Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Способи водопідготовки для виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КАФЕДРА ПРОДУКТІВ БІОТЕХНОЛОГІЇ КУРСОВА РОБОТА Способи водопідготовки для виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв Виконала: студент технологічного факультету V курсу групи Б Гордієнко О. Н. Науковий керівник доцент кафедри Варейко М. В. Київ – 2004 Вступ Традиційно на підприємствах лікеро-горілчаної та безалкогольної промисловості України використовують помўякшену водопровідну чи артезіанську воду, вміст домішок у якій не завжди відповідає необхідним вимогам. Необхідно відмітити, що вода, яку використовують підприємства, дуже різноманітна за складом, який залежить від географічного розташування заводу, геологічного складу ґрунтів, забрудненості стічними водами, а також способів водоочистки, які функціонують на заводі. 1. Природна вода та її домішки Джерела промислового водокористування розділяють на води підземних родовищ та відкритих водойм. До перших відносяться артезіанські та ґрунтові води, до других – води річок, озер та штучних водоймищ. Артезіанські води в надрах землі знаходяться на значній глибині. Як правило, такі води не зазнають безпосередньої дії зовнішнього середовища, атмосферних опадів і різних промислових стоків. Тому вони мають більш стабільний склад солей і газів, та майже не містять органічних речовин. Такі води збагачені мінеральними солями головним чином за рахунок вилужування з порід: вапняків, доломітів, гіпсу, камўяної солі і т.д. Ці води майже завжди безбарвні, прозорі, мають приємний стійкий смак та не мають запаху. Загальна мінералізація артезіанських вод, тобто вміст в них мінеральних солей, достатньо значна, у середньому вона коливається від 50 до 1500 мг/дм3 і більше; вміст органічних домішок в артезіанських водах не перевищує 4 мг О2/дм3. Ґрунтові води залягають неглибоко, над першим від поверхні землі водонепроникним шаром землі. Вони утворюються головним чином від інфільтраційних вод: атмосферних осадів, паводкових вод і вод відкритих водойм. Сольовий і газовий склад таких вод у порівнянні з артезіанськими водами менш постійний та стійкий. Мінералізація ґрунтових вод коливається в межах 100 - 200 мг/дм3, а вміст органічних домішок досягає 8 мг О2/дм3. Води відкритих водойм – найбільш поширені джерела промислового водопостачання. Сольовий склад цих вод і характер домішок, як правило, не постійний і протягом року змінюється в залежності від атмосферних осадів, паводкових води і змішування їх з поверхневими стоками. Ці води менш мінералізовані, ніж підземні. Вміст солей в більшості річкових вод коливається в межах 40 – 500 мг/дм3. Окремі річки та озера характеризуються високою мінералізацією води. Вміст органічних домішок у водах відкритих водойм значний і коливається в межах 2-100 мг/дм3. Близько промислових центрів і в паводкові періоди року вміст органічних речовин в річкових водах значно збільшується. 1.1 Характеристика органолептичних показників якості води Якість води при використанні її на приготування напоїв визначається органолептичними показниками, хімічним складом та ступенем бактеріальної чистоти.

1.1.1 Забарвленість води Чиста вода, яку взято в малому обўємі, безбарвна. В товстому шарі вона має блакисно-зелений відтінок. Інші відтінки свідчать про наявність в ній різних розчинних та зважених домішок. Зміну забарвлення води в основному обумовлюють органічні сполуки. Які в природних водах дуже різноманітні. Деякі з них входять в склад мікроорганізмів, або є продуктами їх життєдіяльності або розкладу. В природній воді встановлена присутність гумусових та дубильних речовин, білково- та вуглеводоподібних сполук, жирів, органічних кислот. Іноді джерелом забарвлених органічних сполук в водоймах слугують промислові та побутові стічні води. Колоїдні залізисті сполуки надають воді відтінки від жовтуватих до зелених. При цвітінні водойм в залежності від виду мікроорганізмів вода набуває світло-зеленого, зеленувато-бурого забарвлення. Забарвленість природних вод відкритих водойм обумовлений гумусовими речовинами, які забарвлюють воду в різні відтінки жовтого та бурого забарвлення. Гумусові речовини утворюються в результаті розкладу нестійких органічних речовин до більш простих хімічних сполук та наступного синтезу нових, стійких сполук. В природних водах гумусові сполуки представлені фульво- та гуміновими кислотами, а також їх солями. Присутність органічних речовин в воді обумовлює не тільки прозорість, але впливає на її прозорість, запах и смак, показник заломлення світла, поверхневий натяг, біохімічну потребу в кисні та його розчинність. Іноді домішки, які знаходяться у воді і складені з органічних і неорганічних речовин. Хімічно або адсорбційно повўязані між собою. Так, відомі стійкі сполуки гумусу з глиною, комплексні органо-мінеральні сполуки з алюмінієм, фосфором, кремнієм, залізом и т.д. Стійкість гумусових речовин до дії окислювачів та адсорбентів зростає в ряду: гумінові кислоти - колоїдно-розчинні фульвокислоти - істинно розчинні фульвокислоти. Тому при очистці води поряд з забарвленістю обовўязково повинен бути врахований фракційний склад, обумовлюючих її гумусових речовин. Забарвленість води виражається в градусах та визначається фотометрично - шляхом порівняння проб досліджуваної рідини з розчинами, які імітують забарвленість природної води. 1.1.2 Смак та запах води Присмаки та запахи, характерні для води природних джерел, зўявляються внаслідок природного або зовнішнього забруднення. Розрізняють чотири види смаку природної води: солоний, гіркий, солодкий та кислий. Найбільш розповсюджений солоний смак води, який обумовлений розчиненим хлоридом натрію, гіркий – сульфатом магнію, кислий смак мають води, що містять надлишкову кількість розчиненої вуглекислоти. Всі інші види смакових відчуттів називають присмаками. Так, солі заліза (ІІ) та марганцю надають воді чорнильного або залізистого присмаку, лужний присмак – сода, поташ і луги; сульфат кальцію - вўяжучий. Інтенсивність смаку та присмаку визначається органолептично за температури 20оС і оцінюється за пўяти бальною шкалою. Запахи води бувають натурального або штучного походження. Причиною виникнення запахів натурального походження може бути хімічний склад води, специфічні сполуки, що виділяються мікроорганізмами, рослинними залишками.

До цих запахів відносять: ароматичний, гнильний, деревний, землистий, запах плісняви, рибний, травўяний, невизначений, а також запах сірководню, часто обумовлений присутністю останнього у воді. Сполуки, які обумовлюють запахи натурального походження, є складними сумішами ароматичних вуглеводнів та кисневмісних сполук (спирти, альдегіди, кетони, складні ефіри). Вони леткі, руйнуються сильними окислювачами та добре поглинаються активованим вугіллям. Запахи штучного походження, викликаються домішками промислових стічних вод називають по відповідним речовинам: фенольний, хлорфенольний, нафтовий і т.д. Характер та інтенсивність запаху води визначають органолептично при температурі 20 та 60 оС (при дегустації холодної та підігрітої води запах підсилюється) та оцінюється за пўятибальною системою. 1.2 Характеристика хімічних показників якості води Хімічний аналіз природної води має велике значення в практиці водопідготовки. На основі порівняння результатів аналізу природної води з вимогами, які предўявляються споживачем, можна судити про те, яким процесам очистки необхідно піддати цю воду для покращення тих або інших показників її якості. Активна реакція води - ступінь її кислотності або лужності. Визначається концентрацією водневих іонів, їх активністю. Визначення величини рН в практиці водопідготовки дозволяє встановити форму присутності солей вугільної та кремнієвої кислот. А також сполук сірководню, слугує для контролю деяких аналітичних визначень, відіграє велику роль при проведенні ряду процесів обробки води, наприклад при реагентному помўякшенні, знезалізненні, видаленні марганцю і т.д. Для більшості природних вод величина рН коливається в межах 6,5 - 8,5. Ця реакція більш або менш постійна завдяки впливу буферних сумішей; вона найбільш сприятлива для хімічних та біохімічних процесів виробництва напоїв. Відхилення значення рН від цих меж свідчить про збільшення у воді різних домішок, крім того на значення рН води впливає підвищена концентрація гумусових кислот та забруднення стічними водами. Окислюваність води і органічні речовини Наявність в природних водах органічних (у вигляді гумінових речовин, продуктів розкладу білків) і деяких легкоокислюючих неорганічних домішок (сірководню, сульфідів, нітратів, заліза (ІІ) та інш.) обумовлює окислюваність води. Ступінь окислюваності визначається кількістю кисню в міліграмах, що витрачається на окиснення органічних домішок в 1 дм3 води. Азотовмісні речовини.Сполуки азоту в природних водах представлені крім аміаку, присутнього у вигляді іону H4 , нітритами і нітратами, які є продуктами його окислення під впливом фізико-хімічних і біохімічних факторів. Азотовмісні речовини (іони H4 , O2-, O3-) утворюються у воді головним чином в результаті розкладу сечовини та білків, які в воду попадають з стічними водами. Білкові речовини під дією мікроорганізмів зазнають розпаду, кінцевий продукт якого - аміак. Наявність останнього свідчить про забруднення води стічними водами Сухий залишок Про кількість солей, які містяться у воді, судять по величині сухого залишку і втраті маси при прожарюванні.

СОУС «КЕФИРНЫЙ» Смешайте кефир, майонез и специи, добавьте сок лимона, который предварительно нужно выжать, и снова все перемешайте. Взбейте миксером. Вам понадобится: 150–200 г кефира, 50 г майонеза «Провансаль», пол-лимона, черный молотый перец, соль и сахар по вкусу. СОУС «МОЛОЧНЫЙ» Отделите желтки от белков, вылейте их в какую-нибудь посуду, смешайте с молоком и взбейте. Потрите сыр на мелкой терке и добавьте его к смеси желтков и молока. Добавьте туда же муку, масло, соль и перец. После того, как вы все тщательно перемешали, вылейте смесь в сковороду и поварите соус на слабом огне в течение 15–17 минут. Вам понадобится: 2 яйца, 200 мл свежего молока, 150 г сливочного масла, 100 г острого сыра, 2 ст. л. муки пшеничной, соль и перец по вкусу. НАПИТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯИЦ (АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ) Вам наверняка известно, что яйца являются составным элементом для приготовления многих вкусных напитков, как алкогольных, так и безалкогольных. Но, может быть, вам невдомек, сколько рецептов напитков существует на свете с использованием обыкновенных куриных яиц

1. Товарознавча експертиза та митне оформлення заморожених плодоовочів

2. Товарознавство та митне оформлення чаю

3. Товарознавча експертиза шоколаду, що підлягає митному оформленню з метою випуску у вільний обіг

4. Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд

5. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
7. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників
8. Митне оформлення товарів

9. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

10. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

11. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

12. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

13. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

14. Правові засади митного права та страхової діяльності

15. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

16. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры

17. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

18. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

19. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

20. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

21. Лідерство та керівництво в організації

22. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання
23. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
24. Система митних органів України та їх повноваження

25. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

26. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

27. Узагальнення та оформлення контрольно-ревізійної інформації

28. Германия. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

29. Сатурн и его спутники

30. Марс и его спутники

31. Хлорофилл: его свойства и биосинтез

32. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

33. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

34. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

35. Государственный бюджет, проблемы его формирования

36. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

37. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

38. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
39. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования
40. Государственный аппарат и его структура

41. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

42. Лизинг и его правовое регулирование

43. Цивільний та арбітражний процес

44. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

45. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии

46. Судебник 1550 года, его историческое значение

47. Соборное Уложение 1649 г. и его значение

48. Юрий Владимирович Андропов и его вклад в развитие государства

Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

49. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

50. Конституцiя США та реальнi права громадян

51. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

52. Референдум и его социальная функция

53. Референдумы и его формы

54. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства
55. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов
56. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

57. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

58. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

59. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

60. Государственный долг: понятие, состав и его обслуживание (по Казахстану)

61. Римское право. Обязательство и его виды

62. Страховой рынок Украины и его характеристика

63. Страхование и его роль в рыночной экономике

64. Идеи правого государства и его основные признаки

Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Процесс законотворчества и его стадии в России

66. Правила составления и оформления документов по личному составу

67. Развитие финансового контроля и его эффективность в РФ

68. Формирование навыка говорения на иностранном языке и критерии его автоматизированности

69. Изобретение кинематографа и его влияние на восприятие мира

70. Андрей Рублев и его "Троица"
71. Лермонтов в искусстве его времени
72. Китайский фарфор и центры его производства

73. Человек и его потребности. Любовь

74. Миф и его аспекты

75. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

76. Биография Александра Дюма. Характеристика его романа "Учитель фехтования"

77. А.П. Чехов и его произведения: "Унтер Пришибей", "Палата N6", "Дом с мезонином"

78. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

79. И.А. Гончаров и его "Обыкновенная история"

80. Путь среди революций (Блок-лирик и его современники)

Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы

81. Перевод. Искусство перевода и его проблемы

82. Симеон Полоцкий и его культурно-просветительская деятельность

83. Объективная обусловленность восприятия звукосимволичных слов языка и связь фонетической формы слова с его семантическим содержанием и денотатом

84. С. П. Дягилев и его «Русские сезоны»

85. "...Мне не стало хватать его..." (о творчестве В.С. Высоцкого)

86. Традиционализм и его влияние на систему государственного управления Японии
87. Политический портрет Рональна Рейгана /вплоть до избрания его президентом США/
88. С.Ю. Витте и его реформы

89. Архимед и его законы

90. Кутузов и его время

91. П.А. Столыпин и его реформа

92. Петр I, его наружность, привычки, образ жизни и характер

93. Пирогов Н.И. и его время

94. Томас Джефферсон и его роль в американской революции 18 века

95. Джордано Бруно и его философские идеи

96. Александр 2 и его реформы

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

97. Россия в годы интервенции и гражданской войны (1918-1920гг.). "Белое движение", его состав и цели

98. Кирилло-Мефодьевское братство: программа его деятельности

99. Киевская Русь. Монголо-татарское нашествие и его последствия. Создание Российского централизованного государства. Европа в начале Нового времени. Московское царство (Методические указания)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.