы конкурентной борьбы на мировом рынке

13. Конъюнктура рынка и основные показатели ее изучения. Анализ потенциала и емкости рынка

14. Понятие, признаки и основные виды правоохранительной деятельности

15. Основные виды и функции социальных норм

16. Характеристика основных видов речи

Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы
Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

17. Два основных вида социоисторических организмов

18. Классификация и основные виды клиринга

19. Мировой рынок сельскохозяйственной продукции

20. Элементарное мышление, или рассудочная деятельность, животных: основные понятия и методы изучения

21. Основні види валютних ринків

22. Основные виды страхования
23. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
24. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов животного и растительного происхождения на продовольственных рынках

25. Договор как основной вид сделки

26. Основные виды материального стимулирования деятельности государственных служащих

27. Понятие и основные виды правомерного поведения

28. Понятие и основные виды операционных систем

29. Процесс производства сахара-рафинада. Основные виды печенья

30. Рынок и его виды

31. Основные виды деловых игр и их характеристика

32. Основные виды финансовых рисков

Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны

33. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

34. Основные виды и причины брака при нанесении слоя фоторезиста

35. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

36. Основные виды человеческой деятельности

37. Психолого-педагогический эксперимент, его сущность и основные виды

38. Основные виды поверхностей
39. Легкая атлетика. Основные виды легкой атлетики
40. Специфика основных видов налогов

41. Общая характеристика предприятия РУП "Завод средств комплексной автоматизации", характеристика выпускаемой продукции и рынков ее сбыта

42. Основные принципы ценообразования продукции общественного питания и промышленных товаров

43. Характеристика предприятия ОАО "Горизонт", его продукции и рынков сбыта

44. Основные тенденции в развитии мирового капиталистического хозяйства в конце XIX начале XX века

45. Мировой рынок

46. Мировой рынок золота. Золотые аукционы

47. Мировой рынок рабочей силы. Международные миграции населения

48. НИС Азии и Латинской Америки на мировом рынке услуг

Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

49. Войдем в мировой рынок - и наши внуки будут думать по-английски

50. Формирование и тенденции развития мирового рынка труда

51. Мировой рынок нефти и ОПЕК

52. Мировой рынок золота на современном этапе

53. Мировой рынок золота

54. Мировой рынок ссудных капиталов
55. Рынок ценных бумаг и первичный и вторичный рынок
56. Мировой рынок капитала.

57. Россия на мировом рынке металлов платиновой группы

58. Россия на мировом рынке вооружений

59. Анализ мирового рынка молока

60. Мировой кредитный рынок и его роль в глобализации мировой экономики

61. Мировой рынок золота

62. Мировой рынок и свободные экономические зоны

63. Мировой рынок нефти

64. Мировой рынок рабочей силы

Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Мировые рынки сырья и продовольствия

66. Особенности ценообразования на мировом рынке

67. Россия и мировой рынок

68. Россия на мировом рынке нефти

69. Современные тенденции развития мирового рынка ценных бумаг

70. Медународная миграция и ее влияние на мировой рынок труда
71. Мировой рынок и международная торговля
72. Особенности мирового рынка туризма

73. Развитие мирового рынка ссудных капиталов

74. Сущность, основные черты и структура мирового хозяйства

75. Маркетинговые исследования рынка книжной продукции и перспектив открытия нового книжного магазина компанией "Клуб семейного досуга"

76. Розробка проекту по створенню нового виду продукції на базі АТЗТ "Сумський фарфоровий завод"

77. Управление внедрением нового вида продукции на предприятии

78. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

79. Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине

80. Организация подготовки производства к выпуску новой продукции

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Рынок научно-технической продукции в России. Его современное состояние и тенденции развития

82. Виды рынков

83. Основные черты рынка ценных бумаг

84. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

85. Разработка и вывод нового товара на рынок

86. Стандартизация и сертификация продукции в условиях рынка
87. Новый вид коммуникаций организации: Intranet
88. Основные экспериментальные характеристики нового адаптивного вариатора

89. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация

90. Зависимость от виртуальной реальности компьютера - новый вид зависимого поведения

91. Что такое страхование, классификация видов, основные характеристики видов страхования

92. Словарь новейших профессий на рынке труда

93. Исследование процесса становления новых (нетрадиционных) видов спорта

94. Основные черты философии нового времени

95. Рынок корпоративных облигаций и основные направления повышения его эффективности

96. Охраняемые виды растений и животных

Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Основные теории рынка. Макроэкономический анализ

98. К вопросу о горизонте макроэкономического прогноза: новый взгляд на изменчивость рынков 1988-2004

99. Виды конкуренции, их особенности и значение для характеристики рынка

100. Анализ товарного рынка основных продуктов питания


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.