Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Суб’єктивна сторона злочину

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

1. Поняття суб’єктивної сторони злочину 2. Поняття та види вини 3. Мотив та мета злочину 4. Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність 5. Значення суб’єктивної сторони складу злочину Використана література 1. Поняття суб’єктивної сторони злочину Суб’єктивна сторона злочину - це психічне відношення особи до скоєного нею суспільно небезпечного діяння і його наслідків. Вона утворює суб’єктивний, внутрішній зміст злочину. На відміну від об’єктивної сторони злочину, яка утворює його фактичний зміст може бути безпосередньо сприйнята потерпілим, іншими особами, суб’єктивна сторона характеризується процесами, що протікають у психіці винного й безпосередньому сприйняттю не доступні. Суб’єктивна сторона пізнається тільки шляхом аналізу та оцінки поведінки правопорушника та обставин вчинення злочину. Суб’єктивна сторона злочину як психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності та її наслідків характеризуються виною, мотивом та метою вчинення злочину. Названі чинники складають зміст суб’єктивної сторони злочину. Вони органічно пов’язані між собою і взаємозалежні, однак кожний з них має свій самостійний зміст. Юридичне значення кожної з ознак є різним. 2. Поняття та види вини У статті 62 Конституції України закріплений важливий принцип, відповідно до якого кримінальна відповідальність можлива лише тоді, коли буде доведено вину особи у вчиненні злочину. Це конституційне положення знайшло своє втілення в чинному Кримінальному кодексі України. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню, доки її вина не буде доведена у встановленому законом порядку (ч. 2 ст. 2 КК). Крім цього, ст. 11 КК України визнає злочином лише суспільно небезпечне винне діяння. Законодавче закріплення цього положення є важливою гарантією дотримання законності в діяльності правоохоронних органів і суду. Своє подальше закріплення це положення знайшло в ст. 23, де вперше в нашому законодавстві дане загальне визначення поняття вини і на його підставі у статтях 24 і 25 КК України визначені поняття і види умисної та необережної вини. Все це свідчить про недопустимість у нашому праві об'єктивного ставлення за вину, тобто відповідальність особи за вчинене суспільне небезпечне діяння і його наслідки, без встановлення кримінально-правової вини. Отже, чинний Кодекс, на відміну від КК 1960 р., дає визначення вини, чітко окреслює її форми та види і вказує на те, що їхній конкретний прояв можливий лише у вчиненні суспільне небезпечного діяння. Тому констатація наявності певного психічного ставлення особи до вчинюваного нею діяння і його наслідків (вини у формі умислу чи необережності) — це не тільки обов'язкова ознака суб'єктивної сторони, але і передумова кримінальної відповідальності та покарання. Відповідно до ст. 23 КК України виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. У кримінальному праві вина розкривається через її зміст, сутність, а також форму та ступінь.

Елементами вини як психічного відношення виступають свідомість та воля, які у своїй сукупності утворюють її зміст. Таким чином, вина характеризується сполученням двох компонентів: інтелектуального та вольового. Інтелектуальний елемент полягає в усвідомленні (неусвідомлені) суспільно небезпечного діяння та передбаченні (непередбачені) суспільно небезпечних наслідків, а вольовий – у їх бажанні чи свідомому припущенні (легковажному розрахунку на їх відвернення). Передбачені законом сполучення інтелектуального та вольового елементів утворюють дві форми вини – умисел та необережність, зміст яких розкривається у ст.ст. 24 та 25 КК України. Сутність вини полягає у негативному або байдужому ставленні особи до соціальних цінностей у суспільстві. Особа, що вчинює суспільно небезпечне діяння, спричиняє шкоду правоохоронюваним об’єктам, підтверджуючи тим самим своє негативне (так звана антисоціальна установка) або байдуже чи недостатньо обережне (асоціальна чи недостатньо виражена соціальна установка) ставлення до цих об’єктів. Ступінь вини –це кількісна категорія , яка враховує рівень суспільно небезпечного прояву злочинного наміру. Вказана категорія оціночна і залежить від низки ознак, таких як форма вини, мотив, мета та інші. Інтелектуальні і вольові ознаки наміру нерозривно пов'язані одна з одною, але де в чому вони відрізняються. Інтелектуальні ознаки наміру відповідають на питання про те, які фактично обставини, що належать до складу конкретного злочину, були усвідомлені і які наслідки даного діяння передбачалися особою. Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їхній суспільно небезпечний наслідок, особа тим самим усвідомлює протиправність своєї поведінки. Форма вини – це законодавча конструкція сукупності інтелектуального та вольового елементів, яка і визначає зміст вини та її форму. Статтями 24, 25 КК України передбачено дві форми вини: умисел та необережність. Відповідно до ч. 1 ст. 24 КК України умисел поділяється на прямий і непрямий. Законодавче визначення прямого і непрямого умислу свідчить, що вони мають багато спільного, їх аналіз дає можливість виділити три розпізнавальні ознаки, що характеризують психічне ставлення особи до вчинюваного нею діяння і його наслідків, а саме: - усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру свого діяння; - передбачення його суспільно небезпечних наслідків; - бажання настання таких наслідків або свідоме їх допущення. Перші дві — усвідомлення і передбачення становлять інтелектуальні ознаки умислу, а бажання настання наслідків або свідоме їх допущення — його вольову ознаку. При вчиненні конкретних злочинів можливі два варіанта поєднання інтелектуальних і вольових ознак. Таке їх співвідношення і лежить в основі розмежування в законі і на практиці умислу на прямий і непрямий. Частина друга статті 24 КК України визначає, що прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільне небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання. Інтелектуальні ознаки прямого умислу полягають в усвідомленні суспільно небезпечного характеру свого діяння та передбаченні його суспільно небезпечних наслідків.

Ці ознаки належать до однієї інтелектуальної сфери психічної діяльності, але вони різні за своїм змістом. Усвідомлення суспільно небезпечного характеру свого діяння означає не тільки розуміння фактичної сторони того, що вчиняється, всіх обставин, що характеризують об'єктивні ознаки складу злочину (значущість об'єкта і предмета посягання, характеру діяння, місця, часу, способу його вчинення та інших обставин), а й розуміння соціального значення діяння, його соціальної шкідливості. Відсутність усвідомлення може свідчити про неосудність особи на час вчинення діяння або про відсутність умислу. Передбачення означає, що у свідомості особи склалося певне уявлення про можливі або неминучі наслідки свого діяння. При цьому передбачення має конкретний характер. Особа має чітке уявлення про те, що саме від її конкретного діяння неминуче настануть чи можуть настати певні суспільно небезпечні наслідки. Вольова ознака прямого умислу — це бажання настання передбачуваних наслідків свого діяння. Найчастіше особа прагне у цьому разі досягти якої-небудь мети, задовольнити ту чи іншу потребу, тому діє свідомо і цілеспрямовано. Відповідно до ч. 3 ст.24 КК України непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання. Зміст усвідомлення при непрямому умислі аналогічний усвідомленню при прямому умислі. І в цьому разі усвідомлення включає в себе розуміння особою всіх фактичних обставин, що характеризують об'єктивні ознаки конкретного складу злочину. Воно також містить розуміння суспільної небезпечності, шкідливості свого діяння і його наслідків. Передбачення при непрямому умислі має свою розпізнавальну особливість. Як і при прямому умислі воно має конкретний характер. Особа і в даному разі чітко усвідомлює, що саме її конкретна дія чи бездіяльність може спричинити певний суспільне небезпечний наслідок, і тим самим у загальному вигляді передбачає розвиток причинного зв'язку між своїм діянням і можливим його наслідком. Проте наслідок цей особа передбачає лише як можливий результат свого діяння. Передбачення неминучості настання наслідку при непрямому умислі неможливе через особливості вольової сфери психічної діяльності людини, яка тісно пов'язана з її інтелектуальною діяльністю. Вина особи в цьому разі не спрямована на досягнення суспільне небезпечного наслідку. Саме в цьому і полягає суттєва особливість передбачення наслідків при непрямому умислі. Проте основна сутність непрямого умислу — в його вольовій сфері психічної діяльності. Особливість вольової ознаки полягає у відсутності бажання настання суспільне небезпечного наслідку. Незважаючи на передбачення можливості настання такого наслідку, особа не має потреби в його досягненні, він не потрібний їй ні як основний, ні як проміжний наслідок. Тут виникає ситуація, при якій особа, не спрямовуючи свою волю на досягнення наслідку, все ж таки свідомо допускає його настання. При цьому у неї відсутній розрахунок на його відвернення. Частіше таке свідоме допущення виражається в байдужому ставленні до настання такого наслідку.

Розкриваючи поняття вдмови прокурора вд обвинувачення, ¶ван Вернидубов зазнача, що за змстом вона виража негативне ршення прокурора для себе щодо питання про виннсть пдсудного незалежно вд того, яке ршення у такому випадку прийме суд. Пдкреслються, що вдмова вд обвинувачення вдобража певний аспект процесуально самостйност прокурора в суд, реалзу вимогу наказу Генерального прокурора Украни 5 вд 4 квтня 1992 року «Про недопустимсть нав'язування прокурорам-учасникам судового розгляду позиц, з якою вони не згодн». ¶нша рч, що самостйнсть прокурора не може бути довльною, нчим не зумовленою. Вона ма базуватися на сукупност таких обставин, як виступають як основа вдмови вд обвинувачення, що визнача суб'ктивно-правовий характер тако д. Це означа, що заперечення обвинувачення для прокурора  правовою необхднстю, реалзаця яко вимага втлення у конкретнй практичнй д заяв про вдмову вд державного обвинувачення. Звдси висновок вдмова вд обвинувачення не тльки право, але й обов'язок прокурора'

1. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві

2. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

3. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях-поселеннях

4. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

5. Суб’єкти кримінального процесу

6. Позбавлення суб’єктивного права на житло
7. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні
8. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

9. Увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: основания и порядок

10. Категорія суб’єктивної модальності в історії лінгвістичної науки

11. Стороны в гражданском праве

12. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание

13. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

14. Образы Абая и Кунанбая в произведении Мухтара Ауэзова "Путь Абая"

15. Война 1812 года до перелома в сторону России

16. Субъективная сторона преступления

Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

17. Незаконное получение и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну

18. Сторона обвинения в российском уголовном судопроизводстве

19. Основные стороны процесса общения и их характеристика

20. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

21. Критика расизма. О двух сторонах всякого вопроса

22. Управленческое обследование внешних и внутренних сторон организации
23. Планы сторон и начало русско-японской войны
24. Обозначение сторон света в современном бретонском языке

25. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

26. Марина Цветаева: темная сторона любви

27. «Сын растет быстро, но как-то в сторону»

28. «Осенняя воля» и «Россия»

29. На чьей стороне драматург? (по пьесе Островского "Гроза")

30. Сборный город всей темной стороны

31. "Бесчестье" "Осени в Петербурге", или "Безнравственное безволие" и нравственная воля

32. Оборотная сторона солнца

Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Российские менеджеры: социологический взгляд со стороны

34. Воля как основная национальная ценность (в свете научной парадигмы самоорганизации)

35. Незаконное предпринимательство

36. Идентификация стороны по договору

37. Процессуальные действия, которые могут быть совершены с учётом воли участвующих в деле лиц

38. Стороны обязательств, перемена лиц в обязательстве
39. Стороны в гражданском процессе. Их процессуальные права и обязанности
40. Обратная сила действия актов правосудии о признании незаконными нормативный актов

41. Как вырабатывать силу воли

42. Понятие о воле

43. Характеристика перцептивной стороны общения

44. Характеристика интерактивной стороны общения

45. Особенности операциональной стороны мыслительной деятельности у детей с нарушением зрения

46. Психологическая природа воли

47. Психологическая природа воли

48. Две стороны медали под названием «стресс»

Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону

49. Техническая сторона поцелуя

50. О тёмной стороне садомазохизма

51. Духовная сторона брака

52. Особенности объективной стороны состава преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов

53. Незаконный оборот наркотиков

54. Объективная сторона преступлений
55. Субъективная сторона и субъект преступления
56. Онтологические определения понятий культура и цивилизация, добро и зло, свобода и воля

57. Воля к власти в природе и человеке

58. Аксиологическая сторона люциферизма

59. Роль Абая в развитии духовной культуры

60. Свобода воли

61. Добрая воля, инициатива предприятий и экологическая деятельность

62. Матрица анализа слабых и сильных сторон

63. Положительные и отрицательные стороны рыночной экономики

64. Субъективная сторона преступления

Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры

65. Административная жалоба как средство защиты прав граждн от незаконных действий (бездействия) должностных лиц и специфика ее правового регулирования в таможенных органах

66. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну

67. Абу Али Ибн Сина

68. Аль-Фараби Абу-Наср Ибн Мухаммед

69. Святой мученик Або Тбилисский

70. Ибн Баттуа Абу Абдаллах Сухаммед
71. Хамид Ал-Гарнати Абу
72. Обратная сторона Земли

73. Вексельные обязательства при банкротстве сторон

74. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

75. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

76. Хiба ревуть воли, як ясла повнi

77. Герой той стороны...

78. Обратная сторона фитнеса

79. Требования к памяти, интеллекту и воле руководителя

80. Разоружение незаконных формирований в Чечне

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Юридическая экспертиза сделки: две стороны медали

82. Учет операций связанных со снижением рисков неплатежей со стороны контрагентов

83. Взгляды М. Фрэнкеля на состязание сторон в судопроизводстве: опыт США

84. Оценочные суждения: взгляд на себя со стороны

85. Методы определения и измерения сильных сторон личности

86. Обратная сторона постели
87. Воля и интеллект
88. Дэниел Деннет и Ричард Рорти по разные стороны идейных баррикад

89. МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»

90. Комплексный анализ деятельности ОАО "АБ Россия"

91. Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

92. Характеристика підродини Шпротоподібні, або Звичайні оселедці (Clupeinae)

93. Анализ и сравнение ФП (С) А №9 "Аффилированные лица" с МСА 550 "Связанные стороны"

94. Административно-правовые методы выявления и предупреждения незаконного оборота наркотических средств

95. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

96. Выявление и документирование правонарушений и преступлений, связанных с незаконным использованием товарного знака

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Громадяни як суб’єкти трудового права

98. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

99. Значение и общая характеристика трудового договора: понятие, стороны, содержание, порядок заключения

100. Коллективный договор в РФ: понятие, стороны, порядок заключения и действие


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.