Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Налоговое право Налоговое право

Відповідальність за порушення податкового законодавства

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Курсова робота з дисципліни "Фінансове право" на тему: Відповідальність за порушення податкового законодавства Київ – 2001 Зміст Вступ 3 1. Поняття та підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства. 4 2. Види відповідальності за порушення податкового законодавства. 5 3. Особливості застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства. 6 Висновки 7 Список використаної літератури 8 Вступ Податки являють собою обов'язкові збори, стягнуті державою із суб'єктів, що хазяюють, і з громадян по ставці, встановленій в законному порядку. Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжується перетворенням податкової системи. У сучасному цивілізованому суспільстві податки – основна форма доходів держави. Крім цієї сугубо фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на стан науково-технічного прогресу. Кожна людина повинна реально уявляти, як складаються його відносини з державою з приводу оподатковування. Знання податкових проблем є частиною загальноекономічної культури бізнесу. Змінюються ставки податків, об'єкти оподатковування, скасовуються одні пільги і вводяться нові, уточнюються джерела сплати податків. Численні зміни і доповнення вносяться в інструктивний і методичний матеріал по податках. Усе це різко збільшує потік інформації з оподатковування, за яким складно устежити, але необхідно вчасно одержати. Незнання законів не звільняє від відповідальності за їхнє невиконання. Процес формування норм податкового законодавства виявив особливу актуальність установлення відповідальності за податкові порушення. Пряма залежність державного бюджету від податкових надходжень зробила такого роду відповідальність однієї з головних складових системи податкових правовідносин і зажадала її глибокої правової регламентації. В умовах формування в Україні ринкових відносин, різноманіття форм власності, становлення захисту економічних прав людини правова відповідальність ґрунтується на нових принципах. Подальший розвиток податкового законодавства неможливо без виділення такого важливого питання як податкові порушення. Відповідальність за податкові порушення формується в рамках спеціального регулювання майнових відносин при оподатковуванні. Нерідко створюється суперечлива ситуація, породжена цивільно-правовим характером майнових відносин і адміністративно-правовим характером податкових відносин, що повинно бути роз'яснено нормами спеціальних податкових законів. 1. Поняття та види порушення податкового законодавства Інтенсивний розвиток ринкових механізмів вимагає перетворення всіх елементів системи оподаткування. З'являються нові податки, механізми їх обчислення і сплати, конкретизуються повноваження органів влади різноманітних рівней і компетенції. З'являється податкова поліція, принципово змінюється набір і зміст функцій, що виконують контрольно- ревізійні управління. Подібні зміни пов'язані з необхідністю підсилення контролюючих механізмів у галузі оподаткування, що викликане бурхливим зростанням і якісним перетворенням податкових важелів.

Діяльність контролюючих органів пов'язана з наглядом з боку держави за виконанням платником податків своїх зобов'язань перед державою з повного і своєчасного внесення податкових платежів у відповідні бюджети чи фонди. Проте туди не завжди поступають кошти в тій кількості, на яку розраховували при плануванні бюджету, і було б неправильним бачити в цьому тільки правопорушення, невиконання платником своїх обов'язків. Бюджети позбавляються надходжень за рахунок двох процесів: відхилення від сплати податків і правомірного обходу податку. Правомірний обхід податку. В основі правомірного обходу податку лежать шляхи і можливості несплати податку, надані законодавцем, тобто обумовлені недосконалістю законодавства. В даному випадку платник податку використовує прогалини законодавства, що пов'язані як із недосконалістю податкових норм, їх закріпленням, так і з ситуаціями, коли законодавець надає платнику право вибору або межі, в рамках яких останній може обрати найбільш вигідний для себе варіант (наприклад, при наданні податкового кредиту, встановленні деяких ставок місцевих податків і зборів). Існують такі варіанти легального уходу від оподатковування: 1. Специфіка об'єкта обкладання. Нерідко використовуються операції СВОП, зміст яких складається в продажі цінного папера на фондовій біржі й одночасній покупці такого ж папера. Зв'язано це з відведенням від оподатковування доходів, вкладених у державні і місцеві папери. Наприклад, перетворення корпоративних цінних паперів у муніципальні облігації дозволяє зменшити ставку оподатковування з 70 % до 0. 2. Специфіка суб'єкта обкладання. При сімейному обкладанні можливий розподіл оподатковуваного доходу між чоловіками з метою мінімізації податку. 3. Сполучення прогресивного і пропорційного обкладання. Це дозволяє вивести з-під реальної ставки, наближеної до максимального рівня, доход, у відношенні якого застосовується середня або знижена ставка, що вигідніше, ніж застосування єдиної ставки по всій сумі в цілому. 4. Диференціація доходів від різного майна. В основі цього методу лежать різні умови обкладання коштів, розташовуваних у різних видах цінних паперів або депозитів. 5. Спосіб обкладання, при якому вибирається найбільш вигідний. Так, в італійському законодавстві податки на сільськогосподарські угіддя розраховуються на основі кадастру, що переглядається раз у 5-10 років. Інфляційні процеси за цей період значно зменшують реальні перерахування платників. 6. Високі ставки обкладання провокують втеча в оффшорные зони, недоспоживання населення, переселення населення в пригороди по податкових розуміннях. Незвичайна система «переваги грошей», при якій багато платників тримають свої кошти в грошах, щоб уникнути сплати податків на нерухомість. Ухилення від сплати податку. Правомірний обхід податку доповнюється відхиленням від сплати податку, що являє собою досить різноманітну групу податкових правопорушень. Зміст цих правопорушень полягає в неналежному виконанні зобов'язань платника перед бюджетом. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів може бути вчинене, наприклад, шляхом: - неподання документів, пов'язаних із їх обчисленням і сплатою до бюджетів чи державних цільових фондів (податкових декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів тощо); - приховування об'єктів оподаткування; - заниження цих об'єктів; - заниження сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів; - приховування факту втрати підстав для одержання пільг з оподаткування.

Неподання документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою обов'язкових платежів, полягає в умисному неподанні до органів державної податкової служби в установлений строк декларацій про прибуток суб'єктів підприємницької діяльності чи фізичних осіб, про сплату інших обов'язкових платежів тощо. Неподання податкової декларації, як правило, є одночасно і приховуванням об'єктів оподаткування. Під приховуванням об'єктів оподаткування треба розуміти невідображення у звітних документах, які подаються до податкових органів, будь-яких об'єктів оподаткування - доходу (прибутку), доданої вартості робіт, продукції, послуг тощо. Заниженням об'єктів оподаткування є: зменшення його бази шляхом невідображення у поданих до податкових органів звітних документах повного обсягу об'єктів оподаткування, умисно неправильне обчислення бази оподаткування, заниження податкової ставки тощо, внаслідок чого податки, збори, інші обов'язкові платежі сплачуються платником податку не в повному обсязі. Зокрема, заниження оподатковуваного прибутку може полягати в частковому чи повному невключенні до нього коштів, одержаних від виконання робіт, надання послуг тощо. Під заниженням сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів слід розуміти умисно неправильне обчислення тих їх сум, що підлягають сплаті до бюджетів чи державних цільових фондів при правильному відображенні об'єктів оподаткування (без заниження останніх чи їх приховування). Залежно від характеру поведінки і діяльності суб'єктів податкових правовідносин можна також виділити ще один вид порушення податкового законодавства – це стягнення надлишкових сум податків — умисні дії робітників податкових органів по необгрунтованому стягненню сум податкових платежів із платників (активна діяльність характерна для податкового органу, здійснюючого свої повноваження з порушенням законодавства). Важливе місце у галузі оподаткування займає примус, який являє собою систему заходів, що застосовуються уповноваженими органами по відношенню до осіб при порушенні ними обов'язків по сплаті податку і притягненню до відповідальності при вчинені податкового правопорушення. Заходи податкового примусу характеризуються певними ознаками: 1) регулюються нормами фінансового права, а також адміністративно- процесуальними (інколи і нормами кримінального права); 2) застосовуються по відношенню юридичних і фізичних осіб; 3) використовуються для забезпечення надходжень податкових платежів; 4) припускають застосування фінансових санкцій, заходів адміністративного і кримінального покарання; 5) припускають позасудове застосування заходів податкового примусу; 6) податковий примус поєднує стягнення податкових платежів (тобто в тих розмірах, що зумовлені певними податковими обов'язками платників) і стягнення податків (з урахуванням санкцій за прострочення, відхилення тощо, тобто відхилення від виконання податкових обов'язків). Реалізація примусу в сфері оподаткування здійснюється попереджувальними, припиняючими і відновлюючими заходами. Попередження здійснюється державними органами, контролюючими правильність обчислення і внесення податків.

Працював столяром, механком на завод м. Крова в Маквц, з 1938 р. - в органах НКВД Орджонкдзе, Краматорська, Ворошиловграда, Красного Лиману, Старобльська (Сталнська обл. ), Саратова, Баку. На фронтах Велико втчизняно вйни не був. Ддушенко - ровесник мо бабус. Працював в органах НК@Б Коломи, Станслава (¶вано-Франквська) - 1945-1947. З 1.01.47 - заступник начальника Сторожинецького райвддлу М@Б, з 1.09.47 - начальник Вижницького райвддлу М@Б (Чернвецька обл. ), до якого тод адмнстративно належало с. Розтоки. Нагороди - бойова зброя за успшно виконану роботу НК@Б в умовах вонного часу (1944). 1950 - член бюро  пленуму Вижницького РК КП(б)У Чернвецько обл. Стягнення - 20.01.44 - 20 дб арешту за безвдповдальнсть  злочинне ставлення до виконання запитв (у Краматорську). У Станслав - 18.01.45 - догана за грубе порушення норм Кримнально-процесуального кодексу. 27.10.50 - 5 дб арешту за пиятику, вдсутнсть належно вимогливост  низьк показники в робот (у Вижниц). 1952 р. - пдполковник НК@Б

1. Відповідальність за податкове правопорушення

2. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

4. Відповідальність за порушення законодавства про надра

5. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

6. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання
7. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості
8. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

9. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

10. Адміністративна відповідальність

11. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

12. Кримінальна відповідальність

13. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

14. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

15. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

16. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

18. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

19. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

20. Юридична відповідальність

21. Види юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства

22. Відповідальність за згвалтування
23. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
24. Відповідальність у міжнародному праві

25. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

26. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

27. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

28. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

29. Діяльність державної податкової інспекції

30. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

31. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

32. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

33. Податковий облік і звітність

34. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

35. Дальний Восток

36. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

37. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

38. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
39. Первооткрыватели Дальнего Востока
40. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

41. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

42. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

43. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

44. Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

45. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

46. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

47. Інвестиційна діяльність страхових компаній

48. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

49. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

50. Железный век на Дальнем востоке

51. История Дальнего Востока России

52. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

53. История Дальнего Востока (вторая половина XIX века)

54. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)
55. Русское религиозное искусство конца XIX- начала ХХ века и православные храмы в Русском Зарубежье на Дальнем Востоке
56. Творчість Рембрандта

57. Некоторые вопросы дальнейшего изучения лирики Ф.И. Тютчева

58. Очерки становления и развития астрономии на Дальнем Востоке. Китайская астрономия: Откуда есть пошла...

59. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

60. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

61. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

62. Сутність та зміст сучасного менеджменту

63. Податкова система

64. Податкова політика України

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

65. Порошковая металлургия и дальнейшая перспектива ее развития

66. Советская школа и педагогика в период восстановления народного хозяйства и дальнейшего развития социалистического общества

67. Некоторые направления дальнейшего развития брачно-семейного законодательства

68. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

69. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

70. Компетентностный подход как дальнейшее углубление кризиса в образовании
71. Система права і законодавства
72. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

73. Рассуждения о дальнейшем исследовании вопроса полового диморфизма в спорте

74. Свідомість та творчість

75. Суспільна свідомість та її структура

76. Математическая теория познания А.Ф.Лосева и возможности ее дальнейшего развития

77. Сбалансованість бюджета України

78. Эколого-экономическая характеристика Дальнего Востока

79. Организация пассажирских перевозок в дальнем и местном сообщениях

80. Інтегральна ефективність діяльності

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

81. Бідність в України

82. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

83. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

84. Рентабельність підприємства

85. Сутність витрат та методи їх зниження

86. Экономика Дальнего Востока
87. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке
88. Ліквідність банку

89. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

90. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

91. Лесная промышленность Российского Дальнего Востока

92. Дальний Восток

93. Поняття сущність та ознаки держави

94. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

95. Хімічна промисловість України

96. АПК, його галузева структура і необхідність формування

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Законодавство України про військову службу

98. Античність у поетичних творах Яра Славутича

99. Життя та діяльність І.П.Котляревського

100. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.