Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правове регулювання орендних відносин в Україні

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом Контрольна робота з дисципліни: „Господарське законодавство” за темою 4: „Правове регулюваня оредних відносин у законодавстві України” Викладач: Радченко Анна Олександрівна Київ,2003 Зміст Класифікація об’єктів оренди ринку та сегментування ринку 1.1 Класифікація об'єктів оренди по видам майна.4 1.2 Розподіл об'єктів оренди по формам власності.4 1.3 Ринок цілісних майнових 1.4 Ринок будинків, споруджень і нежитлових приміщень.5 1.5 Ринок іншого окремого індивідуально визначеного майна.6 1.6 Ринок державного майна, що знаходиться на балансах господарчих Ринок військового Ринок об'єктів незавершеного Ринки оренди житла (квартир, мансард, будинків, котеджів) і земельних 2. Поняття договору оренди. Його сторони, умови та порядок укладання 2.1 Поняття договору 2.2 Сторони у договорі 2.3 Порядок укладення договору 2.4 Умови договору 3. Приватизація об’єкта 11 4. Список використаної Вступ В цій роботі розлянуті питання різноманіття орендних відносин в Україні. Український ринок об`єктів оренди є досить різнорідним і масштабним. Однак, дотепер цей ринок комплексно не досліджувався. Публікації в риэлтерских виданнях висвітлюють переважно стан ринку оренди житла у великих містах. Проаналізовані орендні відношення, як альтернативний метод фінансування затрат виробництва та підвищення ефективності використання майна. Систематизовано правове становище оренди комунального та державного майна, та лізингу – видів майнового найму. Також сформована процедура укладення та регулювання договорів, регламентуючих орендні відносини. В роботі надана практика застосування оренди. Ринок володіння на основі права користування (оренди), доповнює ринок володіння на основі абсолютного чи обмеженого права власності. З метою дослідження ринку об`єктів оренди в цій роботі була проведена їх класифікація У сучасних умовах переходу до ринкової економіки, реформування відносин власності, структурної перебудови економіки зростає роль різних форм надання майна в тимчасове платне користування: Найбільше поширення одержала оренда. Одною з важливих передумов підвищення ефективності оренди, удосконалення керування нею й обґрунтованого прогнозування надходження орендної плати є аналіз ринку об'єктів оренди. Який саме в даній роботі ми детально роздивимося (як вже було зазначено вище).1.Класифікація об’єктів оренди ринку та сегментування ринку 1.1Класифікація об'єктів оренди по видам майна У відповідності зі статтею 5 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» є наступні групи об'єктів оренди: цілісні майнові комплекси підприємств, організацій, їхніх структурних підрозділів (цехів, ділянок, філій); будинку, спорудження, приміщення, об'єднані назвою «нерухоме майно»; інше, крім будинків, споруджень і приміщень, окреме індивідуально визначене майно; державне і комунальне майно, що виявилося на балансах господарчих товариств, створених у процесі чи приватизації корпоратизациї. У відповідності зі статтею 1 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» і статтею 7 Закону України «Про господарську діяльність у Збройних силах України» окремим об'єктом оренди є військове майно.

У відповідності зі статтею 6 Указу Президента України від 28 травня 1999 р. № 591/99 «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва» останні також віднесені до об'єктів оренди. З прийняттям Земельного кодексу України у грудні 1990 р. відновлено підхід до оренди як до можливої форми тимчасового користування землею. У 1998 р. прийнятий Закон України «Про оренду землі&quo ;. Об'єктами оренди можуть бути земельні ділянки як сільськогосподарського, так і несільськогосподарського призначення.1.2Розподіл об'єктів оренди по формам власності На ринку оренди представлене майно, що відноситься до усіх форм власності. При цьому: переважна більшість пропозицій цілісних майнових комплексів протягом усього періоду їхньої дозволеної оренди надходило від комунального сектора, інші - від державного. Про це свідчить і той факт, що завдання на 1999 р. щодо надходження коштів від оренди об'єктів права комунальної власності в 3.1 рази перевищує планові надходження від оренди державного майна: нежила нерухомість, пропонована для оренди, відноситься в основному до власності територіальних суспільств (комунальної), у меншому ступені — до державного, в обмеженій кількості — до колективної недержавної власності. Такому розподілу сприяє постійна передача нерухомості з державної власності і комунальну. До приватної (індивідуальної) чи колективної (кооперативної) власності громадян відносяться гаражі; житлова нерухомість (квартири) відноситься переважно до приватної власності громадян. придбаної внаслідок приватизації житлового фонду. Здаються в оренду також котеджі, що є власністю громадян чи відносяться до колективної недержавної власності; інше, крім нерухомого, окреме індивідуально визначене майно відноситься до усіх форм власності, але порівняно великою поки є пропозиція державного сектора; переважно до державної власності відноситься майно, що унаслідок заборони на його приватизацію не ввійшло в статутні фонди утворених при приватизації і корпоратизації господарчих товариств, але залишилося на їхніх балансах (інші відносяться до комунальної власності); військове майно відноситься до державної форми власності. 1.3Ринок цілісних майнових комплексів З 1989 1. в Україні почалася оренда цілісних майнових комплексів. Пропозиція була надзвичайно широкою, оскільки законодавству про оренду в 1992 — 1994 р. практично неможливо було відмовити орендарям у праві на оренду (це і сьогодні є непростою справою). Попит стимулювався істотними перевагами орендарів у процесі приватизації. Неодиничними були випадки передачі цілісних майнових комплексів в оренду по рішеннях судів. У 1992 - 1993 р. в оренді було кожне п'яте промислове підприємство. Однак унаслідок приватизації ринок оренди державних і комунальних підприємств істотно скоротився. В останні три роки їхньої пропозиції зведені до мінімуму. При цьому міністерства і відомства незважаючи на відповідне доручення Уряду не змогли запропонувати жодного підприємства для передачі в оренду. Кількість діючих договорів оренди постійно скорочується і зараз складає 199 (тільки по оренді майна державних підприємств).

Щодо орендних підприємств, створених на комунальній власності, та їхня кількість перевищує 1,7 тис. 1.4Ринок будинків, споруджень і нежитлових приміщень Зараз це найбільший сегмент загального ринку об'єктів оренди. Оскільки кількість нежилої нерухомості об'єктивно обмежено (як і площі земельних ділянок під нову забудову) і значна її частина залишається в комунальній і державній власності, на її є стабільний попит з боку підприємницьких структур. Найбільш розповсюдженою є оренда прибудованих приміщень у житлових будинках з метою використання їх під заклади торгівлі, суспільного харчування, офіси. У великих і середніх містах є попит на гаражі в зв'язку зі збільшенням парку автомобілів (у малих містах і селищах автомобілі звичайно паркуються на присадибних ділянках). Є також попит на складські приміщення (переважно для обслуговування торгівлі). Існує обмежений попит і на приміщення для промислового виробництва. Для оренди пропонуються, крім нежилих приміщень у житлових будинках, також тимчасово вільні в зв'язку зі скороченням обсягів виробництва і наукових досліджень і вивільнені з метою одержання прибутків від оренди приміщення підприємств, науково-дослідних інститутів, інших організацій і установ. Прикладами оренди споруджень є оренда частин наземних і підземних вестибулів і переходів метрополітену, частин перонів залізничних станцій, частин вуличних підземних переходів і т.п. Дозволена оренда немагістральних трубопроводів. 1.5Ринок іншого окремого індивідуально визначеного майна До цієї групи майна відносяться машини й устаткування, транспортні засоби, меблі і т.п. Це ж майно є типовим об'єктом лізингу (лізинг, як різновид оренди буде роздивлений нижче більш детально). В умовах зменшення обсягів промислового виробництва і тривалої інвестиційної кризи пропозиція на цьому ринку перевищує попит. До того ж частина пропозицій складає морально і фізично зношена техніка. 1.6Ринок державного майна, що знаходиться на балансах господарчих товариств Специфікою цієї групи об'єктів оренди є її різнорідність. До неї відносяться і цілісні майнові комплекси структурних підрозділів, і житлова і нежила нерухомість, і інше майно. Відповідно до затвердженого спільного наказу Фонду державного майна України і Мінекономіки від 19 травня 1999 р. № 908/68 Положенням про керування державним майном, що не ввійшло в статутні фонди господарчих товариств у процесі приватизації оренда відноситься до пріоритетних напрямків використання цього майна. Проведена недавно Фондом державного майна України інвентаризація в 3,5 тис. господарчих товариств, створених у процесі приватизації, виявила близько 12,7 тис. об'єктів, що відносяться до державної власності. Серед них 0,8 тис. дитячих садів, 0,5 тис. гуртожитку, 0,3 тис. баз відпочинку і профілакторіїв, 0,8 тис. клубів, палаців культури, бібліотек, спортивних споруджень, більшість з який не використовується по призначенню, закриті через брак коштів на зміст і можуть бути чи цілком частково здані в оренду. Додамо до них ще не визначене, але значна кількість об'єктів права державної власності на балансах господарчих товариств, створених у процесі корпоратизації.

Вже під час Брестських переговорів Всеукраїнський з'їзд Рад висловився проти відділення, а тепер ми проти відділення подавно, бо тепер самостійність — ширма для контрреволюційної боротьби проти Радянської влади. Але первісний наш лозунг у свій час мав значення і буде мати його на першій стадії революції в Австро-Угорщині, хоронити його, у всякому разі, ще рано, бо він не скрізь ще пройдений і зживе себе у ході боротьби"[515]. Таким чином, Скрипникову аргументацію необхідності утворення окремої від РКП(б) Компартії України, виходячи із стану відносин України і Росії, визнати логічною, доказовою не можна при всьому бажанні. Скоріше, тут можна вести мову про відсутність до кінця продуманої, всебічно теоретично опрацьованої, вибудованої, зваженої системи. Із співдоповіддю про створення КП(б)У на з'їзді виступив Е.Квірінг. Він піддав різкій критиці позицію М. Скрипника. «…Партія комуністів України, безперечно, має право і повинна організувати, об'єднати всі комуністичні організації на Україні, але ці організації ніяким чином не повинні виділятися зовсім із Російської Комуністичної партії

1. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

2. Правове регулювання зайнятості на україні

3. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

4. Історія міжнародних відносин України

5. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

6. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України
7. Правове регулювання екологічних відносин в Україні
8. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

9. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

10. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

11. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

12. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

13. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

14. Державне регулювання фондового ринку в Україні

15. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

16. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

18. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

19. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

20. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

21. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

22. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку
23. Україна як суб’єкт міжнародних відносин
24. Україно-румунські відносини

25. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

26. Українсько-Угорські відносини

27. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

28. Міжнаціональні відносини в Україні

29. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

30. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

31. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

32. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

34. Атомна енергетика України і РПС

35. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

36. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

37. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

38. Громадянство України
39. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
40. Львівський музей українського мистецтва

41. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

42. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

43. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

44. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

45. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

46. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

47. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

48. Стратегическое управление (укр)

Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый

49. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

50. Історія України

51. Виникнення та формування українського етносу

52. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

53. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

54. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття
55. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
56. Постмодернізм та українська історична наука

57. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

58. Створення залізниць в Україні

59. Центральна Рада і пролетаріат України

60. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

61. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

62. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

63. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

64. Українська національна революція 1649-1657рр

Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы

65. Культура початку ХХ ст Українська музика

66. Портрет доби українського бароко

67. Лекції з української та зарубіжної культури

68. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

69. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

70. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні
71. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
72. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

73. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

74. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

75. Податкова політика України

76. Економічне районування України

77. Святкування Великодня на Україні

78. Українська держава П. Скоропадського

79. Cучасні політичні партії в Україні

80. Основні напрямки зовнішньої політики України

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры

81. Україна в сучасному геополітичному просторі

82. Господарське право України

83. Конституційний суд України

84. Цивільне право України

85. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

86. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя
87. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
88. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

89. Суверенітет України

90. Шляхи формування правової держави в Україні

91. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

92. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

93. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

94. Законодавче регулювання робочого часу

95. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

96. Бюджетна ситема України

Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

97. Державний бюджет України і бюджетне право

98. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

99. Управління фінансами України

100. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.