Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат на тему: Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики План Вступ 1 Процес глобалізації: періодизація, сутність, протиріччя 2 Глобальні проблеми людства як фактор міжнародних відносин Висновки Список літератури Вступ В основі тенденцій сучасних міжнародних відносин лежить концепція миру XXI століття – це злагоджені принципи взаємостосунків держав на міжнародній арені, які сприятимуть затвердженню миру без насильства, забезпеченню всеосяжної безпеки, переходу держав і регіонів до стійкого розвитку, побудові на планеті гармонійної цивілізації, що включає різні держави, нації, культури, релігії. Глобалізація є головним засобом для реалізації даної концепції, проте вона викликає багато протиріч в міжнародних відносинах, які є найактуальнішими на сучасному етапі. Сьогодні існування глобалізації як явища зазвичай не викликає сумнівів і ніким не заперечується. Водночас дати наукове визначення глобалізації досить складно, з огляду на політичний аспект проблеми, безпрецедентні за масштабом і концентрацією інтереси. Парадокси глобалізації не випадково є предметом гострих теоретичних суперечок, оскільки неоднозначність процесів, що розгортаються, неминуче відбивається на уявленнях про них. В цьому і полягає актуальність обраної тематики. 1 Процес глобалізації: періодизація, сутність, протиріччя Поява в науковій літературі терміну «глобалізація» датується кінцем 1960-х рр., проте справжнього розквіту концепція глобалізації досягла в першій половині 1990-х рр., коли фактично будь-які політичні, економічні і соціальні зміни в світі почали розглядатися під кутом положень даної концепції. Дискусія по проблемі глобалізації продовжується вже декілька десятиріч. В ході неї поступово виробляються загальні підходи до вивчення цього нового та складного явища і процесу сучасності. У науковий оборот термін «глобалізація» вперше був введений відомим американським економістом і фахівцем в галузі управління виробництвом Т. Левіттом. Він позначив цим словом феномен злиття ринків окремих товарів, вироблюваних великими багатонаціональними корпораціями (БНК). Більш широке значення новому терміну надали в Гарвардській школі бізнесу, і головним його популяризатором став консультант цієї школи японець Д. Оме, що опублікував в 1990 р. книгу «Світ без кордонів». Вважаючи, що світова економіка відтепер визначається взаємозалежністю центрів «тріади» (США, Японія, Євросоюз), він затверджував, що економічний націоналізм окремих держав став безглуздим, оскільки «сильними акторами» на світовій економічній сцені відтепер є «глобальні фірми». Саме в цьому, на думку автора, і виражається суть глобалізації Глобалізація як складне і багатогранне явище досліджується одночасно багатьма науками. а) Економічна наука. Економісти, як правило, сходяться на тому, що суть глобалізації полягає у формуванні світової економіки особливого типу, і відповідно до цього зосереджують свої зусилля на дослідженні таких проблем, як створення глобальної фінансової системи, глобального стратегічного менеджменту, розвиток нових технологій, розширення сфери діяльності транснаціональних корпорацій і обхват ними все нових країн і територій, небачене зростання світової торгівлі тощо.

б) Географія. Географи, на відміну від економістів, зосереджують свої зусилля на вивченні проблем великих міст-мегаполісів, так званих економічних архіпелагів, що утворюються в результаті розширення кордонів світового господарського простору, і розглядають феномен глобалізації саме крізь цю призму. в) Технічні науки. Представники технічних наук зайняті дослідженнями так званого техноглобалізму. Цим терміном позначається процес злиття в різних країнах нововведень і нових технологій в єдиний комплекс технічних знань на цій базі «технологічних макросистем». При цьому головною метою досліджень є вивчення всіляких наслідків революційних змін в сферах техніки і технологій, телекомунікацій, функціонування Інтернету і перетворення всіх людей світу в мешканців єдиного «планетарного села». г) Наука про міжнародні відносини. Наука про міжнародні відносини звертає головну увагу на завершення періоду «холодної війни», коли Світ сприймався як біполярна структура Схід-Захід або Південь-Північ, на посилення взаємозалежності країн, розширення співпраці між ними, становлення нового світового порядку за допомогою ООН та інших міжнародних організацій. д) Соціологія і культурологія. Соціологи і культурологи займаються дослідженням проблем, пов'язаних з впливом універсалізації культури на спосіб життя людей в різних країнах. е) Філософія. Філософи основну увагу надають дослідженню проблем, пов'язаних з універсалізацією людських цінностей. Таким чином, глобалізація – це сукупність сучасних явищ, процесів та структур, яку можна виразити у взаємозалежності, взаємопроникненні та взаємообумовленості самих різних компонентів сучасного світу та світової спільноти. Періодизація. Перші передумови початку процесу глобалізації можна віднести до другої половини XX століття, точніше 1945-75 рокам. Друга світова війна стала першою глобальною війною, в яку в тому або іншому ступені опинилися залучені всі континенти. Зразу ж після війни була створена глобальна міжнародна організація - ООН. В ці ж роки стала рушитися колоніальна система і виник комплекс соціально-економічних проблем незалежних держав, що розвиваються. В ці ж роки процеси науково-технічної революції, у тому числі зв'язку і інформації, не тільки склалися, але і стали впливовим політичним і економічним чинником. Примітно, що ще на початку 40-х років В.І. Вернадський передбачив, спрогнозував появу ноосфери, як &quo ;сфери розуму&quo ;, тобто поява принципова нового чинника, що впливає на розвиток людської цивілізації. Можна сказати, таким чином, що перший період формування глобальних процесів припав на третю чверть XX століття. Другий період – 1970–1990-ті рр. можна охарактеризувати, як перехід процесів глобалізації у формально визнаний світовою спільнотою стан, коли &quo ;раптом&quo ; людство зіткнулося з комплексом глобальних проблем, назвало їх, і зробило перші спроби їх вирішення, наприклад, в області міжнародної безпеки, допомоги країнам, що розвиваються, економічного і гуманітарного співробітництва. З кінця 90-х років почався третій період глобалізації, у якого з'явилися істотні особливості: по-перше, досягнення НТР в області інформатики і зв'язку, розвитку міжнародних контактів, особливо, бурхливий розвиток Інтернет, привело до створення глобальної світової спільноти, коли національні кордони у все більшій мірі стають умовностями.

В усякому разі збереження закритих, авторитарних суспільств, обмеження передачі знань, інформації і пересувань людей стають практичним неможливими. Саме по собі це вже не просто позитивне явище, але і проблема, а іноді загроза національної ідентичності, тобто національної безпеки; по-друге, очевидне зростання впливу США - не тільки політичного, економічного, фінансового, але і інформаційного, технологічного, усвідомлене прагнення використовувати цей вплив відповідно до національних інтересів і цінностей США, додає особливу специфіку всім без виключення глобальним проблемам. Позиція США, їх роль в рішенні глобальних проблем, стає у ряді випадків не просто важливою, але і вирішальною. Очевидно, що далеко не завжди американські інтереси і цінності співпадають з інтересами інших країн; по-третє, багато націй і держав справедливо знайшли в процесах глобалізації явну загрозу своєму розвитку, навіть існуванню. В цілій низці країн з'явилася заклопотаність правлячих еліт, сформувалися соціальні групи протидії процесам глобалізації. Іншими словами, відбулася серйозна переоцінка, коли ці процеси стали сприйматися у тому числі і винятково з негативними характеристиками. У рейтингу глобалізації, що складається останніми роками експертами журналу «Foreig policy», беруть участь 62 країни, що об’єднують 62% населення земної кулі і більше 90% світового економічного потенціалу. При складанні рейтингу аналітики враховують чотири основні параметри; економічну інтеграцію - обсяг міжнародної торгівлі, інвестицій та різного роду виплат (у тому числі зарплат), здійснюваних з перетином державних кордонів; персональні контакти, зокрема, міжнародні поїздки і туризм, обсяг міжнародних телефонних переговорів, поштових відправлень та перекладів; кількість користувачів Інтернету та кількість інтернет-серверів; •залучення країни в міжнародну політику, зокрема, членство в міжнародних організаціях та кількість посольств, що працюють в країні та за рубежем. У 2002 р. (другий рік підряд) самою глобалізованою державою планети визначена Ірландія, оскільки вона більшою мірою ніж інші країни світу орієнтована на міжнародну економіку. Значний розмір інвестицій з боку американських і західноєвропейських компаній у сфері технологій, інших сферах економіки одночасно з участю країни в зоні євро стали тими чинниками, які вивели Ірландію на 1-е місце в світі по цьому показнику. В першу п'ятірку по глобалізації ввійшли також Швейцарія, яка, як і рік тому, зайняла 2-е місце, Швеція (5-е місце в 2001 р.), Сінгапур (в 2001 р. — 3-є місце), Нідерланди (4-е місце в 2001 р.). Великобританія зайняла в рейтингу 9-у позицію, за нею йдуть Фінляндія, США і Франція. Чехії належить 15-е місце, Німеччини - 17-е, Польщі – 32-е, Японії - 35-е, Китай виявився на 51-й позиції. Україна зайняла 42-е місце в рейтингу, зберігши його з 2001 р., а Росія з 40-го місця перейшла на 45-е. Замикають список «глобалізованих» країн Бразилія, Індонезія, Колумбія, Перу і Іран. У ході дослідження з'ясувалося, що багаті держави глобалізовані в більшій мірі, ніж бідні, проте при цьому малі розвинені економічні системи більшою мірою орієнтовані на всесвітню інтеграцію, ніж великі.

Поляки переконали його, що укранська провдна верства ще не доросла до самостйно державност. ¶ вони довели це десятками фактв з укрансько стор. Трохи тих фактв подали  ми тут. А. Гтлер не хотв взяти Фнляндю до складу сво мпер. Й. Сталн не хотв зробити Фнляндю сателтом Московщини. Чому? Бо обидва знали, що фнни не зважають на жертви, коли йдеться про незалежнсть Фнлянд. ¶з усього сказаного бачимо, що малоросйство не  самим московством. Бачимо, що москволюбство це напрям (орнтаця), а малоросйство ( тепершня його удосконалена форма малоукранство) це паралч думки  вол; це атрофя природнього потягу до свободи; це брак ври в усе шляхетне, високе; це зникнення сторично памят; це зникнення нацонального нстинкту; це пригноблююче почуття сво особисто  нацонально нижчост, меншвартост. Це каптуляця перед бом. Коротко це ДУХОВНЕ рабство, а з нього  рабство розумове та фзичне. ¶ншими словами малоросйство ( малоукранство) це духовне ВИРОДЖЕННЯ (дегенераця) людини до рвня свйсько тварини. «Московська лтература, полтична  неполтична, рзн органзац  парт, буржуазн  соцалстичн, цлими серями плодили на Укран перекинчикв

1. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

2. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

3. Глобалізація світогосподарських звязків

4. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

5. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

6. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів
7. Досвід впровадження логістичних підходів у митній справі провідними країнами світу
8. Сім чудес світу

9. Мекка - серце ісламського світу

10. Місце України в глобалізаційних процесах

11. Антропоцентризм художньої и естетичної картини світу в епоху Відродження. Роль кіно і телебачення

12. Наукова картина світу

13. Еволюція органічного світу по ерах

14. Історія соціально-економічної географії світу

15. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

16. Озера світу

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

17. Місце правової системи України серед правових систем світу

18. Типологічна класифікація мов світу

19. Історія світу

20. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

21. Сім див світу

22. Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни
23. Глобалізаційні процеси в Україні
24. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

25. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

26. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути

27. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

28. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу

29. Іудаїзм як найдавніша релігія світу

30. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

31. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

32. Архітектори світу - Бей Юймін

Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Традиції та культура харчування народів світу

34. Розуміння глобальних подій світу у модерній і постмодерній перспективі

35. Філософія Стародавньго світу

36. Валютна система: України, світу, та Європи

37. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

38. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу
39. Різноманіття тваринного світу України
40. Економіка України в умовах глобалізації

41. Корпорація як форма організації сучасної фірми

42. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

43. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

44. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

45. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

46. Сучасна мовна політика України

47. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

48. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

49. Історія світової політичної думки

50. Міжнародна політика і світовий політичний процес

51. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

52. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

53. Митна політика України на сучасному етапі

54. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку
55. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах
56. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

57. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

58. Світогляд сучасного юнака

59. Організація обліку в магазині "Світанок"

60. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

61. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

62. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

63. Електронна торгівля в сучасному світі

64. Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові

Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

65. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

66. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

67. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

68. Формування особистості в сучасному світі

69. Тенденції розвитку світової демократії

70. Католицизм у сучасному світі. Його напрями
71. Релігія в глобалізованому світі
72. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

73. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

74. Антитехнократичні тенденції в сучасній європейській філософії

75. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

76. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції

77. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

78. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

79. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

80. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Современные тенденции демографического развития России

82. Налоги: тенденции, перспективы развития

83. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

84. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

85. Новые тенденции в современной популярной музыке

86. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат
87. Тенденции развития Интернета
88. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

89. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

90. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

91. Приёмник переносной радиовещательный ДВ/СВ диапазон

92. "Восемь помыслов" и борьба с ними /по творениям св. Аввы Евагрия/

93. Апокатастасис и "Благое молчание" в эсхатологии св. Максима исповедника (Apokatastasis and «Honorable silence» in the eschatology of st. Maximus the confessor)

94. История получения цинка, его химические св-ва и применение цинка в промышленности

95. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

96. Основные тенденции в развитии мирового капиталистического хозяйства в конце XIX начале XX века

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Отраслевая структура мировой экономики и тенденции ее развития

98. ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

99. Рынок жилья: Тенденция развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.