Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Міжнародна економічна система та її головні елементи

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

смотреть на рефераты похожие на "Міжнародна економічна система та її головні елементи" Міністерство освіти та наукиУкраїни Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра економічної теорії Науково-дослідна робота на тему: “Міжнародна економічна система та її головні елементи” Студентки І курсу ФЕМП 9 групи денної форми навчання Цвілодуб Анастасії Олегівни Науковий консультант, Т.А.Нікітіна Київ 2001 ПланВступ 3Субстанційні підвалини глобальної економічної системи. Становлення міжнародної економіки 4Параметри і структура міжнародної економічної системи 7Головні елементи міжнародної економічної системи 14 1. Критерії визначення основних елементів міжнародної економічної системи 14 2. Країни з високим рівнем розвитку 16 3. Країни з перехідною економікою 20 4. Країни, що розвиваються 23 5. Економічні відносини та закони їх розвитку 26Висновки 28Література 29 ВступНа початку третього тисячоліття різко загострилися проблеми соціально- економічного розвитку. Головна суперечність світової економіки дедалі більше проявляється у скороченні й поступовому вичерпуванні традиційних ресурсів господарського зростання за істотного збльшення кількості населення планети. Так, на початок нашої ери у світі проживало 200-250 млн. чол., а зараз налічується понад 5 млрд. Розв’язання вказаної суперечності спонукає до активного пошуку нової парадигми економічного розвитку, яка б передбачала, з одного боку, перехід до використання принципово нових джерел і видів ресурсів господарського розвитку, а з іншого – до певної регуляції співвідношення між кількістю населення та наявним обсягом споживчих благ для задоволення його потреб.Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану, нового типу цивілізації. Розв’язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах суспільства. Світові проблеми обговорюються, вивчаються й вирішуються певною мірою в Організіції Об’єднаних Націй та її підрозділах, регіональні питання – у межах сучасних інтергаційних об’єднань, економіка окремих країн – державними й іншими установами, науково-дослідними інституціями. За такого великого розмаїття неабиякого значення набувають наукове узагальнення, синетз існуючих теорій і крнцепцій та їх адаптація до потреб і реалій економіки України.Оскільки об’єктивна необхідність вимагає поступового, але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці, світових інтеграційеих процесів, треба враховувати усі вихідні, визначальні умови, що складаються у світовій економічній системі, а отже, розуміти, що собою являє міжнародна економічна система.Субстанційні підвалини глобальної економічної системи. Становлення міжнародної економікиМіжнародна економічна система розвивалася поступово, еволюціонуючи від простішої до все більш складної. Етапи становлення глобальної економічної спільності охоплюються такою схемою (табл. 1).Аграрна цивілізація за своєю часовою тривалістю становила найбільший період. Початок йому поклала неолітична (аграрна) революція (ІІІ – IV тисячоліття до н.е

.), яка ознаменувала перехід від привласнювального до перетворювального господарства. Теоретичне віддзеркалення вона дістала у вченнях фізіократів та меркантилістів. Причому класичні риси аграрної економіки відобразились передусім у роботах фізіократів. Меркантилізм же, що розвивався і на Сході, і на Заході більш ніж два тисячоліття тому, був характерний для перехідної торговельної, грошової економіки. Таблиця 1 Етапи становлення економічної спільності Тип світової Домінуючий вид Характер праці Провідний тип цивілізації виробництва власності Аграрна Сільськогоспо-д Ручна Земельна арське Індустріальна Промислове Машинна Промислова Постіндустріаль Інформаційне Інтелектуальна Інтелектуальна на (духовна) (ноосферно-косм ічна) Індустріальна економіка втілилась у класичних теоріях (А.Сміт, Д. Рікардо, Дж. Мілль та ін.) і в сучасних неокласичних концепціях.Розгортання сучасного економічного знання можна представити за таким логічним ланцюгом: загальноцивілізаційна субстанційна основа – економічні моделі різного ступеня зрілості – національно-державні економічні системи.Як же формувалася міжнародна економіка?Після глибоких криз 30-х років, охопивших майже весь світ, і в результаті деформацій, викликаних Другою світовою війною, світове господарство виявилося разбалансованим. Країни розпочинали між собою торгівельні війни, нагромаджувались валютні обмеження. Крім того, багато службових інструментів міжнародного спілкування почали відриватися від грунту, на якому вони виросли та окріпли, та перетворюватись на самостійну економічну силу. Перш за все це стосується фінансової, валютної і кредитної сфери, яка еволюціонувала від звичайного інструмента обслуговування розрахунків по міжнародній торгівлі товарами в повністю відірваний від неї механізм фінансових і валютних спекуляцій. З появою перших комп’ютерів, які виявилися здібними замінити не лише фізичну а й розумову працю людини (научно-технічна революція), фінансування в широкому розуміння, хоча й продовжувало грати свою обслуговуючу роль, перетворилося на самостійну сферу міжнародного спілкування. Його маштаби, які важко оцінити, можуть виявитися більшими, ніж маштаби світової торгівлі і міжнародного руху факторів виробництва.На середину ХХ століття поступову стало зрозуміло, що світове господарство не в змозі стабільно функціонувати без яких-небудь загальних для всіх країн механізмів координації і керування. На мікрорівні фірми почали активніше створювати вертикальні схеми керування відтворюючими процесами, які включали їх підприємства в багатьох країнах світу, і поступово переросли в транс-національні корпорації (ТНК). На макрорівні буквально протягом десятиліття виникла ціла система міждержавних економічних і фінансових організацій мандатом спостерігати за світовим економічним розвитком, попереджувати о виникненні дисбалансу і в разі необхідності всебічно підтримувати країни. Серед них – Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Світова торгівельна організація. Організація Об’єднаних Націй, декілька об’єднань в Європі та багато інших.Руйнація в 50-ті роки колоніальної системи, крах на рубежі 90-х років соціалізма і перехід колишніх колоній і соціалістичних країн до ринку створили передумови для нового рівня економічної відкритості у відношеннях між майже всіма країами світу.

Більшість з них в той чи іншій формі дотримуються в своїй економічній політиці принципів відкритої економіки, які передбачають не лише активну участь країни в світовому ринку і світовому господарстві, а й міждержавну координацію економічної поведінки і прийняття спільних адекватних заходів щодо її коректировки.Все це дозволяє зробити висновок, що в другій половині ХХ століття ринкова економіка перейшла в нову, більш високу, ніж світове господарство, якість, свала міжнародною. Ознаками міжнародної економіки є:1) розвинена сфера міжнородношго обміну товарами на базі міжнародної торгівлі;2) розвинена сфера міжнародного руху факторів виробництва, передусім у формі увозу-вивозу капіталу, робочої сили і технологій;3) міжнародні форми виробництва на підприємствах, разміщених в декількох країнах, насамперед в рамках транснаціональних корпорацій;4) самостійна міжнародна фінансова сфера, не пов’язана з обслуговуванням ні міжнародного руху товарів, ні руху факторів виробництва;5) система міжнаціональних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання в цілях забезпечення збалансоавності та стабільності економічного розвитку;6) економічна політика держав, яка виходить з принципів відкритої економіки.Предметом теорії міжнародної економіки є закономірності формування попиту і пропозицій на товари та фактори виробництва, які знаходяться в міжнародному обігу, і випливаючі з цього висновки для економічної політики країн. В рамках цього предмету міжнародна економіка охоплює не лише перші три ознаки, які були характерні для світового ринку (1) і для світового господарства (2-3), а й три зовсім нові ознаки (4-6). Отже, якщо ознака 1 є характеристикою світового ринку, ознаки 1-3 в сукупності характеризують світове господарство, то ознаки 1-6 разом є характеристиками міжнародної економіки вцілому. Міжнародна економіка (i er a io al eco omics) – це частина теорії ринкової економіки, яка вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб’єктів різної державної приналежності в області міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва і фінансування і формування економічної політики. Параметри і структура міжнародної економічної системиСвітова економіка – її стріктура, динаміка розвитку та інші характеристики, подібно стану розвитку національних економік, знаходить відображення в різноманітних статистичних показниках.Перед тим як перейти до них, треба відмітити, що будь-який статистичний довідник починається з показникив, відбиваючих чисельність та якісні характеристики населення. Вивчення населення є предметом цілого сімейства демографічних наук, але для розуміння закономірностей розвитку світового господарства необхідно знати лише деякі з цих показників. Відмічу, що у 1996 р. на земній кулі проживало 5 млрд 754 млн чоловік, а до 2010 р. ця цифра збільшиться до ?6,8 млрд. Щорічний темп приросту світового населення склал в період 1980 – 1996 рр. 1,6%, і за разрахунками буде мати тенденцію зниження до 1,2% у 2010 р. З загальної кількості жителей паланети 44,7% - жителі міст, інші – представники сільського населення.

Карр, снувала рвновага мж полтикою  економкою: «Якщо в попередн часи полтична та економчна сила крокували плчЈплч, будуючи нацональну полтичну одиницю  замнюючи конгломерат локальних економк диною нацональною економкою, то в XIX ст. компромс мж силами полтики й економки полягав у тому, що кожна з них мала можливсть розвиватися власним шляхом. Отже, полтично нацоналзм досягав дедал бльших успхв в утвердженн права нац на державнсть чи то шляхом обднання, чи то шляхом руйнування снуючих [полтичних] одиниць. З ншого боку, економчно нтернацоналзм «замовляв музику», поглиблюючи процеси, розпочат у попередн часи, трансформуючи розмаття нацональних економк в дину свтову економчну систему (йдеться про систему фртредерства. Г.К.). [] Кнець цих компромсв  розумння хньо непевност й нереальност стали головною рисою останнх рокв цього етапу»[244]. Зрештою, саме в ц часи остаточно утвердилося розумння нац як уособлення певно полтично спльноти. Отже, мжнародн зносини дедал бльше визначалися не особистими нтересами, амбцями та емоцями монарха, а колективними амбцями, нтересами й емоцями нац це був перод «демократизац» нацоналзму

1. Валютні ризики: економічна природа та управління

2. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

4. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

5. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

6. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення
7. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві
8. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

9. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

10. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

11. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

12. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

13. Україна та міжнародні економічні організації

14. Економічна сутність та форми оплати праці

15. Технологія виготовлення та монтажу елементів стропильної системи

16. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

18. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

19. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

20. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

21. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

22. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
23. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.
24. Економічна інтеграці в АТР

25. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

26. Міжнародна економіка

27. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

28. Економічна безпека Росії

29. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

30. Банківська система та пропозиція грошей

31. Антропологічна характеристика та риси людини

32. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Економічна ефективність птахівництва

34. Виробництво зерна, його економічна ефективність

35. Економічна сутність виробничих запасів

36. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

37. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

38. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
39. Концепції програмування. Графічна система OpenGL
40. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

41. Економічна думка Древнього Сходу

42. Державна метрологічна система

43. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

44. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

45. Нервная система и головной мозг

46. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

47. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

48. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки

49. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

50. Міжнародна економіка

51. Міжнародна технічна допомога

52. Міжнародні економічні відносини

53. Міжнародні економічні відносини

54. Світова економічна інтеграція
55. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права
56. Економіка праці та соціально-трудових відносин

57. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

58. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

59. Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих конструкцій в корозійних середовищах

60. Економічна ефективність туризму

61. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

62. Економічна суть грошей

63. Демографічна криза та шляхи її розв’язання

64. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая

65. Економічна безпека підприємства

66. Економічна глобалізація

67. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

68. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

69. Економічна ефективність капіталовкладень

70. Економічна ефективність ринкових структур
71. Економічна історія
72. Економічна модель підприємства

73. Економічна рівновага і циклічність

74. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

75. Економічна сутність монополізму

76. Економічна теорія фізіократів

77. Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу

78. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

79. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

80. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник

81. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

82. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

83. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

84. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

85. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

86. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"
87. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7
88. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

89. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

90. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

91. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

92. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

93. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

94. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

95. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

96. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки

97. Економічное районуванне, його суть та значення

98. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

99. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.