Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сучасні форми та системи оплати праці

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВведення 1. Теоретична частина 1.1 Сучасні форми та системи оплати праці 2. Розрахункова частина 2.1 Розрахунок кількості обладнання та його завантаження 2.2 Розрахунок вартості основних фондів 2.3 Визначення вартості під'ємно-трастпортного обладнання 2.4 Вартість інструмента й пристосувань &quo ;Сінстр&quo ; становить 10 - 15% від вартості усього обладнання. 3. Розрахунок необхідної кількості робочого персоналу 3.1 Чисельність виробничих робітників &quo ;Рвироб&quo ; визначається по формулі 3.2 Кількість допоміжних робітників &quo ;Рдоп&quo ; визначається в розмірі 25 - 30% від чисельності виробничих робітників. 3.3 Чисельність керівників становить 4% від загальної кількості працівників. 3.4 Чисельність фахівців становить 3% від загальної кількості працівників 3.5 Чисельність службовців становить 2% від загальної кількості працівників 4. Розрахунок фонду оплати праці 4.1 Розрахунок відрядного фонду заробітної плати виробничих робітників 4.2 Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників 4.3 Розрахунок фонду заробітної плати керівників, фахівців і службовців: 5. Розрахунок потреби й вартості матеріалів 6. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання 7. Загальновиробничі витрати 8. Розрахунок витрат на програму й визначення відпускної ціни 9. Розрахунок техніко-економічних показників 10. Аналіз економічної ефективності 10.1 Економія умовно-річна “Еу-р&quo ; визначається по формулі: 10.2 Термін окупності додаткових капіталовкладень визначається по формулі 10.3 Річний економічний ефект (економія наведених витрат)&quo ;Еріч&quo ; визначається по формулі 10.4 Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень 10.5 Умовне вивільнення робітників визначається по формулі Заключення Список використаної літератури ВведенняПланування є найбільш важливою функцією керування, що повинна забезпечити підприємству нормальне функціонування. У ринкових умовах тільки за допомогою планування підприємство може пристосовувати свої ресурсні можливості до вимог ринку і вибирати найбільш раціональний шлях свого розвитку. У програму предмета включені основні теми що дозволяють одержати необхідні знання в питаннях організації виробничого процесу, стратегічного і тактичного планування на підприємстві, планування матеріальних і трудових ресурсів, планових розрахунків загальних витрат і собівартості, прибутку і рентабельності, особливості бізнесу-планування й основи формування стратегічних планів, а також найбільш актуальні питання процесу планування на сучасному етапі розвитку економіки України. Мета курсової роботи - сприяти закріпленню, поглибленню й узагальненню знань, отриманих студентами, а також пристосуванню цих знань у рішенні питань в області організації і планування виробництва. У курсовій роботі проводимо розрахунок вартості основних фондів, фондів оплати праці працюючих, потребі і вартості матеріалів, витрат на програму, відпускну ціну продукції, визначаємо техніко-економічні показники, показники економічної ефективності, а також висвітлюємо теоретичне питання &quo ;Сучасні форми та системи оплати праці&quo ; 1.

Теоретична частина 1.1 Сучасні форми та системи оплати праціОплата праці (заробітна плата) - грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства працівникові за виконану роботу. Заробітна плата працівника незалежно від виду підприємства визначається його особистим трудовим вкладом, залежить від кінцевих результатів роботи підприємства, регулюється податками і максимальними розмірами не обмежується. Як соціально-економічна категорія заробітна плата служить основним засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, що стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво, засобом перерозподілу кадрів по галузях народного господарства. Основними видами заробітної плати є номінальна і реальна заробітна плата. Перша з них означає суму грошей, яку отримують працівники за свою працю. Друга - засвідчує кількість товарів і послуг, які працівник може придбати за зароблену суму грошей. Реальна заробітна плата знаходиться в певному співвідношенні із номінальною. Оплата праці складається з основної заробітної плати і додаткової оплати праці, які знаходяться, приблизно, у співвідношенні: 70% - основна заробітна плата, 30% - додаткова. Основна заробітна плата працівника визначається тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками, а також доплатами у розмірах, встановлених чинним законодавством. Її розмір залежить від результатів роботи самого працівника. Величина додаткової заробітної плати визначається кінцевими результатами діяльності підприємства і виступає у формі премій, винагород, заохочувальних виплат, а також доплат у розмірах, що перевищують встановлені чинним законодавством. Основними функціями заробітної плати є: відтворювальна (заробітна плата забезпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації); стимулююча (оплата праці спонукає працівників до ефективних дій на робочих місцях). Ріст заробітної плати може бути абсолютним і відносним. Якщо заробітна плата - це та частина суспільного продукту, яку одержують працівники і непрацюючі члени їх сімей у грошовій формі для задоволення матеріальних і духовних потреб, то абсолютний ріст передбачає абсолютне збільшення цієї частини, а відносний - ріст тієї частини, яка припадає на кожного працюючого. Державна політика оплати праці реалізується через механізм її регулювання, а саме через встановлення мінімального рівня заробітної плати, рівня оподаткування доходів працівників, міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях та інш. Основою організацію заробітної плати на підприємствах є тарифна система яка містить такі елементи: 1) тарифну сітку; 2) тарифні ставки; 3) тарифно-кваліфікаційні довідники; 4) схеми посадових окладів. Тарифна сітка є сукупністю кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів. В Україні в 1993 році затверджено Єдину тарифну сітку оплати праці робітників, службовців, спеціалістів, керівників за загальними (наскрізними) професіями та посадами, що забезпечує єдині умови оплати праці цих категорій працівників незалежно від галузей виробництва.

Тарифна сітка містить 15 тарифних розрядів з діапазоном тарифних коефіцієнтів від 1 до 4,1. Розмір тарифної ставки першого розряду визначається на рівні встановленого державою мінімального розміру заробітної плати, нижче якого не може проводитись оплата за фактично виконану працівником норму праці. Середній тарифний коефіцієнт визначається як середньозважена величина добутку чисельності погодинників певного розряду і відповідного тарифного коефіцієнта або добутку трудомісткості робіт по певному розряду і відповідного тарифного коефіцієнта для відрядників. Тарифно-кваліфікаційні довідники містять систему цензів, яким повинні відповідати робітники певної професії і кваліфікації. Система посадових окладів передбачає віднесення працівників до певної групи оплати праці на підставі відповідних характеристик. Підприємства самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, а державні тарифні ставки можуть служити орієнтиром в процесі організації оплати праці. На підприємствах найчастіше використовують дві форми оплати праці: погодинну і відрядну. Погодинна форма передбачає оплату праці в залежності від відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. Ця форма має такі системи: 1. Пряма погодинна 2. Погодинно-преміальна система 3. Система посадових окладів є різновидом погодинно-преміальної системи. За цією системою оплачуються працівники, робота яких має стабільний характер. Відрядна форма передбачає залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за певний проміжок часу. Відрядна форма має такі системи: 1. Пряма відрядна. 2. Відрядно-преміальна. 3. Відрядно-прогресивна. Процент росту розцінку визначається зі шкали в залежності від проценту перевиконання вихідної бази. Така шкала розробляється і затверджується підприємствами самостійно. 4. Непряма відрядна. Використовується при оплаті праці допоміжних робітників і підсобників. 5. Колективна система оплати праці (бригадна). При використанні цієї системи спочатку розраховується заробіток всієї бригади, як при прямій відрядній системі, використовуючи бригадний розцінок. Потім цей заробіток розподіляється між членами бригади одним із таких методів: 1) Метод година-коефіцієнтів. Використовується тоді, коли всі члени бригади працюють в однакових умовах. Розподіл бригадного заробітку згаданим методом проводиться в такій послідовності: а) визначають загальну кількість годино-коефіцієнтів б) знаходять суму бригадного заробітку, що припадає на один годино-коефіцієнт в) заробіток і-го робітника (члена бригади) 2) Метод коефіцієнту виконання норм. Використовується за умови, що члени бригади працюють в різних умовах. Послідовність розподілу бригадного заробітку така: а) визначають заробіток бригади у випадку стопроцентного виконання норм виробітку б) знаходять коефіцієнт виконання норм в) заробітну плату і-го робітника обчислюють: 6. Акордна система. Передбачає встановлення розцінку не за одиницю виконаної роботи, а відразу на весь обсяг робіт із встановленням строку його виконання. В умовах становлення ринкових відносин на багатьох підприємствах знайшла використання безтарифна система оплати праці.

При проверке правильности установления оклада при приеме на работу аудитор обращает внимание, не определен ли он в размере ниже МРОТ, не противоречат ли установленная форма и система оплаты труда действующему законодательству. Много нарушений допускается в вопросах дисциплинарной ответственности и увольнений. Главное нарушение расширение перечня оснований для дисциплинарных взыскания и увольнения. Исчерпывающий перечень оснований для увольнения по инициативе администрации содержится в ст. 81 Трудового кодекса РФ. Например, нельзя расторгать по инициативе администрации контракт «за нарушение условий контракта» и т.д. На предварительном этапе аудиторской проверки необходимо ознакомиться с кадровой политикой предприятия: руководство ориентируется на формирование устойчивого трудового коллектива или на привлечение временных исполнителей; какую форму оплаты труда и систем стимулирования труда предполагает применять; какое внимание уделяет подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников. 10.2. АУДИТ СООТВЕТСТВИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ В настоящее время в Трудовом кодексе (ТК) РФ в отношении дисциплинарных взысканий предусмотрено лишь замечание, выговор и увольнение (ст. 192 ТК РФ)

1. Сучасні форми та системи оплати праці

2. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

3. Форми і системи оплати праці

4. Порядок начисления заработной платы при разных формах и системах оплаты труда

5. Основные формы и системы оплаты труда

6. Економічна сутність та форми оплати праці
7. Сучасні форми і системи заробітної плати
8. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

9. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

10. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

11. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

12. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

13. Продуктивність, мотивація та оплата праці

14. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

15. Формы и системы заработной платы

16. Сущность заработной платы, ее формы и системы

Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее

17. Поняття, форма та функції Конституції України

18. Контуры новой системы оплаты труда

19. Система оплаты персаналу

20. Організація оплати праці на підприємстві

21. Совершенствование системы оплаты жилья в Санкт-Петербурге

22. Системы оплаты труда: как сделать выбор
23. Оплата праці
24. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии (на примере ОАО «Кондитерский Концерн Бабаевский»)

25. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

26. Тарифная система оплаты труда

27. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

28. Новая система оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Вологодской области

29. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

30. Поняття та система принципів трудового права

31. Поняття, функції та система трудового права України

32. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Електронні словники та системи перекладу в Інтернеті

34. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи

35. Вплив алкоголю на окремі органи та системи організму

36. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

37. Анализ системы оплаты труда персонала и разработка инновационных мероприятий по ее совершенствованию на примере предприятия ОАО "ОТП Банк"

38. Менеджмент та система управління
39. Оптимизация системы оплаты труда на Агломерационной фабрике ОАО Горно-металлургическая компания Норильский никель
40. Переменные системы оплаты

41. Системы оплаты труда

42. Совершенствование форм и систем оплаты труда на предприятии (Представительство "Белгосстрах" по г. Бресту)

43. Форми та методи державної підтримки експортерів

44. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

45. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

46. Анализ форм и систем оплаты труда на предприятии

47. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

48. Методика обчислення фондів основної і додаткової оплати праці

Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы

49. Новые системы оплаты труда в здравоохранении

50. Оплата праці

51. Система оплаты труда

52. Система оплаты труда на предприятии

53. Системы оплаты труда в рыночных условиях

54. Статистика оплати праці
55. Сущность, формы и системы заработной платы
56. Тарифная система оплаты труда. Понятие занятости

57. Теоретические основы изучения системы оплаты труда

58. Основи організації оплати праці

59. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

60. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

61. Облік праці та її оплати

62. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

63. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

64. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

65. Контрактная форма оплаты труда. Системы доплат и надбавок, премирования

66. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

67. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

68. Виды и формы оплаты труда. Порядок ее начисления (Контрольная)

69. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

70. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
71. Сутність та зміст сучасного менеджменту
72. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

73. Поняття та форми державного устрою

74. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

75. Форми співучасті та види співучасників у злочині

76. Міжнародна економічна система та її головні елементи

77. Статистический анализ оплаты труда по отраслям на основе системы национальных счетов

78. Формы прямого волеизъявления в системе местного самоуправления

79. Виды заработной платы и формы оплаты труда

80. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

81. Екологічна криза та форми її прояву

82. Сущность и формы кредита. Структура современной кредитной системы

83. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

84. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

85. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

86. Банківська система України та проблеми її реформування
87. Форма розподілу праці в цеху
88. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

89. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

90. Популяції та популяційні системи

91. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

92. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

93. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

94. Система учета и аудита расчетов по оплате труда

95. Формы и виды систем оплаты труда

96. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты

97. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

98. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

99. Засади судочинства та судова система

100. Поняття держави та її історичні форми


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.