Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Головні складові ділового спілкування

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

РЕФЕРАТ з дисципліни: «Технологія ділового та особистого спілкування» на тему: «Головні складові ділового спілкування» Зміст Вступ Культура і мистецтво спілкування Вимоги до усного ділового спілкування Мовний ефект Повідомлення як спосіб спілкування Способи впливу на людей під час спілкування Маніпулювання та актуалізація Функції спілкування Моделі спілкування Стилі спілкування Стратегії та тактики спілкування Бесіда Культура переговорів Висновок Список використаної літератури Вступ Слово у спілкуванні буває животворчим і руйнівним. Воно може об'єднувати і роз'єднувати людей, приносити задоволення або прикрощі. Все залежить від того, яка інформація передається за допомогою слова і як це роблять її відправники. З метою поліпшення інформування людей на даному етапі все ширше використовуються технічні засоби, зокрема комп'ютери, і в цьому, звичайно, вбачається прогрес. Але водночас безпосереднє спілкування заміняється опосередкованим, що здійснюється засобами масової інформації, а це веде до зростання відчуженості між людьми, зниження рівня їх комунікабельності, контактності, а також – емоційності. Водночас людина – це жива істота, яку не може і не повинна замінити машина. Тому роль слова у міжособистісній та діловій взаємодії людей має особливе значення, а у зв'язку з цим зростає актуальність проблеми підготовки майбутніх фахівців до спілкування в нових умовах. Від того, на якому рівні перебуває культура ділових людей, залежать результати їхньої професійної діяльності, взаємини з колегами, партнерами по бізнесу та клієнтами, врешті-решт психічне здоров'я. Маючи низький рівень культури ділового спілкування, співрозмовники нерідко ставляться до інших як до об'єктів, яких не цінують. При цьому вони прагнуть або демонструвати зверхність, або ж використовувати інших у своїх корисних цілях, маніпулюючи ними. За високого рівня культури спілкування ділові люди ставляться до інших як до партнерів, яких цінують і з якими готові співпрацювати. Завдяки цьому вони успішно вирішують професійні проблеми, мають можливість виявити себе і задовольнити інтереси обох сторін (свої і партнерів). Від такого спілкування виграють не лише окремі люди, а й організації та об'єднання, до яких вони входять. Для того щоб повести людей за собою або спільно з ними розв'язувати проблеми, потрібно володіти способами і засобами спілкування, етичними та психологічними правилами їх застосування. У зв'язку з тим, що всі люди різні, успішна ділова взаємодія неможлива без творчого підходу до кожної ситуації, без добору відповідних словесних конструкцій та несловесних сигналів, що їх супроводжують. Коли в спільну діяльність вступають індивіди однакових типів особистості, то їх творча активність у спілкуванні може як підсилюватись, так і знижуватись. Якщо при цьому обидва партнери прагнуть до прояву свого «Я», то їм важко створити сукупне «Ми». Якщо ж вони готові до інтеграції своїх зусиль, виходячи з того, що інший для кожного із них є цінністю, то їхня культура спілкування та творчість у взаємодії можуть досягти високого рівня. Готовність до успішного творчого спілкування залежить не лише від типу особистості, а й від характеру завдання, яке суб'єкти виконують разом.

Якщо вони спільно вирішують не лише конкретно-практичну, а й психолого-етичну проблему, що хвилює обох, то у них більше стимулів до прояву творчості у спілкуванні. За таких умов навіть той, хто віддає перевагу логічному мисленню перед інтуїтивним, після розв'язання внутрішньо-особистісного етичного конфлікту, переходить від стратегії індивідуального пошуку до стратегії спільного вирішення проблеми, яка передбачає творіння сукупного «Ми». Саме за таких умов культура у спілкуванні виявляється у творчому підході до його техніки й у високій цінності та самоцінності людей, які взаємодіють. Культура і мистецтво спілкування Життя кожної людини відбувається у щоденних різноманітних контактах з іншими людьми – у сім'ї, на вулиці, у навчальному закладі, на роботі тощо. Ми спілкуємося з близькими або знайомими людьми, а також з тими, хто нам неприємний або взагалі незнайомий. Від нашого вміння спілкуватися залежать наше самопочуття і успіхи. Культура спілкування – це вміння людини спілкуватися з іншими людьми у різних ситуаціях, дотримуючись при цьому поширених у певному суспільстві норм і правил спілкування, що є складовою і показником загальної культури особистості. Значну частину свого життя людина проводить у навчальних чи трудових колективах. Існує пряма залежність між наявною культурою спілкування співробітників і результативністю спільної праці. Відсутність елементарної культури спілкування спричинює конфліктні ситуації, що поступово призводять до психологічної несумісності у колективі. На перший погляд, психологічна несумірність може не мати усвідомлених причин. Основою її можуть бути різкі слова, образливі зауваження, плітки, заздрість тощо. Усе це свідчить про недостатній рівень культури спілкування. Тому дуже важливо навчатися мистецтву спілкування. Вимоги до усного ділового спілкування Без спілкування люди не могли б жити в суспільстві, працювати та передавати свій досвід і знання іншим. Усе, що ми робимо, вимагає обміну інформацією. Отже, основою людських взаємин є спілкування. Спілкування – це один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування. Спілкування відбувається за певними визначеними правилами і вимагає серйозної, ґрунтовної підготовки. Щоб досягти успіху в спілкуванні, потрібно оволодіти його «технікою» та застосовувати її у щоденній практиці. Під технікою спілкування розуміємо сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у послуговуванні вербальними (словесними) і невербальними (погляд, жести, міміка) засобами комунікативної взаємодії. Поєднання цих елементів під час комунікації і становить мистецтво спілкування. Через спілкування виявляється стан мовної культури суспільства, рівень володіння усним мовленням та характер взаємин між людьми. Щоб оволодіти мистецтвом спілкування, потрібно дотримуватися основних його правил: Бути у спілкуванні ввічливим, привітним і доброзичливим, з повагою ставитись до співрозмовника. Уміти відчувати співрозмовника, враховувати його настрій. Стежити за реакцією співрозмовника на мовлення, апелювати до нього: Зверніть увагу, будь ласка, на Як Ви переконалися, що Вам уже відомо, що 4 Змінити тему розмови, якщо вона не подобається співрозмовникові.

5. Брати до уваги статусні ознаки співрозмовника (вік, стать, професію, посаду, рівень освіченості). 6. Уміти слухати й не перебивати співрозмовника. Увага до мовлення засвідчується фразами, що спонукають до спілкування: Говоріть, будь ласка, я Вас слухаю! Я Вас уважно слухаю! Продовжуйте, будь ласка! Мені приємно це чути. Це дуже цікаво, розповідайте далі. Бути максимально делікатним, не ставити запитань, які б виявилися недоречними. Своєчасно реагувати на запитання співрозмовника. Якщо відразу не можете відповісти, то скористайтеся такими фразами: Я не готовий зараз дати відповідь. Дозвольте подумати. (Дозвольте поміркувати.) На жаль (на превеликий жаль), не володію достатньою інформацією, щоб відповісти одразу. 9. Вдало обирати тему, логічно будувати текст, дотримуючись норм у використанні мовного матеріалу. Уникати багатослівності, надуживання термінами, професіоналізмами, цитуванням. Належно обґрунтовувати свої думки. Добирати мовні засоби, не виходячи за межі стилю, який відповідає типові комунікативної ситуації. Брати до уваги присутність третьої особи. Якщо під час спілкування присутня 3-я особа, то потрібно приділяти увагу і їй, тобто адресувати певні звернення: А Ви що з цього приводу скажете? А Ви, добродію Кравченко (пане Петре), не хотіли б висловитися (щось додати до наших міркувань)? Гадаю, що й пан Петро такої ж думки. Цікаво було б знати думку пана Петра. 14. Послуговуватись у спілкуванні формами ввічливості, – словами, що підкреслюють шанобливе ставлення до людей: Вибачте! Будь ласка, не ображайтеся! Перепрошую, чи не могли б Ви На жаль, так вийшло Щиро дякую за Дозвольте подякувати Вам за Щоб стати цікавим співрозмовником, необхідно: мати всебічні знання та інтереси, які постійно слід розвивати і поглиблювати; говорити про те, що цікавить слухачів; запам'ятовувати й записувати все цікаве, що чуєте чи читаєте; обдумувати початок розмови, щоб він привернув увагу слухачів; розмову будувати за принципом логічної послідовності; коли наступне випливає з попереднього, коли тези підкріплюються аргументами, а висновки закономірні й умотивовані; наводити цікаві факти; залучити слухачів до дискусії. Отже, до усного ділового мовлення ставляться такі вимоги: точність у формулюванні думки, недвозначність; логічність, послідовність; стислість; відповідність між змістом і мовними засобами; відповідність між мовними засобами та ситуацією спілкування; відповідність між мовними засобами й стилем викладу; різноманітність мовних засобів; нешаблонність у побудові висловлювання; доречність; виразність дикції; відповідність інтонації мовленнєвій ситуації. Усі ці вимоги мають ґрунтуватися на знанні літературних норм і чутті мови. Мовний ефект «Органічною частиною культури спілкувальних взаємин, соціальної культури взагалі» є мовний етикет. Мовний етикет – це правила мовленнєвої поведінки, «сукупність словесних форм ввічливості», прийняті національним колективом мовців. Він охоплює стійкі формули спілкування (слова, словосполучення, мовні звороти-кліше) в ситуаціях установлення контакту із співбесідником, підтримки спілкування в доброзичливій тональності.

Расположение частей также подвергалось беспрерывным бомбардировкам и обстрелу авиации»[100]. Помимо атак с воздуха причиной вывода частей группы Болдина из боя было то, что они уже в течение длительного времени, с вечера 24 июня, вели наступательные действия. Причем в бой они пошли с марша. Нужно было время на заправку и техническое обслуживание машин. Командир 7-й танковой дивизии Борзилов писал в своем отчете: «В частях дивизии ГСМ было на исходе, заправку производить не представлялось никакой возможности из-за отсутствия тары и головных складов, правда удалось заполучить одну заправку сгоревших складов Кузница и м. Кринки (вообще ГСМ добывали кто как сумел)»[101]. Тем не менее мехкорпус Хацкилевича мог бы продолжить атаки спустя несколько часов. Однако уже в 15.40 25 июня 1941 г. из штаба Западного фронта последовал приказ о выводе 6-го мехкорпуса из боя и сосредоточение в районе Слонима. Связано это было с успехами танковой группы Гудериана. История появления этого приказа будет рассказана немного позднее

1. Ділове спілкування

2. Особливості ділового спілкування

3. Такт і безтактність у діловому спілкуванні

4. Етика і етикет у спілкуванні

5. Українська мова у професійному спілкуванні

6. Морально-естетична культура та спілкування
7. Особливості спілкування в молодшому шкільному віці
8. Педагогічне спілкування як діалог

9. Специфіка педагогічного спілкування

10. Емпатія у педагогічному спілкуванні

11. Мистецтво спілкування у політиці

12. Виховання культури спілкування у старшокласників

13. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

14. Поведінка як джерело інформації в спілкуванні

15. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

16. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

18. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

19. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

20. Магнитно-резонансная томография в диагностике опухолей головного мозга

21. Серое и белое вещество головного мозга

22. Опухоли головного мозга
23. Вклад И.М. Сеченова в изучение физиологии головного мозга
24. Документы с личного состава (Документи з особового складу)

25. Оптимизация общения в семье (учет доминантности полушарий головного мозга в консультативной работе с семьями)

26. Оптимизация размещения материалов на складе

27. Лечебная физическая культура при травмах и повреждениях головного мозга

28. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

29. Логистическое управление складами

30. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

31. О рассказе Д.Сэлинджера "Хорошо ловится рыбка бананка"

32. Оптимальная загрузка складов и транспортных средств

Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы

33. Головная боль

34. Головной мозг

35. Вызванные потенциалы головного мозга

36. Опухоль головного мозга

37. Литература - Неврология (Вызванные потенциалы головного мозга)

38. Литература - Нейрохирургия (ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА)
39. Магнитно-резонансная томография инфарктов головного мозга
40. Сосудистые поражения головного и спинного мозга

41. Магнитно-резонансная томография инфарктов головного мозга

42. Лекции - Нейрохирургия (закрытые травмы головного и спинного мозга)

43. Ділові взаємовідносини в апараті управління

44. Расчет некоторых показателей работы склада

45. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

46. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга

47. Биохимия головного мозга и любовь

48. Субєктивна сторона складу злочину

Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина

49. Форми співучасті та види співучасників у злочині

50. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

51. Организация экспортной деятельности на предприятии СП «Инволюкс» ООО

52. Организация аналитического учета материалов на складах (на примере текстильной отрасли)

53. Белое и серое вещество головного мозга

54. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом
55. Хранение на товарном складе
56. Українське ділове мовлення

57. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

58. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

59. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

60. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

61. Діловий етикет і діловий протокол

62. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

63. Етика Гоббса і Бенедикта Спінози

64. Етика міжнародних ділових зустрічей

Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

66. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

67. Типы современных установок пожаротушения для защиты складов с высотным стеллажным хранением

68. Строение головного мозга

69. Видовий склад та чисельність птахів лісу

70. Влияние предшественника лей-энкефалина на активность ферментов обмена регуляторных пептидов головного мозга и периферических органов крыс в норме и при эмоционально-болевом стрессе
71. Желудочковая система головного мозга
72. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

73. Головной мозг животных

74. Склады лесных грузов

75. Ярусный лов тунца в экваториальной Атлантике с судов типа СРТМ-800

76. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

77. Общая характеристика комплексной конфигурации "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры"

78. Практическое применение программы "1С: Торговля и склад 7.7"

79. Учет косвенных расходов на примере СП "Павловский центр телекоммуникаций"

80. Навчання особового складу на бойових традиціях Збройних Сил Росії

Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры

81. Характеристика головних рекреаційних районів України в 2004-2008 рр.

82. Головной гидроузел с каменно-земляной плотиной и водосбросным сооружением

83. Вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Юридичний склад злочину

84. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

85. Молодые специалисты - это не только ценные кадры, но и дополнительная головная боль для нанимателя

86. Поняття і види співучасті у кримінальному праві
87. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права
88. Право спільної сумісної власності подружжя

89. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

90. Публічно-правовий спір

91. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

92. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

93. Співучасть у злочині

94. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

95. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

96. Особливості перекладу ділових листів

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Складні випадки керування в ділових паперах

98. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

99. Ділове листування з іноземними партнерами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.