Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Присвоєння кредитів ECTS для розділів курсу

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет менеджменту й інновацій Реферат з дисципліни Вища освіта і Болонський процес на тему: Присвоєння кредитів EC S для розділів курсу Донецьк, 2009 ЗМІСТ Вступ 1 Європейська кредитно-трансфертна система: особливості та інструменти 2 Присвоєння кредитів EC S для розділів курсу Висновки Перелік посилань ВСТУП Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу (Болонська конвенція, 18-19 червня 1999 р.). Болонський процес спрямований на перетворення Європи на найбільш конкурентоспроможний і розвинутий освітній простір у світі. Болонською декларацією, яку підписали більшість європейських міністрів освіти у червні 1999 року, передбачено реалізацію багатьох ідей і проектів. Передусім, це: формування єдиного відкритого простору вищої освіти; впровадження кредитних технологій навчання на базі європейської системи трансферу кредитів; стимулювання мобільності студентів і викладачів у межах європейського регіону; прийняття системи освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр-магістр»; розвитку європейської співпраці у сфері контролю за якістю вищої освіти тощо. Приєднання України до цього процесу надає нашій країні можливості поглибити відносини з європейськими державами на шляху подальшої інтеграції до ЄС. Першим кроком у цьому напрямі став наказ Міністра освіти і науки України за №48 від 23.01.2004 р. «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», який передбачає застосування елементів Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (Europea Credi ra sfer Sys em – EC S), відомої в Україні як кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) . В числі ключових особливостей EC S є узгодження базових понять, взаємне визнання та однакове тлумачення яких є наріжним каменем для успішної реалізації обмінних програм студентів. Серед них одним із базових є поняття &quo ;кредиту&quo ;. Відповідно до цього, метою роботи є розгляд механізму присвоєння кредитів EC S для розділів курсу. Для досягнення поставленої мети доцільно вирішити наступні завдання: 1. З’ясувати сутність поняття «кредит» у Європейській кредитно-трансферній системі. 2. Охарактеризувати призначення кредиту як інструмента EC S. 3. Визначити механізм і окреслити основні проблеми присвоєння кредитів EC S для розділів курсу. 1 Європейська кредитно-трансфертная система: особливості та інструменти Європейський Союз традиційно приділяв і приділяє особливу увагу розвиткові міжуніверситетської співпраці як засобу покращання якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, а програма обміну студентами є переважаючим елементом такого співробітництва. Для фінансової підтримки міжуніверситетських обмінів викладачами та студентами ЄС фінансує спеціальну програму Erasmus, в рамках якої десятки тисяч студентів щорічно навчаються в університетах інших країн.

Досвід програми Erasmus показує, що навчання за кордоном може бути особливо цінним досвідом, оскільки це не лише найкращий спосіб дізнатися про інші країни, ідеї, мови і культури; все більше і більше це також стає важливим елементом збільшення можливостей для розвитку навчальної та професійної кар'єри . Європейська кредитно-трансферна система (Europea Credi ra sfer Sys em – EC S) була створена в рамках пілотного проекту, спонсорованого Європейською Комісією протягом 1988-1995 рр., для підвищення мобільності студентів та взаємовизнання результатів навчання за кордоном. EC S надає університетам необхідний інструментарій для того, щоб гарантувати прозорість, збудувати мости між навчальними закладами і розширити можливості вибору для студентів. Система сприяє полегшенню визнання навчальних досягнень студентів закладами вищої освіти шляхом використання загальнозрозумілої системи оцінювання – кредити і оцінки – а також забезпечує засобами для інтерпретації національних систем вищої освіти. EC S у своїй основі базується на трьох ключових елементах: інформація (стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода (між закладами-партнерами і студентом) і використання кредитів EC S (щоб визначити навчальне навантаження для студентів). За понад 15 років успішного використання EC S (сьогодні в нормативних документах та в спеціалізованій літературі цей період часто окреслюється як реалізація першої фази – EC S І) розвинулась від початкової системи комунікації між різними європейськими освітніми програмами і структурами у спільну і широко застосовувану офіційну систему, що є фундаментом для створення спільного європейського освітянського та наукового простору. Основними завданнями, реалізація яких передбачалася в рамках першої фази розвитку EC S, є: • забезпечення прозорості навчальних програм; • створення умов для можливості порівняння навчальних програм в різних університетах та різних країнах Європейського Союзу; • реалізація EC S як базового інструменту для зарахування навчальних дисциплін, опрацьованих студентами в інших університетах, в базовому навчальному закладі. EC S забезпечує прозорість та можливість порівняння навчальних програм наступними засобами: 1. Введенням Кредитів EC S, які є числовими еквівалентами для окреслення обсягу навчального навантаження студентів, необхідного для повного засвоєння відповідної навчальної дисципліни. 2. Створенням Інформаційного пакету, який надає письмову інформацію студентам і працівникам про навчальні заклади, факультети, організації, структуру навчальної програми та окремих дисциплін. 3. Забезпеченням кожного студента Описом навчальних досягнень (академічною довідкою), який показує здобутки студентів у навчанні у спосіб, який є загальноприйнятим та загальнозрозумілим, і може легко передаватися від одного закладу до іншого. 4. Підписанням Академічної угоди, що стосується навчальної програми, яка буде вивчатися, і кредитів EC S, які будуть присвоюватись за успішне її закінчення; навчальний контракт є обов'язковим як для навчального закладу, що скеровує студента на навчання, так і для приймаючого (home a d hos i s i u io s), а також і для студентів .

Важливу роль в організації обмінної програми студентів відіграють безпосереднє спілкування та гнучкість, які необхідні для сприяння взаємовизнанню навчання, завершеного чи пройденого за кордоном. У цьому контексті підкреслюється роль Координаторів EC S, оскільки їх основними завданнями є вирішення навчальних та адміністративних питань, пов'язаних із відповідними аспектами EC S. В числі ключових особливостей EC S є узгодження базових понять, взаємне визнання та однакове тлумачення яких є наріжним каменем для успішної реалізації обмінних програм студентів. Серед цих понять виділяються наступні: &quo ;Кредити&quo ;, &quo ;Навчальне навантаження студента&quo ;, &quo ;Результати навчання&quo ;. Коректне оцінювання навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння конкретної дисципліни, стає однією із ключових проблем в процесі перетворення EC S із системи перезарахування кредитів в загальноєвропейську акумулюючу систему. Адже неправильне (як правило – занижене) оцінювання кредитного виміру дисципліни може привести до того, що студент реально повинен витратити набагато більше часу для вивчення навчального матеріалу, ніж це заплановано, що в свою чергу приведе до загрози невиконання навчальної програми в цілому в нормативний термін (що особливо важливо для студентів, які навчаються в іншому університеті протягом лише одного семестру/навчального року). Для деяких європейських країн є типовою ситуація, коли 5-річна (згідно із планом та кількістю кредитів) навчальна програма більшістю студентів засвоюється протягом 6-7 і більше років. Проект u i g, який фінансується Європейською Комісією з метою взаємного налаштування навчальних закладів та програм на основі збереження їхньої різноманітності та автономності, рекомендує певну методологію визначення навчального навантаження студента на основі того, що в більшості європейських країн нормативно визначено, що протягом року студент зайнятий виконанням всіх видів навчальної роботи 1500-1800 годин. В цьому випадку один кредит (відносне мірило) отримує конкретні часові рамки – 25-30 годин роботи студента над виконанням навчального навантаження протягом року . Згідно із прийнятим EC S тлумаченням результати навчання (Lear i g Ou comes) – це те, що студент повинен знати, розуміти і/або уміти продемонструвати після завершення процесу навчання. Результати навчання повинні супроводжуватися відповідними критеріями оцінювання, які використовуються для прийняття рішення про те, що очікувані результати навчання досягнуто. Результати навчання разом із критеріями оцінювання визначають вимоги для присвоєння кредиту, тоді як оцінки виставляються на основі досягнення (на вищому або нижчому рівнях) вимог для присвоєння кредиту. Наявність чітко сформульованих результатів навчання, які вказують на досягнення, за які буде присуджено кредит, полегшує накопичення та перезарахування кредитів. Як правило, результати навчання формулюються у вигляді компетенцій – знань та умінь, що характеризують здатність студента виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною характеристикою (моделлю) фахівця, після завершення процесу навчання.

Специализируется в области кредитного, финансового и юридического консалтинга, налогообложения. Окончил Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), МГУ им. М.В. Ломоносова, Французский университетский колледж (Право). Сдал экзамены кандидатского минимума (Финансы, денежное обращение и кредит) , ряд специализированных курсов по различным отраслям знаний, постоянно повышает образовательный уровень в разных сферах жизнедеятельности, увлекается хатха-йогой и различными видами спорта. Автор современных принципов ускоренного качественного изучения и запоминания любых предметов. Имеет более 50 публикаций (статьи и книги).

1. Лекции по курсу «Финансы, кредит, денежное обращение» (2004г.)

2. Изучение курса по тематике: деньги, кредит, банки

3. Билеты по биологии за курс 10-11 классов

4. Курс биологии за 11 класс

5. Отчёт по летней геодезической практике за 1 курс

6. Финансы и кредит: Государственный долг РФ
7. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)
8. Кредит под залог квартиры. Почему нет?

9. Билеты по Истории (1 курс МТЭТ РГТЭУ)

10. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

11. Правоведение - курс лекций

12. Теория государства иправа. Проблемно-тематический курс

13. Использование интегрированных курсов при изучении иностранного языка

14. Культурология (Шпоры - Экзамен. вопросы 4-курс)

15. Ответы на вопросы к зачету по курсу культурологии

16. Курс лингвистики (Экзаменационные вопросы)

Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки

17. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

18. Лекции по курсу "Введение в языкознание"

19. Билеты по литературе (2 курс 2 семестр, 2004г.)

20. Древневосточные цивилизации (по курсу "Россия в мировой истории")

21. Курс лекций и семинаров "История России: 1861-1995 гг."

22. Подготовительный курс по Истории России для поступающих в Академию МВД РФ
23. Лекции по курсу "Периферийные устройства компьютеров"
24. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal

25. Ответы на вопросы по курсу "Системное программирование" (Шпаргалка)

26. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

27. Разработка курса по OS (2 Warp (WinWord)

28. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

29. Методические указания по курсу "Математика" для студентов I курса исторического факультета

30. Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)

31. Рабочая программа по хирургическим болезням для студентов 3 - 4 курсов стоматологического факультета

32. Формирование понятия "фермент" в курсе биологии и связь с школьным курсом химии

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

34. Изучение файловых систем в профильном курсе информатики

35. Экологическое образование младших школьников в курсе природоведения

36. История Всесоюзной Коммунистической Партии /Большевиков/: Краткий курс

37. Кризис системы. Смена политического курса

38. Отчет по практике по курсу "Строительные машины"
39. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)
40. Теоретическая часть курсов вождения

41. Учебные материалы курса "Социальная психология"

42. Курс лекций по социальной психологии

43. Общая социология для 1 курса

44. Вопросы для программированного контроля по курсу "Механика"

45. Билеты по физике за весь школьный курс

46. Шпаргалка по всему курсу физики (как ее преподают в Днепропетровском Государственном Техническом Университете Железнодорожного Транспорта)

47. Рациональное питание в рамках курса "Валеология" начальной школы

48. Шпаргалка по философии (для 2 курса ТГТУ г.Тамбов)

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

49. Финансовое планирование. Курс лекций для вечернего отделения специальности ФПУ Пермского государственного университета

50. Шпаргалки по финансовому анализу (4 курс)

51. Шпаргалка по дисциплине Финансы и Кредит

52. Коммерческий кредит

53. Потребительский кредит

54. Кредит, функции кредита, сущность кредита
55. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
56. Кредит и его формы

57. Межбанковский кредит

58. Шпаргалки по курсу аудита (Шпаргалка)

59. Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

60. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

61. Валютные системы и валютные курсы

62. Валютный курс и факторы его определяющие

63. Международный кредит

64. Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"

Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры

65. Экономика и менеджмент средств массовой информации (курс лекций)

66. Билеты по менеджменту за 1 семестр 2-го курса (2003г.)

67. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

68. Государственный кредит

69. Лекции по политэкономии 2 семестр 1 курс

70. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)
71. Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)
72. Лабораторная работа по экономике N1. ЛЭТИ 4 курс

73. Финансы, денежное обращение и кредит

74. Преддипломная практика для студентов 5 курса специальности 060800 "Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)"

75. Реальный валютный курс

76. Кредит как экономическая категория

77. Программа курса "Технология выездного туризма"

78. Исламская революция и курс на создание армии нового типа

79. Курс мировой истории

80. Курс лекций по истории Отечества - основа для докладов и выступлений

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

81. Шпоры по Истории первый курс (ЧГУ)

82. Правительственный курс 80-90-х гг. XIX века. Политика консервативной стабилизации.

83. Реформы Витте ; курс на индустриализацию

84. Информатика (полный курс)

85. Шпаргалка по курсу "Культурология"

86. Курс лекций по культурологии
87. Программа курса «Язык рекламы»
88. Курс лекций по маркетингу

89. Учебное пособие по курсу всего маркетинга

90. Курс лекций по теории вероятностей

91. Полный курс лекций по математике

92. Формирование профессиональной компетентности в курсе «Элементарная физика»

93. Об обучении математике на подготовительных курсах

94. Использование графического метода при изучении электрического резонанса в курсе физики средней школы

95. Изучение физического развития и состояния здоровья студенток 1 курса естественно-географического факультета по специальности биология

96. Экзаменационные тесты по кожным болезням 4 курс

Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Перечень практических навыков, которыми должны владеть студенты после окончания курса факультетской хирургии

98. Тесты по генетике 4 курс

99. Тесты по общей хирургии 3 курс


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.