Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Криміналістичне вчення, що безпосередньо займається вивченням теоретичних положень і заснованих на них науково-технічних засобах і методах збирання й використання даних про зовнішній вигляд людини в криміналістичній практиці, одержало назву „габітология” (від злиття двох латинських слів: „габітус” - зовнішність і „логос”- наука). Рідше користуються терміном „габітоскопія” („скопео” - розглядаю). Науковими передумовами використання даних про зовнішність у криміналістичній практиці для розшуку й установлення особистості є власні властивості зовнішності людини і її слідів-відображень. Головними із цих властивостей, що мають криміналістичне значення й створюють передумови для криміналістичної ідентифікації, є індивідуальність, відносна стійкість і відображаємість (рефлекторність), тобто здатність людської зовнішності залишати сліди-відображення. Індивідуальність зовнішності кожної людини, відмінність її від інших осіб визначається складністю й величезною кількістю ознак, що описують зовнішність. Так, в 1980р. у СРСР спільними зусиллями вчених криміналістів, антропологів і етнографів був створений альбом „Типи й елементи зовнішності”, що містить антропологічні типи осіб різних національностей і народностей, які проживають на території СРСР. Крім цього альбом містить велику кількість варіантів ознак елементів людських обличч обох статей. Наприклад, тільки для осіб європеоідного типу міститься більше 960 варіантів ознак елементів обличчя (зачісок - 75 варіантів, брів - 153, очей - 185, вушних раковин - 27 і т.д.). Приблизно по стільки ж варіантів і для осіб кавказького типу зовнішності, среднеазаитского, монголоїдного й т.д. Саме ця дуже велика кількість варіантів і забезпечує принципову можливість виділення кожної людини по її зовнішності з маси інших, її ідентифікацію. Стійкість зовнішнього вигляду людини обумовлює можливість установлення його особистості, незважаючи на зміни в часі. Як і будь-який об'єкт матеріального світу зовнішність людини перетерплює змінювання на протязі часу. При цьому основними факторами цієї зміни є як постійно діючі закономірності розвитку й зів'янення людського організму, так і перебіг різних перехідних процесів (захворювань, умов життя й т.д.). У ряді випадків має значення навмисна зміна зовнішності або зміна зовнішності під дією фізичних травм. При цьому зміни можуть бути необоротними (це, головним чином, зміни, що наступили під дією віку, смерті, травм, хірургічного втручання) і оборотними, коли зовнішність після змін, що наступили, відновлюється в первісному виді (такі зміни, що наступили внаслідок тимчасового захворювання, зміни в способі життя). У зв'язку з тим, що зовнішність людини мінлива, у габітоскопії мається на увазі стійкість зовнішності не абсолютна (тобто незмінність зовнішнього вигляду протягом всього життя людини), а відносна – тобто стійкість зовнішності на протязі певного періоду часу. Мінливість зовнішнього вигляду не перешкоджає ототожненню людини за ознаками зовнішності, оскільки відомі закономірності цих змін.

Так, наприклад, ідентифікаційний період для портретної експертизи може становити до 60 років. Досить важливою передумовою можливості використання зовнішнього вигляду людини в криміналістичній практиці є його відображаємість (рефлекторність) - властивість запам'ятовуватися в різних слідах-відображеннях - на знімках, малюнках, в описах і т.д. Ця властивість забезпечує можливість збирати й накопичувати дані про зовнішній вигляд, вивчати їх, використовувати в різних умовах роботи органів внутрішніх справ. Особистим проявом відображаємості є наочність зовнішнього вигляду людини, тобто властивість відображатися у свідомості інших людей. Наочність зовнішнього вигляду забезпечує можливість сприймати спостережувану людину в цілому або по окремих його елементах і ознакам. З іншого боку, здатність людської свідомості виразно, достовірно й повно сприймати, зберігати, відтворювати та пізнавати людину за ознаками зовнішності, забезпечує можливість широкого використання даних про зовнішній вигляд шляхом залучення до процесу розшуку й установлення особистості людей що знали (бачили) злочинця. Отримані за допомогою очевидців описи зовнішності, суб'єктивні портрети, дані які потрібні при пред'явленні для впізнання й т.д. широко й успішно використовуються в слідчій і оперативно-розшуковій роботі органів внутрішніх справ, забезпечуючи своєчасне й точне встановлення й розшук злочинців і інших осіб по їхній зовнішності. До власних елементів зовнішності відносяться: а) анатомічні, - тобто елементи зовнішньої будови тіла людини, виділювані при спостереженні: фігура в цілому; голова (у тому числі потилиця, тім'яна частина, волосяний покрив, шия, плечі, іноді ключиці, спина, тазостегнова область, руки (у тому числі кисті, пальці, нігті), ноги (у тому числі гомілки, стопи). б) функціональні (динамічні), - які становлять особливості функцій життєдіяльності людини (загальна манера тримати себе, поза, статура, хода, міміка, жестикуляція, побутові звички, спеціальні навички) і проявляються в динамиці; в) загальнофізичні, - які характеризують фізичний тип людини (стать, вік, зріст, антропологічну належність). До супутніх елементів відносяться предмети одягу, які є на людині і які сприймаються спостерігачем, різні побутові речі, прикраси, значки, компенсувальні предмети (окуляри, милиці, слухові апарати і т.інш.). Супутні елементи є складовими частинами зовнішнього вигляду людини майже у всіх ситуаціях криміналістичної практики, що й визначає необхідність розглядати їх при аналізі зовнішнього вигляду людини. Ознака зовнішності - особливість, яка характеризує, описуює спостережувальний елемент зовнішності або зовнішність у цілому. Ознаки зовнішності розподіляються на види, які зберігають найменування груп характеризованих ними елементів, а саме: а) анатомічні ознаки - це форма, величина, положення, колір, кількість, наявність (відсутність), ступінь симетрії і ступінь вираження конкретних анатомічних елементів зовнішності; б) функціональні ознаки - звичне відносне положення анатомічних елементів чи характер їх рухів; в) загальнофізичні ознаки вказують на належність до статі, значення віку і зросту, антропологічний тип, фізичний стан (хворий, здоровий); г) побічні ознаки характеризують супутні елементи зовнішності.

Елементи і ознаки зовнішності, в залежності від їх ролі в опису зовнішності та співвідношення один з одним, прийнято розподіляти на загальні та окремі. Це ділення умовне і у кожному конкретному випадку встановлюється спеціально. Наприклад, обличчя у цілому є загальним елементом у відношенні його частин - окремих елементів - очей, носа і т.д., але у відношенні голови в цілому саме обличчя є окремим елементом. Елементи і ознаки зовнішності, в залежності від їх ролі в опису зовнішності та співвідношення один з одним, прийнято розподіляти на загальні та окремі. Наприклад, обличчя у цілому є загальним елементом у відношенні його частинокремих елементів - очей, носа і т.д., але у відношенні голови в цілому саме обличчя є окремим елементом. Важливе значення серед анатомічних і функціональних ознак складають аномалії, тобто відхилення від нормальної будови, які рідко зустрічаються. Такі ознаки виділені до спеціальої групи особливих прикмет. Особливі прикмети, які знаходяться на зримих частинах тіла й тим самим як би „впадають в очі”, одержали назву „разючих прикмет”. Так, родимка на попереку або татуювання на животі відносяться до „особливих прикмет”, але ткая ж родимка на обличчі або татуювання на тильній стороні долоні будуть уже вважатися „яскравими прикметами”. Теорія киміналістичної ідентифікації цінність (ідентифікаційну значущість) ознаки визначає частотою її зустрічності. Ідентифікаційна значущість тим вище, чим рідше зустрічаїться ознака. У процесі ідентифікації осіб за ознаками зовнішності з усієї сукупності ознак вибирають такі, які дають достатньо точну уяву про ототожнену людину. Такі групи ознак називаються ідентифікаційнми. Ідентифікаційна ознака зовнішості повинна задовольняти низку умов, а саме: 1) володіти індивідуальністю, тобто бути відмінниою, здатнною виділити людину з групи схожих на неї людей; 2) бути наочною, тобто володіти здатністю до стабільного і однозначного відображення; 3) володіти відносною стійкістю, незмінністю на протязі ідентифікаційного періоду. У практичній діяльності використовується не сама зовнішність людини, а її відображення, що виникло внаслідок взаємодії з об'єктами матеріального світу, які існують у об'єктивній і суб'єктивній формах. Об'єктивна форма відображення передбачає отримання слідів-відображень зовнішності на різноманiтних матеріалах (фотоматерiалах, магнітних та оптичних носіях інформації, різних копірувальних матеріалах, і т.д.). Такі сліди-відображення отримали назву &quo ;об'єктивні відображення зовнішності&quo ;. До них належать фотографічні, кінематографічні, відеографічні і термографічні зображення, телезображення, оцифровані зображення на магнітних і оптичних носіях, рентгенівські знімки, флюорограми, посмертні маски і зліпки з частин тіла загиблих, зображення на копірувальних матеріалахі т.д., а також одержані за допомогою технічних засобів репродукції перелічених відображень. Суб'єктивна форма відображення зовнішності людини має місце при психічній взаємодії, коли зовнішність людини, як об'єктивне явище, відображеється у свідомості іншої людини (спостерігача) у вигляді ідеального відображення, уявленого образу-сліду пам'яті.

Рудри боги втру та грози (х налчувалося одинадцять), один з них втлення бога Шви. Самадг постйно зосереджений розум, стан цлковито нечуттвост, заглиблення у свдомсть Бога. Самсара свтовий потк життя через кльце народжень  смертей. Сангя дослдження духу (пуруш)  природи (пракрт), поднання яких зумовлю розвиток Всесвту  людини, шлях пзнання Бога через вдмову вд чуттво насолоди. Санньясин прихильник санньяси одного з шляхв, який передбача не цлковите, а часткове вдречення вд дяльност. Саттва одна з властивостей природи  людини, що означа благочестя  гармоню. Сваст!P вигук, подбний до «Господи, помилуй!» або «Мир вам!» Сканда головний полководець царства ¶ндри. Тамас одна з властивостей природи  людини, що означа нерцю  невгластво. Уччайшрава священний кнь, що народився з амрти (нектару). Ушана духовний учитель демонв. Чтрарадга найкращий спвець царства ¶ндри. Шва бог, який керу матеральною Aуною, покровитель тварин Шудри представники касти слуг в стародавнй ¶нд

1. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

2. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

3. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

4. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

5. Дослідження харчування

6. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
7. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)
8. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

9. Метеорологічні дослідження

10. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

11. Палеоантропологічнi дослідження

12. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

13. Методика гідрогеологічних досліджень

14. Методи та етапи статистичного дослідження

15. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

16. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

17. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

18. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

19. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

20. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

21. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

22. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ
23. Дослідження методів чисельного інтегрування
24. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

25. Дослідження чисельних методів інтегрування

26. Історіографія досліджень голодомору

27. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

28. Палеонтологічні дослідження

29. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

30. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

31. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

32. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

34. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

35. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

36. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

37. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

38. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
39. Маркетингові дослідження
40. Маркетингові дослідження діяльності фірми

41. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

42. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

43. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

44. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

45. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

46. Дослідження асортименту пральних машин

47. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

48. Дослідження поведінки споживачів

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

50. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

51. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

52. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

53. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

54. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
55. Методи психофізіологічних досліджень
56. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

57. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

58. Променеве дослідження травної системи

59. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

60. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

61. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

62. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

63. Дослідження ділової кар’єри менеджера

64. Дослідження мотивації на досягнення

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

65. Методи дослідження затрат робочого часу

66. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

67. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

68. Методологія науково-педагогічного дослідження

69. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

70. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
71. Технології навчання як дослідження
72. Організація і структура наукових досліджень

73. Методи політичних досліджень

74. Дослідження рухів зубообробного вестата

75. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

76. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

77. Предмет дослідження соціальної психології

78. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

79. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

80. Дослідження тривожності п’ятикласників

Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

82. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

83. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

84. Педагогічний експеримент як метод дослідження

85. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

86. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"
87. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов
88. Програма соціологічного дослідження

89. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

90. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

91. Дослідження однофазного трансформатора

92. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

93. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

94. Дослідження фототранзистора

95. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

96. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль

97. Прогностичні дослідження маїбутнього

98. Методологічні основи наукових досліджень

99. Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.