Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ПЛАНВступ3 Розділ 1. Концептуальні підходи до розвитку теорії управління5 1.1 Еволюція управлінської думки5 1.2 Управлінській аспект розвитку маніпулятивних теорій8 Розділ 2. Аналіз підходів до теорії управління11 2.1. Школа наукового управління11 2.2 Класична (адміністративна) школа в управлінні13 2.3 Школа психології і людських відносин14 2.4 Школа науки управління (кількісна школа)15 Розділ 3. Дослідження управлінських моделей18 3.1 Особливості американської моделі управління18 3.2 Характеристика японської моделі управління20 3.3 Західноєвропейська модель управління21 Розділ 4. Тенденції розвитку методології управління23 4.1 Становлення методології науки управління23 4.2 Підхід сучасної науки до вирішення проблем хаосу25 4.3 Формування нового підходу до управління29 Висновок32 Список використаної літератури33 Вступ Будь-яка наука базується на використанні історичного досвіду. Вивчення уроків історії дозволяє уникнути протиріч і помилок, що зустрічаються на ранніх етапах розвитку науки. Наука управління в цьому відношенні мало відрізняється від інших наук. Як і будь-яка наука, вона цікавиться минулим, сьогоденням і майбутнім. Аналіз минулого дозволяє краще зрозуміти сьогодення, щоб спрогнозувати майбутній розвиток. Знання історії минулого необхідно по наступним основних причинах: завжди цікаво і потрібно; дозволяє заповнити недолік власних думок і обсяг своїх знань; дає можливість проаналізувати основні віхи еволюційного розвитку науки і систематизувати їх; дозволяє отримати відповідні уроки з минулого для того, щоб не повторювати помилок у майбутньому. Знання й осмислення минулого сприяє кращому розумінню сучасного стану науки, а також появі і формуванню нових ідей. Розвиток науки управління свідчить, що нежиттєві концепції гинули, а залишалися тільки самі цінні, перевірені практикою і часом. Управління в умовах ринку одержало назву менеджменту. Відмінні риси менеджменту полягають у тім, що він орієнтує фірми на задоволення потреб ринку, на постійне підвищення ефективності виробництва (одержання оптимальних результатів з найменшими витратами), на волю в прийнятті рішень, на розробку стратегічних цілей і програм і їхнє постійне коректування в залежності від стану ринку. Менеджмент - це уміння домагатися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поводження інших людей. Найбільші корпорації, банки складають стрижень економічної і політичної сили великих націй. Від них залежать уряди, багато хто з них мають транснаціональний характер, простираючи свої виробничі, розподільні, сервісні, інформаційні мережі по усьому світі. А виходить, рішення менеджерів, подібно рішенням державних діячів, можуть визначати долі мільйонів людей, держав і цілих регіонів. Основна мета курсової роботи - розглянути і проаналізувати етапи історії розвитку теорії і практики менеджменту. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: виявити основні стадії розвитку науки управління і простежити спроби класифікації підходів і шкіл менеджменту; розглянути виникнення, формування і сутність різних шкіл управління; вивчити розмаїтість моделей менеджменту; простежити основні тенденції розвитку науки управління.

Предметом курсової роботи є концептуальні засади становлення менеджменту як науки управління. В якості об’єкта курсової роботи виступає теорія управління. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, предмет, об’єкт дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати курсового дослідження. Розділ 1. Концептуальні підходи до розвитку теорії управління 1.1 Еволюція управлінської думки Жодна організація, жодне підприємство не може домогтися успіху без управління. Однак управління як вид діяльності і як наука в такому виді, у якому ми маємо його в даний час, з'явилося не відразу. Як тільки доісторичні люди стали жити організованими групами, у них з'явилася необхідність управління На першому етапі, коли групи людей були невеликі, управління у всіх сферах здійснювалося однією людиною - вождем цієї групи. Надалі, у міру розростання груп і ускладнення виконуваних ними функцій, з'явилася необхідність поділу праці і диференціації функцій. Але на це потрібні були століття. Єгипетські піраміди, побудовані в 3000-2000 р. до н.е. , є яскравим свідченням не тільки культури древніх єгиптян, але і їхнього управлінського мистецтва. Будівництво величезних пірамід вимагало, насамперед , чіткого планування. Древні греки приділяли особливу увагу питанням організації і управління виробничими процесами, піклувалися про чітку спеціалізацію робітників. У Сократа дається розуміння управління як особливої сфери людської діяльності. Він говорив про те, що головним в управлінні є поставити потрібну людину на потрібне місце і домогтися виконання поставлених перед ним задач. Лінійна структура управління державою одержала вираження в системі управління Римською імперією. Її основною проблемою був збір податків із усіх її частин, значно віддалених одна від одної. Пряме правління з Рима здійснити було украй важко. Зміна структури управління дозволило зміцнити могутність Римської імперії. У практиці управління існують приклади організацій, що виникли в далекій давнині й успішно функціонуючих і в теперішній час завдяки створенню раціональної структури управління. До їхнього числа відноситься римська католицька церква, що має найбільш просту структуру управління: папа, кардинал, архієпископ, єпископ і парафіяльний священик. З промисловою революцією пов'язане виділення трьох рівнів управління: верхнього, середнього і нижнього. На виробництві з'явився майстер, що незабаром став ненависний для робітників. На цьому етапі розвитку управління тільки намітилася тенденція переходу від принципу нагляду за працівниками до принципу організації праці на наукових основах. Промислова революція дала поштовх розвитку теоретичних досліджень і практики управління. Великий внесок у формування науки управління внесли англійські політекономи Вільям Петті, Адам Сміт і Давид Рікардо. Не можна не відзначити величезного внеску англійського соціаліста-утопіста Роберта Оуена в розвиток управлінської думки і практики управління.

Раніше інших він помітив і оцінив роль людського фактора на виробництві, до необхідності врахування якого інші дослідники прийшли тільки через 100 років. На формування теорії управління в соціалістичному суспільстві великий вплив зробили праці К. Маркса і Ф. Енгельса. Не займаючись дослідженнями природи і сутності управління, вони внесли свій вклад у формування цієї науки за допомогою створених ними методів дослідження. К. Маркс виводить необхідність поділу праці з розвитку кооперації: капіталіст часто не в змозі самостійно управляти своєю фабрикою. Крім того, у цьому немає необхідності, тому що праця по нагляду, зовсім відділена від власності на капітал, завжди пропонувалася в надлишку. Тому зробилося необов'язковим, щоб ця праця по нагляду виконувалася капіталістом. Таким чином, результатом поділу праці з'явилося відокремлення управління, що стало розглядатися як особлива функцію будь-якої спільної праці. У цей же період часу Ф. Енгельс указав на те, що варто розрізняти управління речами і управління людьми. Від цієї тези надалі будуть відштовхуватися багато вчених у своїх дослідженнях. Однак до епохи імперіалізму функція управління здійснювалася самим капіталістом і невеликою групою наближених до нього осіб. Роль спеціально підготовлених керуючих особливо підсилюється в епоху розвитку монополістичного капіталізму. Зіштовхнувшись з конкуренцією, мінливим зовнішнім середовищем, керуючі розвивали систему знань про те, як краще використовувати ресурси. Таким чином, передумовами і джерелами формування менеджменту як управління особливого роду є: індустріальний спосіб організації виробництва; розвиток ринкових відносин, основними елементами яких є попит, пропозиція і ціна. Для систематизації етапів розвитку науки управління спочатку використовувався історичний підхід із застосуванням хронологічного принципу. Американські вчені Г. Кунц і С. 0’Доннел розробили більш докладну класифікацію підходів. Однак ця робота не дала бажаних результатів Протягом всієї історії розвитку менеджменту вчені і дослідники управлінських проблем починали спроби розробити універсальну класифікацію шкіл менеджменту. Запропоновані ними класифікації носять, у відомій мері, умовний характер. Це порозумівається тим, що практично неможливо відбити усі відтінки різних поглядів і позицій, важко знайти один універсальний принцип, який варто покласти в основу класифікації. Потреба розробки нових методологічних підходів безпосередньо пов'язана з бурхливим розвитком бізнесу, прискоренням науково-технічного прогресу. 1.2 Управлінській аспект розвитку маніпулятивних теорій Як свідчить вітчизняний і закордонний досвід зміна політичної системи не веде автоматично до зміни в системі політичних комунікацій і трансформації типу управління суспільством, що використовує правляча еліта. У радянський період в основному використовувалися маніпулятивні системи комунікацій і ідеологічний тип управління, генетично пов'язаний з епохою Освіти і Великої французької революції. Ідеологічний тип менеджменту виходить з того, що &quo ;ідея стає матеріальною силою, коли вона опановує масами&quo ;.

Связи с общественностью в сфере бизнеса. М.: Ассоциация авторов и издателей 'ТАНДЕМ". -Издательство ЭКМОС, 1999. Паніна К.В., Головата Є.І. Тенденції розвитку українського суспільства (1994 -1998 pp.). Соціологічні показники (Таблиці, ілюстрації, коментар). -К.: Інститут соціології, 1999. Почепцов Г. Имиджелогия: теория и практика.-К.: "АДЕФ-Укр.", 1998. Почепцов Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением - М: Центр, 1998. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник/ Под ред. проф. Васильева Г.А. - М.:ЮНИТИ, 1998. Тищенко Ю., Піховшек В. Вибори - 98: як і кого ми обирали. - К., 1998. Уткин Э. А. Конфликтология. Теория и ІІрактика - М.:"ЭКМОС", 1998. Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого "я" // Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия.-М, 1992. Хофф Рон. Я вижу вас голым: Как подготовиться к презентации и с блеском ее провести,-М.: Независимая фирма "Класс", 1996. Черкасов В.В., Платонов СВ., Третяк ВЛ. Управленческая деятельность менеджера. -Ваклер, ХОУП, 1998. Шекель В.М. Имиджелогия

1. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

2. Структура державного управління

3. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

4. Політичне управління та його соціотехніка

5. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

6. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку
7. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
8. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

9. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

10. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

11. Освоєння космосу: історія та сучасність

12. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

13. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

14. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

15. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

16. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные

17. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

18. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

19. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

20. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

21. Сучасні принципи державного управління

22. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
23. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
24. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

25. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

26. Економічні та правові основи управління організацією

27. Конфлікти та методи управління ними

28. Менеджмент та система управління

29. Організаційна структура управління персоналу підприємства

30. Організаційна структура управління підприємством

31. Поняття та сутність ефективності управління

32. Сучасні методи управління проектами

Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения

33. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

34. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

35. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

36. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

37. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

38. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика
39. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)
40. Екологічна економіка та управління природокористуванням

41. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

42. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

43. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

44. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

45. Рішення в системі управління

46. Управління запасами

47. Управління проектами

48. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

49. Організаційна система управління природокористуванням України

50. Классические типы организационных структур: теория и практика

51. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

52. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

53. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

54. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
55. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
56. Мораль і соціальне управління

57. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

58. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

59. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

60. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

61. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

62. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

63. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

64. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие

65. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

66. Поняття і наукові засади державного управління

67. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

68. Сутність і сфера міжгалузевого управління

69. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

70. Управління юридичним консалтингом
71. Функції управління в аграрному праві
72. Походження та основні етапи розвитку письма

73. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

74. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

75. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

76. Системний аналіз складних систем управління

77. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

78. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

79. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

80. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Цивілізації середньовіччя та сучасності

82. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

83. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

84. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

85. Інформаційні технології управління маркетингом

86. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"
87. Управління ціновою політикою підприємства
88. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

89. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

90. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

91. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

92. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

93. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

94. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

95. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

96. Аналіз стартегічного управління підприємством

Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

98. Діяльність органів управління освітою

99. Ефективне управління виробництвом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.