Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Життя і діяльність О. Конта

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство фінансів України Львівська державна фінансова академія Кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін Індивідуальне домашнє завдання з предмету Соціологія «Життя і діяльність О. Конта» Виконала студентка групи Ф-21 заочної форми навчання Винявська Ірина Перевірила Кривачук Л.Ф м. Львів 2009 р. Зміст Вступ 1. Життя О. Конта 2. Класифікація наук за О. Контом 3. Соціологія О. Конта 4. Соціальна статика та соціальна динаміка 5. Закон «трьох стадій» Висновок Список використаної літератури Вступ Люди з глибокої давнини (протягом всієї цивілізації) цікавились соціальними проблемами, тобто питаннями: що являє собою людина, в чому полягає сенс життя, як прожити своє життя гідно, як раціонально організовувати сумісне життя і працю. Розвиток протягом багатьох століть філософської і соціальної думки в Європі обумовив і теоретично, і методологічно появу нового наукового напряму, зосередженому на вивченні взаємодії людини і суспільства, тобто на соціальних відносинах. Чітке усвідомлення вченими(філософами, істориками) того що історія – це продукт людської діяльності, приводило до розуміння людини та суспільства як особливих феноменів. Суспільство вже не розглядалося як свого роду сукупність соціальних атомів, котрі існують автономно щодо один одного. І людина, і суспільство перебувають у тісному „невидимому” взаємозв’язку, при якому розвиток окремих людей передує розвиток суспільства (О. Конт, Ф. Вольтер, Ж. Руссо). Та й у формуванні особистості вирішальна роль належить суспільству (П. Гольбах, К. Гельвецій). У 30-х роках 19 ст. Французький філософ Огюст Конт (1798-1857) обгунтовує принципи позитивізму як філософського напряму. Він увійшов в історію як засновник філософії позитивізму та соціології. О. Конт вперше вводить поняття „соціологія”, розробляє систему соціологічного знання, окреслює його предмет, структуру, методи та можливості. Життя О. Конта О. Конт народився 19 січня 1798 р. в Монпельє, де батько його був податківцем. У ліцеї особливо успівав в математиці. Вступивши до політехнічної школи, він дивував професорів і товаришів своїм розумовим розвитком. Незабаром він зблизився з Сен-Сімоном, став на кілька років його учнем і співробітником, а у 1817-1824 рр. його секретарем і написав першу частину Сен-Симонового &quo ;Ca й chisme des I dus riels&quo ;, під заголовком &quo ;Prospec us des ravaux s cie ifiques йcessaires pour rйorga iser la sociй й&quo ; (1822 р.; 2-е видання 1824). Тут уже виявилося суттєва розбіжність між учителем і учнем. Сен-Симон знаходив, що Конт. стає на виключно наукову (аристотелевську) точку зору, залишаючи осторонь &quo ;сентиментальну&quo ; і релігійну частину системи, а К., в свою чергу, заявляв (згодом), що його філософські переконання знаходяться в непримиренній суперечності з новими релігійними тенденціями Сен-Сімона. Особисте життя К. під час його молодості була безладне; В 1818 р. він зійшовся з жінкою значно старшої від нього, від якої мав дочку, в 1821 р. він познайомився в одному розважальному закладі з молодою особливої легкої поведінки, Кароліною Массен, з якою потім вступив у цивільний шлюб (1825 р.)

. Ця жінка відрізнялася чудовими розумовими здібностями і сильним характером, але разом з тим, за свідченням Конта, їй бракувало жіночності, сердечності і морального почуття. У квітні 1826 Конт відкрив у своїй квартирі курс позитивної філософії перед вченими слухачами, в числі яких були такі знаменитості, як Олександр Гумбольдт, Бленвілль, Пуансо, Бруссе. У 1830 р. К. зазнав декількох днів арешту за відмову вступити в національну гвардію (при Луї-Філіпа), мотивований його республіканськими переконаннями. У 1835 р. К. був захисником республіканця Mappа у відомому політичному процесі, але по суті він вважав справжнім шляхом суспільного прогресу розповсюдження наукових знань у народі, і з цією метою, разом з деякими іншими вченими, заснував ще в 1830-му році. Associa io poly ech ique, яка повинна була влаштовувати популярні курси точних наук для робочого населення Парижа. На свою частку Конт взяв курс астрономії, який і читав протягом багатьох років. В цей же час він друкував свій &quo ;Дух позитивної філософії&quo ; (I т. в 1830 р., останній, VI, у 1842 р.). У квітні 1845 р. К. познайомився з Клотільдою, дружиною одного позбавленого прав злочинця, і вступив з нею в тісний зв'язок. Близькі стосунки Конта з Клотільдою, тривали рівно рік, до її смерті. Другий його великий твір, який він сам вважав найголовнішою своєю працею - &quo ;Sys и me de poli ique posi ive&quo ; (4 томи, 1851-1854 роки). Політичне та соціальне перетворення народів тут ставиться в залежність від нової релігії людства, первосвящеником якої оголошує себе сам Конт. Зародком цієї нової організації є заснована Контом (у 1848 р.) Soci й й posi ivis e. Все рішучіше виступаючи в ролі первосвященика, К. звертається з пропозиціями та порадами до російського імператора Миколи I і до великого візира Решид паші, але з особливою наполегливістю намагається залучити на свій бік орден єзуїтів. Смерть Конта була прискорена моральними причинами. Ще в 1852 р. він розійшовся з головним своїм учнем, Літтре, який. приймаючи цілком його позитивну філософію, не захотів йти за ним . У 1855 році відносини загострилися внаслідок складеного Контом заповіту, де були пункти, образливі для його дружини, за яку заступився Літтре. У травні 1857 року Конт захворів. 5 вересня. вранці він відчув полегшення і побажав залишитися один, а коли до нього увійшли, то знайшли його нерухомо розпростертим перед &quo ;вівтарем Клотільда&quo ;, а ввечері того ж дня він тихо помер. Конт жодною з наук не володів достатньою мірою, щоб робити самостійні дослідження, робити наукові відкриття, встановлювати закони явищ. Енциклопедист і систематизатор, він володів широким колом різноманітних знань, які здобув в молодості, а згодом не поглиблював їх і не поповнював в силу свого принципу &quo ;мозкової гігієни&quo ;. Приязнь деяких вчених (напр. Брюстера) відноситься (і то з обмеженнями) лише до його викладу наукових даних і до його суджень про наукові предмети, а не до яких-небудь позитивних придбань, пов'язаних з його ім'ям. В остаточній оцінці особистість К. викликає швидше співчуття, ніж благоговіння. Він не був моральним героєм, як не був і великим діячем точної науки.

Для визначення його дійсного значення і заслуг потрібно звернутися до його вчення, тобто до тих двох систем загальних ідей, які він виклав під ім'ям позитивної філософії та позитивної політики. 2. Класифікація наук У шеститомнику «курс позитивної філософії» що видавався з 1830 по 1842 рр., Конт розділив всі відомі йому науки на істинні і помилкові. Останніми він вважав ті, котрі зайняті вирішенням нерозв’язних питань іпостулюють те, що неможливо підтвердити чи спростувати. Сюди він відносив теологію, містицизм, спіритуалізм, алхімію, утопізм, а також метафізику, тобто філософію. Істинні науки він називав, наслідуючи свого учителя Сен-Сімона, позитивними, виділивши серед них абстрактні ( теоретичні) і конкретні ( йдучи «від загального до конкретного»науки). Перші (абстрактні) вивчають загальні закони, які поширюються на певні групи явищ і діють там. Ці науки – абстрактні і найбільш загальні. Так, загальна біолгія ( фізіологія за Контом) – це абстрактна наука, теоретична, а зоологія та біологія – конкретні науки, очкільки вони вивчають на специфічних об’єктах прояв загальних біологічних закономірностей. Окремі – конкретні – науки застосовують матеріали загальної теорії для виявлення їх дії в конкретних сферах спеціального наукового знання у відповідності до своїх об’єктів, що становлять предмет конкретної науки. Вони – мовби прикладна галузь загальної теорії щодо конкретних історично визначених у просторі і часі існуючих предметів. О. Конт створює свою класифікацію наук, розміщаючи їх у відповідності з історією їх виникнення, розвитку і залежності одна від одної, ускладненням їх предмету, зростанням складності явищ, які вони досліджують, мірою прояву в них позитивізму. Контівська ієрархія набуває вигляду сходинок: математика, астрономія, фізика, хімія, біологія і соціологія. Чим простіша матерія, тим легше про неї міркувати позитивно. Кожна наступна позитивна наука грунтується на попередній, наслідуючи і розвиваючи властивій попередній спосіб мислення. Математика як найбільш проста й абстрактна наука започатковує, а соціологія ( соціальна фізика) як найскладніша й конкретна завершує систему класифікації наук. У цій системі О. Конт поєднує історичне та логічне в розвитку науки. Чим загальніше явище, Тим простішим є його вивчення і Тим скоріше науки що його вивчають, стають «позитивними», тобто перетворюються в строго наукові теорії і, навпаки, окремі конкретні явища виявляються більш складними, що стає перешкодою на шляху їх вивчення менш абстрактними науками. Ця залежність однієї науки від іншої зумовила пізню появу соціальної фізики – соціології. Соціологія є вищою і найскладнішою теоретичною наукою. При цьому їй повинен бути властивий той самий спосіб мислення, який запанував у суспільствознавстві. У біології неможливо зрозуміти який-небудь орган чий ого функцію у відриві від інших органів і функцій поза межами всього живого організму. Подібно до цього не можна розпізнати суспільне явище, якщо не помістити його в рамки соціального цілого. Цю вимогу Конт відносив і до релігї, і до науки, і до форм державного устрою, і до економіки, і до моралі – до всіх соціальних інститутів і складових їх феноменів.

Зокрема вн брав активну участь у вдновленн державно самостйности Украни та в органзуванн державного життя у Львов й нших мсцевостях у червн й липн 1941 року. Гтлервський уряд швидко поклав свою окупантську руку на укранську державнсть  на всю самостйницьку дяльнсть. Ця рука посягнула також по вддли ДУН-у. х стягнено з фронту; почалися намагання втиснути х у рамки нмецько полтики  вонно машини; вд них вимагали присяги. Вдмова  спротив, масове нтернування, перекинення на Блорусь, аж до розв'язання вддлу й заарештування частини його воякв та переходу в пдплля бльшос-ти старшин  воякв. ¶сторя, яку год тут переповдати хоча б у найзагальнших зарисах. Кнцева  фаза дала правильне завершення: в революцйн ряди ОУН повернувся Роман Шухевич, з поважною клькстю старшин, пдстарший  стрльцв ДУН-у, пройшовши не тльки добрий вйськовий вишкл, а й здобувши тверду заправу  практичний вонний досвд. Особливе, що вони принесли з собою це пзнання органзац, стратег  тактики партизансько боротьби, стосовано большевиками в другй свтовй вйн, та нмецьких методв поборювання партизанських вддлв

1. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

2. Життя та діяльність І.П.Котляревського

3. Життєдіяльність організму

4. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

5. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

6. Інвестиційна діяльність страхових компаній
7. Життя і творчість Івана Франка
8. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

9. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

10. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

11. Діяльність уряду України в галузі екології

12. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

13. Діяльність СГ "ТАС"

14. Маркетингова діяльність комерційного банку

15. Інвестиційна діяльність страхових компаній

16. Аудиторська діяльність

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка

17. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

18. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

19. Правотлумачна діяльність

20. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

21. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

22. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького
23. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.
24. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

25. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

26. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

27. Політична діяльність Лазара Кагановича

28. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

29. Життя і творчість Олександра Архипенка

30. Акторська діяльність І. Тобілевича

31. Життя і творчість Михайла Коцюбинського

32. Творча діяльність Панаса Мирного

Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

34. Комерційна діяльність підприємств

35. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

36. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

37. Товарна політика і комерційна діяльність

38. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
39. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй
40. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

41. Діяльність ФАТФ

42. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

43. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

44. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

45. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

46. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

47. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

48. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

49. Операційна діяльність підприємства

50. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

51. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

52. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

53. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

54. Діяльність дошкільника
55. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології
56. Політична діяльність і політичні відносини

57. Професійна діяльність шкільних психологів

58. Теорія й практична діяльність психолога

59. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

60. Соціально-педагогічна діяльність як професія

61. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

62. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

63. Діяльність державної податкової інспекції

64. Діяльність фінансових фондів

Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты

65. Інвестиційна діяльність підприємства

66. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

67. Фінансова діяльність акціонерних товариств

68. Фінансова діяльність субєктів господарювання

69. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

70. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
71. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки
72. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

73. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

74. Консалтингова діяльність

75. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

76. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

77. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

78. Життя та творчість Олеся Гончара

79. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

80. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов

81. Зайнятість і рівень життя населення України

82. Фредерік Шопен - життя та творчість

83. Життя і філософська творчість Г.С. Сковороди

84. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

85. Огляд життя Александра Довженко

86. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)
87. Социология Огюста Конта
88. Огюст Конт как основатель позитивной науки об обществе - социологии

89. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

90. Суспільна організація життя слов

91. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

92. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

93. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

94. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

95. Поняття та сутність менеджменту

96. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

97. Политические взгляды О. Конта

98. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

99. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.