Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Уголовное право Уголовное право

Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти України Львівський національний університет ім.І.Я.Франка Кафедра кримінального прцесу та криміналістики Р Е Ф Е Р А Т на тему: " Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні" Львів 1999р. План 1. Прокурорський нагляд, як вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів та та суб'єкти його діяльності. Завдання вищого нагляду. 2. Місце прокуратури в системі органів державної влади України. 3. Прокурорський нагляд та контрольно-наглядові повноваження інших державних органів. Відомчий та позавідомчий контроль. 4. Законодавство про прокурорський нагляд. Накази та вказівки Генерального прокурора України. 5. Поняття основних функцій прокуратури та їх системи. 6. Характеристика основних функцій. Галузі прокурорського нагляду. 7. Участь прокурора: - в розробленні органами державної влади заходів запобігання злочинам та іншим правопорушенням; - в роботі по вдосконаленню та роз'ясненню законодавства; - в роботі Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, комітетів в областях та районах України. Після проголошення Україною незалежності в нашому суспільстві й державі відбуваються динамічні та неоднозначні процеси, пов'язані з різноманітністю форм власності та виробничих відносин, забезпеченням її суверенітету. З прийняттям Закону "Про прокуратуру" і практичним втіленням його в життя були закладені певні передумови становлення прокурорського нагляду в нашій державі. Прокуратура за своєю державно-правовою і політичною природою являє собою незалежне (автономне) державне утворення у механізмі державної влади, покликане здійснювати найвищий державний нагляд за додержанням законів і вживати заходів до усунення будь-яких їх порушень, від кого б вони не виходили. В цей етап побудови державності здійснюєтьсяперегляду цілей і завдань прокуратури, її загальностратегічні завдання полягають у забезпеченні дії в державі принципу верховенства права, єдності зміцнення законності та правопорядку. Об'єктом прокурорського нагляду є виконавча діяльність державних органів влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та їх посадових осіб, а предметом — Конституція і закони України, які зобов'язані виконувати вищевказані суб'єкти правовідносин. Об'єктами прокурорського нагляду є: державні інспекції міністерств і відомств;органи міліції, Служби безпеки; підрозділи Збройних Сил, Прикордонних військ, Національної гвардії та інших військових формувань; представницькі органи влади, державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, нотаріату, громадські організації, а також їх посадові особи. Не можна розглядати прокуратуру як орган боротьби зі злочинністю та іншими правопорушенями. Прокуратура — це орган нагляду за додержанням законів у боротьбі, яку повинні вести професіонали — органів внутрішніх справ, Служби безпеки, митних органів, органів охорони державного кордону, державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, лісової охорони тощо, що прямо приписується їм законом. Не прокуратура, а органи державної податкової служби України, наприклад, зобов'язані забезпечувати своєчасне виявлення порушень законодавства про податки і платежі до бюджету і вживати визначених законом заходів до Правопорушників, не прокуратура, а Національний банк України зобов'язаний забезпечувати виявлення порушень законодавства з боку комерційних банків та інших банківських установ, не прокуратура, а органи екологічної безпеки зобов'язані забезпечувати виявлення порушень природоохоронного законодавства і притягати винних до правової відповідальності.

Завдання ж прокуратури в тому, щоб державні органи, посадові особи діяли на підставі законності, забезпечували відповідно до наданих їм прав і покладених на них обов'язків охорону правопорядку, державних інтересів, прав і свобод громадян. Це вимагає від прокурорів зосередити увагу на дійовому нагляді за тим, чи належним чином посадові особи органів державного контролю здійснюють контроль за додержанням законодавства на дорученій їм ділянці роботи, необхідність якого передбачена Конституцією і законами України, і на перевірці його здійснення. Прокуратура зобов'язана засобами прокурорського нагляду жорстко впливати на роботу органів позавідомчого контролю, пов'язану з виявленням правопорушень, встановленням причин останніх, умов, що сприяють їх вчиненню, притягненням винних до відповідальності. Якщо говорити про стратегію прокурорського нагляду, то, на наш погляд, вона має полягати в тому, щоб через зміцнення режиму єдинї законності в діяльності контролюючих органів сприяти додержанню законів первинними суб'єктами господарювання, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами. Інакше кажучи, повинна "працювати" головна, генеральна функція прокуратури — функція найвищого нагляду за відповідністю Конституції і законам України актів і дій органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування. Завдання прокурорського нагляду виражені в ст.ст. 1,4,5 Закону України "Про прокуратуру", де сказано про єдині завдання і шляхи їх здійснення. Першого грудня 1994 року виповнилося три роки з часу введення в дію Закону України "Про прокуратуру", яким було створено єдину централізовану систему прокурорських органів нашої країни. Нині на прокуратуру покладено обов'язки здійснення нагляду за додержанням законів органами місцевої влади та їх виконавчими комітетами, органами управління й контролю, юридичними та фізичними особами, громадськими об'єднаннями, посадовими особами, а також за відповідністю законам актів, які ними видаються. Вона забезпечує також нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність (раніше ця діяльність нею не контролювалась), за дізнанням і попереднім слідством, за додержанням законів у місцях тримання затриманих і попереднього ув'язнення, а також за виконанням судових вироків, за додержанням законів органами військового управління, військовими частинами й закладами. Прокурори беруть участь у розгляді судами кримінальних, цивільних та арбітражних справ і в разі порушення при цьому закону приносять касаційні подання. Прокуратура є незалежною від місцевих органів влади єдиною централізованою системою, очолюваною Генеральним прокурором України, якому підпорядковані всі, в тому числі військові і спеціальні, нижчестоячі прокурори. Відповідно до Конституції Генеральний прокурор України призначається Президентом за згодою Верховної Ради. Заступники Генерального прокурора України призначаються Генеральним прокурором як члени колегії. Прокурори областей і прирівняні до них прокурори також призначаються Генеральним прокурором. Вказані, а також всі інші прокурори призначаються Генеральним прокурором на 5 років.

На такий же термін призначається і Генеральний прокурор. Призначення начальників відділів загального нагляду і кадрів обласного рівня проводиться прокурором областей за погодженням з Генеральною прокуратурою. Призначення керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Генеральної прокуратури України, а також заступників прокурорів областей і прирівняних прокурорів провідиться Генеральним прокурором з подальшим затвердженням на колегії Генеральної прокуратури України. Такиий же порядок призначення прокурорів міських, районних, міжрайонних і прирівняних до них прокурорів. Генеральний прокурор України керує діяльністю органів прокуратури і здійснює контроль за роботою підпорядкованих йому прокурорів. У Генеральній прокуратурі утворюється колегія в складі 7-11 членів. Персональний склад затверджується Генеральним прокурором. Наказом Генерального прокурора України затверджується персональний склад колегії прокуратур областей і прирівняних до них прокуратур. Цей короткий виклад свідчить, що прокуратура, як частина системи державних органів є самостійний багатопрофільний державно-правовий інститут, діяльність якого тісно пов'язана з виконанням функцій держави - забезпечення законності і правопорядку. Складні умови перехідного періоду зумовлюють необхідність постійного здійснення нагляду за законністю в суспільстві та державі. Як відомо, сутність і призначення загального нагляду прокуратури становить нагляд за додержанням законів у сфері державного управління. Однак за виконанням законів у даній сфері в різних формах і в різному обсязі наглядають й інші органи: Рахункова палата Верховної Ради України, органи внутрішніх справ, Служби безпеки, митні органи, органи охорони державного кордону, органи Державної податкової адміністрації, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, лісової охорони, землевпорядної служби, багато інших органів, які здійснюють правозастосовчі та правоохоронні функції. Через відповідні служби, інспекції, комітети, комісії, управління, відділи та інші органи держава здійснює контроль (нагляд) за додержанням правових приписів. Яким же є співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду в системі державного управління і яке місце посідає прокуратура у механізмі державного контролю на даному етапі розвитку нашої держави? Наукова і практична потреба у вивченні цього питання пояснюється істотною зміною останнім часом кола органів,наділених функціями державного контролю, появою нових контролюючих структур (Державна податкова адміністрація, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна тощо), які беруть участь у роботі по забезпеченню додержання законів. Визначення місця органів забезпечення законності в системі державного апарату необхідне для встановлення взаємовідносин цих органів, виключення дублювання, забезпечення узгодженості їх дій під час здійснення контрольних і наглядних функцій. Відомо, що термін "контроль" (від фр. co role — зустрічний, вторинний запис з метою перевірки першого) часто вживається в розумінні англ. co rol — панування, наявність, влада. В українській мові слово "контроль" має значення перевірки, а також спостереження з метою перевірки (контроль над звітністю, громадський контроль, державний контроль).

Революцйна пропаAанда ма дати не тльки ясне пзнання  тверезе розумння цлого положення та виходу з цього. Вона мусить витворити високе напруження вол  почувань в кожно одиниц  в масах, щоб вони з ршучстю  з запалом пшли до визвольно боротьби. ЗАВДАННЯ ОУН П¶Д СУЧАСНУ ПОРУ. ЗАВДАННЯ ОУН В УКРА·Н¶ Ця стаття це матерял, що його Ст. Бандера пдготовив на III Конференцю ЗЧ ОУН, яка вдбулася в квтн 1951 р. З тих матерялв був друкований тльки один («Сурма», ч. ЗО, квтень 1951 р.), а саме завдання членв ОУН в Укран  членв на чужин, а два нш пдроздли: «Теренов специфчност» та «Окрем завдання на випадок вйни» були пропущен редакцю журналу з уваги на конспративний змст. Треба припускати таку можливсть, що до готово прац С. Бандери ввйшли деяк доповнення чи змни з боку нших членв тодшнього Проводу ЗЧ ОУН, як Ст. Ленкавського, Я. Стецька та н. Пдроздл «Наш завдання за кордоном» не був працею Ст. Бандери. * * * ОУН творить хребет визвольно боротьби, як провдна полтична сила, яка створила УПА  УГВР,  яка провдною залишилася до сьогодн

1. Українізація: її суть та наслідки

2. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

3. Декабристський рух та його поширення на Україні

4. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

5. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

6. Економічное районуванне, його суть та значення
7. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
8. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

9. Поняття, функції та система трудового права України

10. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

11. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

12. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

13. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

14. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

15. Пилип Орлик та перша Конституція України

16. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

17. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

18. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи

19. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

20. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

21. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

22. Становлення та розвиток податкової служби України
23. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні
24. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

25. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

26. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

27. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

28. Виникнення та формування українського етносу

29. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

30. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

31. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

32. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг

33. Лекції з української та зарубіжної культури

34. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

35. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

36. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

37. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

38. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
39. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
40. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

41. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

42. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

43. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

44. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

45. Культура та побут населення України

46. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

47. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

48. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

49. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

50. Архетипи та універсалії української ментальності

51. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

52. Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

53. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

54. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому
55. Формування та розвиток банківської системи України
56. Банківська система України та проблеми її реформування

57. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

58. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

59. Столипін та його аграрна реформа в Україні

60. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

61. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

62. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

63. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

64. Населення та трудові ресурси України

Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

65. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

66. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

67. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

68. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

69. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

70. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
71. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.
72. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

73. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

74. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

75. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

76. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

77. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

78. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

79. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

80. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

81. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

82. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

83. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

84. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

85. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

86. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект
87. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти
88. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

89. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

90. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

91. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

92. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

93. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

94. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

95. Предмет і завдання історії України

96. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы

97. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

98. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

99. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.