Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Зміст1. Охорона праці на підприємстві 1.1 Умови та охорона праці 1.2 Заходи з охорони праці на підприємстві 1.3 Програма вступного інструктажу 1.4 Заходи з техніки безпеки на підприємстві 1.5 Протипожежна техніка безпеки 2. Загальна характеристика підприємства 2.1 Про створення «ПВТК» 2.2 Види діяльності за КВЕД 2.3 Предмет діяльності підприємства 3. Структура управління 4. Роботи з енергозбереження на підприємстві 5. Техніко-економічні показники основного енергоспоживаючого обладння та контрольно-вимірювальних приладів 5.1 Газові котли 5.2 Лічильники електроенергії 5.3 Лічильники води 6. Індивідуальне завдання. Системи та прилади обліку ПЕР, які випускаються в Україні та закордоном 8. Список літературних джерел 1. Охорона праці на підприємстві1.1 Умови та охорона праці В цілях забезпечення здорових та безпечних умов праці, зниження виробничого травматизму адміністрація забовязується: Забезпечити фінансування всіх робіт та заходів по охороні праці і техніці безпеки. Проводити щоквартальний аналіз виробничого травматизму і професійних захворювань з розробкою заходів та конкретних завдань про їх попередження та зниженню. Фінансувати медогляд водіїв в встановлені строки. Додержуватись законодавчих і нормативних актів по охороні, безпеці праці (ст. КЗпП України « Закон про охорону праці»), своєчасно розробляти і переглядати нормативно-технічну документацію по охороні праці. Забезпечити працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними документами. Своєчасно забезпечувати працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно Типових норм, здійснювати належний догляд за ними та зберіганням згідно діючим правилам. У зв`язку із введенням у дію Закону України «Про загальнообов`язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які причинили втрату працездатності» завести реєстри потерпілих на виробництві, підготувати необхідні документи для передачі їх фонду соціального страхування України. Не допускати утворення заборгованості з виплати допомоги та компенсації шкоди відповідно до ст.11 Закону України « Про охорону праці» потерпілим на виробництві, які через нещасні випадки і професійні захворювання отримали стійку втрату працездатності та сім`ям загиблих на виробництві. Заходи з охорони праці на підприємстві Загальні положення: – вступний інструктаж. Проводиться інженером служби охорони праці. Вступний інструктаж по охороні праці проводиться зі всіма працівниками, що знов приймаються на роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи для даної професії або посади, характеру майбутньої роботи. Також він проводиться з працівниками, що відряджаються в організацію, і працівниками сторонніх організацій, що виконують роботи на виділеній ділянці, освітніх установ, що вчаться, проходять виробничу практику і інших осіб що беруть участь у виробничій діяльності організації; – первинний інструктаж на робочому місці. Проводиться керівником підрозділу; – періодичний інструктаж проводиться 1 раз в 6 місяців, якщо робота пов’язана з підвищеною небезпекою – 1 раз в 3 місяці; – позаплановий інструктаж проводиться керівником підрозділу при зміненні умов праці, зміненні технологічного процесу, при порушенні правил охорони праці і технологічного процесу; – цільовий інструктаж.

Проводиться керівником підрозділу при аваріях, стихійних лихах; – проходження робітником обов’язкового медоглядів (попередній, періодичний). Особи молодше 21 року проходять медогляд кожен рік не залежно від професії; – інструктажі з питань трудового розпорядку та дисципліни, а також по існуванню для кожної спеціальності інструменту. Інструктажі проводяться з обов’язковим записом в журналі обліку інструктажів.1.3 Програма вступного інструктажу Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва, об'єкти підвищеної небезпеки. Загальні правила поведінки працівників на території підприємства виробничо-технологічної комплектації, у виробничих і допоміжних приміщеннях. Розміщення основних цехів і допоміжних ділянок, безпека руху на території підприємства виробничо-технологічної комплектації. Основні положення Закону України „Про охорону праці&quo ;, Кодексу законів про працю, і нормативних актів про охорону праці. Вирішення спірних питань між працедавцем і працівником на підприємстві. Законодавство про охорону праці ґрунтується на Конституції України і складається із Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю (КЗОП), Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань&quo ;, інших нормативних правових актів України. Дія законодавства поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб які відповідно до законодавства використовують найману працю, і на тих, що працюють. Кожен працівник має право на: – надання йому роботи, обумовленої трудовим договором; – робоче місце, відповідне вимогам охорони праці; – обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань відповідно до законодавства України; – надання достовірної інформації від працедавця, відповідних державних органів про умови і охорону праці на робочому місці, про існуючий ризик пошкодження здоров'я, а також про заходи по захисту від дії шкідливих або небезпечних виробничих чинників; – відмова від виконання робіт в разі виникнення небезпеки для його життя і здоров'я унаслідок порушення вимог охорони праці, за винятком випадків, передбачених законами, до усунення такої небезпеки; – забезпечення засобами індивідуального і колективного захисту працівників відповідно до вимог охорони праці за рахунок засобів працедавця; – забезпечення безпечним методам і прийомам праці за рахунок засобів працедавця; – професійну перепідготовку за рахунок засобів працедавця у випадках, визначених законодавством України. – участь через своїх представників в розслідуванні нещасного випадку на виробництві, що стався з ним, або його професійного захворювання; – позачерговий медичний огляд (обстеження) відповідно до медичних рекомендацій із збереженням за ним місця роботи (посади) і середнього заробітку на час проходження вказаного медичного огляду; – компенсації, встановлені законодавством України, колективним договором, трудовим договором, якщо він здобув на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці. Працівник зобов'язаний: – дотримувати вимоги інструкції по охороні праці, правила внутрішнього трудового розпорядку; – правильно застосовувати засоби індивідуального і колективного захисту; – проходити: навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, інструктаж по охороні праці, стажування на робочому місці і перевірку знань вимог охорони праці; – якнайшвидше сповіщати свого безпосереднього або вищестоящого керівника про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожен нещасний випадок, що стався на виробництві, або про погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про прояв ознак гострого професійного захворювання; – проходити обов'язкові попередні (під час вступу на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

Основні небезпечні чинники характерні для підприємства, особливості їх дії на працівника. Методи і способи попередження нещасних випадків і профзахворювань. Засоби індивідуального колективного захисту. Порядок видачі. До зон небезпечних виробничих чинників, що постійно діють, відносяться робочі місця, проходи і проїзди до них, що знаходяться: – поблизу неізольованих частин електроустановок; – ближче 2 м від неогороджених перепадів по висоті на 1,3 м і більш; – в місцях, де містяться шкідливі або небезпечні речовини в концентраціях вище гранично допустимих або присутні небезпечні і шкідливі фізичні чинники з параметрами вище гранично допустимих рівнів. До зон потенційно небезпечних виробничих чинників слід відносити не огородженні і незахищені: – ділянки і території поблизу будівлі, що будується (споруди); – поверхи (яруси) будівель і споруд, над якими виконуються роботи; – зони переміщення машин, механізмів, технологічного устаткування або частин, вузлів, деталей, робочих органів; – зони, над якими відбувається переміщення вантажів вантажопідйомними кранами; – зони розташування устаткування з отруйними, агресивними, легкозаймистими, радіоактивними, вибуховими і тому подібними небезпечними речовинами, а також зони, де персонал може попасти під дію небезпечних і шкідливих чинників. Безпека експлуатації електроустановок забезпечується: – вживанням надійної ізоляції струмопровідних частин і надійного захисного заземлення (занулення) електроустановок; – вживанням надійного і швидкодіючого автоматичного відключення при пошкодженні ізоляції електроустановок; – широким використанням захисних засобів, попереджувальних написів, плакатів, блокувань; – вживанням зниженої напруги (малої напруги) до 42 В і на особливо небезпечних ділянках - до 12 В; – вживанням додаткової (подвійною, посиленою) ізоляції; – вживанням електричного розділення мереж, захисного відключення. Сучасні засоби індивідуального захисту розділяються залежно від призначення на наступні класи: – костюми ізолюючі (пневмокостюми, скафандри); – засоби захисту органів дихання (протигази, респіратори) – одяг спеціальний захисний (кожухи, кожушки, жилети, фартухи і т. д.); – засоби захисту ніг (чоботи, черевики, боти і т. д.); – засоби захисту голови (каски захисні, шлеми і так далі); – засоби захисту особи (щитки захисні); – засоби захисту очей (окуляри захисні); – засоби захисту органів слуху (шлеми, навушники); – засоби захисту від падіння з висоти і інші запобіжні засоби (запобіжні пояси і так далі); – засоби дерматологічні захисні (захисні і оновлюючі засоби, очисники шкіри); – засоби захисту комплексні (конструктивні пристрої забезпечують захист двох і більше органів). Засоби колективного захисту залежно від призначення підрозділяються на класи: – засоби нормалізації освітлення приміщень і робочих місць; – засоби захисту від електричного струму і підвищеного рівня статичного електричного струму; – засоби захисту від дії механічних чинників; – засоби захисту від хімічних чинників; – засоби захисту від падіння з висоти; – засоби захисту від знижених і підвищених температур, температурних перепадів повітря і устаткування.

Тут "творч" промислово-фнансов сили просто вмочили всю свою жадну пику в державну скарбницю й жлуктали кредти, субс-д, концес так, що аж за вухами лящало. Пд керовництвом шефа спекулянтв "мнстра" Гутнка спекуляця дйшла до гомеричних розмрв. Промислов пдпримства дставали колосальн "позики" й "допомоги" вд держави, але число безробтних росло з кожним днем. Промисловсть падала ще бльше, не вважаючи на те, що восьмигодинний робочий день було знищено, що було повернено всю сваволю "приватно нцативи" капталств. Маючи диний мпульс - набування капталв, бачучи тльки в цьому цль свох пдпримств, промисловц задовольнялись можливостю простого грабжу, як найлегчого способу набити сво кишен. А поруч з цими своми хижаками, "працювали" й "гост"-хижаки. Тепер над ними не було някого контролю, не було навть того слабенького голосу Ц. Ради, який все ж таки заважав нмецьким Aенералам. Купивши соб в русько буржуаз мовчання, нанявши соб згодливих наймитв-мнстрв, вони могли тепер грабувати "законно" й безконтрольно. ¶ щастя тльки в тому, що залзниц Украни не могли справитись з нмецьким апетитом, а то б  було очищено всю як липку

1. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

2. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

3. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

4. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

5. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

6. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
7. Бізнес-план підприємства
8. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

9. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

10. Загальна характеристика конституції України

11. Планування діяльності підприємства

12. Фінанси підприємства

13. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

14. Формування основних фондів підприємства

15. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

16. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

17. Оцінка фінансового стану підприємства

18. Персонал підприємства

19. Рентабельність підприємства

20. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

21. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

22. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності
23. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
24. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

25. Автомазація виробничих процесів підприємства

26. Загальна характеристика типу Земноводні

27. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

28. Витрати підприємства

29. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

30. Економічна оцінка активу балансу підприємства

31. Облік активної частини балансу підприємства

32. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

34. Організація і методика аудиту доходів підприємства

35. Організація облікової політики підприємства

36. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

37. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

38. Фінансова звітність підприємства
39. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
40. Аудит підприємства

41. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

42. Загальна характеристика Австралії

43. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

44. Загальна характеристика права власності

45. Загальна характеристика системи органів влади

46. Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

47. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

48. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио
Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты
Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

49. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

50. Аналіз програмного забезпечення підприємства

51. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

52. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

53. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

54. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert
55. Загальна характеристика датчиків
56. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

57. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

58. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

59. Асортиментна політика підприємства

60. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

61. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

62. Непрямі податки підприємства

63. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

64. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей

65. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

66. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

67. Розробка маркетингової стратегії підприємства

68. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

69. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

70. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"
71. Ціноутворення та цінова політика підприємства
72. Збутові стратегії підприємства

73. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

74. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

75. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

76. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

77. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

78. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

79. SWOТ-аналіз підприємства

80. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Безпека діяльності підприємства

82. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

83. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

84. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

85. Напрями стратегічного зростання підприємства

86. Операційна діяльність підприємства
87. Операційний менеджмент підприємства
88. Організаційна структура управління персоналу підприємства

89. Організація управління персоналом підприємства

90. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

91. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

92. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

93. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

94. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

95. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

96. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

97. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

98. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

99. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.