Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Гетьман Марк Жмайло

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Гетьманування Марка Жмайла припадає на 1624-1625 роки. У цей час козацтво, вся Україна перебували на гранi вiйни з Польщею. Козаки висунули перед польським урядом ряд вимог, вiд яких тепер не збиралися вiдступатися, але якi поляки не збиралися виконувати. Ну як король i сейм могли пiти, наприклад, на скасування унiї i на поширення по всiй Українi православ'я? А ще козаки вимагали узаконити їх козацьке судочинство, тобто за певнi провини козакiв повиннi були судити козацькi суди за козацькими звичаями, а не суди польськi. Занадто глибоке полiтичне підґрунтя мала й вимога про те, щоб з територiї Київського воєводства було виведено всi польськi вiйська, а їх мiсце зайняли гарнiзони українських козакiв. Добре розумiючи, що всi цi вимоги - дипломатично замаскований ультиматум, король наказав головнокомандуючому польськими вiйськами Станiславу Конецпольському пройтися вогнем i мечем по українських землях i примусити козакiв пiдкорятися законам. Як у будь-якого вiйськового, у Конецпольського був сильний аргумент - близько 30 тисяч солдатiв. Коли вiн привiв це вiйсько до Канева, мiсцевi козаки виявили згоду вести переговори, але з умовою, що Конецпольський почекає, поки прибуде гетьман Жмайло. Та польський головнокомандуючий добре знав, що в таких випадках козацькi гетьмани самi не прибувають, вони приводять з собою кiлька тисяч козакiв. Тому вiн вiдмовився чекати на появу Жмайла. А козаки не мали стiльки сил, щоб прийняти бiй, i тому вони вiдступили спочатку до Черкас, потiм до Крилова. А в цей час гетьман Жмайло збирав вiйсько. Про намiри Конецпольського вiн дiзнався ще тодi, коли коронний гетьман тiльки-но вирiшив iти в Україну. Але сталося так, що частина козакiв вийшла в море, щоб штурмувати Синоп i Трапезунт, частина розiйшлася по навколишнiх степах. Крiм того, Жмайло повiв переговори з кримським ханом, розраховуючи на його пiдтримку. Але, як свiдчать хронiсти, польському пословi в Бахчисараї вдалося золотом пiдкупити хана, щоб той не втручався у &quo ;внутрiшнi справи Польщi&quo ;. Втiм, хан i не поспiшав втручатися. Досвiд усiх його попередникiв переконував: варто українцям затiяти чергову вiйну з Польщею, як їх Україна негайно ставала досить легкою здобиччю орди. При цьому страждала саме Україна, бо до власне польських земель орда, як правило, не доходила. Отож Мухаммед-Гiрей вирiшив задумливо почекати, поки польсько-українські пристрасті переростуть у вiйну. Скiльки не скликав Жмайло своїх козакiв, зiбрати йому вдалося лише близько двадцяти тисяч, тобто на десять тисяч менше, нiж привiв з собою Конецпольський. До того ж, вiйсько коронного гетьмана поповнювалося мiсцевими загонами польської шляхти та частиною реєстрових козакiв, здебiльшого заможних, яким не хотiлося втрачати свої володiння. Отаборившись на березi рiчки Цибульник, козаки спробували знову повести переговори з Конецпольським, але той висунув такi вимоги, прийняти якi козаки не могли. Це засвiдчила козацька рада, i про це ж коронному гетьману повiдомили 13 послiв, що прийшли до табору полякiв. Перший бiй стався прямо там, у таборi на Цибульнику, закладеному ще козаками, якi вiдступали з Черкас.

Проте досвiдчений гетьман Жмайло одразу ж збагнув, що мiсце обрано невдало, отож слiд термiново закладати новий табiр. Вiдбивши першi атаки полякiв, Жмайло залишив у старому таборi лише один полк козакiв з кiлькома гарматами, а сам уночi вiдiйшов до Корукового (Курукового) озера (поблизу села Крюкова на правому березi Днiпра, навпроти сучасного Кременчука). Полк, залишений на прикриття, виявив дивовижну мужнiсть. Жертвуючи собою, вiн стримував полякiв, даючи змогу Жмайловi закрiпитися на нових позицiях. I вiдомо, що полякам навiть не вдалося знищити цю залогу, рештки її зумiли прорватися через оточення i вiдступити до основних козацьких сил. Побачивши новий табiр козакiв, Конецпольський чомусь вирiшив, що вiн не такий вже й надiйний, й одразу ж, не закладаючи свого табору, повiв вiйсько в наступ. Проте козаки чекали цього. Першi лави полякiв вони винищили або розвiяли по навколишнiх полях влучним гарматно-рушничним вогнем, а потiм вдарили по них iз засiдок, про iснування яких вороги навiть не здогадувалися. Розумiючи, що блiцкриг не вдався, Конецпольський розпочав тривалу облогу. Та в цей час прибули гiнцi короля, який вимагав швидше закiнчувати вiйну з козаками, оскiльки час з'ясовувати взаємини зi шведами. До того ж, пiд час вiйни з ними ой як знадобляться козаки. То чи ж варто наживати собi стiльки ворогiв у власнiй державi? Зрештою коронний гетьман i сам розумiв, що затягувати вiйну з українцями не варто. Тим паче, що події відбуваються на Днiпрi, поблизу Сiчi, звiдки ось-ось до Жмайла може прибути пiдмога - великий козацький загiн саме мав повернутися з походу на Дунай. А що було робити гетьману Жмайлу? Вiн бачив, що вiйсько його зазнало великих втрат. Продовольство закiнчувалося. Чи надiйде пiдмога з Сiчi i чи зумiє вона пробитися до його табору або вiдтiснити вiд нього полякiв, - ще невiдомо. Одне слово, самi обставини примусили польського командуючого i козацького гетьмана розпочати переговори. Конецпольський в цiй ситуації повівся досить хитро. Вiн не став чекати, поки козаки наважаться послати своїх парламентарiв. Але й розпочинати переговори першим теж не бажав - так можна втратити гiднiсть. Тодi вiн послав до козакiв свого представника, але. з пропозицiєю, щоб козаки самi склали умови перемир'я i запропонували їх. Тобто, по сутi, коронний гетьман провокував Жмайла розпочати переговори на його власних умовах. Оскiльки умови мав виставляти вiн, Жмайло погодився. I таким чином вийшло, що нiбито перемир'я запросили самi козаки. Iнша рiч, що тi умови, якi висунули сiчовi лицарi, поляками прийнятi не були. Пiсля тривалих переговорiв зiйшлися на тому, що реєстр має бути зменшений до 6 тисяч козакiв, що дуже неприємно вразило все сiчове товариство, оскiльки всi iншi козаки позбавлялися козацького звання. Козакам заборонялося виходити в море та турбувати туркiв i татар, а свої чайки вони мали спалити в присутностi польських емiсарiв. Пiсля появи цiєї угоди козаки позбавили Марка Жмайла гетьманської булави. I вони, й українськi iсторики докоряли потiм Жмайловi за те, що вiн погодився на тяжкi умови Курукiвського договору.

Але давайте трiшки заспокоїмося i подивимося на ситуацiю очима самого гетьмана Жмайла. Що вiн мав дiяти? Продовольства нема, корму для коней нема, набої для гармат i рушниць закiнчуються, а в таборi повно поранених. Що далi? Прориватися? Поляки переб'ють у степу, адже їх значно бiльше. Продовжувати оборону? Ну, протримаються ще з тиждень. А щодо звинувачень та умов договору. Спалили козаки хоча б одну чайку? Нi, звичайно. Гетьмановi вдалося зберегти життя понад 10-ти тисячам козакiв i повернутися з ними на Сiч, - ось що головне. А коли вони повернулися на Сiч, то який там король мiг позбавити їх козацького звання? Хто, яка сила i яка влада примусила б їх попалити човни i не виходити в море? Реєстр невеликий? Але ж польський уряд i тих козакiв, що потрапили до реєстру, не утримував. Платнi здебiльшого не платив, одягу не видавав. Або ж робив це час вiд часу, коли потрiбно було, щоб козаки допомогли у вiйнi проти Московiї чи Швецiї. Отож нiчим особливим нi перед козаками, нi перед iсторiєю України гетьман Марко Жмайло не завинив. Згадаймо ж його добрим словом.

Свобода есть возможность осуществления целеполагающей деятельности, способность действовать со знанием дела ради избранной цели, и реализуется она тем полнее, чем лучше знание объективных условий, чем больше избранная цель и средства ее достижения соответствуют объективным условиям, закономерным тенденциям развития действительности- Ответственность же есть диктуемая объективными условиями, их осознанием и субъективно поставленной целью необходимость выбора способа действия, необходимость активной деятельности для осуществления этой цели... Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу" (Косолапов Р.И., Марков B.C. Свобода и ответственность. М., 1969. С. 72). Согласно научно-философскому мировоззрению, и свобода, и ответственность могут быть мыслимы только в мире, где существует объективная обусловленность, детерминизм. Принимая решение и действуя с опорой на знание объективной необходимости, человек способен одновременно формировать в себе чувство ответственности перед обществом за свои поступки

1. Марк Твен - Янки из Коннектикута при дворе короля Артура

2. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2 и определение основных технико-экономических показателей производства

3. Марк Тулий Цицерон. Государство и право

4. Торговая марка

5. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

6. Приключения Гекльберри Финна. Твен Марк
7. Ранние произведения Марка Твена
8. Оправдано ли подражание раскрученным торговым маркам?

9. Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения

10. Использование марки как инструмента влияния в каналах распределения

11. Как создаются торговые марки

12. Позиционирование торговой марки: первый шаг к успеху

13. Нопфлер Марк (Mark Knopfler)

14. Торговые марки консалтинговых компаний

15. Имя марки должно звучать

16. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2

Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

17. Марк Аврелий

18. Марк Аврелий

19. Марк Антоний

20. Марк Аврелий

21. Антокольский Марк Матвеевич

22. Марков Николай Евгеньевич
23. Твен Марк
24. Марков Николай Евгеньевич

25. Гетьман Павло Скоропадський

26. Великие ораторы Рима. Марк Фабий Квинтилиан

27. Евангелие от Марка

28. Марко Поло

29. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

30. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

31. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

32. Шагал Марк живописец и график

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

33. Новелістика Дніпрової Чайки, Степана Васильченка, Марка Черемшини, Леся Мартовича

34. Руська трійця: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький

35. Анализ российской рекламной кампании для фильма Марка Фостера "Квант милосердия"

36. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

37. Отличие бренда от торговой марки

38. Стимулирование сбыта. Использование товарной и торговой марки
39. Торговая марка
40. Торговая марка "Seagate" на рынке накопителей Украины

41. Значение торговой марки в деятельности предприятия

42. Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

43. Разработать технологическую схему производства стали марки 35Г2 и определить основные техникоэкономические показатели производства

44. Разработка технологического процесса термической обработки детали из стали марки 20ХНР

45. Історія автомобільної марки Bugatti

46. Марки бензина, дизельного топлива, масел, консистентных смазок, применяемых в хозяйстве


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.